مقاله بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی ( فوق برنامه )


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی ( فوق برنامه ) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی ( فوق برنامه )  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
چرامهارتهای زندگی باید به دانش آموزان آموزش داده شود ضرورت آن چیست ۲
فعالیتهای مکمل و قوق برنامه و اهداف آن۳
اهداف فعالیتهای مکمل و فوق برنامه۴
مفهوم یاد گیری و مصادیق مشترک و ویژگیهای فعالیتهای فوق برنامه۴
فعالیتهای فوق برنامه ای که باید به آن توجه شود ۵
ویژگیهای فعالیتهای فوق برنامه ۵
نقش اعتماد به نفس در دانش آموزان ۱۰
نتیجه یک پژوهش۱۱
نتیجه نهایی۱۶
نکات مهم در بررسی فعالیتهای فوق برنامه ۱۷
ارزش فعالیتهای فوق برنامه۲۱
چگونگی موثر ساختن فعالیتهای فوق برنامه ۳۰
نتیجه یک پژوهش در بین دانش آموزان آموزشگاه نمونه حسینیان ۳۲
منابع و ماخذ ۳۴

منابع و ماخذ:

۱- نشریه پیوند شماره های ۳۱۸-۲۸۷-۲۸۶-۲۸۵
۲- کتاب روانشناسی و تربیت کودکان و نوجوانان نوشته دکتر غلامعلی افروز
۳- نقش فعالیتهای فوق برنامه در تربیت نوجوانان نوشته دکتر علی اکبر شعاری نژاد

 

مقدمه :

                                                                                                                                                                                                          در قرن حاضر برای مواجهه موثر با چالشها و بحرانهای موجود میان پدیده جهانی شدن و بومی ماندن بحران جمعیت – دگرگونیهای فناوری و شرایط حرفه ای بستری مناسبتر – کارسازتر و موجه تر از نظام تعلیم و تربیت شناسایی   نشده است

          نظام تعلیم و تربیت باید از طریق تدارک زمینه های تربیت کامل و آموزش چگونگی رویارویی و نحوه سازگاری با مسایل

شایستگی لازم برای تامین سعادت و نیک بختی را در دانش آموزان ایجاد کند ۰

          تغییر نگرش نسبت به انسان مدرسه و تحولات سریع علم و فناوری سبب شده است به انسانهای متفکری نیاز داشته باشیم که

          بتوانند خود را با تغییرات غیر قابل پیش بینی آینده سازگار کنند ۰ لذا وظایف مدارس در بسیاری از کشورهای جهان تغییر کرده است۰ نقش کلی و غالب مدارس در تعلیم و تربیت دانش آموزان آموزش عمومی در دوره های مختلف تحصیلی است این آموزش بدان علت که مهارت خاصی را در دانش آموزان به وجود نمی آورد آموزش عمومی نامیده شده است۰

          امروزه مدارس موظف به آماده کردن دانش آموزان برای کسب تجربه ها- استفاده از فرصت ها و پذیرش مسیولتها در زندگی برزگسالی اند.

 چرا مهارتهای زندگی باید به دانش آموزان آموزش داده شود ضرورت آ ن چیست   ؟

          مهارتهای زندگی – مهارتهای  شخصی و اجتماعی است که دانش آموزان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود و انسانهای دیگر و کل اجتماع به طور موثر و شایسته عمل کنند

          دانش آموزان برای مقابلهء سازگارانه با استرس ها و موقعیتها ی مختلف و تعارضهای زندگی به کارکردها یی نیاز دارند که آنان را در کسب این توانایی ها تجهیز کنند این کارکردها بسیار زیر بنایی اند و در فرایند تحول شکل می گیرند کارکردهایی نظیر شناخت عواطف و رفتارها که در قالب ساختارهایی مثل عزت نفس – خود کارآمدی – حل مسئله و  – مهارتهای اجتماعی تجلی می یابند

          بنابر این دانش آموزان ما در حال حاضر نیاز دارند یاد بگیرند تا بدانند چه می خواهند بگویند چه می خواهند انجام دهند و درموقع لزوم از چه کسی کمک بگیرند یا چه کارهایی را برای حل مشکلات خود بکار برند ۰ آنها نیاز دارند اعتماد به نفس وعزت نفس خود را افزایش دهند و نگرش ها – ارزشها و رفتارهایی را که مسئولیت پذیری و مشارکت آنها را افزایش  می دهد کشف کنند و در طول زندگی از آنها استفاده نمایند ۰ به نظر می رسد به علت پیچیدگی جامعه امروز با دروس و فعالیتهای آموزشی ارائه شده در دوره های آموزش عمومی کنونی دانش آموزان به اهداف رشد و آموزشی – فرهنگی و اجتماعی بطور کامل نمی رسند ۰ آمادگی لازم برای تمرین مسئولیتها و تجارب زندگی بزرگسالی را کسب نمی کنند و به  سطح مناسبی از بهداشت روان دست نمی یابند ۰ مطالعات پژوهشی هم نشان می دهند که دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی از مهارتهای زندگی پایین تری برخورداربوده اند

          یکی از پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که دانش آموزان در مهارت تصمیم گیری – حل مسئله – تفکر خلاق – تفکر انتقادی – همدلی – خودشناسی – ایجاد روابط موثر با دیگران و مهارت اجتماعی با مشکلات زیادی روبرو بوده و میانگین کسب شده در مهارتهای فوق بسیار پایین بوده لذا آموزش این مهارتها میتواند موجب ارتقای رشد شخصی و اجتماعی و پیشگیری از مشکلات روانی – ا  جتماعی شود۰

فعالیتهای مکمل و فوق برنامه :

          فعالیت مکمل فعالیتی است که براساس درون مایه دروس یک موضوع یا چند موضوع درسی در زمینه آموزش و پرورش ودر جهت عمق بخشی به برنامه های درسی طراحی میگردد ۰ فعالیتهای مکمل در طول برنامه درسی است و موجب تعمیق یادگیری میشود۰

          فعالیتهای فوق برنامه مجموعه فعالیتهای سازمان یافته و پیش بینی شد ه ای است که به منظور تثبیت – تعمیق آشنایی و کارکرد عملی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود تا به رشد و تعالی شکوفایی استعدا دها و مشارکت در برنامه های عملی کمک کند ۰ این برنامه ها در توسعه تجربیات تربیتی دانش آموزان نقش مهمی دارد (فراگیری مهارت زندگی ) در عرض برنامه درسی قرار گرفته است – نیازهای فردی دانش آموزان و ویژگیهای محلی و منطقه ای را مورد توجه قرار می دهد و با لاخره موجب غنای برنامه درسی می شود۰

اهداف فعالیتهای مکمل و فوق برنامه :

۱- توسعه دیدگاه مدرسه محوری

۲- تعمیق فرایند یاد دهی – یادگیری در زندگی دانش آموزان

۳- غنی سازی برنامه درسی و اوقات فراغت دانش آموزان

۴- گسترش یاد گیری از مدرسه به خانواده و جامعه

۵- تسهیل فرایند رشد اجتماعی دانش آموزان

          در برنامه فعالیتهای فوق برنامه دانش آموزان علاوه بر شرکت داوطلبانه در فعالیتها به شیوه ء غیر مستقیم آموزش دیده و از روشهای فعال یادگیری استفاده نموده آن  هم بصورت    مشارکتی و گروهی

          علاوه بر آن باعث توسعه یادگیری از مدرسه به خانواده و جامعه شده و جنبه های گوناگون شخصیت دانش آموزان رشد یافته و باعث شادابی و نشاط آنان می شود

 و در حین این فعالیتها افت تحصیلی کاهش یدفته و دانش آموز از خود ارزشیابی مستمری بعمل می آورد

مفهوم یادگیری در فعالیتهای مکمل و فوق برنامه

          لازمه برنامه ریزی برای فعالیتهای مکمل و فوق برنامه و اجرای آنها در مدارس انتخاب روشهای یادگیری فعالی است که مشارکت دانش آموزان را به دنبال داشته باشد در رویکردهای سنتی و معمول آموزشی معلم در نقش فعال و دانش آموزان در نقش مخازن اطلاعات به وظایف محوله خود عمل می کردند در نهایت یادگیری دانش آموزان نیتجه محور بود و به سطوح پایین شناختی محدود می شد پژوهشهای اندک انجام گرفته در مورد عوامل موثر بر پایین بودن سطح مهارتهای زندگی نیز نشان می دهد که عواملی مانند عدم بکار گیری الگوها و روشهای مناسب تدریس – روشهای نادرست ارزشیابی – انفعالی بودن دانش آموزان – دیکته شدن محتوی آموزشی در قالب کتابهای درسی و عدم ارتباط عمیق بین خانه و مدرسه در پایین بودن سطح مهارت زندگی دانش آموزان موثر بوده اند

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی تأثیر فعالیت‌های فوق برنامه در رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.