مقاله بررسی دو گیاه عناب Zizyphus jujube و کنار Z.spina-christi


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی دو گیاه عناب Zizyphus jujube و کنار Z.spina-christi مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی دو گیاه عناب Zizyphus jujube و کنار Z.spina-christi نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مشخصات تیره عناب Rhamnaceae. 1

عناب.. ۲

نام علمی آن Zizyphus jujube mill 2

مشخصات گیاه شناسی : ۴

ترکیب شیمیایی عناب.. ۵

خواص دارویی عناب.. ۶

شربت عناب: ۹

تهیه جوشانده عناب : ۱۰

جوشانده عناب : ۱۱

خیس کرده عناب : ۱۲

روایات درمورد خواص عناب : ۱۲

عناب در طب سنتی : ۱۲

مضرات عناب: ۱۳

گونه های مختلف Zizyphus. 13

شناسایی ارقام مختلف عناب : ۱۵

مناطق پراکنش : ۱۶

مشخصات مناطق پراکنش عناب در ایران : ۱۸

عملکرد عناب: ۲۱

روشهای تکثیر گیاه عناب : ۲۱

قلمه زدن : ۲۳

فواصل کاشت.. ۲۵

کود مورد نیاز : ۲۶

آفتهای درخت عناب : ۲۶

پرورش درخت عناب برای تولید چوب : ۲۷

کنار : ۲۷

مشخصات گیاه شناسی : ۲۸

ترکیبات شیمیایی : ۲۹

خواص درمانی و کاربرد کنار : ۳۱

کنار پارسی : ۳۲

Z.microphylla Roxb , Z. rotundifolia lam:  نام علمی.. ۳۳

مشخصات گیاه شناسی.. ۳۳

خواص و کاربرد : ۳۴

Z.rogosa: 34

خواص درمانی: ۳۴

Z.oenophila : 34

خواص درمانی : ۳۴

پیشنهاد: ۳۴

منابع: ۳۶

منابع:

۱-               امید بیگی –ر.۱۳۷۶- رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی –جلد ۱٫ صفحه ۱۱۰-۱۰۹

۲-               امید بیگی –ر.و س .دقیقی .۱۳۷۹٫تاثیر سن پاجوش و زمان انتقال آن در تکثیر عناب .صفحه ۵۸-۵۳

۳-               ثابتی ،ح-۱۳۷۳٫جنگلها ،درختان و درختچه های ایران.چاپ دوم

۴-               جانزاده،ع.اعجاز گلها و گیاهان دارویی .صفحه ۲۲۲-۲۲۰

۵-               رضایی ،م وجایمند ،ک .ترکیبهای شیمیایی در گیاهان دارویی .جلد اول .صفحه ۱۶۵-۱۶۰

۶-               زرگری ،ع.۱۳۷۱ .گیاهان دارویی .جلد اول .صفحه ۶۰۳-۶۰۱و۵۸۸-۵۸۷و۶۰۵-۶۰۳

۷-               قهرمان ،ا.فلور رنگی ایران .دانشکده علوم دانشگاه تهران

۸-               مظفریان ،و .۱۳۷۵٫فرهنگ نامهای گیاهان ایران .صفحه ۵۹۱

۹-               میر حیدر ،ح.۱۳۷۲٫معارف گیاهی .جلد ۶٫صفحه ۴۱۲-۴۰۸

۱۰-           میر حیدر ،ح.۱۳۷۲٫معارف گیاهی .جلد ۳٫صفحه ۱۳۲-۱۳۰

مشخصات تیره عناب Rhamnaceae

گیاهان تیره عناب به صورت درخت یا درختچه های غالبا خاردار و به ندرت علفی می‌باشند . در بین آنها انواعی با ساقه بالا رونده نیز یافت میشود . مجموعا شامل ۵۰ جنس و۶۰۰ گونه اند که بیشتر در اروپا و نواحی استوایی می رویند . از اختصاصات آنها این است که برگهای  ساده ، غالبا متناوب و گلهای منظم ، نرماده یا بر دو نوع نر و ماده ، پلی گام – دوپایه و یا یک پایه دارند ، کاسه گل آنها مرکب از ۴ تقسیم ( زود افت ) و جام گل آنها شامل ۴ یا ۵ گلبرگ ( به ندرت فاقد گلبرگ ) است . پرچم های آنها معمولا به تعداد قطعات جام گل و تخمدان آنها آزاد یا کم و بیش متصل به کاسه گل و غالبا دارای سه خانه می باشد ، میوه آنها به صور مختلف خشک شکوفا یا نا شکوفا و یا گوشت دار و به صورت شفت و محتوی یک یا چند دانه است . عده زیادی از گیاهان به علت دارا بودن گلوکوزید های آنترا کینونیک ، دارای مصارف  دارویی مهم هستند . غالبا آنها دارای دستگاه ترشحی مواد موسیلاژ و صمغ می باشند که از سلولهای منفرد و عریض یا مجتمع و فراهم و یا کیسه های ترشحی تشکیل می یابند این سلولها و کیسه ها در پوست و مغز ساقه ، در پارانشیم دسته های آوندی اطراف رگبرگ ها و دمبرگ و همچنین در برون بر میوه ها دیده می شوند. پوست عده زیادی از گیاهان این تیره Ramnus ها ، شامل ترکیبات گلوکوزیدی در همی است که قابلیت تولید امودین Emodine ( Emodol) را داشته است و اثر مسهلی آنها مربوط به وجود این مواد می‌باشد.به علاوه گلوکوزید مولد مواد رنگی نیز در آنها محقق گردیده است . از این نظر باید گفت که در این گیاهان ، ماده قابل هیدرولیز و مولد گلوکوزیدهای آنتراکینونیک به نام رامناتیکوزید rhamnarticoside  و همچنین یک ماده گلوکوزیدی دیگری با ترکیب شیمیایی در هم به نام رامنیکوزید rhamnicoside که مولد ماده رنگی است یافت می گردد . نمونه های دارویی متعددی در این تیره وجود دارند که عده ای از آنها در نواحی مختلف کشورمان میرویند . ارزش دارویی انواع مهم آنها به علت دارا بودن گلوکوزیدهای آنتراکینونیک anthraquinonique است که اثر مسهلی و یاملین دارند . در بین آنها نمونه هایی با میوه خوراکی مانند درخت عناب Zizyphus jujube و یا انواع دارویی مانند Ziziphus.spina-christi و یا انواع زینتی زیبا نیز یافت می‌شود .(۶)

عناب

به فارسی عناب و در کتب مختلف فارسی و طب سنتی با نام های عناب ، تبرخون ، شیلانه ، سیلانه ، شیلانک و در گیلان ( اون ناف دار) ، آلمه آغاجی ، عناب آغاجی ، سیب کوهی ، سنجد جیلان شناخته می شود .

به فرانسوی میوه آن را Jujube و درخت آن را Jujubier و به انگلیسی Jujube tree وchinese date گویند .

 گیاهی است از خانواده Rhamnaceae

نام علمی آن Zizyphus jujube mill

 مترادف آن Zizyphus  vulgaris lam و Rhamnus zizyphus l. و Zizyphus sativa Gaert  می باشد.

  گونه Z.vulgaris  دررای دو واریته می باشدیکی Z.vulgaris lam V.inermis Bge  و دیگری Z.vulgaris lam.var spinosus Bge .( 8و۹)

 مشخصات گیاه شناسی :

 عناب درختی است کوتاه ، بلندی آن ۲  تا ۸ متر که گاهی تا ۱۲ متر هم می رسد و بسیار مقاوم به خشکی می باشد . واریته ای از آن تیغ دار و واریته ای از آن بدون تیغ می باشد . برگهای آن زیبا ، کوچک ، بی کرک ، شفاف متناوب و واقع در دو طرف شاخه ها ، دندانه دار ، شامل سه رگبر گ طوری است در دو طرف هر دمبرگ در روی هر ساقه ، زایده هایی به شکل خارهای محکم و تیزی میروید ، سپس چوبی شده و به طور دائمی در روی شاخه ها باقی می ماند . گلهای کوچک با دمگل کوتاه به رنگ سبز مایل به زرد و مجتمع به صورت دسته هایی کوچک در کنار برگها دارد ، دارای ۵ گلبرگ ریز ، جدا و ۵ پرچم و مادگی دو برچه ای است.

میوه اش که عناب نامیده می شود به صورت شفت  به رنگ مایل به قرمز ، شفاف           (پس از رسیدن) به بزرگی یک زیتون و خوراکی است بوی آن ضعیف و طعمش لعابی و کمی شیرین و مطبوع است .  میوه واریته وحشی و تیغ دار آن خیلی ترش و قابض است و میوه بی تیغ اهلی آن کمی قایض و  ترش است ولی از هر دو نوع در موارد مشابه دارویی استفاده می شود. حدود ۴۰ نوع ازجنس Zizyphus  وجود دارد که همگی دیپلوئید بوده و دارای ۲۴ کروموزوم می باشند .

پوست تنه درخت عناب ناصاف ، چوب آن محکم و به رنگ قهوه ای است . شاخه های جوان آن در ابتدا سبز تیره هستندو بعد به رنگ قرمز تیره تبدیل می شوند . هسته میوه عناب سخت واستخوانی می باشد. به میوه خشک عناب، خرمای چینی(chinese date) نیز می گویند. تنه درخت جوان سرخ مایل به زرد می باشد، در بهار و تابستان با رنگ برگها که سبز روشن است به ویژه هنگامی که میوه اش می رسد چشم انداز بسیار زیبایی دارد . (۹و۶و۱)

 ترکیب شیمیایی عناب

عناب دارای لعاب فراوان و حدود ۵% مواد پروتئینی و ۴% مواد قندی و مقدار زیادی ویتامین c و املاح میباشد در هسته عناب آلکالوئید وجود ندارد . روغن آن دارای اولئیک اسید و لینولئیک اسید ، پالمتیک اسید و فیتوسترول است .

در گزارش دیگری آمده است که در هر ۱۰۰ گرم قسمت قابل خوردن خام میوه عناب در حدود ۶۹ میلیگرم ویتامین c وجود دارد . عصاره آبی چوب آن دارای یک ماده متبلور به نام اسید زیزیفیک ( ac. Zizyphiqe ) ویک تانن بنام اسید زیزیفوتانیکac.zizyphotanniqur)) است . این تانن در میوه عناب نیز مشخص شده است . عناب دارای مقدار زیادی موسیلاژ ، اسید مالیک و اسید سیتریک می باشد .(۶و۹و۵)

  خواص دارویی عناب

40,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.