مقاله بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۰۰۱-۱۹۷۹)  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۰۰۱-۱۹۷۹)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول (کلیات)
۱طرح و تبیین موضوع ۲
۲ادبیات موضوع ۳
۳علل انتخاب موضوع۳
۴سؤال اصلی و سؤالات فرعی۳
۵فرضیه های تحقیق ۴
۶تعریف مفاهیم ۴
۷متغییرها ۵
۸روش‌تحقیق ۵
۹موانع و محدودیتهای تحقیق ۵
۱۰سازماندهی تحقیق ۶
یادداشتهای فصل اول ۷
فصل دوم (اصول و اهداف سیاست خارجی ایران و سوریه)
بخش اول مبانی نظری سیاست خارجی ۸
۱روشهای مطالعه سیاست خارجی ۸
۲سطح تحلیل ۱۲
۳عوامل مؤثر درتعیین سیاست خارجی ۱۴
بخش دوم
۱اصول واهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۲۱
۲ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۲۳
۳اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه ۲۵
۴ابزارهای سیاست خارجی جمهوری عربی سوریه ۳۰
۵بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران و سوریه ۳۰
یادداشتهای فصل دوم ۳۲
فصل سوم (پیشینه روابط ایران و سوریه ۱۹۷۹ـ ۱۹۴۶)
بخش اول ـ روابط ایران و سوریه از۱۹۷۹- ۱۹۴۶
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه
۱عوامل تأثیر گذار بر سردی روابط دو جانبه (۱۹۷۳ـ ۱۹۴۶)
الف ـ روابط ایران و اسرائیل
ب ـ مشکلات داخلی سوریه و ایدئولوژی رادیکال بعث
۲عوامل تأثیر گذار بر بهبود نسبی روابط دوجانبه (۱۹۷۹ـ ۱۹۷۴)
الف ـ شرایط منطقه ای
ب ـ شرایط بین المللی
ج ـ به قدرت رسیدن حافظ اسد و پایان بحران داخلی
د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسیونالیسم عربی
نتیجه گیری فصل سوم
یادداشتهای فصل سوم
فصل چهارم (روابط ایران و سوریه ۱۹۸۸ـ ۱۹۷۹)
بخش اول ـ انقلاب اسلامی ایران
۱انقلاب اسلامی ایران و مواضع سوریه
۲جنگ ایران و عراق و موضع گیریهای سوریه
بخش دوم
۱دلایل حمایت سوریه از ایران در جنگ
الف ـ دیدگاهها و مواضع ایران در مورد بحران خاورمیانه
ب ـ اختلافات عراق و سوریه و تأثیر آن بر روابط ایران و سوریه
ج ـ اتحاد ایران و سوریه
۲تهاجم اسرائیل به لبنان و تأثیر آن بر روابط دو جانبه
۳تنش های سوریه ـ ایران در لبنان
۴دلایل تغییر موضع تاکتیکی سوریه در طول جنگ
۵قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و مواضع سوریه
نتیجه گیری فصل چهارم
یادداشتهای فصل چهارم
فصل پنجم (روابط ایران و سوریه ۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)
بخش اول ـ روابط سیاسی ایران و سوریه
۱پایان جنگ تحمیلی و سیاست جدید ایران
۲روابط ایران و سوریه (۲۰۰۱ـ ۱۹۸۹)
بخش دوم ـ عوامل تأثیر گذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ
۱پیمان طائف ومواضع ایران و سوریه
۲حمله عراق به کویت و مواضع ایران و سوریه
۳کنفرانس صلح مارید و مواضع ایران و سوریه
۴اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه
۵تهاجم ترکیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه
۶پیمان استراتژیک ترکیه ـ اسرائیل و مواضع ایران و سوریه
۷اختلافات ترکیه ـ سوریه و نقش ایران
نتیجه گیری فصل پنجم
یادداشتهای فصل پنجم
فصل ششم (نتیجه گیری)
یادداشتهای فصل ششم ۱۵۶۱۵۲
منابع و مآخذ۱۵۷

فهرست منابع و مآخذ :

۱ـ فارسی
الف ـ کتابها
۱٫آقا بخشی ، علی و مینو افشاری راد ، فرهنگ علوم سیاسی ، (تهران : نشر چارپار ، ۱۳۷۹).
۲٫احتشامی ، انوشیروان ، سیاست خارجی ایران و دوران سازندگی (اقتصاد ، دفاع ، امنیت) ، ترجمة ابراهیم متقی و زهره پوستین چی ، (تهران : انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،۱۳۷۸).
۳٫ازغندی ، علیرضا ، روابط خارجی ایران (دولت دست نشانده)، (تهران : انتشارات قومس، ۱۳۷۶) .
۴٫اسداللهی ، مسعود ، از مقاومت تا پیروزی (۷۹ـ۱۳۶۱) ، (تهران: مؤسسه اندیشه سازان نور،۱۳۷۹) .
۵٫السن ، رابرت ، مسأله کرد و روابط ایران و ترکیه ، ترجمه ابراهیم یونسی ، (تهران : انتشارات پانیذ ، ۱۳۸۰) .
۶٫امامی ، محمدعلی ، بررسی روابط سیاسی سوریه و عراق در دهة ۸۰ ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۴) .
۷٫امامی ، محمدعلی ، سیاست و حکومت درسوریه ، ( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه،۱۳۷۶) .
۸٫ای فست ، کارن ، انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی در دنیای عرب ، ترجمة داوود علمایی، (تهران : دورة عالی جنگ و دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران ، ۱۳۷۹) .
۹٫بال ، جرج ، خطا و خیانت درلبنان ، ترجمة حسین ابوترابیان ، (تهران : انتشارات اطلاعات ، چاپ دوم ، ۱۳۶۶) .
۱۰٫بخشایشی اردستانی ، احمد ، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، (تهران:انتشارات آوای نور ، ۱۳۷۵) .
۱۱٫بهزادی ، حمید ، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی ، (تهران : انتشارات دهخدا،۱۳۵۲) .
۱۲٫بیگدلی ، علی ، تاریخ سیاسی ـ اقتصادی عراق ، (تهران : مؤسسه تاریخی میراث ملل،۱۳۶۸).
۱۳٫ثانی ، رضا ، ایرانی که می تواند بگوید نه ! ، (تهران : مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،۱۳۷۹) .
۱۴٫جعفری ولدانی ، اصغر ، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، چاپ سوم ، ۱۳۷۶) .
۱۵٫جعفری ولدانی ، اصغر ، بررسی کانونهای بحران در خلیج فارس ، (تهران : انتشارات کیهان ، چاپ دوم ، ۱۳۷۷) .
۱۶٫جعفری ولدانی ، اصغر ، تحولات مرزها و نقش ژئوپلتیک آن در خلیج فارس ، (تهران : انتشارات قومس ، ۱۳۷۴) .
۱۷٫جعفری ولدانی ، اصغر ، نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۶) .
۱۸٫خوشوقت ، محمد حسین ، تجزیه و تحلیل در سیاست خارجی ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۵) .
۱۹٫در جستجوی امام از کلام امام ، دفتر نوزدهم ، (تهران : انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۶۳) .
۲۰٫درویش ، حجت الله ، بررسی پدیده ناسیونالیسم در جهان عرب ، ( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۴ ).
۲۱٫درینیک ، ژان پی یر ، خاورمیانه در قرن بیستم ، ترجمة فرنگیس اردلان ، (تهران : انتشارات دانش امروز ، ۱۳۶۸) .
۲۲٫دهقان طرزجانی ، محمود ، روابط خارجی ایران و همسایگان در دهة دوم انقلاب اسلامی ، (تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۷۹) .
۲۳٫رابینویچ ، ایتما ، جنگ برای لبنان (۸۵ـ۱۹۷۰) ، ترجمة جواد صفایی و غلامعلی رجبی یزدی، (تهران : انتشارات سفیر ، ۱۳۶۸) .
۲۴٫رمضانی ، روح الله ، چارچوب تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمة علیرضا طیب ، (تهران : انتشارات نی ، ۱۳۸۰) .
۲۵٫روز شمار سیاست خارجی ایران درسال ۱۳۷۲ ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه،۱۳۷۶).
۲۶٫سریع القلم ، محمود ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف) ، ( تهران : انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک ، ۱۳۷۹) .
۲۷٫سعیدی ، ابراهیم ، سوریه (مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی) ، (تهران : انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۴).
۲۸٫سلیمانی، محمدباقر، بازیگران روند صلح خاورمیانه، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۹).
۲۹٫سوریه (از سری انتشارات بررسی مسائل کشورها)، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۶۲).
۳۰٫سوید، محمود، جنوب لبنان در رویارویی با اسرائیل (پنجاه سال پایداری و مقاومت) ، ترجمه مرکز تحقیقات و بررسیها ، (تهران : نشر آمن ، ۱۳۷۹) .
۳۱٫سیف زاده ، سید حسین ، اصول روابط بین الملل الف ـ ب ، (تهران : نشر دادگستر، ۱۳۷۸).
۳۲٫سیف زاده ، سید حسین ، نظریه های مختلف در روابط بین الملل ، ( تهران : انتشارات قومس، چاپ چهارم ، ۱۳۷۴).
۳۳٫عابدی ، مصطفی ، روابط سوریه و عراق ، (تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی ، ۱۳۶۹).
۳۴٫عامری ، هوشنگ ، اصول روابط بین الملل ، (تهران : انتشارات آگه ، ۱۳۷۴) .
۳۵٫علی بابایی ، غلامرضا ، تاریخ سیاست خارجی ایران از شاهنشاهی هخامنشی تا به امروز ، (تهران : انتشارات درسا ، ۱۳۷۵) .
۳۶٫فوبلیکوف ، د .ر و جمعی از نویسندگان ، تاریخ معاصر کشورهای عربی ، ترجمه محمد حسین روحانی ، (تهران : انتشارات قومس ، ۱۳۷۶) .
۳۷٫فولر ، گراهام ، قبله عالم ژئوپلتیک ایران ، ترجمة عباس مخبر ، ( تهران : انتشارات وزارت امور خارجه ، چاپ دوم ، ۱۳۷۷).
۳۸٫قانون اساسی سوریه ، (تهران : انتشارات اداره کل توافقهای بین المللی ، ۱۳۷۴) .
۳۹٫قانون ، مرتضی ، دیپلماسی پنهان (جستاری بر روابط ایران و اسرائیل در عصر پهلوی) ، (تهران : انتشارات طبرستان ، ۱۳۸۱) .
۴۰٫کاظمی ، علی اصغر ، زنجیره تنازعی سیاست و روابط بین الملل ، (تهران : انتشارات قومس، ۱۳۷۰) .
۴۱٫کدیور ، جمیله ، پشت پرده صلح ، (تهران : انتشارات اطلاعات ، ۱۳۷۴) .
۴۲٫علیزاده ، حسین و سلمان رضوی ، گلبانگ سربلندی (۲۰۰۱ سخن ونکته از اندیشه های سید محمد خاتمی) ، (تهران ، انتشارات سلام ، ۱۳۸۰) .
۴۳٫عنادی الموتی ، مراد ، ایران و سازمان کنفرانس اسلامی (بررسی عملکرد سازمان کنفرانس اسلامی در دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بر این سازمان ) ، ( تهران : انتشارات وزارت امورخارجه ، ۱۳۸۱) .
۴۴٫محمدی ، منوچهر ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، ( تهران : انتشارات دادگستر، چاپ دوم ، ۱۳۸۰) .
۴۵٫محمدی ، منوچهر ، تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ، (تهران : انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۶).
۴۶٫منصوری ، جواد ، نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، (تهران : انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۵) .
۴۷٫مهدوی ، هوشنگ ، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران پهلوی (۵۷ـ۱۳۰۰)، (تهران : انتشارات البرز ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵) .
۴۸٫مواضع سیاست خارجی ایران (اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه درسال ۷۲) ، (تهران : انتشارات وزارت امورخارجه ، ۱۳۷۳) .
۴۹٫مواضع سیاست خارجی ایران (اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه در سال ۷۶) ، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۷) .
۵۰٫ولایتی ، علی اکبر ، ایران و تحولات فلسطین ، (تهران : انتشارات وزارت امورخارجه، ۱۳۸۰) .
۵۱٫ی . اسماعیل ، طارق ، چپ ناسیونالیستی عرب ، ترجمه عبدالرحمن عالم ، (تهران : انتشارات وزارت امورخارجه ، ۱۳۶۹) .

ب ـ مقاله ها و بولتن ها
۱٫ابعاد دیدار اسد از تهران ، ترجمة ع . باقری ، ماهنامه ترجمان ، سال دوم ، شماره ۹۰، آذر۱۳۷۶ .
۲٫اسحاق زاده ، فرخ ، بحران لبنان از طائف تا درگیریهای اخیر حزب الله و امل ، بولتن وزارت امورخارجه ، شماره ۳۶ ، بهمن ۱۳۶۸ .
۳٫اسحاق زاده ، فرخ ، نگاهی به اجلاس سران عرب در امان ، بولتن وزارت امورخارجه ، شماره ۱۴ ، آذر ۱۳۶۶ .
۴٫اسدی ، بیژن ، بررسی دوران جدید روابط سیاسی سوریه و مصر ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال خارجی ، سال چهارم ، زمستان ۱۳۶۹ .
۵٫ارزیابی روابط ترکیه و اسرائیل ، بولتن وزارت امورخارجه ، شماره ۵ ، اسفند۱۳۶۵ .
۶٫اطهری ، سید اسدالله ، بازخوانی روابط دو کشور ایران و ترکیه پس از جنگ سرد ، فصلنامه راهبرد ، شماره ۲۷، بهار ۱۳۸۲ .
۷٫امامی ، محمدعلی ، بررسی سیر روابط ترکیه و سوریه ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال دوازدهم ، پائیز ۱۳۷۷ .
۸٫امامی ، محمد علی ، روابط ایران و اعراب ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال نهم ، بهار۱۳۷۴٫
۹٫امید زمانی ، محسن ، استراتژی جمهوری اسلامی ایران در لبنان (۶۹ـ۱۳۵۹) ، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ، سال دوم ، شماره ۲ ، ۱۳۷۰ .
۱۰٫اینبار ، افرایم ، تأثیرات منطقه ای همکاری استراتژیک ترکیه ـ اسرائیل ، ترجمة تورج افشون ، فصلنامه نهضت ، سال دوم ، شماره ۸ ، زمستان ۱۳۸۰ .
۱۱٫برزگر ، کیهان ، ارزیابی مواضع لیکود در روند صلح سوریه ـ اسرائیل ، فصلنامه مطالعات منطقه ای ، شماره ۴ ، زمستان ۱۳۷۹ .
۱۲٫جاف ، جوف ، دیدگاههای خاورمیانه ای جنگ خلیج فارس و پیامدهای آن ، ترجمه علیرضا دربیگی نامقی ، ماهنامه دانش سیاسی ، آذر و دی ۱۳۷۳ .
۱۳٫جعفری ولدانی ، اصغر ، چشمد اشتهای ترکیه به شمال عراق ، ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره ۹۸ـ۹۷ ، مهر و آبان ۱۳۷۴ .
۱۴٫حیدر اسعد ، سوریه و ایران : توافق برسر اصول و اختلاف نظر درمورد جزئیات ، ترجمه محمد حسین زوار کعبه ، بولتن اداره کل مطبوعات و رسانه های خارجی ، شماره ۱۷۷۲ ، خرداد۱۳۷۸ .
۱۵٫رفعت نژاد ، غلامرضا ، روابط ترکیه ـ سوریه ـ اسرائیل و تأثیرات آن بر منطقه خاورمیانه، گزارش پژوهشی ، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، ۱۳۸۱ .
۱۶٫روشندل ، جلیل ، هدفها و پیامدهای پیمان ترکیه ـ اسرائیل ، سلسله مقالات خاورمیانه شناسی، مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، آبان ۱۳۷۷ .
۱۷٫زیسر ، آیل ، سوریه و اسرائیل میان جنگ و صلح ، فصلنامه خاورمیانه ، سال دوم ، تابستان ۱۳۷۴ .
۱۸٫سجاد پور ، محمد کاظم ، چارچوبی برای تحلیل کارایی در سیاست خارجی ، ماهنامه دیدگاهها و تحلیل ها ، سال پانزدهم ، شماره ۱۵۲ ، مهر ۱۳۸۰ .
۱۹٫سعیدی ، زامل ، بازتابهای پروستریکا در سیاستهای عربی سوریه ، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۶۹ .
۲۰٫سعیدی ، زامل ، دیدار خدام از قاهره و پیامدهای احتمالی آن ، بولتن وزارت امورخارجه ، شماره ۳۶ ، بهمن ۱۳۶۸ .
۲۱٫سلطانی نژاد ، احمد ، تأثیر مناقشات لبنان بر امنیت ملی سوریه ، فصلنامه بررسیهای نظامی، سال ششم ، شماره ۲۲ ، تابستان ۱۳۷۴ .
۲۲٫صفران ، نداف ، ابعاد مسأله خاورمیانه قبل و بعد از جنگ خلیج فارس ، ترجمة لیلا سازگار، ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره ۸۲ـ۸۱ مرداد و شهریور ۱۳۷۳ .
۲۳٫عیوضی ، محمدرحیم ، نقش سوریه در جنگ ایران و عراق ، پایان نامه دانشگاه امام صادق،۱۳۶۹ .
۲۴٫قاسم زاده ، قاسم ، سیاست تنش زدایی و تجدید روابط سیاسی ایران و مصر ، فصلنامه مطالعات آفریقا ، سال پنجم ، شماره ۲ ، پائیز و زمستان ۱۳۷۹ .
۲۵٫کاکایی ، سیامک ، نقش ترکیه در منطقه خاورمیانه پس از جنگ سرد ، فصلنامه خاورمیانه، زمستان ۱۳۷۶ .
۲۶٫ک .ر ، سیاست خارجی ایران در چارچوب شمال ـ جنوب ، ماهنامه صفحه اول ، سال دوم، شماره ۱۳ ، آذر ۱۳۷۱ .
۲۷٫گزدیده رویدادها ، فصلنامه خاورمیانه ، سال چهارم ، شماره ۱ ، بهار ۱۳۷۶ .
۲۸٫گزیده رویدادها ، فصلنامه خاورمیانه ، سال پنجم ، تابستان و پائیز ۱۳۷۷ .
۲۹٫مجتهدزاده ، پیروز ، ادعاهای امارات نسبت به جزایر تنب و ابوموسی ، ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره ۸۲ـ۸۱ ، مرداد و شهریور ۱۳۷۳ .
۳۰٫نقیب زاده ، احمد ، نگاهی به نظریه پردازی و جدالهای نظری درروابط بین الملل ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال ششم ، بهار ۱۳۷۱ .

 

 

مقدمه : 

          خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یک محرک را در مداخلة ابر قدرتها ایفا می کرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلکه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران که خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملکرد دولتهای منطقه نیز در این راستا      می باشد .

          سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ، یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهة اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این کشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران که اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست که شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرد . ایران و سوریه به عنوان دو کشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهة اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام کسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای منطقه در همکاریهای دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگی در اکثر تحولات منطقه ای چه بوده است که توانسته روابط این دو کشور را به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل کند ؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سیاسی دو کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی را مرور خواهیم کرد تا سیمای اصلی همکاری و الگومندی در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثیر گذار را در همکاری و روابط دو جانبه با تأکید بر عوامل منطقه ای تجزیه و تحلیل می کنیم هر چند که ممکن است واقعیت امر چیزی غیر از تحلیل های عرضه شده باشد ، زیرا اصولاً همیشه بسیاری از اطلاعات تا زمان مشخصی محرمانه باقی می ماند و دسترسی به بعضی اطلاعات هیچ گاه امکان پذیر نمی باشد .

          در پایان با اعلام و اذعان به وجود نقایص و کاستی در رساله ، از زحمات اساتید محترم و بزرگوار جناب آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی در سمت استاد راهنما و جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در سمت استاد مشاور ، تشکر و قدردانی می شود که حضرت علی (ع) فرموده است : من علمنی فقر صیرنی عبداً .

۱ـ طرح و تبیین موضوع : 

          مطابق با اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سیاست خارجی ایران بر اساس “نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است . بنابراین ازدیدگاه قانون اساسی رابطه با دول غیر محارب مجاز شمرده شده است . همچنین طبق اصل ۱۵۴ قانون اساسی ، جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همة مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .

          پس علاوه بر رابطه با دول غیر محارب ، برقراری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیک می باشند در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرار دارد .

          سوریه که در این ردیف ازکشورها قرار دارد جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است به طوری که از آن به عنوان کشور دوست و برادر یاد می شود . وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه ـ متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه ـ باعث خشنودی سوریها که خود را متولی مبارزه با اسرائیل می دانستند ، شد و به حمایت از این انقلاب پرداختند .

          از دید انقلاب اسلامی ، اسرائیل به عنوان پایگاه استعمار در منطقه و موجودی نامشروع و غیر قانونی در قلب جهان اسلام ، می بایست از بین برود و مبارزة عملی و همه جانبه این امر را محقق می سازد . در این راستا ایران با کشور مصر به خاطر سازش با اسرائیل و خیانت به آرمان فلسطین و اعراب قطع رابطه نمود . همچنین سفارت اسرائیل در تهران را تعطیل و آن را به سازمان آزادیبخش فلسطین واگذار نمود .

          این گونه اقدامات عملی و حمایتهای سیاسی ایران از مواضع اعراب و فلسطینیان ، سوریه را در عملی کردن تز خود مبنی بر برابری استراتژیک با اسرائیل مصمم تر کرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رویدادهای بعدی منطقه از جمله جنگ ایران و عراق و حملة اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۲ ، سبب گردید که دو کشور ایران و سوریه تماسهای بیشتری را با هم در جهت حل مسائل پیش آمده داشته باشند که همین موارد زمینة تداوم گسترش روابط را علیرغم اختلاف سلیقه در بعضی مسائل فراهم آورد .

بنابراین هدف پژوهش ، بررسی علل گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می باشد . و سعی براین است که ضمن روشن کردن این عوامل به تقویت آن و الگو سازی با توجه به شرایط و موقعیت دیگر کشورها در روابط با یکدیگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه میان کشورهای منطقه و جهان اسلام باشیم .

۲ـ ادبیات موضوع : 

          علیرغم حساسیت و اهمیت موضوع یکی از نکته های جالب توجه در ارتباط با آن کم توجهی محققان و پژوهندگان این رشته به این مسأله می باشد و کمتر تحقیق و کتابی در این زمینه یافت می شود که به طور دقیق و موشکافانه به بررسی روابط پیچیدة ایران و سوریه پرداخته باشد . در این ارتباط تنها گزارشها و مقالاتی به چشم می خورد که بیشتر به مسألة صلح و اقدامات سوریه و بررسی سطحی روابط ایران و سوریه و البته با دیدگاه وزارت خارجه ای پرداخته است .

۳ـ علل انتخاب موضوع : 

          همان طور که در مقدمه بیان شد درک و شناخت صحیح از تحولات منطقة خاورمیانه و کشورهای آن برای ایران که خود در این منطقه قراردارد و به عنوان تزدیک ترین محیط جغرافیایی گسترده تر از کشورها محسوب می شود ، ضروری می باشد . در این راستا بررسی روابط دو جانبه میان ایران و کشورهای منطقه نیز یکی از مهم ترین اقدامات شناخته می شود . کشور سوریه که به دلیل مسائل ژئوپلتیک و هم جواری با رژیم اسرائیل به عنوان کشور خط مقدم جبهة اعراب و اسرائیل شناخته شده و اکنون نیز به عنوان کشور خط مقدم مخالف باروند فعلی سازش مطرح می باشد ، جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است . علاوه بر اهمیت این موضوع علاقة نویسنده به مسائل منطقه ای و جهان اسلام نیز سبب گردید که روابط سیاسی دو کشور ایران و سوریه مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد .

۴ـ سئوال اصلی و سئوالات فرعی :

سئوال اصلی : چرا روابط ایران و سوریه در مقطع بعد از وقوع انقلاب اسلامی بهبود و گسترش یافته و علل گسترش آن کدامند ؟

سئوالات فرعی :۱٫  مسأله بحران خاورمیانه تا چه اندازه در روابط سیاسی ایران و سوریه مؤثر بوده است ؟

۲٫ مسأله عراق و توسعه طلبی آن تا چه اندازه در روابط سیاسی ایران و سوریه مؤثر بوده است ؟

۳٫ پیمان ترکیه ـ اسرائیل چه تأثیری در روابط سیاسی ایران و سوریه داشته است ؟

۴٫ ساختار نظام بین الملل در دوران نظام دو قطبی و پس از آن چه تأثیری بر روابط دو جانیه داشته است ؟

۵ ـ فرضیه های تحقیق : 

فرضیه اصلی : (( گسترش روابط ایران و سوریه در مقطع بعد از انقلاب اسلامی ناشی از دشمن مشترک یعنی اسراییل و دیدگاه‌های مشترک در ارتباط با برخی تحولات منطقه ای و تلاش در جهت کسب موازنة قدرت در برابر آن بوده است . ))

فرضیه های فرعی :۱٫ (( انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بوده است .))

۲٫ (( دیدگاه مشترک دو کشور در ارتباط با مسأله فلسطین و اشغالگری اسرائیل از عوامل مهم تأثیر گذار بر روابط سیاسی دو کشور بوده است .))

۳٫ (( پیمان نظامی راهبردی ترکیه ـ اسرائیل در سال ۱۹۹۶ در منطقه و گسترش  همکاریهای دوجانبه، از دیگر عوامل تأثیر گذار بر روابط و همکاری بین دو کشور بوده است . ))

۶ـ تعریف مفاهیم : 

          در متن این پژوهش مفاهیمی چون سیاست خارجی ، روابط خارجی ، بحران خاورمیانه و موازنه قدرت را ملاحظه می کنیم که باید منظور خود را از این مفاهیم و کاربرد آن مشخص و تبیین نماییم . تعریف این مفاهیم از آن نظر ضروری و دارای اهمیت است که مبنای نظری این پژوهش را تشکیل داده و در درک بهتر و عمیق تر متن کمک می کند . بنابراین در اینجا به اختصار به تعریف مفاهیم مورد نیاز پرداخته می شود :

          سیاست خارجی : سیاست خارجی را باید مجموعه ای از اهداف ، جهت گیریها ، روشها و ابزار در نظر گرفت که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین الملل به منظور دستیابی به منافع ملی دنبال می کند . سیاست خارجی در نهایت سعی می کند بر رفتار و کردار سایر کشورها و نتیجتاً بر کل نظام بین الملل اثر بگذارد ، ضمن اینکه متقابلاً از محیط خارجی تأثیر می پذیرد .(۱)

          روابط خارجی : شامل آن دسته از روابطی می شود که به عنوان امری رسمی ، ابتکار آن با حکومتها بوده و توسط آنها هدایت می شود . و از روابط بین گروه‌ها ، سازمانها و احزاب و سندیکاها متمایز می باشد و دارای ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و … می باشد .(۲)

          بحران خاورمیانه : منظور درگیریها و جنگهای اعراب و اسرائیل از سال ۱۹۴۸ تا زمان کنونی و وجود موجودیتی به نام اسرائیل می باشد .

          موازنه قدرت : که به موجب آن ، باید چنان موازنه ای بین قدرت دولتها برقرار شود که مانع چیرگی یکی یا گروهی از آنها بر سایرین باشد تا در نتیجه ، صلح محفوظ بماند .(۳)

۷ـ متغییرها : 

          روابط سیاسی ایران و سوریه متغییر وابسته و موجودیتی به نام اسرائیل و برخی تحولات منطقه ای متغییر مستقل می باشند .

 ۸ـ روش تحقیق : 

          این رساله با کمک از وقایع تاریخی به تحلیل روابط سیاسی ایران و سوریه پرداخته است . چرا که در بررسی روابط دوجانبه آنچه که مشخص کننده رفتار کشورها می باشد همین اتفاقات و اقداماتی است که به مرور به وقایع تاریخی تبدیل شده است . بنابراین روش تحقیق تاریخی ـ توصیفی و تحلیلی است .

۹ـ موانع و محدودیتهای تحقیق : 

کمبود منابع به زبان فارسی و عدم توجه محققان این رشته به این مسأله و پراکندگی اطلاعات در این رابطه ، سبب ایجاد محدودیتها و مشکلاتی در تحقیق گردید . علاوه بر این محرمانه بودن و عدم دسترسی به اطلاعات از دیگر مشکلات قابل ذکر در این مورد است .


۱۰ـ سازماندهی تحقیق : 

با توجه به طرح موضوع و سئوال اصلی و همچنین فرضیه تحقیق پایان نامة حاضر در فصول ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد :

فصل اول : کلیات طرح پژوهش ؛

فصل دوم : اصول و اهداف سیاست خارجی به طور اعم و سیاست خارجی ایران و سوریه به طور اخص ؛

فصل سوم : بررسی پیشینه روابط سیاسی ایران و سوریه با عنایت به روابط ایران و اسرائیل؛

فصل چهارم : بررسی روابط دوجانبه بعد از انقلاب اسلامی در ایران تا پایان جنگ ایران و عراق ؛

فصل پنچم : بررسی روابط دو کشور پس از جنگ تا زمان درگذشت حافظ اسد رئیس جمهور سوریه با توجه به عوامل تأثیر گذار در این مقطع زمانی ؛

فصل ششم : نتیجه گیری .

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.