مقاله بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت معلمان زن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
 فصل اول: کلیات (طرح تحقیق)    ۱
طرح مسئله     ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق     ۴
اهداف تحقیق    ۶
پیشینه تحقیق    ۷
فصل دوم: مرور رویکردهای نظری     ۱۱
نگاهی اجمالی بر روند تاریخی اوقات فراغت     ۱۲
صور مختلف گذران اوقات فراغت در ایران     ۱۸
اوقات فراغت از دیدگاه اسلام     ۲۲
ادبیات موضوع تحقیق     ۲۶
اوقات فراغت از دیدگاه جامعه شناسان و اندیشمندان     ۲۸
چارچوب نظری     ۳۵
فرضیه های تحقیق     ۴۶
انواع وقت     ۴۷
ابعاد فراغت     ۵۳
متغیرها     ۵۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق    ۵۷
روش تحقیق     ۵۸
تعریف مفاهیم     ۶۰
تعریف عملیاتی مفاهیم     ۶۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات     ۶۴
تجزیه و تحلیل داده ها     ۶۵
آزمون فرضیه ها     ۷۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات     ۸۳
نتیجه تحقیق     ۸۴
مشکلات تحقیق     ۹۰
پیشنهادات     ۹۱
منابع ۹۲

منابع

–  اردلان ، فرنگیس(۱۳۶۳) «جامعه شناسی اوقات فراغت» (جزوه درسی)،دانشکده علوم اجتماعی و تعاون ، تهران ، بی تا.

– آزادارمکی ، تقی(۱۳۷۳) «نظریه های جامعه شناسی»، سروش.

– ازکیا ، مصطفی(۱۳۵۲) ، سمرقاره ، دهکده ای از تربت جام ، استان خراسان .

– اسکیدمور ، ویلیام(۱۳۷۲) ، «تفکر نظری در جامعه شناسی» ، ترجمه : علی محمد حاضری ، تهران، نشر سفیر.

– امیر شاهی ، غلامحسین (۱۳۵۲)، میر قلعه ، دهکده ای از دره گز ، استان خراسان .

– بهنام ، جمشید ؛ راسخ ، شاپور(۱۳۴۸)، «مقدمه ای بر جامعه شناسی ایران» ،تهران ، چاپ سوم ، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.

– بیرو ، آلن(۱۳۷۰) «فرهنگ علوم اجتماعی» (انگلیسی ، فرانسه ، فارسی) ، ترجمه : باقر ساروخانی ، تهران ، چاپ دوم ، انتشارات کیهان.

– پورطائی ، علی(اسفند۱۳۶۳) «چگونگی گذران اوقات فراغت نزد جوانان و نوجوانان مشهد» ، بخش روانشناسی اجتماعی ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی تهران.

– ترنر ، جاناتان. اچ(۱۳۷۳) «ساخت نظریه جامعه شناسی» ، مترجم : عبدالعلی لهسایی زاده ،شیراز ، انتشارات نوید.

– دفتر مرکزی کانون فرهنگی – تربیتی ، دوره هفتم ، شماره (۱) ، تابستان ۱۳۷۱٫

– دومازویه ، ژوفر(بهمن۱۳۵۲) ، «مقدمه ای بر جامعه شناسی فراغت» ، ترجمه مجله فرهنگ و زندگی ، شماره ۱۲٫

– دهخدا ، علی اکبر(۱۳۷۹) ، «لغت نامه» ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

– روزنامه کیهان ، ۲۱ شهریور ، ۱۳۷۳٫

– روزنامه همشهری ، ۲۶ تیرماه ۱۳۷۸ ، سال هفتم ، شماره ۱۸۷۸٫

– روشه ، گی(۱۳۷۶) ، «جامعه شناسی تاکلوت پارسونز» ، مترجم : عبدالحسین نیک گوهر، تهران ، موسسه انتشارات تبیان.

– زاهدی اصل ، مجید ، «جامعه شناسی فراغت» ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، شماره ۳۱٫

– زیتلین ، ایرونیگ و دیگران(۱۳۷۳) ، «آینده بنیان گذاران جامعه شناسی» ، مترجم : غلامعباس توسلی ،تهران ، نشر قومس.

– سرگرمیها و اوقات فراغت مرکز اسناد و مدارک ، شماره ۳۰٫

– ساروخانی ، باقر ، «مجله فرهنگ و زندگی» ، انتشارت دبیر خانه شورای عالی فرهنگ و هنر ، شماره ۱۲٫

– سماع الدین ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ۱۳۷۰٫

– سمینار ملی و رفاه اجتماعی(۱۳۵۳) «مجموعه مقالات کمیته اوقات فراغت»، تهران.

– فرهاد ، محمد حسین(۱۳۷۱) ، « جامعه شناسی انحرافات و آسیب شناسی اجتماعی»، تهران چاپ هفتم.

– فریدمن ژورژ(پائیز۱۳۵۲)، «مجله فرهنگ و زندگی» شماره ۱۲ .

– فلسفی ، محمد تقی ، «جوانان از نظر عقل و احساسات» قم ، انتشارات نشر.

– کازنو ، ژان(۱۳۶۵) ، «جامعه شناسی ارتباط جمعی» ، مترجمین ، دکتر باقر ساروخانی ، دکتر منوچهر محسنی ، تهران ، انتشارات اطلاعات.

– کیان ، علی(۱۳۵۶) ، «پانامه دوره فوق لیسانس» ،بررسی و فعالیتهای فراغتی گردشهای جمعی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و تعاون تهران در دو گروه درآمد بالا و پایین.

– کیانی منش ، داوود (۱۳۵۲)، «کامرود دهکده ای در فردوس» استان خراسان.

– کینگ ، ساموئل(۱۳۴۹) ، «جامعه شناسی» ، مترجم : مشفق همدانی ،انتشارات امیر کبیر.

– مهدی پور ، عبدالرحمن(۱۳۷۱) «پایان نامه دوره کارشناسی ارشد» دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه علوم انسانی ، استاد راهنما : مصطفی عسگری.

– میرزایی ، محمد(۱۳۴۶و۱۳۴۵) ، «پایان نامه دوره لیسانس» گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون ، تهران.

– نیک خلق ، علی اکبر۱۳۵۲ «ابراهیم آباد دهکده ای از کاشمر» ، استان خراسان.

– یانگ ، کلیمبال(۱۳۴۸) ، «جامعه شناسی» ، به نقل از کتاب جوان از نظر عقل و احساسات ، مترجم : محمد تقی فلسفی‌‌، قم ، انتشارات نشر.

  نگاهی اجمالی بر روند تاریخی اوقات فراغت

در حدود ۲۰ یا ۳۰ هزار سال پیش از عصر حجر که در اروپا حکومت می کرد و صنعت سنگ تراشیدن به تدریج کامل می شد اولین مردان شکارچی تراشیدن ابزارهای نوک تیز تبر را اختراع کردند و به وسیله این ابزار در شکار تحولی بزرگ ایجاد شد و در نتیجه انسان توانست از پوست حیوانات لباسهای گرمتری تهیه کند. اختراع دیگر ساختن ظروفی از سنگ و استخوان بود. این امر به او امکان حفظ آب برای آشامیدن و یا شستشو را می داد. انسان تدریجا وسیله روشن کردن غارها را کشف کرد و با این پیشرفتها استراحت و فراغت بیشتری بدست آورد.

در غارهایی که تاکنون کشف شده اولین گروههای خانوادگی انسان زندگی می کرده اند. آثار هنری که این افراد در اوقات فراغتشان در غارها به وجود آورده اند ، نبوغ خلاقه خویش را نشان داده اند[۱].

در سمینار ملی رفاه اجتماعی[۲] درباره روند تاریخی اوقات فراغت چنین آمده است: نگاهی به زندگی انسانهای بدوی نشان می دهد و نشانگر آن است که نقاشیهائی بر روی دیوارهای غار محل زندگی آنها است. انسانها برای هر مناسبتی جشنی داشتند. در مصر و یونان قدیم تنها با طبقات بالا از تفریح و سرگرمی برخوردار بودند. تفریحاتی مثل بازیهای قهرمانی ، نمایشی ،سخنرانی ، نقاشی ، جنگ گاوها ، توپ بازی و سایر بازیهای قهرمانی. یونیان هم علاقه زیادی به بازیهای قهرمانی داشتند و از ورزش برای تامین تعادل ذهن و بدن استفاده می کردند ، به علاوه این اوقات را به بحث و ایراد خطابه های پر شور سیاسی می گذراندند. به طور کلی یونانیان معتقد بودند که هدف از کار و اشتغال روزانه کسب اوقات فراغت و تفریح بوده است که بدون آن فرهنگی وجود نخواهد داشت.

در تمدن یونان که هشت قرن از میلاد مسیح وجود داشته و در اشعار هومر تشریح شده ، آمده است که مردم داستانهای خیالی را اختراع می کردند ، پارچه بافی می دانستند ، زندگی را به وسیله همبستگی های موجود بین انسانها و خدایان توجیه و تبیین می کردند. کارها و جنگ هایشان با تشریفات خاص انجام می شد ، در جنگها رفع خستگی و استراحت را یافتند ، آغاز هر فصل را جشن می گرفتند و تمام ماههای سال با اشعار توأم بودند. این جشنها از اول سال تا ماههای آخر ادامه داشت.

سال از ماه ژوئیه آغاز می شد و جشنهای متعدد از قبیل بذر افشانی ، جشنهای مربوط به باروری مزارع و زنها ، جشن حفظ دانه ای که در مزرعه شخم زده و بتدریج سر از خاک بر می کشید ، در ماه دسامبر انجام می شد. در ژانویه ازدواج بسیار خوش یمن بود. در ماه مه آپولون خدای زیبایی می آمد و… این جشنها برای تمام یونانیانی که در آن شرکت می کردند بیان کننده خوشحالی زندگی جماعتی بود. در ادامه اینکه در ۱۵ قرن قبل از میلاد مسیح انسانها به مسابقه مشت زنی سخت علاقه مند بودند. یونانیان این علاقه را به ارث برده بودند و ورزشهای پهلوانی را مانند آموزش و پرورش ،موسیقی و ادبیات به شمار می آوردند. از ۱۴ تا ۱۸ سالگی جوانان شهری یونان در موسسات مختلف پرش ، پرتاب دیسک ، کشتی ، انواع بازیهای با توپ در این موسسات به طور منظم تدریس می شد ، بازی با چوبهائی که سر آنها شبیه چنگال بود یکی از ورزش های مخصوص این موسسات بود. جوان ۱۸ ساله یونانی که به این ترتیب آموزش و پرورش جسم و اخلاق را در موسسات ورزشی وسیع دوستی به اتمام می رساند آموزش وی با تمرین ورزش بوکس تکمیل می شد.

پارلمان و دولت از جوانان می خواست که متعادل و علاقمند به مسائل معنوی و ارزشهای معنوی و ورزشهای بدنی و قادر به سرسختی و شدت عمل در مقابل نفس خویش و جنگجو باشند. شاید بتوان اوقات فراغت را از وقتی مورد بررسی قرار داد که بازیها شکل گرفت ، مسابقات پرشها ، پرتاپ وزنه ، کشتی ، بازیهای توپی و بعد بازیهای المپیک که در سال ۸۴۴ قبل از میلاد مسیح به وسیله یونانیان به وجود آمد و هر سال یکبار استمرار یافت و همیشه با تشریفات مذهبی و مجلل همراه بود. «در امپراطوری دوم نوع دیگری از اوقات فراغت که جنبه تعلیم و تربیت و هنری نداشت و بیشتر جنبه های نظامی آن مطرح بود رواج یافت. معهذا در تاریخ اوقات فراغت نوع نهاد اصیل به وجود آمد ، مسابقات ، جنگهای گلادیاتورها ، نمایشات کمدی و… وجود داشت. در دوران تابستان وسایل لازم برای اوقات فراغت آزاد مثل مسافرت ، تفریحات دسته جمعی ، کلوپها ، منازل ییلاقی و غیره وجود داشت»[۳]

ساموئل کینگ در کتاب جامعه شناسی خود صفحه ۲۹۳ آورده است : رومیان بیشتر برای روح سلحشوری قدرت جنگی ورزش می کردند. در قرون گذشته بازی منحصر به طبقه اشراف بود اگر چه مردم عادی هم به تقلید از اشراف ورزش می کردند. به هر حال فعالیتهای اساسی آنان جشنهای مذهبی و فعالیتهای وابسته به این جشنها بود.[۴]

پیش از اسلام ایرانیان همیشه سوار بر اسب با تیرو کمان یازوبین یا فلاحین شکار می کردند. بعدازظهرها عموما به درختکاری ، چیدن گیاهان داروئی ، ساختن سلاح و ابزار شکار می گذراندند. از رسوم ایرانیان قدیم برگزاری جشن ها بود. در این مراسم اغنیاء و اعیان شتری می کشتند و در اجاقهای بزرگ کباب می کردند. جشنهای ملی و مذهبی مثل نوروز ، مهرگان ، سده ، تیرگان و … وجود داشت که عامه مردم در آن شرکت می کردند.

پس از اسلام تمامی صورت ها و معناهای فرهنگی و اجتماعی مغایر ارزشهای قرآن تدریجا از بین رفت و بر ایجاد انقلاب درونی در خود انسان تاکید شد و آنچه معنا یافت مساله لزوم خود سازی و استفاده از اوقات فراغت در این امور بود. در همین رابطه افراد جامعه به سوی انجام هرچه بهتر وظایف فردی و اجتماعی راهنمایی شدند ، با آنانکه وقت را به بطاعت می گذراندند و سخن لغو و بیهوده می گفتند مخالفت گردید ، جامعه مسلمین در صدر اسلام در مسیر تعالی و سعادت و خیر قرار گرفت و مسلمین به پیشرفتهای شگرفی در دوران خود دست یافته بلکه تمام تمدن های هم عصر خود را تحت الشعاع قرار دادند.

در ارتباط با قرون اخیر تمام پژوهشگران درباره اینکه اصولا زمان فراغت پدیده خاص صنعتی است همداستان نیستند برخی از آنها معتقدند زمان فراغت در تمام مراحل زندگی بشر وجود داشته است. تفریح وجود داشت. در گذشته دوره کار و تفریح از هم مجزا نبوده است. به عبارت دیگر به رغم تفاوتی که بین کار و بازی و تفریح وجود داشت معنی آنها در زندگی اجتماعی یکی بود ، تفاوتی بین آنها وجود نداشت و در چنین شرایطی تفاوت بین کار و زمان فراغت مفهوم نداشته است. حتی در جوامع باستانی نمی توان از فراغت به معنای امروزی آن سخن گفت زیرا آهنگ کار با شرایط اقلیمی مرتبط بوده و کار با طلوع خورشید آغازو با غروب آن پایان می یافت ، همینطور در سال انسان در فصول مناسب کار می کرد و در فصول نا مناسب استراحت می نمود. این استراحت نوعی بیکاری بود که با زمان فراغت امروزی شباهتی نداشت ، مراسمی مهم که در روزهای جشن برگزار می شد باز جنبه مذهبی و تشریفاتی داشت و به نوعی ذخیره نیز تلقی می شد.

در مورد طبقات اشراف هم از آنجا که اصولا کاری انجام نمی دادند بنابراین زمان فراغت مفهومی نداشت و زندگی آنها بیشتر جنبه بیکاری به خود می گرفت که نه مکمل کار بود و نه پاداش آن بلکه در واقع جای کار را می گرفته است از این جهت نمی توان به آن کلمه فراغت را اطلاق کرد زیرا همیشه فراغت با کار ارتباط دارد. فرنگیس اردلان در این باره می گوید: قرن ۱۹ با به وجود آمدن تمدن شهری و قرن ۲۰ قرن شکوفا شدن این تمدن جمعیتهای کارگری در شهر ها تقاضای کاهش ساعات کار را می کنند و پس از مبارزات طولانی به خواسته های خود می رسند ، از این جاست که اصل و ریشه فراغت دوران معاصر به وجود می آید که با توسعه شهرها عمومیت می یابد.[۵]

 صور مختلف گذران اوقات فراغت در ایران

تحولاتی در طی سالهای اخیر در زمینه ورود صنعت ، گسترش روز افزون تمدن مصرف ، شهر نشینی با توسعه وسایل ارتباط جمعی و اثر گذاری آن بر ارزشها و سنن اجتماعی ، استفاده از اتومبیل ، فردی شدن آن ، توسعه و گسترش وسایل حمل و نقل و ارتباطات و راهها ، تعمیم سواد ، افزایش سطح در آمد ، اشاعه الگو های تازه فرهنگی و… سبب پیدایش یک رشته تحولات بنیادی در نحوه گذران اوقات فراغت در ایران شده است. بررسیهای گوناگون درباره صور گذران اوقات فراغت در ایران نشان می دهد که بیشتر اوقات ایرانیان در زمان خارج از کار به همنشینی و مصاحبت و دید  و بازدید می گذرد. پس خانواده هنوز هم در ایران بسیاری از نیاز های ایرانیان را در زمینه اوقات فراغت بر آورده ساخته است و به طور کلی می توان گفت که اوقات فراغت ایرانی در چارچوب خانواده و در رابطه با گروه خویشاوندی مطرح می شود.

برخی از آداب و رسوم و سنتهای خاص ایرانی و جامعه ایرانی نیز در شکل گیری فراغت در چارچوب روابط خویشاوندی شدیدا موثر است. به عنوان مثال در جامعه ایرانی «صله رحم» عملی ضروری تلقی می شود. سنتی که پیوندها و روابط خویشاوندی را تحکیم بخشیده ، به گذران اوقات فراغت شکل ویژه ای می دهد. از این جا در می یابیم که فراغت اصولا در جامعه ایران بر خلاف جوامع غربی خصلتی جمعی و گروهی دارد. گفتیم اشکال فردی گذران اوقات فراغت در ایران رواج چندانی ندارد و جالب اینکه بسیاری از اشکال فردی گذران اوقات فراغت که از جوامع غربی به عاریت گرفته شده است در زندگی ایرانیان شکل جمعی به خود گرفته است. به طور مثال مطالعه در جوامع غربی که از صور مهم اوقات فراغت است در جامعه ایرانی شکل دیگری به خود گرفته و آن توسط سخنوری ، بیان شفاهی و روخوانی در امر تماس با نوشته ها است. از نمونه های استفاده گروهی از کتاب و کتابت که از مختصات فرهنگ ایرانی است می توان نقالی (که یک تنوع روخوانی شاهنامه است) و روخوانی کتابهایی مانند امیر ارسلان در کتابهای تاریخی را نام برد که در حلقه خانواده تفائل از دیوان حافظ و حتی به نوعی دیگر روخوانی روزنامه ها در قهوه خانه ها و مراسم مذهبی ، دعا خوانی در خانه و مجامع عمومی را می توان ذکر کرد.[۶]

اگر از این روش شیوه گذران اوقات فراغت کاملا فردی ، که دیدیم چگونه در قالب گروه شکل می گیرد ، بگذریم ، برخی از وسایل نوین ارتباطی مانند سمینار ، رادیو ، تلویزیون ، ویدئو ، استفاده از کامپیوتر هم در ایران به شیوه های جمعی و گروهی مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی دیگر از رایجترین صور فراغت گردش و قدم زدن است. مساعد بودن آب و هوا در ایران از عوامل مهم رواج این تفریح است ، ایران اصولا به طبیعت ، سبزه ، باغ و کوه عشق می ورزد. بررسیهای مختلف نشان می دهد که رادیو و تلویزیون در مجموع اوقات فراغت جامعه ایرانی مقام مهم را دارا است . در حال حاضر کمتر شهر و روستایی را می بینیم که از رادیو و تلویزیون بی بهره باشند.

تاثیری که این نوع وسایل در ذهنیات انسان می گذارد عمیق و نافذ است با توجه به مسائل فوق چنانچه بخواهیم نقش رادیو و تلویزیون را در اوقات فراغت بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که از یک طرف این وسائل خود به تنهایی وسیله ای مهم در گذران اوقات فراغت بوده و از جانب دیگر الگوهای تازه ای را در زمینه فراغت رواج می دهد. [۷]

در زمینه فراغتهای جمعی هنوز باید از اشکال دیگری مانند مسجد رفتن ، حضور در مجالس روضه خوانی ، عزاداری ، زیارت که در ایران رایج است نام برد. همچنین اجتماعات مذهبی (نماز جمعه) و روزهای ملی و تاریخی و همینطور جشنهای مذهبی و جشنواره های ملی هم جزء فرصتهای فراغتی محسوب می شوند. در روستاهای ایرانی مسلما دید و بازدید و به مهمانی رفتن و مهمان پذیرفتن از پایدار ترین سنن و عادات ایرانیان بوده و هنوز رواج فراوان دارد و از جمله سایر اشکال فراغتی می توان به تعزیه خوانی ، نقاشی ، معرکه گیری ، مختار خوانی ، رقصهای محلی دسته جمعی و موسیقی سنتی و شرکت در قهوه خانه و …. را مشاهده نمود.

سیر و سفر یکی دیگر از صور رایج گذران اوقات فراغت است ، از قدیم زیارت اماکن متبرکه انگیزه های نیرومندی برای مسافرت بوده و در ده های اخیر ابعاد تازه ای گرفته است.

همچنین از جمله صور اساسی گذران اوقات فراغت در ایران سرگرمیها و اشتغالات غیر انتفاعی و خلاقیتهای ذوقی و هنری است. در این زمینه می توانیم از گلدوزی، خیاطی ، نقاشی ، مجسمه سازی ، منبت کاری ، کلکسیون و انواع سر گرمیهای داخل خانه که خاصه اوقات فراغت زنان را اشغال می کند یاد کنیم.

 اوقات فراغت از دیدگاه اسلام:

 

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق اوقات فراغت دانشجویان
 • تحقیق کیفیت گذران اوقات فراغت در بین جوانان
 • تحقیق تأثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر
 • تحقیق نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن
 • تحقیق جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.