مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم  و رژیم های غذایی بیمارستانی   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم  و رژیم های غذایی بیمارستانی   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

تغذیه ۶
مواد غذائی انرژی زا ۶
پروتئین ها ۷
چربی ها ۷
مواد غذایی انرژی زا ۸
آب ۸
ویتامین ها ۸
مواد معدنی (‌مینرال ) ۹
رژیم غذائی صحیح ۹
عوامل موثر برتغذیه ۹
بررسی وضعیت تغذیه ۱۰
تغذیه و روش های مناسب برای غذا دادن به بیماران ۱۱
سعد معده N.G.Tube 14
GAVAGE یا گاواژ ۱۴
لاواژ ۱۴
لوله جات دارای نوک مشبک فلزی است Jutte Tube. 17
روش کار ۲۱
گاواژ Gavage یا تغذیه از طریق لوله بینی معده ای ۲۳
توباژ یا نمونه برداری از شیره معده Iubaye , Lest Meal , Castric Analysis 26
تغذیه بارانترال parentral nutrion یا تغذیه وریدی ۲۷
عفونت و کلونیزاسیون : ۳۰
زنجیره‌ی عفونت ۳۰
عامل عفونی ۳۱
مخزن ۳۱
راه خروج ۳۱
روش انتقال ۳۲
راه ورود ۳۲
میزبان ۳۲
عفونت بیمارستانی ۳۲
عفونت آتروژنیک ۳۳
عفونت های اگزوژن ۳۳
عفونتهای آندوژنی ۳۳
فرآیند پرستاری در کنترل عفونت بیمارستانی ۳۴
کنترل ودفع مواد عفونت زا ۳۵
استریل کردن وسایل حیاتی ۳۷
ضد عفونی کردن وسایل تقریباً‌حیاتی ۳۸
تمیز کردن وسایل غیرحیاتی ۳۸
کنترل و پیشگیری جهت کاهش مخزن عفونت ۳۸
احتیاطهای استاندارد ۳۸
انواع ایزولاسیون ۴۱
احتیاطهای خونی ۴۲
محل استقرار بیمار ۴۳
انجام روش های استریل ۴۳
باز کردن یک بسته استریل در سطح صاف ۴۵
ریختن محلول استریل ۴۶
مهارتهای گزارش نویسی ۴۷
تاریخچه گزارش نویسی در پرستاری ۴۷
هدف از تشکیل پرونده وثبت اطلاعات ۴۸
۱٫جنبه های قانونی ثبت مدارک پزشکی ۴۸
۲٫ جنبه حقوقی ثبت ۴۹
۳٫جنبه های ارتباطی ثبت ۴۹
۴٫ جنبه های درمانی ثبت ۴۹
گزارش بعد از عمل ۵۰
گزارش ترخیص ۵۰
گزارش فوت ۵۰
گزارش نویسی ۵۲
گزارشات بروز ، شیوع وقوع ۵۴
گزارش وظایف ۵۵
راهنماهایی برای ثبت گزارش موثر ۵۵
اهداف گزارش نویسی ۵۷
ارتباط ۵۷
برنامه ریزی مراقبتی ۵۷
مروری بر کیفیت ۵۸
پژوهش ۵۸
تجزیه و تحلیل سیستم ۵۸
آموزش ۵۹
سند قانونی ۵۹
پرداخت ( به عنوان جبران ) ۵۹
سند تاریخی ۶۰
زمانبندی ۶۰
مسئولیت ۶۰
محرمانه ۶۱
گزارش دهی ۶۲
گزارش تغییر نوبت کاری ۶۲
گزارشات تلفنی ۶۴
گزارشات انتقا ۶۴
گزارش حوادث ۶۵
مداخله صحیح :‌(‌رهنمودهای قانونی برای گزارش نویسی ) ۶۸

 

تغذیه :

۱-  تغذیه نیاز اصلی انسان است اما این نیاز در طول زندگی در طی رشد و تکامل وتغییر در وضعیت سلامتی تغییر می نماید .

علم تغذیه شامل مطالعه مواد مغذی و چگونگی دریافت آنها توسط بدن است . مواد غذائی به ۶ دسته اصلی کربوهیدرات ها ، پروتین ها و لپیدها ، ویتامینها مواد معدنی و آب تقسیم می شود و سه دسته اول انرژی زا هستند و سه دسته دوم غیر انرژی زا ، انرژی یک غذا با واحد کیلو کالری ( Kcal) سنجیده می شود .

میزان متابولیسم پایه (BMR) انرژی است که فرد در هنگام استراحت به آن نیاز دارد و برای حفظ فعالیت های نگهدارنده حیات ، مانند ضربان قلب و … ضروری است .

 مواد غذائی

مواد غذائی انرژی زا

 کربوهیدارت ها ترکیبات آلی هستند که جزو فراوان ترین وارزان ترین منبع انرژی می باشند هر گرم آنها ۴ کیلو کالری انرژی تولید می کنند واحد سازنده کربوهیدارت ها ساکارید است و بر همین اساس به ۲ گروه کربوهیدارت های ساده (مونوساکاریدها و دی ساکاریدها ) و کربوهیدارت های مرکب ( پلی ساکاریدها)تقسیم بندی می شوند .

گلوکز که یک مونوساکارید است که پرمصرف ترین کربوهیدارت است .

پروتئین ها

پروتئین ها جزء حیاتی هر سلول می باشند و هر گرم آنها نیز ۴ کیلو کالری انرژی تولید می کند .همه پروتین ها از ۲۲ واحد سازنده به نام آمینو اسید ساخته شده اند که ۹ تای آنها ضروری هستند یعنی بدن قادر به ساخت آنها نیست .پروتئیها به ۲ دسته کامل ( کیفیت بالا ) و ناقص ( کیفیت پایین ) تقسیم می شوند .

معمولاً پروتین های حیوانی کامل و پروتین های گیاهی ناقصند ،  پروتئین ها تنها منبع نیتروژن بدن هستند و تعادل نیتروژنی هنگامی برقرار است که نیتروژن وارد شده به بدن و نیتروژن دفع شده از بدن برابر باشند . این تعادل هنگام مقایسه بین کاتابولیسم ( تخریب بافت ) و آنابولیسم ( ساخت بافت ) بکار می رود .

چربی ها

چربی ها انرژی زا ترین عنصر غذایی هستند و هر گرم آنها ۹ کیلو کالری انرژی تولید می کنند این مواد از اسیدهای چرب و تری گلیسریدهاساخته شده اند اسیدهای چرب خود شامل دو دسته اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب غیر اشباع هستند همچنین آنها را ، به دو دسته اسیدهای چرب ضروری و غیر ضروری طبقه بندی می نمایند تنها اسید چرب ضروری برای انسان ها اسید لینولیک است که بدن قادر به ساخت آن نمی باشد .

کلسترول نیز یک چربی اشباع شده است و مهمترین ترکیب غشاء سلولی می باشد

 مواد غذایی انرژی زا

 آب

آب حیاتی تری  و ضروری تر از غذاست . حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از وزن کل بدن را آب تشکیل می دهد  آب در داخل سلول وجوددارد ومایع داخل سلولی (ICF) نام دارد .

 باقیمانده مایع خارج سلول (‌ECF) خوانده می شود . روزانه حدود ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلی لیتر آب وارد بدن می شود و تقریباً به همین میزان آب از بدن خارج می گردد آب جهت تولید ترشحات انجام واکنش های شیمیایی و … کارکرد دارد .

 ویتامین ها

 ویتامین ها ترکیبات آلی که بیشتر به شکل کوانزیم فعال هستند وبرای متابولیسم بدن وجود آنها ضروری است ویتامین ها به ۲ دسته محلول در آب (B.C) و محلول در چربی ( K.E.D.A) طبقه بندی می شوند . این مواد در اثر نور ، گرما و نیز درطی فرآوری مواد غذائی ممکن است از بین بروند اگر ویتامین ها بیش از نیاز مصرف شوند حالتی به نام هیپرویتامینوز ایجاد مینمایند که به صورت اختلالی در کارکرد بدن ظاهر می شوند .

 

مواد معدنی (‌مینرال )

مواد معدنی عناصر آلی ( مانند آهن ) یا غیر آلی ( کلرور سدیم ) هستند که در ساختار یا عملکرد بدن دخالت دارند این مواد به ۲ دسته مواد معدنی بزرگ ( روزانه مصرف بیشتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر آنها ضروری است ) و کوچک ( کمتر از ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر نیاز روزانه به مصرف آنها وجود دارد ) تقسیم می شوند .

رژیم غذائی صحیح

 در یک رژیم غذایی مناسب و صحیح تعادل و تنوع برقرار بوده و کلیه مواد مغذی ضروری در اندازه مناسب دریافت می شود که با پیروی از دستورات هرم غذایی توصیه شده توسط متخصصین تغذیه این امر میسر می شود . در این هرم غلات و حبوبات در پایه هرم، میوه و سبزیجات بالای این پایه ، گوشت و لبنیات در سطح بالاتر و چربی ها و شیرینی ها در قله هرم قرار دارند و در قرآن به اهمیت تغذیه با مواد غذائی گوناگون مانند :‌شیر ، خرما ، زیتون ، در آیات ۲۴-۲۳ سورة مریم ،          ۶۶-۷۸ سوره نحل … اشاره گردیده است .

عوامل موثر برتغذیه

عوامل موثر بر تغذیه عبارتند از : سن ، جنس ، وضعیت سلامتی ، مسائل اقتصادی ، عوامل فرهنگی ، روانی ، اجتماعی و …

بررسی وضعیت تغذیه

 بررسی مشکلات مربوط به تغذیه با تکیه بر موارد زیر انجام می شود .

الف – گرفتن تاریخچه غذائی ( رژیم غذائی ، عادات ، آداب تغذیه ..)

ب – محاسبه شاخص توده بدنی ( BMI) که از نسبت وزن (‌کیلوگرم ) بر مجذور قد ( سانتی متر ) بدست می آید .

اگر مقدار حاصله از ۲۰ کمتر باشد فرد درمعرض بیماری های تنفسی ، گوارشی ، سل و … است اگر این مقدار از ۳۵ بیشتر باشد آنگاه شخص درمعرض بیمارزیهای قلبی ، دیابت شیرین ، پرفشاری خون ، و… است .

 ج – آنتروپومتری یعنی اندازه گیری ساختار بدن شامل اندازه گیری دور ماهیچه قسمت توسط فوقانی بازو ، نسبت قد به مچ ، و … می باشد .

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تغذیه، آب و بهداشت
 • مقاله علم تغذیه در ورزش و فیزیولوژی ورزشی
 • پایان نامه ورزش و سلامتی و تغذیه
 • مقاله تغذیه و بهداشت
 • مقاله تغذیه سالمندان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.