مقاله بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات

–         مقدمه پژوهش بیان مسئله

–         اهمیت مسئله پژوهش

–         اهداف پژوهش

–         فرضیه ها و یا سوالات پژوهش

–         تعریف واژگان

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

–         مقدمه

–         بررسی نظریه ها و فرضیات مربوط به موضوع پژوهش

–         اپیدیولوژی یا همه گیری شناسی افسردگی

–         سابقه تحقیقات در مورد افسردگی

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

–         تعریف جامعه پژوهش

–         تعداد و نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه

–         نوع پژوهش و روش انجام کار

–         ابزار بکارگیری

–         روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

–         رعایت نکات اخلاقی

فصل چهارم: یافته های پژوهش

فصل پنجم:

–         بحث و تفسیر نتایج پژوهش

–         نتیجه گیری نهایی

–         محدودیتهای و پیشنهادها

 ضمائم:

– فهرست منابع ومأخذ

– پرسشنامه

فهرست منابع و مآخذ

۱-   اسلامی نسب، علی، بررسی افسردگی در پرستاران دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ، دانشکده تربیت مدرس، ۱۳۷۱٫

۲-   بحرینیان، عبدالمجید و مهاجر، مرتضی و کاتوزیان، بهروز، بررسی شیوع اختلال افسردگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی ، ۱۳۶۹ سومین کنگره پژوهشهای روان پزشکی در ایران، تهران.

۳-   پلاجی, کلاتیون، جیمزوای، بارت،درمان افسردگی

۴-   جعفری، رضا، روحیه و رضایت از کار، مدیریت امروز، ۱۳۷۳

۵-   دوکی، تابان، فرهنگ و افسردگی، مجله بهداشت جهان، سال دوم، شماره ۱۱، ۱۹۷۷

۶-   ساعتچی، محمود، تئوری کسب و انگیزه و ایجاد تغییرات مطلوب در شخصیت، مدیریت امروز، ۱۳۷۵

۷-   فردریک،فلک، افسردگی (واکنش یا بیماری) ، ترجمه پورافکاری، نصرت الله، انتشارات آزاد، چاپ چهارم، ۱۳۷۱

۸-   فولادی، حوریه، بررسی رابطه افسردگی و نوبت کاری در پرستاران شبکاری بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری شهید بهشتی، ۱۳۷۶٫

۹-   قلعه بندی، میرفرهاد، روان پزشکی بالینی، انتشارات فرهنگ سازان، اول ۱۳۷۹٫

۱۰- کری گروت، مارنوت، راهنمای سنجش روانی، جلد اول، ترجمه دکتر بیات شریفی، حسن نیکخو، محمدرضا، انشارات رشد، ۱۳۷۵٫

۱۱-  مهرآبادی، نیره ، بررسی و مقایسه میزان افسردگی نزد پرستاران بخش روانی و زنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روان پزشکی تهران، ۱۳۶۱٫

۱۲-  میرصدرایی، میهن، بررسی و مقایسه میزان شیوع افسردگی واکنشی بین مربیان پرستاران و دبیران زن در سطح شهر مشهد، دانشکده علوم پزشکی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، آبان ۱۳۶۷٫

۱۳-  واهبزاده، حسین، ارزیابی آزمون افسردگی در ایران، مجله نظام پزشکی، ۱۳۵۲٫

۱۴-  وهبار، امیرهوشنگ، افسردگی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهار ۱۳۷۳٫

اپیدمیولوژی یا همه گیری شناسی افسردگی:

افسردگی اساسی یک اختلال همه گیر با شیوع حدود ۱۵ درصد در مدت عمر است که شاید درزنان به ۲۵ درصد نیز برسد. تنها نیمی از افراد مبتلا به افسردگی درمان اختصاصی دریافت می کنند و با وجود تلاشی که برای بالابردن آگاهی مردم و پزشکان از علائم افسردگی به کار رفته است، اغلب این علائم به عنوان واکنشی نسبت به استرس یا خستگی ویا تلاشی برای رسیدن به خواسته در نظر گرفته می شود.

از عوامل موثر در اپیدمیولوژی بیماری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-   جنس: مطالعات بین المللی بدون درنظر گرفتن کشور وفرهنگ نشان می دهد که شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان است. اگر چه علت این تفاوت نامشخص است، ولی تحقیقات در کشورهای غربی نشان داده است که علت این امر تنها به دلیل مسائل اجتماعی نیست، بلکه دلایلی مانند مسائل هورمونی تفاوت، تاثیرات مربوط به زایمان و تفاوت عوامل استرس زای زنان و مردان را می توان در نظر گرفت.

۲-   سن: سن متوسط شیوع افسردگی حدود ۴۰ سالگی است و ۵۰ درصد بیماران شروعی بین ۲۰ تا ۵۰ سالگی دارند، اگر چه به طور غیر شایع این بیماری در دوران کودکی وکهنسالی نیز ممکن است آغاز شود. همچنین برخی تحقیقات اخیر نشان داده که بروز افسردگی در سال در حال افزایش است که علت آن ظاهراً افزایش سوء مصرف الکل ومواد مخدر در این گروه سنی است.

۳-   وضعیت تاهل: مطالعات نشان داده که افسردگی اغلب در افرادی بدون ارتباطهای بین فردی ویا افرادی که تجربه طلاق داشته اند دیده می شود.

۴-   وضعیت اقتصادی، اجتماعی وسطح فرهنگ: هیچ ارتباطی بین وضعیت اقتصادی، اجتماعی وافسردگی ممکن است در نواحی روستایی بیشتر از نواحی شهری شیوع داشته باشد.

۵-      ایتولوژی:

فاکتورهای متعددی را می توان در اتیولوژی دارای نقش دانست:

۱-      فاکتورهای بیولوژیک:

تحقیقات مانند ۵ هیدروکسی ایندول استیک است (HIAA-5) محو؟ اسید (HVA) و ۳ متوکسی ۴ هیدروکسی فنیل گلیکول (MHPG) در خون، F5 این بیماران است.

الف) آمینهای بیولوژیک: از آمینهای بیولوژیک، نوارپی نفرین وسرد و تونین و دو پامین سه نور ؟ هستند که کاهش فعالیت آنها بیشترین نقش را در پا توفیزیولوژی بیماری خلقی دارند.

ب) سایر عوامل نورشیمیایی: اگر چه یافته های کافی دراین مورد وجود ندارد ولی احتمالاً گاماآمینو بو تریک اسید (GABA) وهمچنین وازوپرسین و اندور فینها نیز در پاتوفیزیولوژی بیماری نقش دارد همچنین بعضی محققان عقیده دارند که پیامبرهای ثانوی مانند آدینلات سیکلاز ؟ نقش داشته باشند.

ج) عوامل نورواند و کریفی: تغییرات هورمون مختلفی در مبتلایان ایتولوژی دیده می شود.

به عنوان مثال محور هیپوتالادوس- هیپوفیز آدرنال کم کار در افسردگی به افزایش ترشح ؟ منجر می شود سایر تغییرات شامل کندی آزاد شدن TSH کاهش هورمون رشد، کاهش FSH و کاهش LH کاهش پرولاکتین، کاهش تستوسترون و کاهش ترشح ملاتونین است.

د) تغییرات خواب: مشکلات خواب مانند بیخوابی اولیه یا انتهایی ویا پر خوابی در یک علامت شایع کلاسیک افسردگی است محققان تغییرات غیر طبیعی در الکترواسنفالوگرام در حال خواب تعدادی از بیماران افسرده یافته اند. این تغییرات شامل افزایش تراکم REM در نیمه اول خواب، افزایش زمان کلی کاهش ظرفیت REM وکاهش مرحله خواب است. تعدادی از محققان سعی دارند از این تغییرات در تشخیص بیماران مبتلا به اختلالات خلقی استفاده کنند.

از سایر عوامل بیولوژیک می توان به ریتم سیر کادین وعوامل نورو آناتونیک اشاره کرد.

۲- فاکتورهای ژنیتکی:

مطالعات ژنیتکی نشان می دهد که عوامل ژنیتکی در بیماریهای خلقی نقش دارند. اگر چه تاثیر این عوامل در بیماری دو قطبی بیش از افسردگی است تحقیقات نشان می دهد که فایل درجه یک فرد مبتلاء به اختلال دو قطبی ۲ تا ۱۰ برابر بیشتر به بیماری افسردگی مبتلا شوند و فامیل درجه یک فرد مبتلا به افسردگی ۲ تا ۳ برابر بیشتر احتمال ابتلا به افسردگی را دارند.

چنین مطالعات در دو قلوهای تک تخمکی نشان می دهد که در صورت ابتلای یک قل احتمال ابتلای قل دیگر پنجاه درصد است و در دو قلوهای  دو تخمکی این احتمال ۱۰ تا ۲۵ درصد است

۳- فاکتورهای روانی اجتماعی:

الف) حوادث زندگی واسترس های محیطی: برخی محققین عقیده دارند حوادث زندگی نقش اولیه ومهمی در افسردگی دارند و برخی دیگر عقیده دارند حوادث زندگی تنها نقش محدودی در شروع و دوره افسردگی دارند. از حوادث زندگی مرگ یکی از از والدین تا قبل از یازده سالگی واز استرس های محیطی، مرگ همسر بیشترین نقش را در ایجاد افسردگی دارد.

ب) خانواده: درجه اختلالات روانی در خانواده بیمار ممکن است به میزان بهبودی و بازگشت علائم تاثیر داشته باشد به همین دلیل ارزیابی زندگی خانوادگی بیمار اهمیت دارد.

ج) عوامل شخصیتی قابل از بیماری: هیچ نوع صفت شخصیتی یا نوع شخصیت به عنوان زمینه ساز منحصر به فرد افسردگی شناخته نشده است وهمه انسانها با هر الگوی شخصیتی تحت شرایط مناسب ممکن است دچار افسردگی شوند. ولی افرادی با شخصیتهای ؟ وابسته و سواسی وهییتریک نسبت به شخصیت ضد اجتماعی و ؟ بیشتری برای ابتلا به افسردگی دارند.

یا افزایش اشتها تقریباً هر روز.

۴-      بیخوابی یا پر خوابی تقریباً هر روز.

۵-   تحریک پذیری یا کندی سایکوموتور تقریباً هر روز ( قابل مشاهده برای دیگران و نه فقط ذهنی)

۶-      خستگی یا فقدان انرژی تقریباً هر روز.

۷-      احساس بی ارزشی یا گناه بیجا هر روز.

۸-      کاهش توانایی تمرکز یا تفکر یا بلاتصمیمی هر روز.

۹-   افکار تکرار شونده مرگ ( به جز ترس از مرگ) افکار انتظاری با یا بدون طرح خاص و اقدام به خودکشی

اقدام به خودکشی

البته برای تشخیص حتماً باید یکی از دو علامت اول یا هر دو آنها وجود داشته باشند و این علائم مربوط به یک اختلال طبی عمومی ( مثل کم کاری تیروئید) و یا تاثیر مستقیم یک دارو نباشد. همچنین برای تشخیص افسردگی، آزمونهای تشخیص زیر کمک کننده هستند

۱- آزمون فرونشانی دگزامتازون:

این آزمون در پنجاه درصد موارد افسردگی نابهنجار است ولی به علت وجود پاسخهای مثبت و منفی کاذب ؟ ارزش بالینی آن محدود است.

۲- آزمونهای روان شناختی:

الف) مقیاس خود سنجی زانگ: این آزمون توسط بیمار نمره گذاری می شود بیست قسمت دارد و نرخ نرمال آن سی و چهار و کمتر از آن است ونمره بیش از پنجاه نشانه افسردگی است این مقیاس شدت افسردگی را نشان می دهد.

ب) مقیاس افسردگی ها میلتون: این مقیاس توسط پزشک نمره گذاری می شود وبیست و چهار قسمت دارد ونمره آن بین صفر تا ۷۶ است.

ج) مقیاس راسکین: این مقیاس نیز توسط پزشک نمره گذاری می شود و نمره آن بین ۳ تا ۱۳ است که عددد ۳ نرمال و عدد بالای ۷ نشانه افسردگی است این مقیاس شدت افسردگی را می سنجد.

د) پرسش افسردگی بک: در مورد این آزمون در ادامه توضیح داده شده است.

۳- تصویر گیری از مغز:

تغییرات مغزی بارزی در بیماران افسرده وجود ندارد. البته در ؟ اسکن بیماران افسرده کاهش جریان هسته های قاعده ای ونیز استاع بطنهای مغزی دیده می شود. همچنین در ام آر آی بیماران افسرده هسته های دم دارو و لوپهای پیشان کوچکتر از نرمال بوده است.

ملاکهای تشخیص شدت افسردگی نیز در DSMIV به شرح زیر آمده است.

نوع Mild ( خفیف): تنها تعداد کمی از علائم در حدی که برای تشخیص بیماری لازم است وجود دارد واین علائم فقط تغییر اندکی در عملکرد شغلی ویا فعالیتهای اجتماعی معمول ایجاد کرده است.

۲-      نوع متوسط: بین نوع خفیف وشدید قرار دارد

۳-   بدون الگوی سایکوتیک: وجود چندین علامت در بیشترین حد که اختلال جوی در عملکرد شغلی یا فعالیتهای اجتماعی معمول ایجاد کرده است.

ب) با الگوی سایکوتیک: وجود علائم افسردگی همراه با ؟ توهمات.

علائم بالینی:

بیماری افسردگی اساسی بیماری با علائم بالینی متعددی است که در زیر آنها اشاره شده است خلق افسرده وکاهش علاقه و لذت علائم کلیدی افسردگی هستند بیماران ممکن است از احساس ناامید شاکی  باشند. بیماران معمولاً این خلق افسرده را از یک هیجان نرمال ویا غمگین تشخیص دهند. گاهی بیماران از اینکه نمی توانند گریه کنند شاکی هستند.

تقریباً دو سوم بیماران افسرده افکار خود کشی دارند و ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها اقدام به خودکشی کرده اند تقریباً همه بیماران افسرده (۹۷ درصد) شکایت از کاهش انرژی دارند و این مساله مشکلاتی در به پایان بردن وظایف آنها درص مدرسه یا محل کار ایجاد می کند.

در حدود ۸۰ درصد بیماران مشکلاتی در خواب دارند به خصوص به صورت صبح زود بیدا شدن هچنین بسیاری از کاهش اشتها و وزن دارند. اگر چه برخی نیز از افزایش خواب و اشتها شاکی هستند.

اضطراب در حدود ۹۰ درصد بیماران دیده می شود از سایر  علائم می توان به پریودهای غیر زمان در خانم ها و کاهش هیجان در فعالیتهای جنسی اشاره کرد همچنین ۷۴ درصد بیماران از عدم توانایی در تمرکز و ۶۷ درصد از آنها از کاهش توانایی تفکر شاکی هستند.

در حدود ۵۰ درصد از بیماران علائمشان صبحها بیشتر است و عصرها علائمشان کمتری می شود. همچنین برخی از بیماران نیز از  یبوست خشکی دهان سر درد شاکی هستند.

از سوی دیگر برخی از علائم افسردگی که در معاینه روانی دیده می شوند عبارتند از:

۱-   رفتار و ظاهر کلی: کندی یا تحریک سایکوموتور، تماس چشمی ضعیلف، اشکبار ، غمگین بی توجهی

۲-      خلق وعاطفه: افسردگی علامتی کلیدی است که البته توسط ۵۰ درصد پایان انکار می شود.

۳-   تکلم: فقدان یا اندکسبودن تکلم خود انگیخته مکشهای طولانی قبل از پاسخ به سوالات آهسته ویکنواخت صحبت کردن.

۴-   محتوای تفکر: افکار خودکشی، احساس نوامیدی، احساس بی ارزشی وگناه، اشتغال ذهنی جسمی، بلاتصمیمی وکمبود تفکر خود انگیز همچنین در برخی بیماران افسرده هذیان و توهم نیز وجود دارد که البته معمولاً با خلق افسرده هماهنگ هستند. مانند احساس گناه و فقر نیست انگاری و استحقاق ظلم وستم.

۵-      نظام حسی و شناختی:

۶-   الف) orientation: اغلب پایان افسرده به شخص، مکان و زمان آگاهند اگر چه ممکن است فاقد انرژی یا علاقه کافی برای پاسخ دادن به سوالاتی در این مورد باشند.

ب) حافظه: ۵۰ تا ۷۰ درصد بیماران از اختلال حافظه شاکی هستند همچنین ممکن است دچار حواس پرتی باشند.

۶- تفکر نتزاعی: ممکن است مختل شود.

۷- از دست داد کنترل بیماران افسرده در ریسک بالای خودکشی هستند بخصوص هنگامی که انرژی کافی برای تهیه نقشه واجرای آن داشته باشند.

۸- قضاوت وبینش: قضاوت بیماران بهتر است براساس رفتار و صحبتهای طول مدت معاینه سنجیده شود. بینش بیماران نسبت به بیماری خود نیز اغلب مختل است و بخصوص حاضر به قبول درمان پذیر بودن بیماری خود نیستند.

افسردگی در سنین غیر معمول یعنی کودکان و نوجوانان وبزرگسالان علائم گیری نیز دارد:

افسردگی در کودکان ونوجوانان: افسردگی در این سنین نادرنیست. بسیاری از علائم آن می تواند شبیه بزرگسالان باشد، همچنین علائم می تواند به صورت ترس از مدرسه فرار از منزل سوء مصرف مواد رفتار ضد اجتماعی و اختلالات جنسی نیز دیده می شود.

افسردگی در کهنسالان: افسردگی در این سنین شایع تری از جمعیت معمول است وشیوع آن بین ۲۵ تا ۵۰ درصد ذکر شده است بعضی تحقیقات نشان می دهد که افسردگی در کهنسالان می تواند در ارتباط با وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین از دست دادن همسر ویا بیماری جسمانی مداوم باشد. همچنین تحقیقات نشان داده که در بسیاری از موارد افسردگی در کهنسالان به دلیل شکایات متعدد جسمی تشخیص داده می شود.

همچنین ایتولوژی ممکن است با الگوهای متفاوتی دیده شود که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

۱-   با الگوی سایکوتیک: وجود علائم سایکوز در بیماران مبتلا به ایتولوژی نشان دهنده شدت بیماری و پروگنوز به آن است. در این پایان علاوه بر علائم افسردگی هزیای وتوهم نیز ممکن است دیده شود در خانواده بسیاری از این افراد یک فرد مبتلا به اختلال ربطی وجود دارد.

۲-   با الگوی ملانوکیک: این بیماران معمولاً بیماری شدید ندارد که به مداخله های بیولوژیک حساسیت زیادی دارد وجود سه علامت یا بیشتر از علائم زیر به منع الگوی ؟ لیک است کیفیت شخص خلق افسرده، افسردگی شدیدتر در صبحها، صبح خیزی، تحریک یا کندی بارز سایکو موتور، بی اشتهایی یا کاهش وزن ملاحظه ، احساس گناه مفرط یا ناتناسب

۳-    با الگوی مزمن: در این حالت علائم حداقل دو سال دوام دارد. بیشتر در مردان حس شایع است خصوصاً در مصرف کنندگان الکل و مواد مخدر به دارو خوب پاسخ نمی دهد.

۴-   با الگوی فعلی: این نوع افسردگی در پاییز وزمستان با کوتاه شدن روز ما آغاز می شود و در بهار و تابستان از بین می رود. با پر خوابی و پرخوری وکندی سایکوموتور همراه است با نور مصنوعی و درخشان به مدت ۲ تا ۶ ساعت در روز درمان می شود.

۵-   با الگوی پس از زایمان: افسردگی شدیدی است که معمولاً در ۳۰ روز اول پس از زایمان دیده می شود. بیشتر در زنهایی که سابقه اختلالات خلقی داشته اند ظاهر می گردد از علائم آن بیخوابی شدید بی ثباتی خلق واحساس خستگی است همچنین با درمان هدیانی و دیگر نشانه مربوط به نوار ممکن است وجود داشته باشد.

۶-   با الگوی آتیپیک: در خانم ها شایع تر از آقایان است وعلائم آن عبارتند از: افزایش وزن و پرخوابی

۷-   دماش کاذب: نوعی اختلال افسردگی اساسی است که به مشکل اختلال شناختی شبیه دمانس تظاهر می کند در سالمندان شایع است.

۸-   همچنین به جز ایتولوژی اختلالات خلقی دیگی نیز باخلق ؟ وجود دارد که دو نوع مهم آن عبارتند از:

۱-   اختلال افسرد خون: این بیماری ضعیفتر از افسردگی اساسی است در خانم ها شایع تر و مزدن تر است. شروع تدریجی دارد و بیشتر در کسانی که تحت استرس مزمن یا نقدانهای حاد بوده اند دیده می شود. غالباً با سایر اختلالات روان پزشکی مثل سوء مصرف مواد، اختلال شخصیت و اختلال  وسواس همراه است. در این اختلال علائم افسردگی در دواخر روز تشدید می شود شروع بیماری معمولاً در دهه سوم و چهارم زندگی است و گاهی نیز در زیر پوست سال شروع می شود در بیماران مبتلا حداقل هر علامت از علائم زیر وجود دارد: بی اشتهایی یا پر خوری مشکل خواب، خستگی، اعتماد بنفس پایین، عدم تمرکز، اشکال در تصمیم گیری واحساس ناامیدی

۲-   اختلال خلق ادواری: این بیماری با دوره های متفاوت هیپوماینا و افسردگی متوسط شناخته می شود بیماری ؟ وغیر سایکوتیک است شیوع آن درخانم ها و آقایان برابر است شروع تدریجی دارد وعلائم آن حداقل دو سال وجود دارد شروع آن در اواخر نوجوانی و یا اوایل جوانی است معمولاً منجر به مشکلات اجتماعی و حرفه ای می شود.

تشخیص افتراقی:

تشیخصهای افتراقی بیماری افسردگی اساسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

۱-   اختلالات خلقی

ناشی از یک اختلال طبی عمومی بسیاری ساز عوامل نورولوژیک یا بیماری های طبی ویا عوامل دارویی می توانند علائم افسردگی را ایجاد کنند.

از سوی دیگر اغلب بیماران افسرده با اول با شکایات جسمانی با پزشکان عمومی مراجعه کنند.

بیشتر اختلالات طبی مجزبه علائم افسردگی با یک شرح حال پزشکی و معاینه دقیق و آزمایشهای دوتین خون وادرار مشخص می شوند گاهی انجام تستهای تیروئید و آنان نیز لازم است.

از بیماریهای که علائمی شبیه افسردگی ایجاد می کنند میتوان به دو بیماری زیر اشاره کرد:

الف) جنون میگزدمی: به دلیل کم کاری تیروئید ایجاد میشود وبا خستگی، افسردگی و تکانه های انتحاری مشخص میشود در خانم ها شایع تر است و به دلیل همراهی با اختلالات فکر هذیانها توهمات گاهی به ؟ شبیه می شود

ب) سندرم کلاهدوز دیوانه: این بیماری بر اثر مسمویت به جیوه ایجاد می شود وعلائم ماینا و گاهی افسردگی را نشان می دهد.

از سایر بیماریهای که علائمی شبیه افسردگی ایجاد می کنند می توان تومورفنری بیماریهای ؟ اختلال تیروئید ؟ ایدز و پنومونی در افراد کهنسال را نام برد.

همچنین از داروهایی که علائم افسردگی را ایجاد می کنند می توان به داروهای قبلی داروهای ضد فشار خون مسکن ها داروهای ضد سایکوز داروهای ضد صرع وضد پارکینسون و دارو های ضد نئوپلاسم اشاره کرد.

۲- اختلالات خلقی ناشی از یک اختلال روانی

 

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.