مقاله بررسی معجزات سه تن از انبیاء (ع)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی معجزات سه تن از انبیاء (ع) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  ۱۶۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی معجزات سه تن از انبیاء (ع)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۶
کلــیات ۷
اهمیت موضوع : ۷
چکیده : ۹
۱- بحث لغوی اعجاز ۱۰
۲- معجزه در لغت ۱۰
۳- ماهیت معجزه ۱۰
۱- معجزه چیست ؟ ۱۱
۲- آیا معجزه ممکن است ؟ ۱۳
۳ – آیا معجزه واقع شده است ؟ ۱۵
۴- معجزه چگونه دلالت بر صدق ادعای آورنده آن دارد ؟ ۱۶
شرایط معجزه : ۱۷
چگونه معجزه گواه بر صدق ادعای پیامبران می باشد ؟ ۱۸
اعجاز از نظر لغوی به چند معنی آمده است : ۱۹
معجزه در لغت : ۲۲
گفتار علمای غرب راجع به معجزه ۲۳
معجزه در اصطلاح : ۲۳
عجز : ۲۶
فاعل معجزه کیست ؟ ۲۷
اعجاز و ماهیت آن : ۲۸
اعجاز قرآن : ۲۹
عمومیت اعجاز قرآن برای تمامی افراد انس و جن : ۳۱
یک پندار غلط : ۳۳
نفی شبهات وارد بر اعجاز ۳۳
نخستین آیه نفی اعجاز : ۳۳
دومین آیه نفی اعجاز : ۳۸
بررسی معجزات ۴۴
حضرت موسی ( ع ) ۴۴
معجزات ۹ گانه حضرت موسی (ع) : ۵۲
کوه « حوریب جایگاه اولین ارتباط عمیق موسی (ع) با خدا : ۵۴
اثبات معجزه ی حضرت موسی (ع) (عصا) از منظر آیات قرآن کریم : ۵۵
۲ – ید بیضاء ۶۶
۳ – معجزه سوم ۷۰
۴ – دریا شکافته شد ۷۳
۵ – موسی به طور سینا می رود ۷۵
۶ – موسی همان پیامبری است که قومش از وی درخواست کرده اند خدا را ببینند : ۷۷
۷ – در عصر بنی اسرائیل قوم دیگری که خدا آنان را برگزیده باشد و از منافع جهان برخوردار باشند . ۷۷
نبوت حضرت عیسی (ع) ۸۰
انواع معجزات حضرت عیسی (ع) ۸۲
آیات ۴۹ الی ۵۲ نساء : ۹۰
انواع معجزات پیامبر (ص) ۱۰۵
اثبات اعجاز قرآن از دیدگاه قرآن کریم : ۱۰۹
قرآن معجزه ی جاودانی پیامبر اسلام (ص) ۱۱۱
جاودانی و جهانی بودن : ۱۱۲
نظر شهید مطهری ذیل آیه فوق ۱۱۵
۲ – شق القمر : ۱۱۶
۳ – حرکت درخت : ۱۲۹
۴ – معراج پیامبر (ص) ۱۳۴
معراجگاه پیامبر (ص) : ۱۳۹
۵ – غیب گویی : ۱۴۱
۶ – حنانه ۱۴۹
۶ – معجزه ای دیگر : ۱۵۰
نتیجه گیری : ۱۶۲
فهرست منابع ومؤاخذ ۱۶۴

 فهرست منابع ومؤاخذ

۱- قرآن کریم
۲- نهج البلاغه
۳- آشنائی با قرآن (سوره های حمد و بقره ) استاد مطهری – شهید مرتضی- چاپ دوم – انتشارات صدرا – جلد ۲ .
۴- اعجاز قرآن در نظر اهل بیت (ع) و بیست نفر ازعلمای بزرگ اسلام – دکتر مؤدب – سید رضا – تاریخ انتشار ۱۳۷۹ – انتشارات احسن الحدیث .
۵- آموزش کلام اسلامی – سعیدی مهر – محمد – چاپ دوم بهار ۱۳۸۱ – قم کتاب طه – ج۲ .
۶- پرسش و پاسخ هایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی – دکتر معارف – مجید – انتشارات کویر – چاپ اول ۱۳۷۶ .
۷- تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت – دوانی – علی – تهران – انتشارات حقایق .
۸- تاریخ انبیاء ( از آدم تا خاتم ) – عمار زاده – مرحوم حسین – ویرایش ۲- ناشر: انتشارات اسلام ۱۳۷۹ .
۹- تاریخ انبیاء ( از آدم تا خاتم ) – رسولی محلاتی – سید هاشم – چاپ هفتم – چاپ و نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی .
۱۰- ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن – راغب اصفهانی – حسین بن محمد – انتشارات مرتضوی .
۱۱- تفسیر المیزان – طباطبایی – محمد حسین – ترجمه ی موسوی همدانی – استاد سید محمد باقر – بنیاد علمی و فکری علامه طبا طبایی – با همکاری نشر فرهنگی رجاء .
۱۲- تفسیر جوامع الجوامع- طبرسی- امین الاسلام ابو علی فضل بن حسن – چاپ اول ۱۳۷۷ – انتشارات قدس رضوی .
۱۳- تفسیر مجمع البیان- طبرسی – ابو علی فضل بن حسن- ترجمه آیات- تحقیق و نگارش علی کرمی- تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان چاپ و انتشارات۱۳۸۰ .
۱۴- تفسیر نمونه- مکارم شیرازی- ناصر- چاپ ۱۶ – دارالکتاب الاسلامیه تهران – بازار سلطانی – تاریخ انتشار ۱۳۸۰ه .ق .
۱۵- تفسیر نور- قرائتی- محسن – مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن – جاپ پنجم – تابستان ۸۱ .
۱۶- دانشنامه قرآن و قرآن پزوهی- به کوشش بهاءالدین خرمشاهی – تهران : دوستان{و} ناهید ۱۳۷۷ .
۱۷- سیمای مسیح- معلمی- محبوبه- نوبت چاپ اول ۱۳۸۲- انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم .
۱۸ – شناخت قرآن- نجمی – محمد صادق – انتشارات : دفتر مدینه العلم ، قم شعبان ۱۴۰۲ .
۱۹ – علوم بلاغت و اعجاز قرآن – نصیریان – یدالله- تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت) چاپ اول ۱۳۷۸- چاپ دوم ۱۳۸۰ .
۲۰ – عیسی از دیدگاه قرآن ( عیسی و محمد در قرآن – عیسی و محمد در اناجیل ) محقق و مترجم : محسن بینا – چاپ اول – تاریخ انتشار۱۳۷۳- ناشر : محقق و مترجم .
۲۱- فرهنگ بزرگ جامع نوین ( عربی به فارسی ) ترجمه المنجد – مترجم احمد سیاح – تاریخ انتشار ۱۳۷۷ – انتشارات اسلام .
۲۲- فرهنگ لغات عربی ( از راهنمایی تا کنکور ) – نحوی – سید محمد – چاپ اول ۱۳۶۹ – انتشارات اسلامی .
۲۳- فرهنگ لغات قرآن – دکتر قریب – محمد – چاپ اول – تاریخ انتشار ۱۳۶۶- انتشارات بنیاد .
۲۴- قاموس قرآن – قریشی – علی اکبر – تهران – انتشارات دارالکتب الاسلامیه – ج۵ .
۲۵- قرآن آخرین پیامبر (ص)- مکارم شیرازی – ناصر – چاپ سوم – تاریخ انتشار ۱۳۷۵ ه . ق .
۲۶- مرزهای اعجاز – خویی – سید ابوالقاسم – ترجمه جعفر سبحانی – کانون انتشارات محمدی – چاپ سوم .
۲۷- معجزه – دکتر شفاهی – محسن – ناشر دکتر محسن شفاهی – چاپ اول ۱۳۶۹ .
۲۸- معجزه بزرگ : پزوهشی در علوم قرآنی – ابو زهره – محمد – مترجم محمود ذبیحی – مشهد : آستان قدس رضوی – بنیاد پزوهش های اسلامی – چاپ اول ۱۳۷۰ .
۲۹- معجزه چرا و برای چه – هیئت تحریریه موسسه اصول دین – قم موسسه اصول دین { بی تا} .
۳۰- مسیحیت شناسی مقایسه ای- زیبایی نزاد – محمد رضا – انتشارات صدا و سیما – جاپ اول ۱۳۸۲ .
۳۱- مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی(۳) – استاد مطهری – شهید مرتضی – تهران – انتشارات ملا صدرا .
۳۲- وحی ونبوت (۳) –استاد مطهری – شهید مرتضی – چاپخانه سپهر – انتشارات ملا صدرا .

 

کلــیات

اهمیت موضوع :

چنانکه ذکر خواهد شد مسئله  اصلی و مهمی که در انجام این تحقیق مورد بررسی است چیزی نیست جز آشنایی بیشتر با مسئله ی نبوت و رسالت و همچنین بررسی موردی معجزات انبیاء . اهمیت این مسائل می تواند شبهاتی را که در مورد اعجاز قرآن و معجزات انبیاء در ذهن اقوام گذشته بود روشن سازد .

 پیشینه ی موضوع :

مباحثی هم چون ، معجزات انبیاء و اعجاز قرآن را در بر گرفته و سهل شدن راه درک و فهم و شناخت آنها را بیان نموده که می تواند مورد توجه علاقه مندان علوم قرآنی قرار    گیرد .

سؤالات تحقیق :

سؤال اصلی : انبیاء به چه شیوه هایی تمسک جسته اند ؟

سؤالات فرعی : معجزات انبیاء بیشتر در چه زمینه ای بوده است ؟

۲ –  چه موقع پیامبران از معجزه استفاده می کردند ؟

۳ –  معجزه تا چه حد در ایمان آوردن مردم مؤثر بود ؟

فرضیه : معجزه سلاح تدافعی انبیاست .

تعریف موضوع : مباحث اصلی این موضوع بررسی موردی معجزات انبیاء و تأثیر معجزه بروی افکار بشر در زمانهای مختلف بوده که بنده آنها را از کتابهای مختلف مورد بررسی قرار دادم .

روش تحقیق :

از آنجا که این تحقیق در نظر دارد به بررسی موضوعاتی از قبیل ، معجزات انبیاء و تأثیر معجزه و … بپردازد ، روش تحقیق بنده به صورت مطالعه ی کتابخانه ای بوده و با استفاده از فیش برداری ، از کتب کتابخانه تهیه شده سپس این مطالب در متن اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .

چکیده :

یکی از موضوعات مهمی که در زمینه ی علوم قرآنی مورد بحث قرار گرفته است فعالیت و بررسی در زمینه ی آشنایی با معجزات پیامبران را اعجاز قرآن می باشد .

تحقیق بنده شامل چهارفصل می باشد که در فصل اول ، بحث لغوی و اصطلاحی و گفتار علمای غرب راجع به معجزه – اعجاز و ماهیت آن ، معجزه چیست و چگونه ممکن است ؟ شرایط معجزه … را از منابعی از جمله : مرزهای اعجاز سید ابوالقاسم خویی ، معجزه ی دکتر محسن شفاهی ، اعجاز قرآن در نظر اهل بیت (ع) دکتر سید رضا مؤدب مورد بررسی قرار    داده ام .

در فصل دوم نیز معجزات نه گانه حضرت موسی (ع) از جمله : عصا، ید بیضا ، شکا فتن دریا و … را از طریق آیات قرآن ، تفاسیر و کتب مختلف ، از جمله : قاوس قرآن علی اکبر قرشی ، تاریخ انبیاء  ( از آدم تا خاتم ) مرحوم حسین عمارزاده و همینطور تفسیر نمونه ، المیزان – مجمع البیان – جامع البیان و تفسیر نور – و همچنین تأثیر معجزات حضرت موسی (ع) را بر روی قوم بنی اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار داده ام .

در فصل سوم ابتدا به نبوت حضرت عیسی (ع) اشاره شده و بعد انواع معجزات آن حضرت را از طریق آیات قرآن ، تفاسیر و کتب مختلف از جمله تفسیر المیزان ، نمونه ، مجمع البیان و همچنین کتاب مسیحیت شناسی مقایسه ای ، و عیسی (ع) از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار داده ایم . فصل چهارم نیز مشتمل بر انواع معجزات پیامبر (ص) از جمله : قرآن ، شق القمر ، حرکت درخت ، حنانه و …  می باشد که آنها را نیز از تفاسیر و کتب مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده ایم . پایان این پروژه نتیجه مباحث گذشته است که شامل آثار معجزه انبیاء ، اهداف معجزه (اصول اعتقادی ) می باشد .

۱-  معجزه چیست ؟

بعضی می پندارند معجزه مسئله ای نیست ، بلکه مسئله مهم قبول و یا عدم قبول خداوند است . یعنی می گویند ما اگر خدا را قبول کردیم دیگر راجع به معجزه بحثی نداریم ، زیرا خدای مورد قبول ما قادر مطلق است و به حکم « ان الله علی کل شی ء قدیر » او قدرت دارد مرده را زنده کند و از چوبی اژدها بسازد و رسول الله (ص) را در ظرف لحظه ای از مسجد الحرام به مسجد الاقصی ببرد و بلکه به همه آسمانها سیر دهد ولی برخلاف این پندار مسئله بر این سادگی ها نیست که اگر خدا را قبول کردیم مشکلات همه حل شده باشد .

توضیح اینکه : ۱-  بعضی ممکن است معجزه را اینطور تعریف کنند که : معجزه یعنی آنچه که بدون علت روی می دهد ولی این تعریف بسیار نادرست است و شاید مادی مسلکان و آنان که            می خواهند معجزه را نفی کنند این نغمه را آغاز کرده اند وسپس کم و بیش به سرزبانها ا فتاده   است . زیرا کسانی طرفدار معجزه هستند می خواهند آن را دلیل بر چیزی بدانند و حال اینکه اگر معجزه بدون علت رخ داده باشد ؛ دلیل بر هیچ امری نخواهد بود !!

حال اگر به فرض محال یک چیزی بدون علت پیدا شود دیگر هیچ چیز را در عالم نمی شود اثبات  کرد ، نه اصلی از اصول علمی و طبیعی برجای می ماند و نه از اصول فلسفی و کلامی ، و حتی  اثبات خدا هم متزلزل می گردد . چرا ؟ زیرا ما خدا را به دلیل اینکه علت عالم است   می شناسیم و اگر فرض کنیم که در هستی نظامی وجود ندارد بلکه ممکن است چیزی بدون علت پدید آید ، این احتمال را که عالم بدون علت پدید آمده است نمی توانیم رد کنیم . پس این تعریف برای معجزه بسیار نادرست است .

۲ – ممکن است گروهی دیگر بگویند معجزه پیدایش چیزی بدون علت نیست ، استثناء در قانون علیت نیست بلکه به این معناست که به جای علت واقعی یک شیئی ، علت دیگری جانشین آن می گردد ، و بالاخره معجزه یعنی جانشین شدن علتی به جای علت دیگر .

مثلاً علت واقعی و حقیقی پیدایش انسان آمیزش دو انسان است حالا اگر این علت حقیقی کنار رود و جایش را به علت دیگری بدهد و انسانی از غیر طریق آمیزش دو انسان پدید آید ، آن معجزه است .

۳ – در مقابل این دو تعریف ؛ تعریف سومی برای معجزه هست که اشکالات عقلی فوق به هیچ وجه بر آن وارد نمی گردد. و آن این است که معجزه نه نفی قانون علیت است و نه نقض و استثناء آن ، بلکه خرق ناموس طبیعت است . فرق است میان خرق قانون علیت و خوق ناموس طبیعت . معجزه نه آن است که چیزی از غیر راه علت اصلی پدید آمده باشد بلکه آنچه از غیر مسیر و جریان عادی و طبیعی بوجود آمده است ، معجزه نام دارد .

به بیان بهتر : معجزه خارج شدن امری است از جریان عادی به نحوی که دخالت ماوراء الطبیعه در آن آشکار باشد . با این بیان در پیدایش معجزه علتی به جای علت دیگر نمی نشیند بلکه این مطلب که بین علت و معلول یک نوع رابطه حقیقی و تخلف ناپذیر برقرار است پذیرفته شده ؛ ولی معجزه بدین گونه توجیه می گردد که : علل واقعی اشیاء برای بشر که      می خواهد با علم و تجربه به آنها برسد همواره مجهول است و تنها خداوند آگاه بر علتهای واقعی اشیاء است و بشر بوسیله تجربه و آزمایش فقط به یک سلسله تقارنات و ارتباطات دسترسی پیدا می کند و بیجا آن را رابطه علیت می پندارد .

روی این حساب معجزه امری است که از غیر مسیر عادی که بشر تنها مسیر پیدایش آن امر پنداشته است پدید آید .

۲- آیا معجزه ممکن است ؟

جواب این سؤال تا حدودی در بخش قبل روشن شد یعنی اینکه معجزه ممکن است ، یا محال ، بستگی به تعریف معجزه دارد و اینکه ما آنرا چگونه توجیه نمائیم .

اگر بگوییم معجزه یعنی آنچه که بدون علت پدید می آید بدیهی است که محال است . و نیز اگر بگوییم معجزه نقض قانون علیت است یعنی همانکه علتی به جای علت حقیقی و واقعی امر بنشیند ، باز هم ممکن نیست اما اگر به معنای سوم گرفتیم یعنی خارج شدن طبیعت از جریان عادی   خودش ، در این صورت معجزه ممکن است نه محال و در اینجا ما ناچاریم توضیح بیشتری بدهیم .

« هگل » فیلسوف معروف اروپایی کلامی دارد که براساس آن در فلسفه خود مسائل زیادی بنیان است . او می گوید : یک سلسله مسائل است که از ضرورت های عقل محسوب گردیده و اجازه خلاف آنرا هیچ گاه نمی دهد یعنی اصلاً خلاف آن امکان ندارد .

مثل قضایایی که در ریاضیات به کار می رود و او نامش را « قضایای تحلیلی » می گذارد . شما در ریاضی می گوئید مجموع زوایای یک مثلث ۱۸۰ درجه است و یا مساوی با دو زاویه قائمه است . این حکم ضرورت عقل است ؛ یعنی اگر عقل مثلث را درک بکند که مثلث یعنی چه ؟ بلافاصله حکم می کند که ضرورت ایجاب می کند و غیر آن محال است که باید مجموع زوایای مثلث ۱۸۰ درجه باشد و حتی نیم درجه کم و زیاد نمی تواند باشد .

ولی یک سلسله مسائلی داریم که مسائل تجربی است ، یعنی آنهایی که ما عقلاً هیچ گونه ضرورتی در آن درک نکرده ایم بلکه به حکم آنکه دریافته ایم می گوییم آنطور است . مثالی که هگل برای این نوع مسائل ذکر می کند این است که : ما تا به حال هرچه در عالم تجربه کرده ایم اینطور یافته ایم که آب در اثر حرارت صد درجه مثلاً بخار می شود ، اسم آنرا می گذاریم « علیت » و می گوییم حرارت علت بخار شدن آب است و یا اگر آب را می بینیم در سرمای زیر صفر منجمد می گردد سرما علت انجماد است .

ولی می گوید .برای عقل انسانی هیچ کدام ضرورت ندارد ، ما چون اینطور دیده ایم اینگونه حکم کرده ایم . در حالی که اگر از اول که متولد شده بودیم خلافش را مشا هده کرده بودیم ، یعنی حرارت را موجب انجماد و سرما را با عث بخار شدن آب می یافتیم ، از نظر عقل ما هیچ تفاوتی نمی کرد ، یعنی انجماد در اثر برودت و تبخیر در اثر حرارت را ضرورت عقلی ایجاب    نمی کند ، بلکه صر فا یک قضیه وجودیه است .

در عالم تا به حال اینطور بوده بدون آنکه خلاف آنهم ضرورت داشته باشد . این کلام تا اینجا کلام بسیار درستی است و حتی امثال بو علی هم که گویا به همین مطلب پی برده بودند در کلما تشان مطرح شده که برای همه که همیشه بر تجربه استوار است و تجربه هم ضرورت بدست نمی دهد چه فکری باید کرد ؟ با توجه به این نکته علوم و قوانین طبیعی چه نمره ی اعتباری می تواند داشته باشد ؟ آیا می توان قوانین تجربی را تحت ضابطه علیت فلسفی در آورد ؟

در این زمینه می گویند در مواری که تجربه را بطه ای را نشان می دهد مثل اینکه حرارت موجب تبخیر و برودت انجماد می آورد . در اینگونه موارد در واقع یک علیتی وجود دارد و بدون علیت   نمی تواند باشد و آن علت واقعی محال است جای خود را به دیگری بدهد .

ولی اینکه آن علت همین باشد که ما آن با حواس خودمان بوسیله تجربه و آزمایش کشف    کرده ایم مشکوک است . و لذا علوم تجربی روز بروز تغییر می کند . یک قانونش نسخ می شود و قانون دیگری جا یگزین قانون قبلی می گردد .

مثلا یک روز وقتی می دیدند سنگ را که از بالا رها می کنیم به زمین می افتد ، می گفتند کشش در خود سنگ وجود دارد که مایل است خود را به مرکز زمین بر ساند . و این حکمی که بر اثر تجربیات مکرر همه بر آن متفق بو دند ولی پس از آمدن نیوتن مطلب عوض شد و گفتند :   خیر ، این سنگ نیست که میل به پایین آمدن دارد بلکه جاذبه در زمین است که سنگ را       می کشد .

۳ – آیا معجزه واقع شده است ؟

پاسخ این سؤال بسیار سهل و ساده است زیرا وقتی معلوم شد که معجزه خرق قانون علیت نیست ؛ کارهای خلاف جریان طبیعی و عادی بسیار در جهان اتفاق افتاده و می افتد . از بوعلی نقل می کند که گفته است ؛ اگر شنیدی که فردی عارف یک ماه چیزی نخورده و نمرده است ؛ تعجب نکن زیرا این عمل بر خلاف قانون طبیعت است نه بر خلاف قانون کلی هستی .

زیرا اینکه افرادی معمولی اگر مثلاً چهل و هشت ساعت غذا نخورند می میرند به خاطر آنست که بدن آنها از نظر جریان معمولی به غذا نیازمند است که در ظرف این مدت غذا به آن برسد . ولی یک انسان می تواند با تقویت اراده ، بدن خویش را به گونه ای مسخر کند که حتی حرکت قلبش در اختیار او باشد ، جریان تنفس با اراده و اختیار او انجام گیرد .

نمونه این افراد در میان مرتاض ها بسیار دیده شده است مرتاضهایی که می توانستند برای مدتهای طولانی تنفس خود را کنترل کنند و نفس نکشند در حالیکه افراد معمولی یک دقیقه هم شاید نتوانند . این نتیجه تقویت روح است ، یعنی روح بطوری تقویت شده که بر بدن حاکم گردیده است .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق معجزات انبیاء و تأثیر معجزه بروی افکار بشر در زمانهای مختلف
 • مقاله بررسی دلالت معجزه بر نبوت
 • پایان نامه بررسی و نقد عقاید زرتشتیان در توحید، نبوّت، معاد از منظر قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.