مقاله بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۵
بیان موضوع و تشریح آن ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
پیشینة ‌تحقیق (‌درجهان و ایران) ۹
سؤالات تحقیق ۱۰
فرضیات تحقیق ۱۱
روش تحقیق ۱۱
مبانی تئوریک ۱۲
خلاصه ای از شرایط جغرافیایی ۲۴
ویژگی های انسانی- اقتصادی ۲۵
مختصات آب و هوایی ۲۵
آزمون فرضیات ۲۸
راهبردها و پیشنهادات ۳۱
نتیجه گیری ۳۴
منابع و مآخذ ۳۵

 منابع و مآخذ

– باوی، جواد، ساماندهی مناطق حاشیه نشین اهواز با تأکید بر منطقه ملاشیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اصفهان، واحد نجف آباد، ۱۳۸۴٫
– پاپلی یزدی، حسین و رجبی سناجردی، حسین ، نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت، ۱۳۸۲٫
– پیران، پرویز، شهرنشینی شتابان و ناهمگون، آلونک نشینی در تهران، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال دوم، شماره ششم، ۱۳۶۶٫
– داوودپور، زهره، کلان شهر تهران و سکونتگاههای خودرو، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، ۱۳۸۴٫
– حاج یوسفی، علی، حاشیه نشینی شهری و فرآیند تحول آن، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، ۱۳۸۱٫
– صرافی ، مظفر، نظریه ای بر ساماندهی اسکان غیررسمی، از حاشیه تا شهرنشینی، هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، ۱۳۸۱٫
– شکویی، حسین، جغرافیای اجتماعی شهرها، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹٫
– کمانرودی، اسکان غیررسمی در تهران، ساماندهی اسکان غیررسمی منطقه ۶، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۷۷-۱۳۷۶٫
– منصوریان، کریم و آیت الهی، علیرضا ، حاشیه نشینان شیراز، مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫

 

چکیده :

این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد می پردازد با این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، به مقایسة تطبیقی اسکان غیررسمی شهر یزد با اسکان غیر رسمی ایران و جهان پرداخته است

 روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است.

جامعة‌آماری محلة‌ خضرآباد شهر یزد می باشد. برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای، ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بهره گرفته شده است نوع نمونه گیری استفاده شده در این تحقیق تصادفی بوده است برای تجزیه وتحلیل و پردازش داده ها از نرم افزار spss , excel استفاده شده است.

 عوامل موثر در پیدایش و گسترش اسکان غیررسمی در شهر یزد ( محله خضرآباد) مهاجرت، بیکاری، کمبود درآمد، ارزانی زمین و مسکن و .. بوده است که اولین عامل حاشیه نشینی در یزد اقتصاد و بعد از آن دلایل فرهنگی و اجتماعی است. تعداد افراد و خصوصیات آنها در حاشیه متفاوت است.

اسکان غیر رسمی که با عناوین دیگری همچون حاشیه نشینی، زاغه نشینی، کپرنشینی ، و غیره نیز مترادف است از پیامدهای نامطلوب شهر نشینی در جهان معاصر بویژه نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای است که عدم توازن و نابرابری سطح زندگی روستا وشهر باعث حاشیه نشینی می شود مهاجرت روستائیان به شهرها پس از مدتی شهرها را اشباع می کند سازمان ها و مسئولین کنترل شهری از پذیرایی آنها خودداری می کنند تعدادی از روستاییان خود را با محیط وفق نداده و جذب حاشیه ها می شوند

 

 مقدمه :

حاشیه نشینی به توسعه شهری اطلاق می شود که بدون برنامه ریزی، هدایت ، کنترل و بدون رعایت مقررات شهری سازی توسط توده مردم ایجاد می شود . امروزه ساخت و سازهای غیر مجاز به گونه ای وسیع تر و سازمان یافته تر از سابق به شکل زاغه و… تحت عنوان بخش بازار غیر رسمی در حال تکوین است در تحقیقات انجام شده به حقیقتی ملموس و منطقی اشاره می کنند:

 زمانی که روستائیان بی زمین از انزوا می­گریزند و به حاشیه شهرها روی می آورند در واقع به نوعی انتخاب دست می زنند. آنان فلاکتی را رها می کنند و فلاکتی دیگر بر می‌انگیزند. به نظر آنها شهر افق امکانات وآزادی است حرکت اینان تحت تأثیر دو عامل گریزاننده در موطن و جذب کننده در شهرهای کلان می باشد.

 همه تعاریف بیان شده با همة روشنگری های نهفته در آن هنوز از حقیقت پدیدة حاشیه نشینی به دور است. زیرا که حاشیه نشینی پدیده ای پیچیده، ناهمگون و گسترده و از آن دسته حقایق اجتماعی است که هر چند یک پدیده اما خود در درون خویش دارای ابعاد گوناگونی است بنابراین برای شناخت آن باید هم از بعد فضایی به آن پرداخت و هم هر محدودة حاشیه نشین را با خودش بررسی و تبیین کرد. تا بتوان راه حل مناسب ارائه کرد. که به طور اصولی با انواع دیگر طرح های سامان بخشی برای حاشیه نشینان متفاوت است.

 حاشیه نشینی را می توان یک نوع محرومیت خواند آنچه که محرومیت ها را به وجود می آورد و موجب توسعه روز افزون آن می شود فراموش کردن اقشار ضعیف در برنامه ها، برنامه ریزی ها و ضعف مدیریت در تشخیص درست، بهنگام و ارائه راه حل مناسب و سود بخش برای آحاد جامعه می باشد این پدیده یک مسأله ای اجتماعی است و برای درک آن باید دیدگاهی جامع نگر داشت.

از آنجا که عظمت برنامه در پرداختن به بخشی از جمعیت کشور موجب منتفی شدن نیاز مردمان به سرپناه نمی شود بنابراین حاشیه نشینان حذف یا فراموش شده نیاز به مسکن و سرپناه خود را در چارچوب های غیررسمی تدارک می بینند که آسیب های محیطی نیز از پیامدهای آن خواهد بود. رشد بی رویه و بدون برنامة واحدهای مسکونی ، نواحی گسترش یافته را شدیداً‌دچار معضلات عدیده نهادهای تمدنی رفاه اجتماعی، خدمات شهری و عمومی می کند آموزش و پرورش بهداشت، درمان و آموزش روانی و جسمانی، آب آشامیدنی، بهداشتی برق، گاز، تلفن، ساماندهی بافت شهری، سیستم فاضلاب، زیباسازی محیط شهری، کوچه، خیابان، پیاده روها، بوستان و بخصوص در مناطق سکونت محرومان روز به روز پیچیده تر و سخت تر می شود.

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی
 • مقاله تأثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم
 • تحقیق عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم
 • مقاله حاشیه نشینی و مشکلات آن
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.