مقاله بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده. ۱

« فصل اول ». ۲

مقدمه. ۳

طرح مساله و چارچوب نظری آن.. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۴

اهداف تحقیق : ۵

فرضیه های تحقیق : ۶

فرضیه اصلی : ۶

فرضیه های فرعی : ۶

متغیر ها در فرضیه کلی.. ۶

تعاریف نظری.. ۷

« فصل دوم ». ۹

ادبیات تحقیق.. ۱۰

نظریه های مختلف در مورد اختلالات رفتاری: ۱۰

نظریه عوامل بیولوژیکی ( زیستی یا زیستی شناختی ). ۱۰

نظریه روان کاوی ( تحلیل روانی ). ۱۰

نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری : ۱۱

نظریه بوم شناسی لاکولوژیکال و جامعه شناسی : ۱۲

اختلالات رفتاری (  havioral Disorder). 12

اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان.. ۱۳

تعریف اختلال رفتاری : ۱۴

اختلال در رفتار : ۱۵

اختلال رفتاری در بین نوجوانان : ۱۶

چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت گرایان : ۱۷

انواع اختلالات : ۱۷

طبقه بندی اختلالات بر اساس DS MIV.. 18

اختلالات افسردگی : peression. 18

افسردگی چیست ؟. ۱۸

آیا بدون فشار روانی دچار افسردگی می شوم ؟. ۲۱

علتهای افسردگی.. ۲۱

چند نوع افسردگی وجود دارد ؟. ۲۲

اختلال وسواس… ۲۵

اختلال وسواس فکری و عملی : ۲۶

ملاکهای تشخیصی مربوط به اختلال وسواس فکری و عملی.. ۲۷

 اختلال شخصیتی پارانوئید : ۳۰

اختلال ضد اجتماعی : ۳۲

ملاکهای تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی : ۳۲

اصطلاح شناسی و مفاهیم : ۳۳

اصطلاحات مورد استفاده برای تعریف این حیطه : ۳۳

پرخاشگری : ۳۶

انواع پرخاشگری : ۳۶

نظریه زیستی پرخاشگری : ۳۷

کروموزوم های جنسی : ۳۷

انواع پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی : ۳۸

هیجان پذیری : ۴۰

بی قراری : ۴۱

روش درمان : ۴۲

گوشه گیری اجتماعی : ۴۲

تشخیص بالینی و ارزیابی گوشه گیری اجتماعی : ۴۴

دلبستگی ، بازداری و گوشه گیری اجتماعی : ۴۴

اختلال رفتاری : ۴۵

عوامل و زمینه اختلال رفتاری : ۴۵

زمینه فیزیولوژیکی : ۴۶

تاثیرات بعدی.. ۴۸

زمینه های پویایی.. ۴۸

زمینه های اجتماعی.. ۴۹

یادگیری مشاهده ای.. ۵۰

سایر زمینه ها ۵۱

تفاوتهای مربوط به جنسیت… ۵۲

دسته بندی اختلالات رفتاری.. ۵۲

گروهبندی اختلالات رفتاری کودکان توسط ترویج روانپزشکی : ۵۶

گروهبندی از دیدگاه های مختلف آموزش و پرورش : ۵۸

اصول کلی رفتار درمانی اختلالات رفتاری : ۶۱

برآورد درصد شیوع اختلالات رفتاری : ۶۲

رابطه میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری با عوامل جمعیت شناختی . ۶۲

مطالعات انجام شده اختلالات رفتاری در ایران و خارج.. ۶۴

« فصل سوم ». ۶۶

«تعیین روش تحقیق». ۶۶

جامعه مورد مطالعه : ۶۷

حجم نمونه : ۶۷

ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر. ۶۸

روش تحقیق.. ۶۹

روش آماری.. ۷۰

« فصل چهارم ». ۷۱

«یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها». ۷۱

«فصل پنجم». ۸۴

«بحث و نتیجه گیری». ۸۴

سایر یافته ها : ۸۶

پیشنهادات.. ۸۸

محدودیت ها : ۸۹

منابع.. ۹۰

«ضمایم». ۹۲

«پرسش نامه اختلالات رفتاری». ۹۲

منابع

–  احدی ، حسن ، و فرهاد جمهوری ، (۱۳۷۷) ، روانشناسی رشد (۲ ) ، نوجوانی ، جوانی ، میانسالی ، پیری ، تهران ، بنیاد

–    ای جین گارلند ، ( ۱۳۸۴ ) ، افسردگی در نوجوانا ( ترجمه سیامک نقشبندی ) تهران ، ارسباران

–  اریک جی ، ماس ف راسل ای. بارکلی (۱۳۸۳ ) . روانشناسی مرضی  ترجمه حسن توزنده جانی ف جهانشیر توکلی زاده ، نسرین کمال پور ف تهران . انتشارات آوای کلک ، مرندیز

–    دلاورر ، علی ، ۱۳۸۱ ، روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی ، تهران ، انتشارات رشد

–    دلاورر ، علی ، ۱۳۸۱ ، آمار استنباطی ، تهران ، انتشارات رشد

– رتیاویکس ، نلسون ، الن سی ایزرائل ، ( ۱۳۹۶ ) ، اختلالات رفتاری کودکان ،( ترجمه منشی طوسی ، محمد تقی ) ، ( آستان قدس رضوی )

–   ویرسادوک و بنیامین ( ترجمه رفیعی حسن و خسرو سبحانیان ) ، ( ۱۳۸۲ ) ، تهران انتشارات ارجمند

–    سیف نراقی ، مریم ، دکتر نادری عزت اله ( ۱۳۸۲ ) ، روان شناسی اجتماعی ، تهران ، آوای نور

–    شاملو ، سعید ( ۱۳۷۰ ) آسیب شناسی روانی

–    منصور ، محمد ، دادستان ، پریرخ میناراد ، لغت نامه روانشناسی ، انتشارات سازمان چاپ هنر ، ۱۳۶۵

نظریه های مختلف در مورد اختلالات رفتاری:

نظریه عوامل بیولوژیکی ( زیستی یا زیستی شناختی )

طرفداران این نظریه معتقدند که عامل مشکلات رفتاری ، عوامل ژنتیکی و زیستی شناختی می باشد زیرا رابطه بین وضعیت جسم و رفتارها وجود دارد این گروه معتقدند که عامل زیستی حتی قبل از تولد اثرات خود را بر روان فرد باقی گذاشته است و یا در هنگام تولد و یا دوران طفولیت بر روی کودک اثر داشته است به طور کلی نظریات بیولوژیک ها به سه عامل اصلی اشاره دارد .

۱-  نا منطقی غدد داخلی که گاهی در دوران حاملگی بر اثر فشارهای وارد شده بر جنین اثراتی در دوران بعدی سازندگی کودک دارد .

۲-  فقدان بهداشت کافی در دوران قبل و بعد از تولد .

۳-  عدم تغذیه کافی در دوران قبل و بعد از تولد .

نظریه روان کاوی ( تحلیل روانی )

طرفداران این نظریه علت رفتار نامناسب را عوامل درونی می دانند و معتقدند در صورت شناخت عامل ، مشکلات فرد حل می گردد . این گروه بنیاد نظریه خود را از فروید گرفته اند فروید معتقد است دستگاه روانی به سه حوزه تقسیم می شوند : الف- نهاد ( اید ) ب- خود ( الگو ) پ- خود برتر یا فراخود ( سوپرایگو ) .

و اهمیت دیگر نظریه فروید بر ضمیر ناخود آگاه است و او معتقد است کلیه حوادث دوران در ضمیر نقش بسته و ممکن است به ظاهر در اعمال روزمره بروز نکند ولی آن حوادث به نحوی در رفتار و تصمیم گیریهای و حتی در انتخاب شغل ظاهر می گردد به همین جهت در روش روان کاوی به خواب مصنوعی مبادرت می ورزند تا با یاد آوردن خاطرات به حل مشکل بپردازند زیرا آنها معتقدند اگر علت کشف شود . بیماری رفع می شود .

نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری :

این نظریه نقطه مقابل نظریه تحلیل روانی می باشد این گروه معتقدند که رفتار نا مناسب یا مشکل رفتاری به علت آموزش و یادگیری از محیط به تدریج به صورت تقریباً ثابت در رفتار فرد تجلی می کند و هر رفتار نا مناسب از طریق تقویت کننده های مثبت و منفی یا تنبیه از محیط کسب می شود رفتار گرایان از طبقه بندی کردن و نامگذاری این بر روی کودکان مشکل دار اجتناب می کنندزیرا معتقدند هر نوع نامگذاری به عنوان یک عامل منفی باعث اثرات نامطلوب در کودک می شود .

نظریه بوم شناسی لاکولوژیکال و جامعه شناسی :

این نظریه به علت اهمیت دادن به شرایط محیط طبیعی یک فرد و اثراتی که جامعه بر رفتار دارند مورد بررسی قرار می گیرد این گروه مخالف بر چسب زدن و طبقه بندی نمودن کودکان و نوجوانان به عنوان افراد مشکل دار می باشند زیرا معتقدند عوامل و فشار های اجتماعی است که در شخصیت فرد اثر می گذارد طرفداران این نظریه علت دوری کردن از طبقه بندی را توجه به یک ویژگی و غفلت از مجموعه رفتارهای کودک یا نوجوان تلقی می نماید . ( فرقانی رئیسی – ۱۳۷۴ ) .

اختلالات رفتاری (havioral Disorder)

رفتار کودک همانند سیستم اعصاب وی روبه رو رشد و تکامل است . کودکان در برابر فشارها و تغییرات زندگی از خود واکنش ها و عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند . تغییرات محیط و رفتار والدین و اطرافیان کودک در صورتی که هماهنگ با وضعیت جسمی و شناختی وی نباشد باعث بروز عکس العمل های رفتاری نا مناسبی از جانب آنان می شود . می توان چنین ادعا کرد که رفتار کودک زبان گویای وی است و هر چه کودک در ارتباط با دیگران و بیان احساسات و نیازهای خود مشکلات بیشتری داشته باشد دارای اختلالات رفتاری بیشتری خواهد بود . بدلیل اینکه کودکان در بیان احیایات خود از قبیل درد ، محرومیت ، اضطراب و ترس ناتوان هستند ، به عنوان پاسخ علائم جسمانی و قابل مشاهده رفتاری مانند شب ادراری ، کم و بد خوابی ، دندان قروچه ، تیک ، بی قراری ، بی اشتهایی دل درد ، دزدی و دروغگویی از خود نشان می دهند . این رفتارهای نا مناسب و رفتارهای دیگر ممکن است شدیدتر از این موارد باشند نیازمند مداخله و اصلاح هستند . ( سایت انجمن روان شناسی ) .

اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان

اختلالات رفتاری در کودکان و مخصوصاً نوجوانان اکثراً به صورت ناسازگاری و رفتارهای ناجور و غیر اخلاق یا ضد اجتماعی حتی جنایی ظاهر می شود . این دسته از افراد با افراد منحرف همانند سازی دارند و از معیارهای گروههای منحرف تبعیت می کنند مانند فرار نوجوانان از مدرسه و همکاری با قاچاقچیان ، جنایت ، تخریب و فساد . این افراد خطرناکترین افراد جامعه هستند و همواره حالت انتقام جویی عجیبی نسبت به افراد جامعه و حتی والدین خود دارند . اختلالات رفتاری از اوایل کودکی به صورتهای مختلف تظاهر می کند . این افراد به آنچه ب و زشت یا ممنوع است تمایلی افراطی و بیمار گونه دارند به علت داشتن علاقه جنون آمیز اذیت ، آتش سوزی ، آزار و آسیب حیوانات و کودکان کم سال لذت می برند ( سایت انجمن اختلال رفتاری ) .

 تعریف اختلال رفتاری :

برای تعریف اختلال (  disorder)  ، شیوه دقیق و ساده ای در دست نیست و اغلب اوقات رفتاری را نابهنجار (  abnormal) تلقی می کنند . اگر ریشه های این واژه ها را ردیابی کنیم می بینیم که پیشوند (  ab) به معنی دور (  away) ، جدا (  from) و خارج (  off) است در حالیکه اصطلاح نابهنجار (  abnormal) به مفهوم وسط ، معتدل و معمولی است (  dietiohay – ۱۹۷۳ – Webster new collegiatle) با این مفهوم نابهنجار در وهله اول آنچه را که از اعتدال منحرف شده به ذهن می رشاند به عنوان انحراف منفی حاکی از بیماری مطررح می شود . از این رو اختلالهای روانی یا رفتاری را اغلب آسیب روانی نامیده اند ( منشی طوسی ۱۳۶۹ ) .

جامع ترین ملاک برای قضاوت در خصوص اختلال هنجارهای اجتماعی و فرهنگی می باشد که هر جا مسئله رفتاری را انتخاب می کند که مناسب آن جامعه و افراد را طبق آن پرورش می دهد . افراد با موضع گیری قبلی ، خلق و خوی یا تجربه های اکتسابی آن رفتار ها را از خود نشان می دهند افراد همیشه نسبت به معیارهای آن جامعه سنجیده می شوند .

تعریف اختلالات رفتاری به لحاظ انفجار ایده ها و تعدد نظرات فراوانی که توسط متخصصین رشته های گوناگون علوم انسانی مطرح شده روشنی و صراحت خود را از دست داده .

روان شناسان اجتماعی ، اختلالات رفتاری را ناشی از فشارهای اجتماعی و کمبود راههای مناسب برای تخلیه این فشار ها می دانند و معتقدند بیمار روانی وجود ندارد و این جامعه است که مریض می باشد لذا آنان اختلالات رفتاری را واکنش طبیعی نسبت به فشار های ناشی از مشکلات و مسائل اجتماعی می پندارند .

روان شناسان بالینی معتقدند انسانها وقتی برای حل مسئئله و مشکلات جسمی خویش به پزشک مراجعه می کنند که آسنامه ای از مساله و مشکل را دارا باشند که معیار مناسب و تعیین کننده ای برای رفتار نا بهنجار یا مشکلات دیگر روانی میزان آستانه کسالت و ناراحتی است که فرد را وادار به مراجعه روانشناس کرده است . ( سیف نراقی و نادری ۱۳۷۴ ) .

اختلال در رفتار :

رفتار بیرونی بر اساس نوع انگیزه حاکم بر فرد ممکن است به دو علت اختلال پیدا کند یکی اینکه رفتار شخصی شخص نتواند به نحو لازم و کافی احتیاجات اساسی او را ارضا ء کند ، گاه ممکن است مشکلات محیطی یا شغلی از برآوردن خواسته های جسمی و روانی او جلوگیری کند مشکلات جسمانی ، معلولیت ، عدم آموزش و مهارت کافی در اشتغال به کار . عقب ماندگی ذهنی و یا کشمکش های فلج کننده عاطفی غالباً از بروز رفتارهای ارضاء کننده فعالیت می کنند دوم اینکه رفتارهای فردی با معیارهای فرهنگی و اجتماعی ارضا/ئ کننده تمایلاتشان نا متناسب و مغایر باشد مورای روانشناس معروف معتقد است که ابزار احتیاج و برآوردن آن به ۴ عامل بستگی دارد . به علت عدم رشد و تکامل خصوصیات اخلاقی قادر به تبعیت از معیارهای اجتماعی نیست ( دکتر شاملو ، ۱۳۷۰ ) .

اختلال رفتاری در بین نوجوانان :

نوجوانان از توانایی های بیشماری از جمله تفکر انتزاعی و عمیق ، توجه به احتمالات احساس تعهد ، وفاداری به یکدیگر و آمادگی پذیرش طیفی از تجربه های غنی و متنوع برخوردارند از اینرو اکثر جوامع حاضر این قشر سنی سرمایه های باارزشی به شمار می آیند حتی میزان پیشرفت یک جامعه در گروه چگونگی تربیت و پرورش نسل جوان است اگر جامعه بتواند نسل جوان را متناسب با نیاز های آینده کشور و آن ها را در مقابل انواع نابهنجاریهای روانی و اختلالات رفتاری حمایت کند . به یکی از اهداف والا و مهم خود دست یافته است . از اینرو نوع اختلالات و نابهنجاریهایی که قشر جوان را تهدید می کند ، در حوزه روان شناسی اهمیت ویژه ای دارد با وجودی که نوجوانان در مقابل هیچ یک از اختلالات رفتاری مصونیت ندارد ، ولی پاره ای از اختلالات رفتاری و نا بهنجاریهای روانی در بین آنها شیوع بیشتری دارد . ( حسن احدی – فرهاد جمهوری ۱۳۸۵ ) .

چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت گرایان :

بر اساس نظریه پیاژه درباره چگونگی بروز رفتار در انسان و قائل شده دو بعد شناختی و عاطفی یا انفعالی برای آن ، معتقد که رفتارهای انسان در حال گذر میان این دو بعد است در واقع علت اختلالات یا نارسازگاری رفتاری فرد ناکامی وی در برقراری ارتباطی ، مناسب و در خور سن و سال میان محرک و پاسخ است در نتیجه عدم موفقیت فرد در برقراری ارتباط یا شده را در یکی از دو بعد شناختی و عاطفی یا امفعالی باید جستجو کرد و معتقد است که یکی از دو بعد رفتاری یا دچار نارسایی رشد یا تحویلی است و یا گرفتار رشد یافتگی منفی است . ( سیف نراقی و نادری ۱۳۷۴ ) .

انواع اختلالات :

اختات در نوجوانان ممکن است در سطح اندک یا گسترده باشد از طیف گسترده اختلالات مغزی تا اختلالات اجتماعی می توان به مشهورترین آنها اشاره کرد . ۱-  اختلالات متابولیسمی ۲- اختلالات خواندن . نوشتن . حساب کردن . ۳- اختلالات ضد اجتماعی ۴- اختلالات عاطفی ۵- اختلالات توجه ۶- اختلالات وسواسی ۷- اختلالات حرکتی ۸- اختلالات خواب ۹- اختلالات خوردن ۱۰- اختلالات رفتاری ۱۱- هراس از مدرسه ۱۲- اختلالات روان تنی ۱۳- اختلالات رشدی ۱۴- اختلالات بذهکارانه ۱۵- اختلالات پرخاشگری ۱۶- اختلالات جنسی ۱۷- اختلالات افسردگی ۱۸- اختلاات بی اشتهایی عصبی ۱۹- اختلالات هراس یا ترس ۲۰- اختلالات مربوط به دفع ادرا . ( سیف نراقی ، مریم صفحه ۹ ) .

 طبقه بندی اختلالات بر اساس DS MIV

1-        اختلالات خلقی تا خلق (  mood) به حالت هیجانی ( Em otioql ton ) پایدار و درونی فرد و عاطفه ( Affcot ) به تجلی خارجی محتوی هیجانی او اطلاق می شود . بیمارهای خلقی چهار دسته هستند . اختلالات افسردگی ، اختلالات دو قطبی ، اختلالات کج خلقی ، اختلالات خلق ادواری . که ما در اینجا اختلالات افسردگی را بررسی می کنیم .

اختلالات افسردگی : peression

افسردگی چیست ؟

افسردگی یک حالت هیجانی و فیزیکی کاملاً ناخوشایند است . افرادی که افسرده هستند در اکثر مواقع احساس غنگینی یا ناراحتی می کنند . حتی زمانی که وقایع خوبی اتفاق افتاده باشد . آنها از بسیاری لحاظ حتی از نظر جسمانی نیز احساس بدی دارند . افسردگی تنها به معنای یک نشانه نیست . علاوه بر این ، به منزله غمگینی ، خستگی یا نخوابیدن نیز نیست . افسردگی یک مجموعه کلی از نشانه ها را در بر می گیرد و هنگامی افسردگی بالینی نامیده می شود که حداقل ۵ مورد از نشانه های زیر همراه با هم یا اکثر مواقع حداقل به مدت ۲ هفته ظاهر شوند :

۱-  خلق افسرده یا تحریک پذیر

۲-  عدم علاقه به اکثر چیزها

۳-  یکی از این دو مورد باید وجود داشته باشند .

۴-  بی خوابی یا بیش خوابی

۵-  کاهش اشتها ، زیاد خوردن یا افزایش وزن

۶-  خستگی یا عدم انرژی

۷-  کندی یا بر انگیختگی فیزیکی و ذهنی

۸-  فقدان تمرکز یا بلا تکلیفی

۹-  احساسهای بی ارزشی یا گناه

۱۰-   افکار بازنشستگی مرگ یا خود کشی

اصطلاح پزشکی این اختلال ، حمله افسردگی عمده است هنگامی که افراد دچار لوح خفیفی از افسردگی می شوند که برای ۱ سال یا حتی بیشتر طول می کشد . این نوع خفیف از افسردگی ، افسردگی جزئی یا اختلال افسرده خویی نامیده می شود . هنگامی که برای مدت زیادی احساس ناراحتی ، تحریک پذیری و خستگی می کنید . معمولاً اتفاقاتی که در زندگی شما روی می دهند ، چندان خوشایند به نظر نمی رسند افسردگی به موارد زیر اثر می گذارد : چگونه خودتان را با خانواده و دوستانتان تطبیق می دهید ، و چه احساسی درباره خویش ، تکلیف مدرسه و توانایی خود جهت لذت بردن از کارهایی دارید که معمولاً انجام می دهید . هنگامی که زندگی شما خوب پیش نمی رود ، افسردگی نیز شدید تر می شود و شما در این حالت کاملاً نا امید هستید . چه فشارهایی موجب افسردگی می شود .

انواع زیادی از فشار روانی وجود دارد که باعث می شود نوجوانان به احتمال بیشتری دچار افسردگی شوند . بیمار شدن ، جابه جایی های مکرر و تغییر مدرسه می توانند زندگی را سخت تر و بی روح تر کنند . علاوه بر این ، ما می دانیم که طلاق والدین و مرگ یکی از اقوام ، دوفشار روانی عمده ای هستند که می توانند باعث افسردگی شما شوند اینها موقعیت هایی هستند که باعث می شوند شما احساس عدم کنترل کنید اگر چه آنها بر شما تاثیر می گذارند ولی شما می توانید آنها را کنترل کنید . غالباً افسردگی بعد از وقوع چند مسایل ناراحت کننده که بعداً از یکدیگر رخ می دهند ، ظاهر می شود این مسائل نهایتاً به جایی می انجامند که منابع کنار آمدن فرد را تحلیل می برند و سر انجام یک تجربه ناامید کننده آسیب زا می تواند باعث ایجاد افسردگی شود .

آیا بدون فشار روانی دچار افسردگی می شوم ؟

افسردگی می تواند بدون هیچ گونه فشار روانی نیز به وجود می آید . این امر غالباً می تواند به ویژه هنگامی پدید آید که سابقه ای از افسردگی در خانواده شما ، به ویژه افسردگی – شیدایی ، که ما آن را اختلال « دو قطبی » می نامیم ، وجود داشته باشد – زیرا هم دارای ویژگیهایی شیدایی و هم دارای ویژگیهای افسردگی است . افسردگی می تواند همچنین به علت یک بیماری ویروسی یا عدم تعادل در هورمونهای غده تیروئید یا سایر هورمونهای اصلی به وجود می آید . علاوه بر این ، افسردگی می تواند تحت تاثیر مصرف داروهای معینی که به منظور مداوای سایر بیماریهای تجویز شده است ، ایجاد شود .

یکی از متداواترین علل فیزیکی افسردگی که افراد غالباً فراموش می کنند از آن نامی ببرند ، مصرف الکل است . الکل یکی از قویترین مواد کند کننده است که در طبیعت وجود دارد سایر مواد مخدر نیز وجود دارند .

علتهای افسردگی

۱-                   خطراتی که در خانواده ها وجود دارد

۲-                   تجربه های سوء مصرف یا ترک

۳-                   دعوا یا جدایی والدین

۴-                   اختلافهای والدین ( خانوادگی )

۵-                   مشکلات یادگیری

۶-                   اختلال نقص توجه

۷-                   اضطراب مزمن

۸-                    بیماریهای پزشکی

۹-                   مرگ یکی از اعضای خانواده یا طرد در یک رابطه خاص

۱۰-              سوء مصرف مواد

چند نوع افسردگی وجود دارد ؟

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه پرخاشگری
 • پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.