مقاله بررسی وضعیت محیط خانواده بر روی خلاقیت کودکان دبستانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله مقاله بررسی وضعیت محیط خانواده بر روی خلاقیت کودکان دبستانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی وضعیت محیط خانواده بر روی خلاقیت کودکان دبستانی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: طرح کل تحقیق ۱
۱ـ مقدمه ۲
۲ـ بیان مسئله ۳
۳ـ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۴
۴ـ فرضیه های پژوهش ۴
۵ـ اهداف پژوهش ۵
۶ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی ۵
فصل دوم: بررسی پیشینه ۸
سابقه نظری تحقیق ۹
تعریف خلاقیت ۹
چه کسانی خلاق هستند؟ ۱۰
خلاقیت و روند تفکر خلاق ۱۰
تخیل و خلاقیت ۱۲
خلاقیت و میزان خودپذیری ۱۳
عوامل باز دارنده خلاقیت ۱۳
عوامل تشدید کننده خلاقیت و نوآوری ۱۴
اصول اولیه خلاقیت ۱۵
وجود هوش ۱۶
خانواده و خلاقیت ۲۱
خانواده و پی ریزی بنیان های شخصیتی ۲۴
شیوه افزایش خلاقیت در کودکان ۲۹
سابقه عملی تحقیق ۲۹
تاریخچه تحقیق ۲۹
تحقیقات انجام شده در جهان ۳۰
تحقیقات انجام شده در ایران ۳۲
فصل سوم: ۳۷
روش تحقیق ۳۸
جامعه آماری و نمونه گیری ۳۸
روش نمونه گیری ۳۸
ابزار اندازه گیری ۳۹
معرفی ابزارها ۳۹
فصل چهارم: ۴۲
تجزیه و تحلیل داده ها ۴۳
فصل پنجم: ۵۱
بحث و نتیجه گیری ۵۲
محدودیت های پژوهش ۵۳
پیشنهادات پژوهشی ۵۳
ضمائم ۸۲
منابع ۸۶

 

 

منابع:

۱ـ غلامعلی افروز، مباحثی در روان شناسی و تربیتی، انجمن اولیاء و مربیان.
۲ـ خیرالدین باباپور، توصیف و روشهای ایجاد خلاقیت.
۳ـ تفکر خلاق حل مشکل و تصمیم گیری، توماس ال. ساعتی. ترجمه دکتر مجید عزیزی و مهندس رضا نقدی.
۴ـ خلاقیت (شناخت ویژگی های کودکان و برخورد مناسب با آنها، گریور، گارگیلو، اسلادر، ترجمه مهدی قراچه داغی.
۵ـ تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن معاونت پژوهش گروه روان شناسی، موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی (ره).
۶ـ دنیای بهتر برای کودکانمان، دکتر بنجامین اسپاک، ترجمه منصوره حکیمی.
۷ـ نریمانی، محمد، آموزش خانواده، انتشارات شیخ صفی.
۸ـ بیابانگرد، اسماعیل، عادت به عنوان شیوه تربیتی کودک، بررسی نظریات دانشمندان، مجله تربیت فروردین ۱۳۷۵٫
۹ ـ پیرخائفی، علیرضا، پرورش خلاقیت مبانی و روشها، چاپ دوم.

 

چکیده عنوان تحقیق:

هدف اصلی از اجرای این تحقیق تجزیه و تحلیل نقش خانواده در علاقه مند کردن کودکان به خلاقیت و نوآوری و ابعاد مختلف و تشخیص راهکارهای مناسب آن می باشد.

جامعه آماری این پژوهش کلیه خانواده های دارای فرزند مقطع ابتدایی در شهرستان اردکان می باشند که جمعیت آنها ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که به سوالات پاسخ کامل دادند.

برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خلاقیت که حاوی ۶۰ سوال بسته پاسخ و پرسشنامه محیط خانواده سوالات بسته پاسخ براساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت می باشد استفاده شده است.

روش استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی زمینه یابی می باشد پژوهش حاضر شامل ۵ فرضیه است.

فرضیه اول: بین تعداد فرزندان و سطح خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: بین نوع شغل والدین و سطح خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم: بین سطح تحصیلات خانواده و خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین نوع محیط (کنترل و آزاد) و سطح خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین نوع رابطه (سرد و گرم) و سطح خلاقیت کودکان رابطه وجود دارد.

اما نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داده است که بین تعداد فرزندان، فرزند اول بودن، نوع شغل والدین، سطح تحمل، نوع محیط خانواده و نوع رابطه و رفتار والدین هیچ رابطه و همبستگی وجود ندارد خلاقیت احتمالاً به علت خودپذیری اعتماد به نفس یا هوش و استعداد خود افراد باشد.

پژوهش حاضر دارای ۵ فصل است که عنوان ها و عناوین هر کدام به شرح ذیل است.

فصل اول:

طرح یک تحقیق شامل تعریف و بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، متغیرهای اساسی تحقیق. اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق و تعاریف عملیاتی است.

فصل دوم:

تاریخچه که شامل پیشینه نظری و پیشینه پژوهشی است.

فصل سوم:

روش تحقیق که شامل روش و مراحل اجرای تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل داده ها.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق که تشکیل شده از تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.

فصل پنجم:

نتایج و پیشنهادات تحقیق، شامل: نتیجه محدودیت های تحقیق و پیشنهادات می باشد. نتیجه گیری کلی که از تحقیق گرفته می شود این است که خانواده می تواند یکی از عوامل موثر در ایجاد علاقه در کودکان بررسی امر خلاقیت و هر چه جو خلاقیت در محیط خانواده بیشتر ترغیب شود ایجاد انگیزه در کودکان بالا می رود.

ایجاد علاقه مندی به مطالعه کتابهای غیر درسی علمی موثر است. پیشنهاد می شود که آگاهیهای لازم به خانواده ها در این زمینه داده شده و فرهنگ خلاقیت آفرینش و نوآوری در حتی وسایل خانه را می توان ترویج نمود تا با شیوه مناسب کودکان را به خلاقیت ترغیب نمایند.

 الف: مقدمه:

حدیث نبوی در مورد تربیت پذیری انسان: کل مولود علی الفطره فابواه یهودانه و ینصرانه و یمسجانه؛

در این حدیث شریف نبوی تلویحاً به امکان تربیت انسان اشاره می کند و آدمی را از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، و اعتقادی محصول تعلیم و تربیت یا نفوذ بزرگسالان در خردسالی می داند.    (ابوالفتح رازی، تفسیر سوره بقره، ص ۳۳۵)

بدون شک خانواده مهمترین نقش را در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیت دارد. خانواده ها باید شرایط لازم جهت فعالیتهای متنوع برای کودکان را فراهم نموده و فرصتهای لازم را برای سوال کردن، کنجکاوی و کشف محیط به کودکان بدهند.

تنبیه و تهدیدهای مکرر، آفت خلاقیتهای ذهن است. زمینه رشد خلاقیت در خانه زمانی فراهم می شود که به کودکانتان آزادی زیادی بدهید و به آنها احترام بگذارید. از نظر عاطفی در حد اعتدال به آنها نزدیک شوید و بر روی ارزشهای اخلاقی و نه قوانین خاص تاکید نمایید.

با تشویق و تایید رفتار کودک و فراهم آوردن زمینه های مساعد و تدارک لوازم بازیهای دلخواه او. قدرت تخیل و خلاقیت کودکان را تقویت کنید نباید هیچگاه خیالپردازی کودکان را سرزنش کرد. زیرا خلاقیت او را محدود می کنیم.

(نریمانی، محمد، آموزش خانواده، انتشارات شیخ صفی، ص ۱۰۲).

می توان گفت مهمترین عامل در بروز خلاقیت انگیزه است. و این انطباق انگیزه و استعداد تواماً در خلاقیت کارساز است.

محیط اجتماعی کودکان و تایید بر روی انگیزه خلاق بسیار مفیدتر از تاکید روی استعداد می باشد. بدون شک تمام اینها در خانواده ای با آرامش که ارتباط صمیمی بین اعضای آن برقرار است محقق می شود و بروز می کند. (همان منبع).

ب: بیان مسئله:

بیان مسئله ظریف ترین، حساس ترین و شاید بتوان گفت که مشکلترین بخش از فرآیند تحقیق را تشکیل می دهد. و شامل موارد زیر می باشد:

۱ـ نیاز به پژوهش این موضوع خاص.

۲ـ مناسب بودن مسئله پژوهش

۳ـ فراوانی و پراکندگی مسئله در جامعه.

۴ـ مسائل و مشکلاتی که از وجود این مسئله در جامعه ناشی شده است.

خلاقیت به عنوان توانایی تجسم و پیش بینی و ایجاد اندیشه های نو و ویژگی های ممتاز انسان از حیوان و ماشین های کامپیوتری تلقی می گردد. و نقش بنیادی آن در جامعه و رشد اقتصادی و تکامل فرهنگ محسوس است.

با توجه به اینکه در اهمیت خلاقیت بر پرورش افراد هیچ تردیدی وجود ندارد. اما در اغلب موارد وقتی سخن از تدوین برنامه های آموزشی و یا توجه به وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده ها در میان باشد. اهمیت چندانی از سوی مسئولین داده نمی شود. و در اکثر مواقع به شکل سطحی از آن گذر می کنند در اینجا طرح ۱ سوال بسیار مهم می باشد.

۱ـ آیا رابطه بین وضعیت خانوادگی با سطح خلاقیت و نوآوری کودکان برقرار می باشد یا نه؟

ج: اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه، به رغم این که خلاقیت هر روز کمتر از پیش مبنای آموزش و پرورش قرار می گیرد، الزام های دنیای جدید هر روز بیش از پیش توجه به آن را ضروری می داند. از این رو، کندوکاو مجدد درباره ی خلاقیت، امری ناگریز و الزامی است. و لازم است در این باره به علل کمبود و نقایص موجود در بعضی خانواده ها در جهت رفع آنها برای پرورش خلاقیت کودکانشان توجه شود و در جهت رفع هر چه سریعتر آنها اقدامات لازم به عمل آید.

د: فرضیه های پژوهش

در این تحقیق «نقش محیط خانوادگی» به عنوان متغیر مستقل تلقی گردیده و تحقیق سعی خواهد کرد به بررسی نقش محیط خانواده پرداخته و تاثر آن را بر روی متغیر  وابسته خلاقیت کودکان دبستانی می باشد. را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. فرضیه ها در بوته آزمایش قرار داده شده و بعد نتایج آن در فصول بعدی استخراج می گردد.

فرضیه یک: بین تعداد فرزندان و سطح خلاقیت کودکان رابطه برقرار است.

فرضیه دو: بین نوع شغل افراد خانواده (والدین) و سطح خلاقیت کودکان رابطه برقرار است.

فرضیه سوم: بین سطح تحصیلات خانواده و خلاقیت کودکان رابطه برقرار است.

فرضیه چهارم: بین محیط خانواده (کنترل و آزاد) و خلاقیت کودکان رابطه برقرار است.

فرضیه پنجم: بین رابطه (سرد و گرم) و خلاقیت کودکان رابطه برقرار است.

هـ : اهداف پژوهش

هدف تحقیق از اجرای این تحقیق تجزیه و تحلیل محیط خانوادگی در خلاقیت کودکان از ابعاد مختلف و تخشیص راهکارهای مناسب به عنوان ابزار کاربردی جهت تشویق و ترغیب کودکان در خلاقیت است.

برای دستیابی به هدف، باید موضوع را بررسی کرده و از ابعاد مختلف، مسئله را بررسی نمود.

نقش خانواده (والدین هر دو)، محیط خانواده، سطح درآمد خانواده، شغل والدین، نحوه ترغیب و تشویق کودک به جهت علاقه مند کردن کودک به بروز خلاقیت از طریق آموزش خانواده و انجمن اولیاء و مربیان.

تعاریف و مفاهیم عملیاتی:

۱ـ خلاقیت (shebany) تمایل و ذوق به ایجاد گری توانایی برای کشف کردن و پیدا کردن راههای مختلف برای حل مسئله، تخیل توام به آفرینندگی و عمل ساختن چیزهای نو یک فرآیند ذهنی است. مرکب از قدرت و انعطاف پذیری. (پرورش خلاقیت (مبانی و روشها) علیرضا پیرخائنی).

۲ـ خانواده (family) پس از ارتباط یک مرد و زن مجموعه ای تشکیل می شود که از وجود آنها تعدادی فرزند متولد می گردد، که به مجموعه آنها خانواده گفته می شود، و اولین پایگاه تعلیم و تربیت فرزندان و کودکان می باشد. (مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده باقر ساروخانی).

۳ـ پیشرفت (Accession) سیر حرکتی دانش آموزان در جهت رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده درسی از وضع موجود به وضع مطلوب.

۴ـ ابتکار (Initiation) دور شدن از چیزهای واضح و معمول و یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادات.

۵ـ انگیزه (Impetus) حالت درونی ارگانیسم که موجب هدایت رفتار او به سوی هدف می شود. نیروی محرک فعالیتهای انسان و به کار اندازنده جریان خلاقیت دانست.

۶ـ وضعیت اقتصادی: (Status ecohomic). شرایط مالی هر خانواده که در صورت مطلوب بودن سبب ایجاد امنیت مالی و در غیر اینصورت موجب وجود بحران مالی برای اعضای خانواده می شود. (مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده باقر ساروخانی).

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت تأثیر آموزش هنر بر خلاقیت
 • پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب
 • پرسشنامه خلاقیت تورنس
 • پرسشنامه خلاقیت
 • تحقیق افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.