مقاله بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده : ۱

فصل  اول : ۳

(کلیات تحقیق) ۳

مقدمه : ۴

«بیان مسئله» ۷

«اهمیت تحقیق» ۸

«اهداف تحقیق» ۸

«فرضیه‌های تحقیق» ۹

«تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها» ۹

فصل دوم. ۱۱

(ادبیات و پیشینة تحقیق) ۱۱

«ادبیات تحقیق» ۱۲

«فرآیند خلاقیت» ۱۲

«ماهیت استداد خلاق » ۱۴

«رابطه خلاقیت و محیط خانوادگی » ۱۵

«مردان و زنان خلاق» ۱۶

« روشهای پرورش خلاقیت» ۱۸

عوامل مؤثر در خلاقیت :‌ ۱۹

«اثر عشق و نفرت» ۲۱

«جاه‌طلبی، طمع، مصیبت» ۲۱

«تمرکز به عنوان کلید خلاقیت» ۲۱

«برای پرورش خلاقیت کنکاش مغزی بهترین خلاقیت است» ۲۲

«محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق» ۲۴

«عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند» ۲۶

«خلاقیت و هوش» ۲۹

«هوش چیست» ۳۳

«تقسیمات و طبقه‌بندی هوش» ۳۳

«عوامل موثر در رشد و پرورش هوش» ۳۵

عوامل مربوط به هنگام تولد : ۳۷

عوامل بعد از تولد : ۳۸

«تحقیقات انجام شده» ۴۰

فصل سوم. ۴۲

(روش اجرای تحقیق) ۴۲

«جامعه آماری» ۴۳

«نمونه و روش نمونه‌گیری» ۴۳

«ابزار اندازه‌گیری» ۴۳

«روش جمع‌آوری اطلاعات» ۴۵

«روش آماری» ۴۶

فصل چهارم. ۴۷

توصیف داده ها ـ جداول ـ نمودارها ۴۷

تحلیل استنباطی داده ها ۴۷

الف) توصیف داده‌ها (جداول، نمودارها) ۴۸

فصل پنجم. ۵۵

«مقدمه» ۵۶

«خلاصة تحقیق» ۵۶

«یافته‌های تحقیق» ۵۷

«پیشنهادها» ۵۹

«محدودیتهای تحقیق» ۶۰

«منابع» ۶۲

ضمائم آزمون سنجش خلاقیت تورنس… ۶۴

 «منابع»

۱- یودو ،‌آلن ، (۱۳۵۸) خلاقیت در آموزشگاه . (ترجمه ،‌علی خانزاده )، تهران :چهر.

۲- تورسن ، ئی، پال، (۱۳۷۲) خلاقیت ، (ترجمه ، حسن قاسم زاده) ، تهران: دنیای نو.

۳- شلاکستی ، گاوین ، (۱۳۶۹) تجسم خلاق ، (ترجمه ، گیتی خوشدل) . تهران : همراه.

۴- شل کراس ، دوریس (۱۳۶۹) ، آموزش رفتار خلاق و استعدادهای درخشان در دانش آموزان ،(ترجمه :‌مجتبی جوادیان )، مشهد: آستان قدس رضوی.

۵- آنا ستازی ، آن (۱۳۶۷) ، تفاوتهای فردی ، (ترجمه : جواد طهرویان )‌. مشهد : آستان قدس رضوی.

۶- سیف ، علی اکبر (۱۳۶۸) ،‌روان شناسی پرورشی ، تهران:‌آگاه.

۷- فرهای ، عباس (۱۳۶۹) ،‌رشد پرورش استعداد ذهینی ، تهران : فرزانگان.

۸- کالاگر ،‌جیمز (۱۳۶۹) ، آموزش کودکان تیزهوش (ترجمه : مجید مهدی زاده )، مشهد:‌ آستان قدس رضوی .

۹- شریعتمداری ،‌علی (۱۳۶۳ ) ، روان شناسی تربیتی ،‌اصفهان :‌رنگین.

«ادبیات تحقیق»

«فرآیند خلاقیت»

فرآیندی که فرد بوسیله آن به خلق کردن می پردازد را مورد بررسی قرار می دهیم .تقربیاً همه آنها که خلق می کننند و آنهایی که افراد خلاق را مورد مطالعه قرار می یدهند با این نظزر موافقند که مراحل وجود دارد که فرد خلاق دراعمال خلاقه اش آنها را طی می کند.

واژه های پیشنهادی «والس» در مورد فرایند خلاق اصلی را پیشنهاد می کند:

۱-  آماده سازی: مرحله ای است که در آن همه جوانب مسئله مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند و در اصل دوره ای از شناسایی مسئله و جمع آوری حقایق به شمار می رود.

۲-   دروه هفتگی  :‌در این مرحله فرد آگاهانه درباره مسئله فکر نمی کند ، در اینجا نوعی فرایند ذهنی درونی وجود دارد که اطلاعات تازه رابا گذشته مرتبط می سازد.

۳-   اشراق : این مرحله ایست که طی آن ایده فرخنده به وقوع می پیوندد . ایده ای که آن را پدیده «آها» نیز نامیده اند در این مرحلهخ فرد خلاق ایده مفهوم یا راه حل مسأله را به طور ناگهانی در می یابد.

۴-   اثبات تحقیقی : این مرحله ای است که در آن ایده ای که طی سه مرحله قبلی بدست آمده است مورد سنجش قرار می گیرد یا معتبر بوده یا عدم اعتبار آن معلوم می شود .

خلاقیت به یبک فرایند ذهنی دلالت می کند که انتظار می رود در آن چیزی تازه و بدیع تولید شود یعنی یک ترکیب  تازه و بی مانند از عوامل موجود و محصولی تولید خواهد کرد که در ابتدای عمل برا معلم یا شاگرد کاملاً قابل پیش بینی نبوده است . ما بر این باور نیستیم که اصطلاح خلاقیت یا عمل خلاقه تنها وقتی می تواند به کار می رود که فرایندهای فکری یک محصول کاملاً بی مانند از نظر انسان تولید کنند.

کار خلاق مستلزم تمرکز شدید فکری ، پشتکاری وو صرف انرژی فراوان است . بویژه درمرحله ای که مقدمات پیدایش اندیشه خلاق فراهم می شود به نظر می رسد که این تمرکز ها را برای ناهشیار فراهم می کند تا بتواند آنرا بصورت بینشی نو یا اندیشه ای تازه و محصولی جدید بازسازی یا ترکیب کند و در اکثر موارد این کار زمانی اتفاقی می افتد که متفکر توجه آگاهانه به موضوع داشته باشد . (جیمز کالاگر ، مهدی زاده ۱۳۶۹)

 «ماهیت استداد خلاق »

اشخاص بسیار خلاق تمایل ته تعریف و تمجید خود از خود دارند، در حقیقت باید گفت دراینجا تناقضی به چشم می خورد چون علاوه بر خود پنداری مثبت افراد خلاق این افراد در پرتوی همین خود پذیری اساسی شان قادرند با صراحت بیشتر و به تبع آن انتقادی تر و به طرق غیر عادی از خود صحبت کنند . واضح است که تجسم افراد بسیار خلاق از خود با تجسمی که افرادی به مراتب پایین تری از خلاقیت از خود دارند نیز متفاوت است.

هر چه شخص خلاق تر باشد با صراحت بیشتری احساسات و هیجانهای خود را بیان می کند. دهن احساس است و خود آگاهی (آناستازی ترجمه ، طهوریان ۱۳۶۷،ص۲۹۶) تجسم خلاق کاری تازه و غیر عادی نیست . پیشاپیش هر روز و در واقع هر دقیقه در آن سرگرم هستیم . این قدرت طبیعی تخیلی و همان انرژی اصلی واساسی آفریننده عالم است ،‌که خواه بر آن واقف هستیم و خواه نه ، مداوم آنرا بکار می گیریم . تخیل یعنی توانایی آفریدن آرمان یا تصویری در ذهن ، در تجسم خلاق ، تخیل خود را برای آفرینش تصویری روشن از آنچه می خواهیم متجلی می سازیم و آنگاه بطور مستقیم بر این آرمان یا تصویر متمرکز کنیم و آنقدر به آن انرژی مثبت می دهیم تا بردن برصورت واقعیتی عینی جلوه گر شود. به عبارت دیگر تا زمانی که عملاً به آنچه می گردیم نرسیم .

باید در نظر داشت که از این شیوه نمی توان برای کنترل رفتار دیگران ، به منظور انجام کاری بر خلاف میل و اراده خودشان سود جست . اثر این شیوه از میان برداشتن موانع درونی خود ها برای هماهنگی طبیعی و شناخت و یگانگی با خویشتن است ، تا هرکس بتواند مثبت ترین جنبه خود را بروز دهد.

برای استفاه ازتجسم خلاق ، هرچند باید مفاهیم معینی را امکان پذیر بدانیم ، اما لازم نیست که به یکی از آرمانهای ماوراء‌الطبیعی و معنوی یا به قدرتی از خود ایمان و اعتقاد داشته باشیم .

تنها ضرورت اینست که آروزمند غنی ساختن رانش و تجربه خود و دارای ذهنی باز و بی تعصبی که بتواند با روحیه ای مثبت اندیشه ای مثبت و عقیده ای تازه را بیازماید.‌باشد . نقطه نهایی تجسم خلاق اینست که هر لحظه زندگی را به لحظه اعجاز آمیز آخرینش سازیم و به لحظه ای بدل کنیم که بطور طبیعی بهترین و زیباترین و رضایت بخش ترین زندگی قابل تصور را برگزینیم .

«رابطه خلاقیت و محیط خانوادگی »

خصوصیات متضاد افراد خلاق مباحشی را درباره ارتباط محیط خانوادگی با خلاقیت به بار آورد . بطوریکه هم اکنون عقیده بر اینست که محیط خانوادگی انسان چیزی سوای محیط خانوادگی آدم غیر خلاق می باشد . تفاوت مخصوصاً در آنچه که مربوط به روابط والدین وی فرزندان است جنبه مشخص تری دارد . شرایط نامطلوب موجود در خانه هنگامیکه کودک کوچک است مانع رشد خلاقیت او در سنین بالاتر نیز می گردد . مثلاً هنگامیکه والدبن با جواب ندادن به سؤالهای کنجکاوی و خلاقیت ببیند . اگر والدین به عقاید کودکان بعنوان عقاید خیالی و مضر و به درد نخود توجه کنند خلاقیت را خامویش می سازند . (خانزاده۱۳۵۸ ) انتقاد کمتر مادر از کودک و حضور کمتری در خانه ،‌احتمالاً استقلال و عدم وابستگی را در کودک تقویت می کند. سرانجام باید گفت که در تحقق گزل و جکسون خانواده های خلاق به ویژگیهای درونی نظیر پایبندی به ارزشها ، داشتن علاقه به چیزی و صراحت ، بیش از ویژگی های برونی نظیر خانواده خوب حسن سلوک و کوشا بودن اهمیت می دارند . گزل و جکسون ، از چند عامل خانوادگی نام می برند که ظاهراً محیط خانوادگی نام می برند که ظاهراً محیط خانوادگی خلاق و غیر خلاق را از یکدیگر متمایز می کند . خانواده خلاق به اندازه خانواده دارای هوشبر سطح بالا از مشکلات مالی گلایه نمی کنند،‌آنها خصوصیات نامطلوب در کودکانشان را نمی بینند و از شیوه های تربیتی خودشان ناخشنودی بیشتری دارن. (نیاکاری ۱۳۶۶ ،‌ص ۷۸)

«مردان و زنان خلاق»

مطالعه مشهوری که «کاکس»به سرپرستی «تولهن» درباره نوابع انجام داده است ،‌نشان می دهد که اغلب نوابغ برجسته جامعه بشری آن چنان هوشبهر بالایی نداشته اند یعنی فقط هوشبهرشان بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ بوده است . در عوض بسیار خلاق بوده اند ، به علاوه عده زیادی از آنها در کودکی و نوجوانیبه نظر معلمان خود کم اهمیت بودند ، حتی برخی از آنها در ردیف ضعیف ترین شاگرادان کلاس قرار داشتند . در این زمینه کافی است پاستور را به یادآوریم که معلمانش بویژه در شبهی او را شل می دانستند.

در مورد زنان تاکنون مطالعات عمیق زیادی انجام نگرفته است . علت این امر به شک فقط می تواند ناشی از برتری طلبی مردها باشد . به همین دلییل بررسی دقیق و شاخر در این زمینه جالب می باشد . «شاخر» در یک تحقیق ده دختر جوان را بطور استثنایی خلاق بودند را مورد مطالعه قرار داد . هریک از این دختران را معلمانشان بر اساسی معرفی کرده بودند که یک یا چند محصول ابتکاری تولید کرده و در بعضی از آزمونهای «گیلفورد» در زمینه استعدادهای خلاق غره های بالاتر از حد نصاب گرفته بودند . همه این دختران و ضع زندگی نسبتاً مرفه ‌داشتند و درعین حال که مادران همه آنها در زمان ازدواج بطوریکه نیمه وقت یا تمام وقت در خارج از منزل کار می کردند ،‌تنها هفت تند از آنها همراه با ازدواج کارشان را ادامه داده بودند.

 « روشهای پرورش خلاقیت»

۱-    تجربه برای ایده جویی سوخت می سازد ، برای پرورش خلاقیت سخن نه تنها به بهترین نیاز دارد ، بلکه به وسایلی که با آن بتوان به بهترین وجه ایده ها را تشکیل داد ،‌محتاجیم .

۲-   بازهای فکری حل معما و جدول : عده زیادی از مردم مقدار زیادی از وقت خود را صرف بازی های مختلف می کنند ، بعضی از این بازیها در پرورش قدرت تصور کمک نموده و بعضی به این استعدادی ها کمکی نمی کنند.

۳-   سرگرمی ها و هنرهای زیبا : سرگرمی های مربوط به جمع آوری اشیاء منجر به ازدیاد دانش و پرورش قوه قضاوت است نه برانگیختن قدرت تصور ،از آنجا که سرگرمی ها در میزان بهترین خلاقیتی که فراهم می کند دارای تنوع زیادی هستند ، می توان سرگرمیهایی را که مستلزم کوشش قدرت تصور است انتخاب نمود،‌ بطور کلی کارهای دستی تمرین خلاقیت بیشتری از جمع آوری اشیاء فراهم می سادزند ،‌نتیجه خلاقی که از این هنر بدست می آوریم بستگی به چگونگی اجرای آن دارد ،‌مثلاً وقتی بطور غیر فعال به موسیقی گوش می دهیم تنها حالت انگیزش قدرت تصور را بوجود آورده ایم ،‌لیکن وقتی بکوشیم آهنگ بسازیم خلاقیت خویش را به نحو فالی به تمرین در می آوریم .

۴-   خلاقیت با مطالعه پیشرفت می کند: مطالعه انسان را کامل می کند،‌مطالعه قدرت تصور را تغذیه می کند قدرت  تصور ما با داستانهای خیالی مناسب برانگیخته می شود . داستانهای اسرار آمیز امحکان فراهم نمودن تمریات خلاق مناسب را بهتر فراهم می کند . بطور کل در امر مطالعه باید بین اطلاعات و تصویر فکری باید هنگام خواندن تعمق کنیم . بدین ترتیب از طریق خواندن ایده های بیشتری به ما روی می آورند . (قاسم زاده ۱۳۶۸ ، ص ۱۲۵).

عوامل مؤثر در خلاقیت :‌

شوخ طبعی: شوخ و شوخ طبعی اساساً خلاق بوده و خود تسهیل کنندة خلاقیت بیشتر است، تقریباً تمامی تعاریف شوخ طبعی شامل ضوابطی از قبیل ترکیب‌های غیر معمول، شگفتی، عدم تجانس مفاهیم، برداشتها و نظایر آن می‌گردد. بر طبق یک تعریف شوخ طبع کسی است که خلاقیتش منجر به اظهار نظرها، داستانها و نمایشنامه‌های خنده‌آور می‌گردد. علاوه بر آن در بینشی وسیع شوخ طبع کسی است که خود و دیگران را به نحوی فراتر و منفک تر می بیند.

چنین شخصیتی قادر است به خود و وقایع زندگی بخندد و در عین حال با مردم و وقایع مرتبط باقی بماند. شوخ طبعی فرایندهای فیزیولوژیک، روانی و اجتماعی را ادغام می‌کند. بنابراین توانایی ایجاد شوخ و مزاح یا داشتن توانایی‌های شوخ طبعی، ویژگی خلاق مهمی است. بسیاری از پژوهشگران حل مسأله خلاق، یادآور شده‌اند که جرقة راه حله‌های موفقیت‌آمیز از طریق شوخ طبعی زده شده است. (قاسم زاده. ۱۳۷۲، ص ۲۴۱)

ترس : ترس می‌تواند نیرو بخش و می‌تواند زایل کند. احساسات ما منبع قویتر و معمول‌تر انرژی خلاقیت است. حتی دانشمندان باید بوسیلة شور و شوق، فداکاری، احساسات تند و شدید برانگیخته شوند، زیرا تفکر اخلاق یک فرایند صرفاً عقلانی است. برعکس از اول تا آخر کار منعکس عواطف با او حاکم است. اکنون جراحان مغز عواطف را با توانایی تصور ارتباطی می‌دهند. کالبدشکافی ثابت می‌‌کند که هر مغزی قسمتی دارد که می‌تواند ایده ایجاد کند این قسمت مربوط به ناحیه ساکن است زیرا هیچ گونه حرکت بدن را کنترل نکرده و با آنچه می‌بینیم یا می‌شنویم و یا جسماً حس می‌کنیم کاری ندارد و پشت این ناحیه یک تک عظله بنام تالاموس وجود دارد، در این لخته عواطف اساسی قرار گرفته است. (قاسم زاده. ۱۳۷۲٫ص۳۲۰)

«اثر عشق و نفرت»

90,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب
 • پرسشنامه خلاقیت تورنس
 • پرسشنامه خلاقیت
 • تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی
 • تجربیات مدون بررسی خلاقیت و ایده پردازی در دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی )
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.