مقاله بررسی روش‌های مختلف آشکارسازی چند کاربره


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی روش‌های مختلف آشکارسازی چند کاربره مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی روش‌های مختلف آشکارسازی چند کاربره نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: مقدمه
۱-۱- مدل سیستم۱
۱-۲- مختصری از فصل‌های دیگر   ۲
فصل دوم:آشکارساز متعارف یا بانک فیلتری
۲-۱- بانک فیلترمنطبق(روش متعارف)     ۳
۲-۲- محاسبه احتمال خطای حالت    ۶
دو کاربره ازروش اول
۲-۳- محاسبه احتمال خطای حالت    ۸
دو کاربره ازروش دوم
۲-۴- آشکارساز بهینه خطی    ۱۱
فصل سوم: آشکارساز دکرلاتور
۳-۱- عملکردکلی دکرلاتور ۱۵
۳-۲- شبیه سازی و رابطه ی احتمال خطا    ۱۸
فصل چهارم: آشکارسازکمترین میانگین مربعات خطا(mmse)
4-1- عملکرد کلی MMSE 20
4-2- مقایسه آشکارسازهای خطی ۲۵
فصل پنجم: برخی آشکارسازهای غیرخطی
۵-۱- حذف موفق ۲۸
۵-۲- آشکارسازی چندمرحله ای ۳۱
۵-۲-۱- روش متعارف مرحله اصلی ۳۱
۵-۲-۲- آشکارساز مرحله اصلی دکرلاتور ۳۳
۵-۳- جمع بندی و نتیجه گیری نهایی ۳۵
مراجع ۳۶

۱-۱مدل سیستم

در این پروژه فرض بر آن است که بدون آسیب دیدن کلیت موضوع K کاربر وجود دارد که هر کدام ازBPSK برای ارسال پیام استفاده می‌کنند و دامنه‌ی پیام ارسالی همه‌ی کاربران نیز یکسان فرض می‌شود، در این صورت سیگنال دریافتی در گیرنده عبارت است از

(-۱۱)                                      y(t) =  

که در آن Sk شکل موج ارسالی توسط kامین کاربربا انرژی واحد برای BPSK وبرای بیت ریت T، bk بیت ارسالی kامین کاربرکه یا۱ویا ۱- است وAkدامنه ی دریافتی kامین کاربر می‌باشند.  n(t)نیز نویز سفید گاوسی با PSD=N0 می‌باشد. اگر ضرب داخلی (cross-correlation) دو شکل موج ارسالی را با ρ نشان دهیم، به شکل زیر تعریف می‌شود

ij = <SiSj> =                                    (۲-۱)ρ

که از روی آن تعریفی برای ماتریس  R(cross-correlation) داریم که در زیر آمده است

ij} =                       (۳-۱)ρR = {

که در آن ماتریس R متقارن و مثبت می‌باشد.

۱-۲مختصری از فصل‌های دیگر

در ادامه در فصل‌های بعد با برخی آشکارسازهای خطی از جمله روش متعارف، روش موسوم به Decorrelating detector(دکرلاتور)، بهینه خطی وکمترین مربعات خطا همراه با روابط وبیان ویژگی‌ها تفاوت‌های آن‌ها با یکدیگر آشنا خواهیم شد و در آخرین فصل چند روش غیر خطی بررسی می شوند و در ادامه فصل آخر نتیجه گیری و جمع بندی خواهیم کرد.

  فصل دوم

   آشکارساز متعارف یا بانک فیلتری

 

در این فصل ساده‌ترین راهکار برای آشکارسازی سیگنال‌های cdma یعنی فیلتر منطبق یا روش متعارف همراه با عملکرد آن در کانال‌های چند کاربره با این فرض که با این روش به عنوان آشکارساز بهینه در مخابره‌ی تک کاربره آشنایی کامل وجود دارد بررسی می‌کنیم رابطه‌ی احتمال خطا و شبیه سازی‌ها همچنین برخی ایرادهای آن آورده شده است.

۲-۱- بانک فیلترمنطبق(روش متعارف):

در سیستم ارتباطی تک کاربره ی دیجیتال معمولی فیلتر منطبق برای آشکارسازی سیگنال با روش‌های مؤثر ریاضی به کار می‌رود. ولی در حالت چند کاربره باید از یک مجموعه‌ی فیلتر منطبق که هر فیلتربرای یکی از شکل موج‌های کاربران استفاده می‌شود به کار رود که در شکل زیر ساختار آن آورده شده است و در آشکارسازی چندکاربره به آن روش متعارف گفته می شود که در این روش باید در مورد شکل موج مورد استفاده هر کاربر اطلاع کافی داشته باشیم.

خروجی kامین فیلترمنطبق از عبارت زیر نتیجه می‌شود

yk  =                                           (۱-۲)

که اگر بجای y(t) از رابطه‌ی (-۱۱) قرار دهیم به عبارت زیر می‌رسیم

yk  =  ∑jK= 1 Aj bj ρjk + nk                                                        (۲-۲)

که در آن

nk  =                                     (۳-۲)

و   ۱ = ,ρkk  پس داریم

                         (۴-۲) yk = Ak bk +  ∑k≠j Aj bj ρjk + nk

و واریانس نویز خروجی فیلتر منطبق از محاسبه‌ی امید ریاضی  برابر N0 محاسبه می شود.

و به طور مشابه کواریانس نویز  * ρjk N0محاسبه می‌شود. و ما می‌توانیم ماتریس کواریانس نویز را به صورت زیر تعریف کنیم

N0 R                                                    (۵-۲) =       E[nnT ]

که n=[n1 ,n2,…,nk] و nT ترانهاده آن می‌باشد.

اگر رابطه ی(۲-۲)  را برای هر k کاربر نوشته و مرتب کنیم به مدل ماتریسی زیر دست می‌یابیم

Y = R A b + n                                                  (۶-۲)

که در آن به ترتیب

Y=  وA=  وb=  و =n  و

R=  می باشند.

برای مثال برای سیستم دو کاربره وقتی که اطلاعات کاربراول برای ما مطلوب و کاربر دوم تداخلگر محسوب می‌شود مدل سیستم به شکل زیر خلاصه می شود

y1 = A1 b1 + b2+ n1                                                                  (۷-۲)

که در آن

                                                           (۸-۲) = A2 ρ۱۲

و اگر با برنامه‌ی MATLAB به صورت آماری وبا در نظر گرفتن سیگنال خروجی فیلتر به صورت

وبا توجه به اینکه خروجی فیلتر منطبق اول از رابطه‌ی

= sign (y1)                                                   (۹-۲)

محاسبه می‌شود، با شمارش تعداد بر آوردهای خطا و محاسبه‌ی احتمال خطا شکل زیر که نمودار احتمال خطا بر حسب  سیگنال به نویز A12/N0= SNR=A12/2σ۲می باشد حاصل شده است (I=4 و نویز گاوسی در نظر گرفته شده است).

 

2-2-محاسبه احتمال خطای حالت دو کاربره از روش اول:

40,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.