مقاله بررسی خودشناسی با عملکرد تحصیلی دانشجویان زبان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی خودشناسی باعملکرد تحصیلی دانشجویان زبان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی خودشناسی باعملکرد تحصیلی دانشجویان زبان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده :   ۱
بیان مسئله   ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق   ۳
اهداف تحقیق:   ۴
اهداف جزئی :   ۴
فرضیه های تحقیق   ۴
مواد و روش ها:   ۴
تعریف اصطلاحات مهم:   ۵
تعریف واژه خودشناسی   ۶
فصل دوم   ۷
پیشینه  و ادبیات پژوهش :   ۷
مروری بر تحقیقات انجام شده:   ۱۰
تقد و ارزیابی   ۱۷
بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران   ۱۷
روش تحقیق:   ۳۳
فن تحقیق   ۳۴
روش تجزیه و تحلیل داده ها:   ۳۵
جامعه آماری:   ۳۶
نمونه آماری   ۳۷
محدودیت های پژوهش   ۳۸
منابع   ۳۹

منابع

۱٫ برادلی ،  خانواده+ آموزش= موفقیت، ترجمه نازنین رادمنش

ماهنامه رشد معلم- سال بیست و دوم- اسفند ۱۳۸۲- شماره ۱۸۰

۲٫ دلاور، دکتر علی، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی .انتشارات رشد، تهران- ۱۳۷۵

۳٫ دلاور، دکتر علی، روش های تحقیق در روان شناس و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور- تهران سال ۱۳۷۶٫

۴٫ شریف زاده ملکه و عصاره پروین، پایان نامه تحصیلی ۷۲-۷۱ دانشگاه شهید چمران اهواز.

۵٫ صدری سید ضیاءالدین، نقش در پیشرفت تحصیلی فرزندان، پیوند شماره ۱۱۹- سال ۱۳۶۸٫

۶٫ صیاهی توحید، انتظار خانواده عملکرد تحصیلی فرزندان، ماهنامه رشد معلم- سال بیست و دوم- آبان ۱۳۸۲- شماره ۱۷۶٫

۷٫ عمید حسن، فرهنگ فارسی.مؤسسه انتشارات امیر کبیر- تهران ۱۳۷۵٫

۸-گچیرانی لیلا و بخشی فرشته، پایان نامه تحصیلی ۷۹-۷۸ دانشگاه پیام نور رامهرمز

۹٫ معین محمد، فرهنگ فارسی، مؤسسة انتشارات امیر کبیر- تهران ۱۳۷۴٫

۱۰٫ میرکمالی دکتر، نقش خانواده در شکوفایی استعدادها، پیوند- شماره ۱۳۹ و ۱۳۸ – سال ۱۳۷۰٫

۱۱٫ نوابی نژاد شکوه، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره- انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

۱۲٫ هارالامپوس مایکل، پیشرفت تحصیلی افتراقی از دیدگاه جامعه شناسی و آموزش و پرورش ترجمه امان الله صفوی- فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۳ و ۲ سال ۱۳۶۹٫

۱۳٫ هومن حیدرعلی، بررسی مدلهای عالی پیشرفت تحصیلی- نشریه علوم تربیتی- سال دهم شماره ۲ و ۱ سال ۱۳۶۶٫

چکیده :

هر فرد از افراد انسان ترکیبی از ویژگیهای نوعی و فردی است. هر یک از ما علاوه بر اینکه فردی از نوع انسان است، ویژگیهای فردی را نیز داراست. مقصود از خودشناسی چیست؟ آیا خودشناسی به معنای شناخت نوع انسان است؟ یا به معنای شناخت هر فرد از خویشتن است، خویشتنی که مرکب از ویژگیهای مشترک با دیگران و ویژگیهای اختصاصی هر فرد است؟ اگر خودشناسی به معنای شناخت جنبه‏های اختصاصی افراد نوع انسان باشد خودشناسی همان انسان‏شناسی است. و اگر مقصود از خودشناسی شناخت هر فرد از خویشتن باشد، خودشناسی با انسان‏شناسی متفاوت خواهد بود[۱].

از خودشناسی به معنای اول با عنوان انسان‏شناسی یاد خواهیم کرد و خودشناسی به معنای دوم را «خودشناسی» یا «خودشناسی به معنای خاص» می‏خوانیم.

انسان‏شناسی به روشهای مختلفی انجام می‏گیرد. علومی چون روانشناسی تجربی، فیزیولوژی انسانی و انسان‏شناسی (آنتروپولوژی) با روش تجربی به شناخت انسان می‏پردازند. محصول کار این رشته‏ها علمی حصولی و مفهومی است.

علم النفس فلسفی برای شناخت انسان از روش عقلی – قیاسی پیروی می‏کند و علمی حصولی را پدید می‏آورد.

برای شناخت انسان می‏توان از روش نقلی نیز بهره برد. یعنی با رجوع به کتاب و سنت ابعاد وجود انسان را به کمک وحی‏شناسایی نمود.

بیان مسئله

شناخت هر فرد از خویشتن اگر با درون نگری و از طریق علم حضوری صورت گیرد، نتیجه آن شناخت مجموع ویژگیهای نوعی و شخصی خواهد بود و تمییز ویژگی‏های نوعی و شخصی از یکدیگر فقط با مشاهده خصوصیات دیگران ممکن خواهد شد. بنابراین اگر پس از درون نگری بگوییم خودشناسی (به معنای خاص) کرده‏ایم. سخن درستی گفته‏ایم، ولی اگر بگوییم انسان‏شناسی کرده‏ایم، سخن ما نادرست است؛ زیرا برای تبدیل خودشناسی به انسان‏شناسی باید به مشاهده ویژگی‏های دیگران بپردازیم و با مقایسه خود و دیگران اوصاف مشترک و مختص خود را از هم باز شناسیم. در صورتی که این مرحله تکمیلی را انجام دهیم، انسان‏شناسی کرده‏ایم و انسان‏شناسی ما باز هم علمی حصولی را نتیجه داده است. انسان‏شناسی به روش اخیر را انسان شناسی شهودی می‏نامیم. مقدمه ضروری انسان‏شناسی شهودی، خودشناسی شهودی است. محصول خودشناسی شهودی علمی حضوری است.

با این توضیحات پاسخ سوال مذکور معلوم می‏شود: انسان‏شناسی به روش صد در صد شهودی و درون نگرانه امکان‏پذیر نیست، ولی می‏توان از روش درون نگری در شناختن انسان استفاده کرد.

همان گونه که می‏توان خودشناسی درون نگرانه را مقدمه‏ای برای انسان‏شناسی قرار داد، علم النفس فلسفی و انسان‏شناسی تجربی (روان‏شناسی، فیزیولوژی انسانی و انتروپولوژی) و انسان‏شناسی نقلی (یا وحیانی) را نیز می‏توان مقدمه‏ ای برای خودشناسی قرار داد؛ یعنی با استفاده از نتایج این رشته‏های مختلف ویژگی‏های نوعی انسان را شناخت و با استفاده از روش درون نگری ویژگی‏های اختصاصی خود را شناسایی نمود و به خودشناسی نایل آمد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

        بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به عملکرد تحصیلی و آموزشی  نیاز فراوان دارد و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی به عملکرد تحصیلی دانشجویان لطمه می زند توجه لازم مبذول گردد.

لذا تحقیقاتی ارزنده و معضل گشا در این زمینه برای رسیدن به وضع نسبتا مطلوب و ضروری به نظر می رسد که از طریق یافتن راههای پیشرفت تحصیلی از جنبه های عوامل موثر خانوادگی , آموزشی و پرورشی در این مسیر قدم های موثر و راهگشایی در جهت حل این مشکل بزرگ برداشته شود که مهمترین و پر اهمیت ترین بررسی ها و دست آوردها از مسائل و عوامل خانوادگی در جنبه های پیشرفت تحصیلی از هدفهای عمده و اساسی ما در این تحقیق می باشد.

 

اهداف تحقیق:

هدف کلی تحقیق: رابطه خودشناسی با عملکرد تحصیلی دانشجویان زبان ورودی بهمن ۸۷ دانشگاه آزاد ایذه در سال ۹۰-۸۹ در شهرستان ایذه بوده است.

اهداف جزئی :

۱- تعیین میزان خوشناسی دانشجویان زبان ورودی بهمن۸۷

۲- مقایسه خودشناسی و عملکرد تحصیلی دانشجویان زبان ورودی بهمن۸۷

فرضیه های تحقیق

 ۱- میان خودشناسی و عملکرد تحصیلی دانشجویان زبان ورودی بهمن  ۸۷  رابطه  معنی دار ی وجود دارد .

مواد و روش ها:

در این مطالعه توصیفی  مقطعی تعداد ۸۷ نفر از دانشجویان ورودی۸۷ زبان  دانشگاه آزاد ایذه ۴۰نفر را بصورت  روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. برای انجام این مطالعه از دو ابزار خودشناسی  و عملکرد تحصیلی  استفاده شد

 

تعریف اصطلاحات مهم:

۱٫ عملکرد: در اینجا عملکرد تحصیلی مدنظر است، از نظر اصطلاحی و کاربردی عملکرد میزان تغییر دانش آموزان در طول یک ثلث یا یک سال تحصیلی بوسیلة آزمونهای معلم ساخته، میزان تحصیل و پیشرفت یا افت دانش آموزان اندازه گیری   می شود.

عملکرد در فرهنگ لغت عمید به معنای کارکرد، حاصل و نتیجه کار و در فرهنگ لغت معین به معنای حاصل و نتیجه کار ، میزان کار.

۲٫ تحصیل: تحصیل یعنی درس خواندن دانش آموزان در مدارس و درس خواندن دانشجویان در دانشگاه ها.

تحصیل در فرهنگ عمید به معنای حاصل کردن، فراهم کردن، بدست آوردن، درس خواندن و دانش آموختن و در فرهنگ معین به معنای بدست آوردن، حاصل کردن، کسب کردن، اندوختن، آموختن، علم آموختن، دانشجویی، دانش آموزی.

 

تعریف واژه خودشناسی

آنچه که امروز آن را خودشناسی می گویند و در حوزه اخلاق اسلامی مطرح است، ترجمه عبارتی است عربی با عنوان “معرفه النفس” که در این روایت معروف آمده است:”من عرف نفسه فقد عرف ربّه”. اصطلاح دیگری هم دربارة شناخت نفس داریم که آن را “علم النفس” می گویند که با اندکی تسامح آن را به روان شناسی ترجمه می کنند و آن را نباید با پزشکی که “علم الأبدان” نامیده می شود اشتباه کرد.[۲]

یعنی مطالعه در علت رفتارها و نیات و کردارها) بیشتر همخوان با علم النفس است که به بررسی رفتارها و نیات و کردار آدمی می پردازد، ولی اگر خود شخص به آن اقدام کند، جنبة تأمل در اعمال و نیات دارد که آن را در یکی از مراحل “مرابطه”، “مراقبه”، “محاسبه” و “معاتبه” که بخشی از خودشناسی، درج کرده اند[۳]

  خود شناسی نیز دو گونه تصور می شود، یکی خودشناسی به معنای معرفت نفس که راه تحصیل آن علم حضوری و روش عرفانی است و دیگری به معنای انسان شناسی است که عمدتا از طریق علم حصولی بدست می آید.

     شناخت حضوری نفس اساسا از محور بحث های ما خارج است، زیرا چنین شناختی یک تجربه فردی به حساب می آید و نمی تواند به صورت یک علم جمعی که با تعلیم و آموزش، قابل انتقال به دیگران باشد استفاده کرد. عبادت، ذکر، توجه، مراقبت از نفس و درون نگری اسبابی هستند که فرد را به چنین شناختی نایل می کنند، نه پژوهش و تحقیق و استدلال و آزمون.


 

فصل دوم

پیشینه  و ادبیات پژوهش :

نتایج چندین مطالعه، همبستگی شایان توجهی (۶/۰-۴/۰) بین پیشرفت تحصیلی و خودشناسی را نشان داده است (بروک اور۲، ۱۹۸۱: مارش۳،۱۹۸۴؛ اسکالویک۴، ۱۹۸۶). بین عملکرد تحصیلی  و خودشناسی نیز همبستگی ۳/۰ تا ۴/۰ یافته شده است (روبین۵ ۱۹۷۸؛ اسکالویک، ۱۹۸۴، ۱۹۸۶) . از طرف دیگر هانسفورد۶ (۱۹۸۲) طی تحقیق خود رابطه معناداری (همبستگی در حدود ۶/۰) بین عملکرد تحصیلی  و خودشناسی کلی به دست آورد (بیابانگرد، ۱۳۸۰).

   بر اساس یک الگوی منطقی هر فردی می تواند چهار الگوی احتمالی علّی را مطرح کند که هر یک از آن ها را می توان به صورت نظری مورد بحث قرار داد (اینارام۷ و همکاران، ۱۹۹۰ به نقل از میرعلی یاری، ۱۳۷۹).

الف علت ب : بر اساس اصل ارزیابی انجام شده (روزنبرگ، ۱۹۷۹) فردی ممکن است پیش بینی نماید که پیشرفت تحصیلی اش بر خودپنداره اش، از طریق ارزیابی های دیگر افراد مهم تأثیر می گذارد. شبیه همین پیش بینی ممکن است بر اساس تئوری مقایسه اجتماعی انجام شود ( فستینگر۱، ۱۹۵۴) . طبق این تئوری، پیش بینی فرد به عملکردش درگروه اجتماعی مورد مقایسه ( به ویژه در میان همکلاسان که اهمیت زیادی دارند)، بستگی دارد. (راجرز، اسمیت و کلمین، ۱۹۸۷). مطابق نظر(دیویس، ۱۹۷۸) دانش آموزان ممکن است در صورتی که خودشان را با اکثریت همکلاسی هایشان مقایسه نمایند، اشتیاق نسبتاً پایینی داشته باشند. پارکر و مارش (۱۹۸۴) نیز نظری مشابه همین نظر، از طریق فرضیه «چهارچوب داوری»۲ مطرح می نماید. مطابق این مدل، تغییر خودپنداره احتمالاً پیامد افزایش موفقیت و پیشرفت است تا این که متغیری ضروری برای پیشرفت (میرعلی یاری، ۱۳۷۹) .

۱ـ  ب علت الف : بر اساس تئوری همسان سازی خویشتن (جونز، ۱۹۷۳؛ کلی ۱۹۵۴) فردی ممکن است پیش بینی کند که دانش آموزان دارای خودپنداره تحصیلی پایین، ممکن است از موقعیتهایی که در آن ها می توانند خود پنداره شان را تغییر دهند، اجتناب ورزند. از این رو سعی و تلاش کمتری را در مدرسه از خودشان نشان می دهند. همچنین بر اساس نظریة خود ارزشی و زنجیره پیشرفت ـ توانایی، دانش آموزان  مبتلا به انتظار پیشرفت پایین، ممکن است تدابیر اجتناب از شکست، از جمله طفره رفتن را بیشتر آموخته باشند. البته باید در نظر داشت که آسودگی موقتی که به توسط این تدابیر اجتناب از شکست حاصل شده گمراه کننده است، زیرا سرانجام به شخص آسیب خواهد رساند. بنابراین در صورتی که فرد انتظار پایینی از خودپنداره توانایی اش داشته باشد، پیشرفت تحصیلی کمتری را نیز تجربه خواهد کرد. (بیابانگرد، ۱۳۸۰).

الف و ب به یک روش تعاملی (تقابلی) بر یکدیگر تأثیر می گذارند: دو فرایندی که در بالا شرح داده شد، لزوماً باهمدیگر در تناقض نیستند.مارش (۱۹۸۴) یک مدل تعادل سازی پویا را مطرح می کند که مطابق آن پیشرفت تحصیلی، خودپنداره و اسناد به خویشتن در یک شبکه از روابط متقابل درهم تنیده شده اند. هم چنین تغییر در یکی از آنها منجر به تغییر در دیگری، به منظور برقراری مجدد تعادل می شود. بنابراین، پیشرفت تحصیلی و خودپنداره به یک روش تقابلی در یکدیگر تأثیر می گذارند (بیابانگرد، ۱۳۸۰).

۲ـ  الف و ب معلول ج هستند: ماروگاما۱ و همکاران (۱۹۸۱) بیان می  کنند که علت سومی (برای مثال توانایی یا حمایت اجتماعی) بر پیشرفت تحصیلی و خودپنداره مؤثر است. ممکن است خودپندارة توانایی و عملکرد تحصیلی  (هر دو) از طریق تجارب غیر تحصیلی مرتبط با توانایی، و یا متغیر سوم دیگری، تحت تأثیر قرار گرفته باشند. بنابراین به صورت نظری الگوهای مختلف علّی را می توان مطرح کرد که واقعاً هم وجود دارند. با این حال، چندین مطالعه آزمایشی انجام شده است که روابط علّی میان پیشرفت تحصیلی و خودپنداره را مورد آزمون قرار داده است . در یک مطالعه طولی که مشتمل بر چهار گروه بود، ماروگاما و همکاران (۱۹۸۸) پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان را در سنین ۹، ۱۲، ۱۵ سالگی و عملکرد تحصیلی  کلی آن ها را در سن ۱۲ سالگی مورد اندازه گیری قرار دادند. متغیرهای کنترل کننده، طبقه اجتماعی و توانایی در سن ۷سالگی مورد اندازه گیری قرار گرفت .آنها هیچ گونه مدارکی دال بر اینکه پیشرفت تحصیلی وعملکرد تحصیلی  رابطه علّی با یکدیگر دارند، نیافتند و متغیر سومی را ( برای مثال طبقه اجتماعی و توانایی)، به عنوان علت پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی  بیان می کنند. پتیبوم۲ و همکاران (۱۹۸۶) با تجزیه و تحلیل داده های یک نمونه بزرگ از دانش آموزان دبیرستان و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی  کلی در فاصله ۲ سال دریافتند که هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه عملکرد یک متغیر، نسبت به متغیرهای دیگر برجسته تر است، وجود ندارد. آن ها دو توضیح احتمالی در این مورد مطرح می کنند، عملکرد تحصیلی  و پیشرفت تحصیلی ممکن است معلول یک متغیر سوم باشند یا اینکه هر  دو متغیر به یک سبک چرخه ای تأثیر یکسانی بر یکدیگر دارند.

    در بعضی مطالعات گزارش شده که خودپنداره توانایی بر پیشرفت تحصیلی، برتری علّی دارد. در مطالعات دیگری محققان به نتیجه متضاد با این نظریه رسیده اند. خلاصه اینکه، تحقیقات آزمایشی اجازة هیچ گونه نتیجه گیری با ثباتی را در مورد ترتیب علّی خودپنداره و پیشرفت تحصیلی نمی دهد. این همان نتیجه گیری است که به توسط بیرن۱ (۱۹۸۴، ۱۹۸۸) در دو مطالعه بزرگ بیان شده است. علاوه بر این، روابط بین این دو مفهوم ممکن است ناشی از مشکلات روش شناختی، سن، تعریف خودپنداره و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی باشد ( هانسفورد، ۱۹۸۲). بر اساس زمینه های نظری هر کدام از متغیرهای پیشرفت تحصیلی و خودپنداره توانایی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.


[۱] . محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲، ج ۶، بخش معرفت نفس، ص ۱۳۹؛ و علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، مؤسسه الأعلمی، بیروت: ج ۶، ص ۱۷۰،

[۲] محجه البیضاء، ج ۱، ص ۶۸ (حدیث از رسول خدا(ص) است).

[۳] برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به کتب اخلاق، از جمله نقطه های آغاز در اخلاق عملی، ص ۳۴۲

45,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.