مقاله بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه. ۱

۱ـ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: ۴

۲ـ چارچوب نظری تحقیق.. ۶

۱ـ۲ـ تولید مواد زائد جامد: ۱۰

۲ـ۲ـ ذخیره و جابجایی مواد زائد در محل تولید: ۱۲

۳ـ۲ـ جمع‌آوری مواد زاید جامد: ۱۲

۱ـ۳ـ۲ـ روش جمع‌آوری خانه به خانه: ۱۳

۲ـ۳ـ۲ـ روش انبار موقت: ۱۴

۳ـ۳ـ۲ـ استفاده از روشهای سنتی: ۱۴

۴ـ۳ـ۲ـ استفاده از استقرار مخازن در معابر و خیابانها: ۱۵

ضرورت وجود برنامه ذخیره موقت و ایستگاههای انتقال: ۱۶

۴ـ۲ـ بازیافت مواد زائد جامد: ۱۷

۱ـ۴ـ۲ـ کمپوست مواد زائد جامد: ۱۹

الف) کمپوست خام: ۲۰

ب) کمپوست تازه: ۲۰

ج) کمپوست کامل: ۲۱

د) کمپوست ویژه: ۲۱

۱-۱-۴-۲- روش سنتی.. ۲۲

۲-۱-۴-۲- روش روباز: ۲۳

۳-۱-۴-۲- روش تکنیکی: ۲۳

مزایای کمپوست‌سازی: ۲۴

معایب کمپوست سازی: ۲۴

۵-۲- حمل و نقل مواد زائد جامد: ۲۵

۶-۲- دفع مواد زائد جامد: ۲۶

۱ـ آبرفتهای فلات قاره: ۲۷

۲ـ روانه‌های بازالت: ۲۸

۳ـ لس: ۲۸

۴ـ شیست: ۲۸

۵ـ مخروط افکنه‌ها و آبرفتهای دره‌ساز: ۲۸

۱-۶-۲- انتخاب محل دفن زباله: ۳۰

۲-۶-۲- دفع مواد زائد جامد بیمارستانی: ۳۲

۳ـ سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران. ۳۳

۴ـ موقعیت جغرافیائی منطقه مورد مطالعه: ۳۴

۵ـ بیان مسأله، فرضیه‌ها و اهداف تحقیق.. ۳۵

فرضیه‌های تحقیق.. ۳۶

اهداف تحقیق.. ۳۶

سابقه تحقیق در ایران. ۳۷

۸ ـ کلیاتی در ارتباط با خصوصیات اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه. ۴۳

منابع: ۴۵

منابع:

۱ـ بهرام سلطانی، کامبیز، ۱۳۷۱، مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی، انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات برنامه‌ریزی شهری، تهران

۲ـ چوبانوگلوس، جرج و همکاران، ۱۳۷۰، مدیریت مواد زاید جامد (اصول مهندسی و مباحث مدیریتی) ، منیره مجلسی، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران

۳ـ عبدلی، محمد علی، ۱۳۷۲ ، سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری وروش‌های کنترل آن، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران

۴ـ عمرانی، قاسمعلی، ۱۳۵۹، زباله و دفع بهداشتی آن، انتشارات دانشگاه تهران

۵ـ عمرانی، قاسمعلی، ۱۳۶۳، دفن بهداشتی زباله، انتشارات دانشگاه تهران

۶ـ عمرانی، قاسمعلی، ۱۳۷۳، مواد زائد جامد، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه

اجتماعات انسانی از دیرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبیعی موجود بر روی کره زمین، قسمت‌های غیرقابل مصرف و زاید آن را دفع می‌نمودند. این موضوع مشکل حادی را برای آنها و محیط‌شان ایجاد نمی‌کرد. زیرا تعداد و توزیع انسانهای موجود بر روی کره زمین به نسبت مساحت این کرة خاکی خیلی کم بود اما امروزه به دلیل افزایش تعداد، توزیع جمعیت و به دنبال آن تحولات پدید آمده در میزان و کیفیت مواد مصرفی، معضل تولید و دفع زایدات به نحوه بارزی گریبانگیر حیات جوامع بشری به ویژه شهرها گردیده است. گرچه دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری، سالهاست که مورد استفاده قرار گرفته است و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته است، بهداشت عمومی و سلامت جامعه را تأمین کند ولی هنوز مورد قبول عامه مردم قرار نگرفته است. عناوینی مانند، دفن و دفن بهداشتی و تلنبار زباله بارها به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هنوز هم خیلی از مردم فرق بین دفن، دفن بهداشتی و تلنبار کردن زباله را نمی‌دانند. به عبارت دیگر در صورتی که عملیات دفن مواد به صورت کاملاً استاندارد و براساس ضوابط صحیح و دقیق دفن بهداشتی صورت نگیرد مشکلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی به وجود خواهد آمد. فقط یک محل دفن بهداشتی که در محل مناسبی قرار گرفته و از طراحی خوبی برخوردار باشد و نیز عملیات آن کاملاً صحیح و دقیق انجام پذیرد می‌تواند جوابگوی استانداردهای بهداشت عمومی و سلامت بوده، از شرایط لازم برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک و هوا برخوردار باشد که در اینجا بحث مدیریت دفع مواد زائد جامد شهری مطرح می‌گردد.

مواد زاید جامد شهری شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیت‌هایی است که در شهر انجام می‌گیرد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی تنوع بسیار زیادی دربر دارد. در یک شهر، بخش‌های مختلفی در فعالیت هستند و هر بخش نیز در تولید مواد زاید شهری نقش دارد. بخش‌های خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی، بهداشتی و خدمات، هرکدام مواد زایدی با خصوصیات ویژه‌ای تولید می‌کنند. به همین دلیل هم، مواد زاید جامد شهری دارای طیف وسیعی است. از نظر حجم نیز از ذرات ریز گردوغبار گرفته تا وسایل اسقاطی، مثل بدنه اتومبیل، یخچال و میز و صندلی، در این زایدات وجود دارند از نظر خطرناک بودن نیز، شامل مواد زاید غیرقابل فسادپذیر است و هم مواد زاید کاملاً خطرناک، مثل مواد زاید بیمارستانی را دربر می‌گیرد، از نظر فیزیکی و حجم ظاهری نیز طیف کاملاً ناهمگونی از زایدات در یک شهر بروز می‌کند. کمیت مواد زاید جامد شهری نیز ناهمگونی زیادی را شامل می‌شود.

عوامل اقتصادی، بافت شهری، کاربری‌های زمین، عوامل فرهنگی، تراکم در واحد سطح، فصول سال و عادات اجتماعی در کیفیت و کمیت مواد زاید جامد شهری موثر هستند. به عبارت دیگر، فاکتورهای زیادی در امر تولید مواد زاید شهری تأثیر دارند. به همین دلیل هم طراحی سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری از حساسیت و ویژگی‌های خاصی برخوردار است. برای یک طراحی موفق به اطلاعات و داده‌های اساسی از کلیه فاکتورهای مؤثر در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری نیاز هست. این اطلاعات و داده‌ها را یا می‌توان از طریق سازمانها و ارگانهای زیربط و درگیر با مدیریت مواد زاید جامد شهری بدست آورد و یا از طریق انجام پروژه‌های مشخص، این اطلاعات و داده‌ها را تولید کرد.

 ۱ـ۲ـ تولید مواد زائد جامد:

تولید، اولین بخش از عناصر ۶گانه یک سیستم مدیریت مواد زائد جامد است. تولید مواد، یک نقش اساسی و کلیدی در کل سیستم دارد.

به دو طریق کمی و کیفی می‌توان تولید مواد زاید جامد را کنترل کرد. اصولاً مشکل اصلی جوامع، تولید روزافزون مواد زاید است. به طور کلی، کم کردن تولید زایدات، احتیاج به تغییر در طرز نگرش ما به منابع طبیعی دارد. حداقل ایجاد تخریب در منابع طبیعی باید مدنظر قرار گیرد. به عبارت دیگر در الگوی تولید، توزیع و مصرف باید تجدیدنظر صورت گیرد.

با انجام برنامه‌ریزی مناسب و آموزش مردم، می‌توان تولید مواد زائد جامد را در مبداء کاهش داد، این برنامه‌ها عبارتند از:

۱ـ تولید کالاهای مرغوب.

۲ـ بازیافت مواد.

۳ـ جداسازی مواد زاید در مبداء تولید.

۴ـ بالا بردن سطح فرهنگی مردم در جهت جلوگیری از اسراف.

۵ـ جلوگیری از تولید مواد خطرناک و سمی.

تبدیل فرآیند شیمیایی به فرآیندهای مکانیکی، جایگزینی صنایع آلوده‌ساز، امروزه مورد توجه طرفداران محیط زیست است. فلسفة آن این است که پیشگیری ارزانتر از درمان است.

منابع تولید مواد زائد جامد شهری برحسب کیفیت مواد زائد به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

۱ـ مواد زائد جامد خانگی شامل پس‌مانده‌های مواد غذایی و آشغال.

۲ـ مواد زائد جامد تجاری شامل پس‌مانده‌های موادغذایی و آشغال.

۳ـ مواد زائد جامد صنعتی شامل مواد غذایی زاید، آشغال و مواد زائد ویژه و گاه خطرناک.

۴ـ مواد زائد جامد بهداشتی ـ درمانی شامل پس‌مانده‌های مواد غذایی، آشغال، مواد زائد خطرناک بیمارستانی.

۵ـ مواد زائد ساختمانی شامل نخاله‌های ساختمانی.

از مواد زائد جامد فوق، پس‌مانده‌های مواد غذایی جزء مواد زائد فسادپذیر دسته‌بندی شده که به سرعت تجزیه شده و ایجاد بو می‌نماید. پس نوع ذخیره و تناوب جمع‌آوری این مواد دارای حساسیت است. بقیه مواد زائد جامد ذکر شده، مواد زائد فسادناپذیر است و این مواد را اصطلاحا مواد خشک می‌نامند.

تجزیه فیزیکی مواد زائد جامد شهر زابل نشان داد که این مواد از ۶ دسته، کاغذ، کارتن و مقوا ـ نایلون و پلاستیک ـ فلزات ـ شیشه ـ مواد فسادپذیر ـ چوب، تشکیل شده است.

به طور کلی درصد اجزاء تشکیل دهنده مواد زائد جامد بستگی به شرایط آب و هوایی، شرایط اقتصادی و اجتماعی، فصول سال و فرهنگ مردم دارد.

۲ـ۲ـ ذخیره و جابجایی مواد زائد در محل تولید:

در اکثر خانه‌ها و ادارات از یک سطل پلاستیکی برای ذخیره مواد استفاده می‌کنند. ظرفیت این ظرفها حداقل به اندازه‌ای است که مواد زائد ۲۴ ساعته هر خانوار را در خود جای می‌دهد.

مواد زائد جامد ریخته شده در سطل‌های زباله توسط یکی از اعضای خانواده به کارگر شهرداری سپرده شده و کارگر شهرداری پس از تخلیه در گاری دستی یا ماشین های مخصوص حمل زباله، ظرف را به صاحبخانه برمی‌گرداند. ضمناً در جابجایی مواد زائد در محل تولید، کارگر شهرداری هیچگونه نقشی ندارد.

۳ـ۲ـ جمع‌آوری مواد زاید جامد:

نحوة جمع‌آوری بستگی به عوامل متعدد نظیر وضعیت معابر، رعایت اصول بهداشتی مردم، درجه حرارت، رطوبت هوا، بارندگی و میزان تولید زباله دارد.

دمای بالا و رطوبت هوا سبب می‌گردند که زباله‌ها به سرعت تجزیه شده و خطرات بهداشتی پدید آورند و بر سلامت شهروندان تأثیر گذارد.

از سوی دیگر عدم جمع‌آوری سریع زباله‌ها باعث تکثیر و نشوونمای حشرات و جوندگان موذی می‌شود که بالطبع سلامتی افراد را به خطر می‌اندازد.

برنامه جمع‌آوری زباله دارای چهار دیدگاه کلی زیر است:

۱ـ۳ـ۲ـ روش جمع‌آوری خانه به خانه:

این روش از نظر کارشناسی در کشورهای توسعه یافته کارا بوده و مناسب می‌باشد. این روش در سازماندهی اولیه، مسئولین دفع را جهت انتقال مستقیم زباله قادر می‌سازد.

نکته مهم در این روش، استفاده تولیدکنندگان زباله از زباله‌دانهای استاندارد است. فروشگاهها، مراکز اداری و تجاری نیز باید زباله‌دانهای مناسبی داشته باشند.

عملیات جمع‌آوری در این روش باید توسط وانت‌های کمپرسی انجام گیرد. در این روش وانت‌ها، زباله‌ها را مقابل خانه‌ها در زمان معینی جمع‌آوری می‌کنند. می‌توان جهت افزایش ظرفیت بار به عقب وانت‌ها، تریلی‌هایی نیز متصل نمود. اشکالی که این روش با آن مواجه می‌شود، موقعیت کوچه‌ها مخصوصاً در محلات قدیمی شهر است که کم‌عرض و یا بن‌بست می‌باشند.

 ۲ـ۳ـ۲ـ روش انبار موقت:

در روش مناسب انبار موقت، اهالی، زباله‌ها را به کانتینرهایی که در هر محل مستقر می‌شود تخلیه نموده و سپس مأمورین نظافت شهری کانتینرها را به ایستگاه موقت و یا محل دفع انتقال می‌دهند و پس از تخلیه، مجدداً در محل مستقر می‌نمایند. توصیه می‌گردد که استقرار کانتینرها از مراکز مسکونی حداکثر فاصله را داشته باشد.

۳ـ۳ـ۲ـ استفاده از روشهای سنتی:

جمع‌آوری به شیوه سنتی توسط مأمورین شهرداری به وسیله گاریهای دستی معمول است، می‌تواند در بخشهایی از شهر که فاقد امکانات استقرار کانتینر و یا دارای شهرسازی قدیمی و بازدارنده در امر جمع‌آوری ماشینی می‌باشد استفاده گردد. این روش علیرغم بکارگیری پرسنل زیاد، صرف هزینه جهت پرداختن دستمزد، تأخیر در زمان‌بندی مراحل جمع‌آوری، دارای فوائدی مانند بهداشت، حذف عوامل زیانکار نظیر حشرات و جوندگان است.

بنابراین برای مدیریت صحیح در شهر زابل، باید کارهای زیر انجام شود:

۱ـ شناسایی منازل موجود در مسیرهای مختلف شهر.

۲ـ تعیین خطوط و مسیر به نحوی که مسافت طی شده توسط وانتهای حامل زباله به حداقل کاهش یابد.

۳ـ تعیین زمان لازم جهت جمع‌آوری زباله.

۴ـ بررسی وضع ماشینهای حمل زباله از نظر کیفی و کمی.

۵ـ تعیین فاصله محل بارگیری تا محل دفع دائم.

بررسی موارد فوق، مسئول خدمات شهری را به تنظیم برنامه، سهولت و استفاده کامل از وسائط نقلیه، تجهیزات و کارگران نظافت شهری قادر خواهد ساخت. با ثبت کامل امور جمع‌آوری، مدیر مسئول می‌تواند هزینه‌ها را کنترل نموده و عملیات را در روند توسعه قرار دهد.

۴ـ۳ـ۲ـ استفاده از استقرار مخازن در معابر و خیابانها:

استقرار مخازن با گنجایش بیش از ۵۰۰ لیتر در مقاطع معابر و اماکن مناسب که امکان تردد کامیونهای مجهز به سیستم جرثقیل وجود داشته باشد قادر خواهد بود که زباله‌های حدود ۵۰ خانوار را به مدت ۱ روز در خود انبار نماید. محتویات این مخازن هر شب جمع‌آوری و به محل دفع و یا ایستگاه انتقال حمل می‌گردد.

این مخازن دارای درب می‌باشند و با تجهیزات مخصوص موجود در آن امکان جابجایی غیرمجاز وجود ندارد و دارای مزیتهایی می‌باشد که عبارتند از:

۱ـ کاهش مدت زمان جمع‌آوری.

۲ـ جلوگیری از تلنبار شدن زباله روی زمین.

۳ـ از بین بردن امکان دسترسی حشرات و جانوران موذی به زباله.

۴ـ دریافت زباله ۵۰ خانوار در یک زمان از یک نقطه.

۵ـ جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز افراد.

۶ـ رعایت بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی دید.

۷ـ بهداشتی کردن نحوه کار مأمورین شهرداری.

 ضرورت وجود برنامه ذخیره موقت و ایستگاههای انتقال:

 

50,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مواد زائد بیمارستانی
 • مقاله بازیافت مواد پلاستیکی ،تولید نایلون از زباله های شهری
 • مقاله روشهای جمع آوری و دفع زباله
 • مقاله مدیریت منابع ضایعات شهری
 • مقاله پیشگیری از آلودگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.