مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه: ۱

فصل اول. ۴

سؤالات: ۶

بیان مسئله: ۷

هدف کلی: ۱۰

بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. ۱۰

۱- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی.. ۱۰

نمودار تحلیلی.. ۱۱

فرضیات: ۱۱

جامعة آماری : ۱۳

نمونه و شیوه نمونه گیری : ۱۳

ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : ۱۳

روش تحقیق : ۱۴

فصل دوم. ۱۵

تعاریف: ۱۶

تعریف منطقه: ۱۶

تعریف دوگانگی منطقه‌ای: ۱۹

معیارهای تعیین دوگانگی: ۲۰

پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران: ۲۳

الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور: ۲۳

ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران: ۲۵

۱-ارتباطات پسین: ۲۷

۲- ارتباطات پیشین: ۲۷

۳- ارتباطات مصرفی: ۲۷

۴- ارتباطات مالی: ۲۸

بخش نفت.. ۲۸

ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: ۳۳

اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی: ۳۴

شاخصهای توسعة صنعتی: ۳۵

شاخصهای توسعه کشاورزی: ۳۸

شاخصهای اشتغال: ۴۰

فصل سوم. ۴۳

جامعة آماری : ۴۴

نمونه و شیوة نمونه‌گیری: ۴۴

ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۴۵

روش تحقیق زمینه‌یابی: ۴۵

آنالیز تاکسونومی: ۴۵

ویژگیهای روش تاکسونومی: ۴۶

خیر. ۵۳

فصل چهارم. ۵۹

نتایج تحقیق: ۶۰

پیشنهادات و ارائة طریقها: ۶۲

فهرست منابع : ۶۴

فهرست منابع :

قره باغیان ، مرتضی ، بررسی برخی از علل اقتصاد مهاجرت نیروی کار در ایران ، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی – ۱۳۷۵ .

شهشادی ، احمد ، الگوی اقتصادسنجی ایران و کاربردهای آن ، انستیتو تحقیقات اقتصادی و توسعه دانشگاه – ۱۳۵۷ .

عظیمی ، حسین ، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران ، تهران ، نشرنی ، ۱۳۷۱ .

سلمرز ، نیل ، نوسازی جامعه – ترجمه رحمت ا… مقدم مراغه ای ، ص ۱۶۵

تودارو ، مایکل ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ، ترجمه دکت غلامعلی سرمدی و حمید سهرابی ، جلد دوم ، ۱۳۶۶ .

قره باغیان ، مرتضی ، اقتصاد ، توسعه و رشد ، معیارهای رشد و توسعه یافتگی و تئوریهای توسعه اقتصادی ، جلد اول و دوم ، تهران ، نشرنی ، ۱۳۷۰ .

جبروند ، عبدالله ، توسعه اقتصادی – نشر مولوی ، ۱۳۶۶ .

تعاریف:

تعریف منطقه:

از واژه منطقه تعاریف  برداشتهای مختلفی ارائه شده است در این قسمت انتدا پاره‌ای از این تعاریف را می‌آوریم و سپس یک جمع‌بندی از آن را ارائه خواهیم داد.

برات آلبگین معتقد است که در اقتصادهای برنامه‌‌ریزی شده اندازه منطقه به درجه رشد کارآئی کل اقتصاد آن بستگی دارد بر حسب این تعریف معیار تقسیم‌بندی مناطق درجه کارآئی اقتصادی است.

آر- پی مسیرا در تعریف منطقه آورده است:

مجموعه‌ای از زمین- آب- هوا- گیاه- حیوان و انسان که در فضای معینی در ارتباط با هم بخش معینی از سطح کره زمین را تشکیل می‌دهند منطقه نامیده می‌شود.(۱)

آرتورلیوچی معتقد است:

منطقه عبارت است از ناحیه یا نواحی جغرافیائی که مردم در سطح تمدن معینی برای تحقق آرزوهای خود و دستیابی به منابع مادی بدان احتیاج دارند.(۲)

استانبری می‌گوید:

مناطق جغرافیائی را می‌توان بصورت نواحی محصور در مختصات طبیعی خاص یا نواحی دارای خصوصیات مشابه توصیف کرد که درون آن وابستگی متقابل بیشتری نسبت به روابط آن با خارج وجود دارد. بنابراین ناحیه طبیعی ناحیه‌ای است که مردم آن از طریق وابستگی‌های متقابل ناشی از منافع و علائق مشترک با هم پیوند دارند.(۳)  عده‌ای منطقه را براساس چهار ویژگی زیر تعریف می‌کنند:

۱- توزیع دارائی      ۲- ساخت سازمانی    ۳- نهادها      ۴- روابط اجتماعی

بانک جهانی نیز در گزارشی منطقه را چنین تعریف می‌کند:

تمام نواحی که از نظر ویژگیهای قومی- نژادی- دینی- مذهبی- فرهنگی- تاریخی- و سنتها همگن باشد تشکیل یک منطقه را خواهد داد.

جی- آر- میو می‌نوسید بطورر سنتی سه روش برای تعریف منطقه مورد استفاده قرار گرفته است:

۱-            تأکید بر همگنی بعضی یا ترکیبی از مشخصات اقتصادی- فیزیکی- اجتماعی و … دارد.

۲-            تأکید بر قطب‌گرائی دارد که اغلب مربوط به مناطق اطراف یک شهر مرکزی می‌شود.

۳-     برنامه‌ریزی و سیاستگذاری که بطور اساسی با جنبه‌های اداری و ساختاری و تأثیر تصمیمات سیاستگذاری سرو کار دارد.

وی در ادامه می‌گوید:

عملاَ تعریف منطقه ترکیبی از این سه تعریف بخصوص کمبود آمار و داده‌ها می‌تواند تعریفی را که از تعریف ایده‌آل به دور است در بسیاری از موارد به ما تحمیل کند.

آنچه از تعاریف و نظرات فوق برمی‌آید این است که:

۱-     منطقه ممکن است بر اساس عوامل سیاسی- فرهنگی- تاریخی- قومی- نژادی- و دینی تعریف شود.

۲-     منطقه ممکن است بر اساس بخشهای اقتصادی و بافت هر کدام تعریف شود.

۳-     منطقه ممکن است بر اساس ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی هر کدام تعریف شود.

۴-     منطقه ممکن است بر اساس حوزه آبریز تعریف شود.

۵-     منطقه ممکن است بر اساس نوع فعالیتهای اقتصادی و درجه پیشرفت تعریف شود.

۶-      منطقه ممکن است بر اساس ارزشهای حاکم تقسیم‌بندی و تعربف شود.

به قول والتر‌یسارد:

هر تعریفی از منطقه یا شهر بستگی به مسئله خاصی دارد که ما با آن سرو کار داریم.

 تعریف دوگانگی منطقه‌ای:

دررابطه با دوگانگی منطقه‌ای نیز همانند سایر واژه‌ها تعاریف مختلفی ارائه شده است مثلاَ هیرشمن می‌گوید: وضعیتی که در یک کشور یکی دو شهر مدرن با بهترین معماریها درکنار روستاهای تخریبی با سنتهای کهنه داشته‌ باشیم دلالت بر دوگانگی منطقه‌ای دارد.

اما آنچه در این تحقیق تحت عنوان دوگانگی منطقه‌ای خواهیم آورد عبارتست از وجود یک ساختار اقتصادی اجتماعی مشخص در یک کشور همراه با ناهماهنگی و عدم توازن در رشد تولید- شیوه تولید- روابط تولید- و امکانات تولید درنواحی مختلف که از دوگانگی منطقه‌ای حکایت می‌کند.

بطوریکه عوامل مذکور در مجموع موجب اختلال در تخصیص منابع- انتقال منابع و به هرز روی منابع می‌شود و در یک روند بلند مدت شکاف بین منطقه عقب افتاده و پیشرفته با پتانسیلهای رشد بیشتر و ژرف‌تر می‌گردد.

 معیارهای تعیین دوگانگی:

دوگانگی اقتصادی و تفاوتهای منطقه‌ای در هر ناحیه بر حسب درجات توسعه‌یافتگی  و توسعه‌نیافتگی مناطق اندازه‌گیری می‌شود.

اکنون بر اساس اینکه تعریف هر فرد از توسعه چه باشد و چه زمینه‌هایی را محور توسعه بداند معیارهایی را برای محاسبه درجه دوگانگی منطقه‌ای در نظر می‌گیریم. عده‌ای ممکن است در کشور یا استانی کشاورزی را محور توسعه اقتصادی بدانند بر این مبنا هم خود را بر تخمین- برآورد- محاسبه معیارهای کشاورزی از جمله:

ارزش افزوده بخش- شاغلین – سطح زیرکشت- متوسط دستمزد کارگر کشاورز – بازدهی هر هکتار مجموع میزان وامهای پرداختی و بودجه تخصیص یافته به بخش – تعداد واحدهای مکانیزه درصد کشت آبی و مواردی از این قبیل می‌گذارد.

ممکن است کسی توسعه را چنین تعریف کند:

» توسعه عبارت است از تغییر مبانی علمی- فنی تولید(۱)«

براین اساس معیارهایی که می‌توان برشمرد عبارتند از:

کارگاههای بزرگ صنعتی- نیروی الکتریسیته مصرفی به وسیله صنایع بزرگ- نسبت سرمایه به کار در فرآیند تولید ارزش افزوده صنعتی- سرانه تشکیل سرمایه به کاردر فرآیند تولید- سطح تحصیلات پرسنل واحد صنعتی- تعداد مراکز تحقیق و توسعه- تعداد دانشجویان رشته‌های فنی- نحوه عملکرد واحدهای آموزشی ضمن خدمت. مورد دیگر اینکه توسعه را مترادف با رفاه بدانیم و توسعه یافتگی را با معیارهای رفاهی اندازه‌گیری کنیم در اینصورت معیارهای مورد بررسی عبارتنداز:

معیارهای تحصیلات- بهداشت- امکانات زندگی که هرکدام از این معیارها را می‌توان بوسیله شاخصهای کمی مورد بحث قرار داد.

مثلاَ معیارهای تحصیلات شامل ظرفیت دانشگاهها و مدارس- تعداد دانش آموزان و دانش‌جویان در سطوح مختلف نسبت معلم به شاگرد- درصد پوشش تحصیلی برای مقاطع مختلف و … می‌باشد.

معیارهای بهداشتی عبارتند از: تعداد پزشک- تعداد دندانپزشک –تخت بیمارستان – آزمایشگاهها و کلینیکهای بهداشتی- نسبت موالید با حضور پرسنل متخصص به کل

موالید- تعداد پرستارها- تعداد بیمارستانها و…. می‌باشد.

معیارهای امکانات زندگی را هم می‌توان با شاخصهای زیر بررسی کرد.

تعداد سرانه اتاق- درصدی از واحدهای مسکونی که آب دارند- در صد واحدهای مسکونی که برق – تلفن و حمام دارند و….

هلمرز معتقد است

وقتی اصطلاح توسعه اقتصادی را به زبان می‌آوریم معمولاَ چهار جریان مجزا و در عین حال مربوط به هم را در نظر می‌گیریم که عبارتنداز:

۱-در زمینه تکنولوژی جامعه در حال توسعه، جامعه‌ای است که از وضع ساده و قدیمی تکنیک به طرف کاربرد دانش علمی پیش می‌رود.

۲-در زمینه کشاورزی جامعه در حال توسعه جامعه‌ای است که از زراعت در حد معشیت به طرف تولید محصولات کشاورزی برای تجارت پیش می‌رود.

۳-در زمینه صنعت جامعه در حال توسعه در حال استحاله است که از وضعی که در آن استفاده از بازوی انسان و نیروی حیوان می‌شده است به جانب صنعت یعنی استفاده از کارگران مزدبگیر در کنار ماشینهایی که با سوخت به حرکت در می‌آیند و محصولاتی تولید می‌کنند که در خارج از مرکز تولید به فروش می‌رسند.

۴-از نظر بوم شناسی جامعه در حال توسعه از دهات و مزارع به طرف شهرها و

اجتماعات شهری در حال حرکت است.

براساس تعریف فوق محقق برای محاسبة درجة توسعه‌یافتگی مجبور است که تمام شاخصهای کشاورزی- صنعتی- تکنولوژیکی و معیارهای اجتماعی و فرهنگی را محاسبه نماید.

پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران:

» وقتی هواپیمای جت و گاری در کنار هم  قرار گیرند گرفتاریهای نوسازی بسی پیش از هنگامی است که توسعه جنبه‌های مختلف یک جامعه تدریجی می‌باشد« .

دکترین رشد نامتعادل(۱)بیانگر این وضعیت است که یکی از بخشها ی زیر‌بخشهای اقتصادی بعنوان بخش پیشتاز در جلو سایر بخشها قرارگرفته و آنها را به جلو می‌کشاند در واقع این بخش مرکز رشد است که شعاعهای آن سایربخشها را نیز در برمی‌گیرد. این دکترین قدیمی‌ترین و پرسابقه‌ترین نحوه تخصیص وجوه است که انگلستان روند صنعتی شدن خود را با اتکاء به این دکترین و از طریق گسترش بخش نساجی شروع کرد و تدریجاَ بخش نساجی از طریق ارتباطهائی که ایحاد کرده بود باعث رشد سایر بخشهای اقتصادی گردید. به عبارتی دیگر در یک مرحله انگلستان مبتلا به دوگانگی شد ولی وجود ارتباطات قوی خود به خود مسئله دوگانگی را حل کرد.

در ایران نیز بخش نفت از۸۰  سال پیش می‌توانست نقش بخش پیشتاز را داشته‌ باشد اگر چه مدت ۸۰ سال زمان کوتاهی نیست ولی طی این مدت نه تنها نتوانست سایر بخشها را به جلو بکشاند بلکه در مواقعی حتی باعث افت و رکود بخشهای دیگر شده است.

در واقع مسئله عبارت است از» انتشار آثار محرک از بخش پویا به بخش سنتی«  یعنی می‌بایست راهی یافت که ارتباطات موجود در بخش نفت علائم توسعه‌ای از خود نشان دهد. در مورد اینکه ایتن ارتباطات به چه شکلهایی بروز می‌کند چهار نوع ارتباط

می‌توان در فرآیند رشد بخش پیشتاز برشمرد:

۱-                ارتباطات پسین(۲)

۲-                 ارتباطات پیشین(۳)

۳-                 ارتباطات مصرفی(۴)

۴-                 ارتباطات مالی(۵)

 ۱-ارتباطات پسین:

در برگیرنده مواردی است که بخش پیشتاز از سایر بخشها می‌گیرد تا محصول نهائی خودش را تولیذ کند در این مورد بخش نفت کوچکترین ارتباطی با سایر بخشها ندارد.

 ۲- ارتباطات پیشین:

بیانگر مواردی است که بخش پیشتاز تولید کرده و دراختیار سایر بخشها می‌گذارد تا تولید آنها را نیز رشد دهد.

۳- ارتباطات مصرفی:

بیانگر میزان نفتی است که در سایر بخشها به عنوان ماده مصرفی بکار می‌رود و به خاطر محدودبودن کاربرد نفت خام مقدارش چندان زیاد نیست.

 ۴- ارتباطات مالی:

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مهاجرت
 • تحقیق بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستائیان
 • مقاله سازمان
 • مقاله مهاجرت
 • مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.