مقاله بررسی و نقد نظریه تربیتی فمینیسم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی و نقد نظریه تربیتی فمینیسم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی و نقد نظریه تربیتی فمینیسم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
چیستی فمینیسم   ۳
تاریخچه فمینیسم   ۴
امواج فمینیسم   ۵
چیستی نظریة و نظریة تربیتی فمینیسم   ۶
مبانی فلسفی نظریة تربیتی فمینیسم   ۷
۱٫ انسان‌محوری (اومانیسم)   ۸
۲٫ ضدیت با عقل‌گرایی   ۹
۳٫ توجه به امور انضمامی و ضدیت با عینیت‌گرایی   ۹
۴٫ ضدیت با مبناگرایی   ۱۰
مبانی انسان‌شناختی نظریة تربیتی فمینیسم   ۱۰
۱٫ انتقاد از انسان شناسی فلسفی   ۱۱
۲٫ ضدیت با ذات‌گرایی و دوگانه‌انگاری   ۱۱
۳٫ بدبینی نسبت به مردان یا مردستیزی   ۱۲
مبانی ارزش‌شناختی نظریة تربیتی فمینیسم   ۱۲
۱٫ دنیاگرایی یا سکولاریزم   ۱۲
۲٫ فردگرایی و اصالت لذت   ۱۳
۳٫ تأکید بر مراقبت و مسئولیت به‌جای عدالت   ۱۴
اهداف تربیتی در نظریة تربیتی فمینیسم   ۱۴
۱٫ تغییر دادن نوع نگاه جامعه به زن و از بین بردن تبعیضات نهادینه شده   ۱۵
۲٫ تئوریزه کردن فمینیسم و گسترش رشتة مطالعات زنان   ۱۶
۳٫ بالا بردن اعتماد به نفس و احساس شخصیت در زنان   ۱۶
۵٫ توانمندسازی زنان برای مشارکت سیاسی ـ اجتماعی   ۱۷
اصول تربیتی فمینیسم   ۱۷
۱٫ اتخاذ رویکرد انتقادی به نظام‌های تربیتی موجود   ۱۷
۲٫ مساوات‌طلبی و تشابه‌محوری   ۱۸
۳٫ اصالت دادن به اشتغال زنان در بیرون از خانه   ۱۸
۴٫ مخالفت با مادری و خانه‌داری به عنوان وظیفة زن   ۱۹
روش‌های تربیتی فمینیسم   ۲۰
۱٫ مراقبت‌محوری به جای خردپروری   ۲۰
۲٫ برخورد یکسان با فراگیران   ۲۱
۳٫ آموزش‌های مختلط   ۲۱
۴٫ استفاده از رسانه‌های مختلف   ۲۲
۵٫ استفاده از شعر، رمان، داستان و غیره   ۲۲
۶٫ الگوسازی فمینیستی   ۲۳
برنامه‌درسی در نظریة تربیتی فمینیسم   ۲۳
۱٫ حذف کلیشه‌های جنسیتی از برنامه‌های درسی   ۲۴
۲٫ توجه جدی به اخلاق و روحیات زنانه   ۲۴
۳٫ توجه به آموزش‌های کاربردی   ۲۵
۴٫ وارونه‌گی نقش‌ها   ۲۵
جمع‌بندی، ارزیابی و نقد نظریة تربیتی فمینیسم   ۲۶
تأملاتی دربارة آثار مثبت جنبش‌های فمینیستی   ۲۷
نقاط ضعف و پیامدهای منفی نظریة تربیتی فمینیسم   ۲۸
پی‌نوشت‌ها:   ۳۳
منابع   ۳۸

منابع

 

فیلیپ جی، اسمیت، فلسفة تعلیم و تربیت چیست؟، در: زمینه‌ای برای بازشناسی و نقادی فلسفة تعلیم و تربیت غرب، ترجمه و تدوین سعید بهشتی، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۶٫

ایروانی، شهین، رابطة نظریه و عمل در تعلیم و تربیت، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۸٫

باقری، خسرو، مبانی فلسفی فمینیسم، تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۲٫

بستان، حسین، نابرابری جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم، چ سوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷٫

بوردو، سوزان، مذکرسازی دکارتی اندیشه، ترجمة تورج قره‌گزلو، در: لارنس کهون، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ترجمة عبدالکریم رشیدیان، چ هفتم، تهران، نی، ۱۳۸۸٫

بهشتی، سعید، زمینه‌ای برای بازشناسی و نقادی فلسفه تعلیم و تربیت در جهان غرب، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۶٫

بیات، عبدالرسول، فرهنگ واژه‌ها، چ دوم، قم، مؤسسة اندیشه و فرهنگ دینی، ۱۳۸۱٫

پاسنوا، دایانا، فمینیسم راه یا بی‌راه، ترجمة محمّدرضا مجیدی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و معارف، ۱۳۸۴٫

حکمت، محمّدآصف، جریان‌شناسی فمینیسم در جمهوری اسلامی افغانستان، تهران، دبیرخانه دومین همایش جهانی زنان، ۱۳۸۷٫

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، کنوانسیون محو کلیة اشکال تبعیض علیه زنان، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۲٫

دیویدسان، نیکولاس، «بهداشت جنسیتی»، ترجمه و تلخیص نجمه اللهیاری، در: مجموعه مقالات فمینیسم شکست افسانة آزادی زنان، تهران، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ۱۳۸۸٫

رئیسی، مهدی، کنوانسیون زنان، قم، وثوق، ۱۳۸۲٫

رودگر، نرجس، فمینیسم، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۸٫

رهنما، اکبر، درآمدی بر تربیت اخلاقی(مبانی فلسفی-روانشناختی و روش‌های آموزش اخلاق)، تهران، آییژ، ۱۳۸۸٫

زیبایی‌نژاد،‌ محمّدرضا، «فمینیسم»، در: مجموعه مقالات فمینیسم و دانش‌های فمینیستی، چ دوم، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۲٫

ـــــ، «جنسیت در آموزش و پرورش»، در: مجموعه مقالات آسیب‌شناسی نظام آموزشی از نگاه جنسیتی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۹۰٫

زیبایی‌نژاد، محمّدرضا و محمّدتقی سبحانی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام،‌ چ دوم،‌ قم، دفتر تحقیقات و مطالعات زنان، ۱۳۸۱٫

شیلاگی، مایک، «فمینیسم می‌خواهید؟ نه ممنون!»، در: مجموعه مقالات دومین همایش جهانی زن در تهران، تهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ۱۳۸۸٫

فرمهینی فراهانی، محسن، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴٫

فریدمن، جین، فمینیسم، ترجمة فیروزه مهاجر، تهران، آشیان، ۱۳۸۱٫

فضایلی، مرتضی، شروط غیر معتبر و آثار حقوقی آن در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۲٫

کاردان، علی‌محمّد، سیر آراء تربیتی در غرب، چ چهارم، تهران، سمت، ۱۳۸۸٫

فیگز، کیت، زنان و تبعیض، ترجمة اسفندیار زندپور، چ سوم، تهران، گل آزین، ۱۳۸۸٫

گاردنر،‌ ویلیام، جنگ علیه خانواده،‌ ترجمه و تلخیص معصومه محمدی، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۷٫

مشیرزاده، حمیرا، از جنبش تا نظریه اجتماعی، چ سوم، تهران، پژوهش شیرازه، ۱۳۸۱٫

مصباح، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها ۵-۱، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۵٫

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، چ پنجم، تهران، صدرا، ۱۳۸۴٫

معصومی، سیدمسعود،‌ فمینیسم در یک نگاه، قم، مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۴٫

آندره، میشل، جنبش زنان، ترجمة هما زنجانی‌زاده، تهران، نیکا، ۱۳۸۳٫

واتکینز، سوزان آلیس، فمینیسم، ترجمة زیبا جلالی نائینی، تهران، شیرازه، ۱۳۸۰٫

واعظی، حسن، استعمار فرانو، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۶٫

دورانت، ویل، لذات فلسفه، ترجمة عباس زریاب خویی، تهران، علمی و فرهنگی،۱۳۷۴٫

هاردینگ، سندرا، از تجربه‌گرایی فمینیستی تا شناخت‌شناسی‌های دارای دیدگاه فمینیستی، ترجمة نیکو سرخوش و افشین جهان دیده، در: لارنس کهون، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ترجمة عبدالکریم رشیدیان، چ هفتم، تهران، نی، ۱۳۸۸٫

Connor، D.J, “The Nature & scope of Educational Theory”، in: New Essays in the Philosophy of Education، ed. by Langford، Glenn & D.J. O Connor, International Library of the Philosophy of Education، Routledge،first published in 1973، second 2010.

Kant, Immanuel, Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, tr. by, T. K. Abbott, New York, Prometheus books, 1988.

Noddings, Nel, Philosophy of Education, Stanford University, Westview Press, A Member of Perseus Books, L.L.C. Published in United States of America. 1995, copyright in 1998.

Philips, D.C. and Nicholas c. Burbules, Postpositivism and Educational Research, Rowman and littlefield publisher inc. London boulder, New York, Oxford.

Ritzer, George and Barry Smart, Hand book of Social theory, George, Sage Publication, London, Thousand Oaks, New Delhi, First published, 2001.

چکیده

 

فمینیسم، به مثابة نظام فکری برآمده از انگارة اومانیسم، بازتاب مکتب‌های فکری مدرن غربی، در بحث زنان است. با توجه به ویژگی‌های مشترک همة گرایش‌ها، می‌توان تعریف و نظریة تربیتی مشترک و نسبتاً فراگیر برای آنها در نظر گرفت. فمینیست‌ها عرصه تعلیم و تربیت را بهترین بستر برای توانمندسازی زنان و ترویج دیدگاه‌های نقادانة مبتنی بر جنسیت، رسیدن به برابری کامل زن و مرد، گسترش رشتة مطالعات زنان و غیره از اهداف خود در این عرصه می‌دانند. برای رسیدن به این اهداف، اصول و روش‌های همچون نقد، تشابه‌محوری، مخالفت با خانه‌داری و مادری، الگوسازی فمینیستی و غیره را در پیش گرفته‌اند.

 

در ارزیابی و نقد فمینیسم باید توجه داشت که اولاً، نباید نهضت دفاع ازحقوق و کرامت زنان را با فمینیسم یکسان پنداشت؛ ثانیاً، آثار مثبتی که این نهضت داشته، نه آثار اندیشه‌های فمینیستی، بلکه آثار طرح بحث حقوق زنان در غرب است؛ ثالثاً، در یک نگاه جامع ضمن توجه به آثار مثبت طرح بحث حقوق زنان، باید به پیامدهای ویرانگر اندیشه‌های فمینیستی نیز توجه نمود.

 

کلیدواژه‌ها: فمینیسم، أومانیسم، زنان، نظریة تربیتی، نقد.

 

مقدمه

 

در دنیای معاصر، مباحث مربوط به زنان در حوزه‌های گوناگون از حساس‌ترین بحث‌ها محسوب می‌شود. تجزیه و تحلیل نقادانة جنسیت، دست‌کم، از اواخر نیمة اول قرن بیستم به این سو، در عرصه‌های اعتقادی، علمی، فرهنگی، سیاسی، تربیتی، اخلاقی و غیره، جایگاه مهمی ‌را به خود اختصاص داده است. نگاه نقادانة مبتنی بر جنسیت، کوشیده است در حوزه‌های گوناگون، به‌خصوص در حوزة مسایل تربیتی، قرائت‌های جنسیتی جدید ارائه نماید. شاید بتوان ادعا نمود که در دنیای معاصر نظام‌های فکری، به‌خصوص نظام‌ها و نهادهای تربیتی، بیش از هر منظر دیگر، از منظر جنسیتی به نقد کشیده شده است. اندیشه‌های فمینیستی، به‌خصوص از نیمة دوم قرن بیستم به بعد، تأثیرات زیادی بر مباحث تربیتی در سطوح گوناگون مبانی، اصول، روش، اهداف، برنامه‌ریزی درسی و غیره داشته است. علاوه بر این، در سال‌های اخیر مراکز علمی و تحقیقاتی اکثر کشورهای جهان، شاهد پدید آمدن رشتة جدید و پرطرفداری با عنوان «مطالعات زنان» می‌باشد. این موضوع مهم و بین‌رشته‌ایی، که در پیوند با تخصص‌هاى مختلف علوم انسانی تأسیس گردیده، در ابعاد گوناگون نظری و عملی در حال گسترش است. از این‌رو، بررسی نظریه‌ و مدعیات تربیتی فمینیسم و نقد آن اهمیت دوچندان دارد.

 

چیستی فمینیسم

 

واژة فمینیسم (feminism)، از ریشة Feminine گرفته شده است که در فرانسوی و آلمانی، معادل Feminin و به معنای زن یا جنس مؤنث است.۱ در کتاب‌های لغت، ذیل این واژه، معناهای از قبیل نهضت آزادی زنان، جانبداری از تساوی حقوق زنان و مردان، زن‌باوری، عقیده به برابری زن و مرد، طرفداری از زنان، نهضت طرفداری از حقوق زنان، باور به اینکه زن و مرد باید از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشند و تلاش برای رسیدن به این هدف بیان شده است.۲

 

ارائة تعریف جامع و مانع از فمینیسم بسیار دشوار است. به همین دلیل، ابتدا ویژگی‌های مشترک گرایش‌های فمینیستی، سپس، تعریف نسبتاً فراگیر از آن ارائه می‌شود. مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک فمینیسم عبارتند از:

اعتقاد به اینکه وضعیت زنان در جامعه‌ مطلوب نیست و حقوق واقعی آنان، بیش از آن چیزی است که تاکنون به آن رسیده‌اند.

برای رسیدن به وضعیت مطلوب، باید مبارزه و تلاش نمود.

وضعیت مطلوب و آرمانی، تساوی حقوق زنان و مردان و یا حتی برتری حقوق زنان بر مردان است.

با توجه به بستر توسعة فمینیسم، همچنین مطالباتی‌که دارند، اومانیستی و سکولار بودن از ویژگی‌های مشترک گرایش‌های فمینیستی به حساب می‌آید.

رویکرد انتقادی به خانواده، که از موضع آرام فمینیسم لیبرال آغاز می‌شود، در فمینیسم رادیکال و سوسیال به اوج می‌رسد و در فمینیسم پست‌مدرن، دوباره معتدل‌تر می‌گردد.۳

 

با توجه به ویژگی‌های مشترک گرایش‌های فمینیستی، می‌توان گفت: فمینیسم عبارت است از: «دفاع از حقوق زنان، مبتنی بر انگارة اومانیسم و سکولاریسم، با تأکید بر غیرطبیعی دانستن نابرابری‌های موجود و حرکت به سمت برابری یا موقعیت برتر زنان.»۴

 

تاریخچه فمینیسم

 

دربارة سرآغاز و عوامل شکل‌گیری جنبش فمینیسم، نظریات متعدد وجود دارد: در یک نگاه کلی، می‌توان گفت: علاوه بر تحولات فکری و مباحث اندیشه‌ای، که در غرب مدرن رخ داد، یک‌سلسله حوادث مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز در گسترش آن نقش تعیین‌کننده داشته است. به عنوان نمونه، پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و شرکت فعّال زنان در آن، از عوامل شکل‌گیری جنبش فمینیسم است. در امریکا، شروع این جنبش از مبارزات ضدبرده‌داری در اوایل قرن نوزده بوده است. در سال ۱۸۴۸، اولین قطعنامة حقوق زنان توسط یک‌صد تن از زنان و مردان فمینیست، با کسب اکثریت اندک به تصویب رسید.۵ در بریتانیا، انقلاب صنعتی و راه یافتن زنان به کارخانه‌ها و مشاغل جدید، فمینیسم را گسترش داد و نهادینه کرد.۶

 

برخی، نقش خانم مری ولستون کرافت۷ را در شکل‌گیری جنبش فمینیسم تعیین‌کننده دانسته، بیانیة معروف سیصد صفحه‌ای وی را تحت عنوان «استیفای حقوق زنان»،۸ که در سال ۱۷۹۲ منتشر شد، سنگ‌بنای فمینیسم مدرن می‌دانند. اعتقاد خانم کرافت مبنی بر ساختگی و تاریخی بودن ضعف و فرودستی زنان و تأکید وی بر حقوق برابر سیاسی، آموزشی، اشتغال و همچنین استقلال اقتصادی زنان از مردان، هنوز از مبانی فمینیسم به حساب می‌آید.۹

 

به دلیل اینکه در نیمة اول قرن نوزدهم، در کشورهایی همچون فرانسه، انگلستان و امریکا، بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها و مقالاتی سرنوشت‌ساز در دفاع از برابری حقوق زنان و مردان صادر شد و گردهمایی‌هایی در این جهت برگزار گردید، برخی آغاز جنبش زنان را اواخر نیمه اول قرن نوزدهم می‌دانند.۱۰ با توجه به اینکه فمینیسم، ریشه در تغییرات فرهنگی دارد، می‌توان گفت، فمینیسم از پدیده‌های مدرن غربی است که پس از عصر روشنگری به وجود آمده و در پیدایش آن، عواملی همچون مبانی اندیشه‌ای غرب جدید از قبیل اومانیسم، سکولاریسم، اندیشه سیاسی اجتماعی نوین غرب و تحولات نظام سرمایه‌داری نقش اساسی داشته است.۱۱

 

امواج فمینیسم

 

جنبش فمینیسم را به صورت عمده، به سه موج تقسیم می‌کنند:

موج اول، از اواخر نیمة اول قرن نوزدهم آغاز می‌شود و تا حدود ۱۹۲۰ استمرار می‌یابد. در این سال، زنان برای اولین بار حق رأی و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی پیدا می‌کنند و به یکی از آرمان‌های بزرگ خود نایل می‌آیند. مهم‌ترین مطالبات زنان در این موج، عبارت بود از: حق تحصیل، حق برابری در کار، حق حضور در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی. بنابراین، هویت این جنبش و مطالبات زنان در موج اول، عمدتاً رنگ حقوقی دارد.۱۲

 

تلفات زیاد مردان و درگیری آنها در جنگ‌‌های جهانی اول و دوم، و نیاز کارخانه‌ها به نیروی کار، به‌خصوص نیروهای مطیع و کم‌هزینه، موجب شد که زنان در کارخانه‌ها استخدام شوند و مطالبات آنها در خصوص حضور در بازار کار و داشتن حق اشتغال برآورده شود. از سوی دیگر، ضرورت صلح و پایان جنگ نیز به عنوان یک دغدغة اصلی مطرح بود. عوامل فوق، موجب شد جنبش فمینیستی آرام‌تر گردد. به همین دلیل، از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ را دورة «فترت» نام‌گذاری کرده‌اند.۱۳

 

موج‌ دوم فمینیسم، که از ۱۹۶۰ و تحت تأثیر جنبش‌های تند اجتماعی چپ و نظریه‌های فلسفی جدید آغاز گردید، جدی‌ترین موج به حساب می‌آید. البته این بار نیز نظام سرمایه‌داری در شکل‌گیری این موج، نقش تعیین‌کننده داشت.۱۴ مهم‌ترین ویژگی موج دوم، خلق و نهادینه کردن ادبیات فمینیستی، تأکید بر نقد فرهنگی و ارائة نظریه‌های فرهنگی جدید است. موج دوم فمینیسم، به عنوان یک نظریه مطرح شد. طرفداران آن می‌کوشیدند در تحلیل وضعیت زنان، علل فرودستی، وضعیت آرمانی و ارائة راهبردهای فمینیستی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب، به نظریه‌های عام و جهان‌شمول نایل آیند. برابری و تشابه، گفتمان غالب فمینیسم موج دوم به حساب می‌آید.۱۵

 

آنها نظام خانوادگی و جدایی عرصه‌های عمومی از خصوصی را از عوامل اصلی فرودستی زنان می‌دانستند و برای رهایی آنان از وضعیت موجود و رسیدن به برابری کامل، با هرگونه دوگانه‌انگاری به‌شدت مخالف بودند. در این راستا، سقط جنین را ترویج می‌کردند، و بر تفکیک روابط جنسی از تولید مثل تأکید داشتند. گفته سیمون دوبوار را، که «آزادی زن از شکم او آغاز می‌شود»، سرلوحه کار خود قرار داده بودند.۱۶

 

موج سوم فمینیسم، از حدود سال ۱۹۸۰ و در واکنش به افراط‌گرایی و کل‌گرایی موج دوم شروع شد. این موج، با پذیرش برخی تفاوت‌های طبیعی زن و مرد، ایدة کلی و فراگیر را مردود می‌دانستند. این اندیشه‌، که بخشی از اندیشه‌های پست‌مدرن به حساب می‌آید، به فمینیسم «پست‌مدرن» معروف است. از ویژگی‌های مهم موج سوم، به رسمیت شناختن تعدد، تکثر و تنوع در فمینیسم و انتقال بخشی از مبارزات فمینیستی به حوزه‌های مشترک با سایر جنبش‌های اجتماعی است.۱۷

 

فمینیسم، علاوه بر موج‌های گوناگون گرایش‌های متعدد و متفاوتی نیز دارد؛ زیرا گرایش‌های فمینیستی، در واقع بازتاب نظریه‌های مکاتب مختلف موجود، در بحث زنان است که مجالی دیگر برای طرح آنها وجود دارد.

 

چیستی نظریة و نظریة تربیتی فمینیسم

 

واژة انگلیسی Theory، برگرفته شده از واژة لاتینی Theoria است. این واژه، در زبان فرانسه به شکل theorie و در زبان ایتالیایی teoria درآمده است. معنای لغوی Theory آن‌گونه که در لغت‌نامه Oxford، ذیل همین واژه آمده عبارت است از: پیش‌فرضی که چیزی را تبیین می‌کند. به نظر کردن، ژرف‌اندیشی و نظرپردازی. همچنین به چشم‌انداز، منظره و نمایش نیز این واژه اطلاق می‌شود.۱۸

 

«نظریه» به معنای عام کلمه، به عنوان یک فرآیند از نگاه و نظر آغاز و به تعمق و ژرف‌اندیشی دربارة یک موضوع ختم می‌گردد. بنابراین، نظریه، طرحی است برای نظم‌‌بخشی متفکرانه و خردمندانه دربارة یک موضوع، اعم از اینکه معرفتی باشد، یا هنجاری. به عبارت دیگر، نظریه، قالب فکری است که می‌توان حاصل هر نوع تحقیقی، اعم از تجربی یا غیرتجربی را در آن ریخت و معنا کرد. از این‌حیث هر شاخه‌ای معرفتی و هنجاری، ناگزیر نظریه‌‌پذیر و نیازمند آن است. اما نظریه، بسته به شرایطی که هر شاخه دارد، ممکن است قالب‌هایی کم و بیش متفاوت داشته باشد و در آزمون، اعتبارسنجی آن معیارها و ابزارها همواره به طور مشابه و یکسان مورد استفاده قرار نگیرد.۱۹و۲۰

 

بین نظریة توصیفی و هنجاری تفاوت وجود دارد: نظریة هنجاری طرحی است برای دیدن و فکر کردن دربارة آنچه هست. در حالی‌که، نظریة هنجاری طرحی است برای دیدن و فکر کردن دربارة آنچه باید باشد. نظریة تربیتی، با توجه به اقتضای موضوع خود، باید به همان اندازه که توصیفی است، هنجاری نیز باشد. به عبارت دیگر، نظریة تربیتی هم باید فراهم آورندة یک طرح فکری برای درک تعلیم و تربیت باشد، هم باید در همة این موارد، ما را به دیدن و تفکر دربارة آنچه باید باشد، قادر سازد. بنابراین، نظریة تربیتی، طرح فکری منظمی است که انسان را قادر می‌سازد تا دربارة تعلیم و تربیت، چگونگی کاربرد دانش علمی در مسائل تربیتی، و نحوة تحقیق و قضاوت دربارة طرح‌های تربیتی، به تنظیم گزاره‌های توصیفی و هنجاری بپردازد.۲۱

 

با توجه به نقاط مشترک گرایش‌های فمینیستی و تعریف مشترکی که از آنها ارائه شد، می‌توان تصویر کلی و نسبتاً جامع از نظریة تربیتی فمینیسم را ترسیم و آن را مورد ارزیابی و نقد قرار داد. بنابراین، نظریة تربیتی فمینیسم، عبارت است از: چارچوب فکری مبتنی بر جنسیت که از سوی فمینیست‌ها دربارة مبانی، اصول، اهداف، روش‌ها و برنامه‌های تربیتی ابراز شده و مورد تشویق و تعقیب آنان قرار گرفته است.

 

مبانی فلسفی نظریة تربیتی فمینیسم

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.