مقاله بررسی اهمیت گل جالیز با تأکید بر روش های کنترل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی اهمیت گل جالیز با تأکید بر روش های کنترل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و داری ۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی اهمیت گل جالیز با تأکید بر روش های کنترل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مفهوم بیماری درگیاهان: ۱

اهمیت بیماریهای گیاهی: ۲

طبقه بندی عوامل بیماریزای گیاهی: ۲

قارچها: ۳

باکتریها: ۴

ویروسها و ویروئیدها: ۴

نماتدها: ۵

انگل چیست؟ (Defination of parasites) 6

مشخصات گیاهان عالی پارازیتی: ۶

گروههای عمده گیاهان عالی پارازیت: ۷

سس: ۸

دارواشها: ۸

علف جادوگر: ۹

چکیده: ۱۱

مقدمه (معرفی): ۱۲

انواع گونه‌های مهم گل جالیز: ۱۳

پراکندگی جغرافیایی: ۱۴

اهمیت اقتصادی: ۱۴

رشد و توسعة گل جالیز: ۱۶

بذرها: ۱۶

جوانه‌زنی (رویش و نمو): ۱۶

افزایش طول ریشه‌چه و اتصال به میزبان: ۱۸

مدیریت گلهای جالیز: ۲۰

روشهای مکانیکی و فیزیکی: ۲۰

وجین دستی و شخم: ۲۰

برگرداندن عمیق در حال شخم و سوزاندن: ۲۱

آفتاب‌دهی خاک: ۲۱

روش‌های زراعی: ۲۲

گیاهان زراعی تله و قلابی: ۲۲

تاریخ کشت و تراکم زراعی (کشت): ۲۲

تحمل (مقاومت گیاه میزبان): ۲۳

مدیریت مواد غذایی (نیتروژن): ۲۳

کودهای نیتروژنی: ۲۳

متابولیسم نیتروژن در گل جالیز: ۲۵

روشهای بیولوژیکی: ۲۷

روشهای شیمیایی: ۲۸

ضدعفونی خاک: ۳۰

مواد محرک جوانه‌زنی: ۳۰

علف‌کشهای قبل از کشت و قبل از رویش: ۳۰

علف‌کشهای بعد از رویش: ۳۱

کنترل تلفیقی: ۳۱

کنترل انتخابی گل جالیز مصری در ماش معمولی و کلزا بوسیله گلیفوزید: ۳۲

مواد و روشها: ۳۴

جذب و جابجایی: ۳۶

اهمیت و پذیرش روشهای مختلف کنترل: ۳۷

نتیجه گیری: ۳۸

منابع مورد استفاده. ۳۹

منابع مورد استفاده

اگریوس. جرج ن. ۱۳۷۳٫ بیماریهای گیاهی. ترجمه: دکتر حمید مهرآوران و دکتر احمد مظفر، انتشارات دانشگاه ارومیه.

سینگ. آر.اس. ۱۳۸۰٫ مدیریت بیماریهای گیاهی. ترجمه: دکتر علی روستایی، انتشارات موسسه نشر جهاد.

محمدی پور. م.۱۳۷۷٫ جزوء بیماریهای مهم گیاهان زراعی. کارشناس سازمان کشاورزی آذربایجان شرقی.

Nandula. Vijay k. “SELECTIVE CONTROL OF EGYPTIAN BROOMRAPE (OROBANCHE AEGYPTIACAPERS.) BY GLYPHOSATE AND ITS AMINO ACID STATUS IN RELATION TOSELECTED HOSTS” Doctor of Philosophy Plant Pathology, Physiology and Weed Science. State University. 1998.

 مفهوم بیماری درگیاهان:

گیاه سالم براساس استعداد ذاتی یا موروثی خود، عملیات فیزیولوژیکی مختلفی را که برای ادامه حیات لازم دارد انجام می‌دهد. مهمترین این عملیات عبارتند از:

تقسیم سلولی، تشکیل بافتها و اندامهای مختلف، جذب آب و موادمعدنی از خاک، انتقال مواد خام، فتوسنتز، انتقال مواد ساخته شده برای مصرف و ذخیره، متابولیسم مواد ساخته شده، تولید مثل و بالاخره ذخیره مواد غذایی برای دوران زمستانگذرانی یا تولید مثل.

هر گاه بر اثر عوامل بیماری‌زا یا بعضی از شرایط زیست، اختلالاتی در عملیات فیژیولوژیکی فوق بروز کند که گیاه را از رشد طبیعی باز دارد یا علائم خارجی بیماری (Symptoms) ظاهر شود و یا میزان محصول به نحو غیر طبیعی کاهش یابد، گیاه بیمار است. عوامل عمدة تولید بیماری در گیاهان، موجودات زنده بیماریزا (‌Pathogens) و یا عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط زیست گیاه می‌باشند و چگونگی ایجاد هر بیماری بستگی به نوع عامل و گاهی اوقات بستگی به نوع گیاه دارد. در ابتدا عکس‌العمل گیاه نسبت به عامل بیماریزا در نقطه شروع بیماری و بصورت فعل و انفعال شیمیایی غیر قابل روئت است ولی بزودی این واکنش توسعه یافته و باعث تغییرات سلولی و بافتی مشهود گشته و بالاخره آثار بیماری پدیدار می‌شود.

بنابراین مفهوم بیماری در گیاهان عبارتست از هر گونه اختلالی که بوسیله یک پاتوژن یا موجود زنده بیماریزا یا عامل محیطی در عملیات تولید، انتقال، استفاده از مواد غذایی، مواد معدنی و آب روی ‌دهد و باعث تغییرات ظاهری و تقلیل میزان محصول گردد.

ایجاد بیماری بوسیلة پاتوژنها ممکن است به یکی از مراحل زیر انجام گیرد:

ü    مصرف و جذب مواد داخل سلولهای میزبان.

ü    کشتن یا ایجاد اختلال در متابولیسم سلولهای میزبان در اثر مواد سمی و آنزیمها و مواد هورمونی

ü    انسداد راه انتقال مواد غذایی و معدنی و آب.

اهمیت بیماریهای گیاهی:

اهمیت بیماریهای گیاهی برای بشر بعلت خساراتی است که در نتیجة بیماری به گیاهان و فراورده‌های گیاهی وارد می‌شود. میلیونها نفر از ساکنین جهان که خود تولید کننده فرآورده‌های گیاهی می‌باشند برای ادامه حیات به این محصولات احتیاج دارند و بعبارت دیگر بیماریهای گیاهی ممکن است در سرنوشت آنها نقش موثری را ایفا کند.

مرگ حدود سیصد هزار نفر ایرلندی در نتیجه قحطی (۱۸۴۵) و گرسنگی میلیونها نفر مردمی که در کشورهای توسعه نیافتة امروز زندگی می‌کنند، نمونه‌های درد آوری از نتایج شوم بیماریهای گیاهی است.

بیماریهای گیاهی ممکن است عامل محدود کننده کاشت یک گیاه در یک منطقه یا کشور باشند و تمام گیاهان یک گونه را که به بیماری حساسند نابود کنند. ضمناً بیماریهای گیاهی عامل ایجاد صنایع جدید شیمیایی یا ماشین آلاتی که در مبارزه با بیماریها بکار می‌روند می‌باشند. میزان پولی که تا کنون در این قسمت خرج شده به بیلیونها دلار می‌رسد.

طبقه بندی عوامل بیماریزای گیاهی:

در حال حاضر دهها هزار بیماری وجود دارد که به گیاهان اصلی در سراسر جهان صدمه می‌زنند. بطور متوسط هر یک از گیاهان به حدود صد نوع بیماری مبتلا می‌شوند. هر کدام از پاتوژنها نیز ممکن است از یک واریته تا دهها تا صدها گونه گیاهان متفاوت را آلوده کنند. برای تسهیل در امر شناسایی، مطالعه و مبارزه با بیماریهای گیاهی بایستی به نحوی آنها طبقه‌بندی کرد. بیماریهای گیاهی را به روشهای مختلف که پایه و اساس متفاوت دارند طبقه‌بندی کرده‌اند.

این طبقه‌بندی گاهی براساس علائم ظاهری امراض بوده و گاهی براساس اندام بیمار گیاه و یا براساس نوع گیاه بیمار صورت می‌گیرد. ولی متداولترین طبقه‌بندی براساس نوع عامل بیماری است.

بیماریهای گیاهی را به دو گروه زنده (Biotic) و غیر زنده (ABiotic) تقسیم می‌کنند.

گروههای غیرزنده (ABiotic): بیماریها و اختلالاتی هستند که در اثر کمبود عناصر غذایی، بالا بودن حرارت و رطوبت و بالا بودن اسیدیتة خاک یا قلیاییت آن، زیادی برخی از میکروالمانهای غذایی در خاک و آلاینده‌های سمّی در اتمسفر بوجود می‌آیند که غیر مسری می‌باشند و عوامل غیر زنده هستند.

بیماریهای ناشی از عوامل زنده یا بیوتیک (پاتوژنها) آلوده کننده و مسری بوده و از گیاه بیمار به گیاه سالم منتقل می‌شود که مهمترین آنها بیماریهای ناشی از عوامل قارچی می‌باشد.

گروههای بیوتیک خود به گروههای زیر تقسیم می‌شوند.

۱-    قارچها (Fungi)

2-    باکتریها (Bacteria)

3-    ویروسها و ویروئیدها (Viruses and Viroids)

4-    گیاهان انگل گلدار (Phanerogamic plant parasites)

قارچها:

تمام گیاهان عالی ممکن است بوسیلة یک یا چند قارچ بیمار شوند. گیاه سیب‌زمینی به تنهایی مورد حملة حداقل ۳۰ قارچ بیماریزای مختلف قرار می‌گیرد. قارچهای بیماریزای گیاهان، سالانه در سراسر جهان خسارات فراوانی می‌زنند.

عوامل بیماریزای مزبور به تمام اندامهای گیاهی می‌توانند حمله کنند. به بذور و همچنین به محصولات برداشت شده بخصوص سبزیجات و میوه‌ها حمله می‌کنند. قارچهایی که محصولات برداشت شده را آلوده می‌کنند می‌توانند منجر به تولید میکوتوکسین‌هایی شوند که در انسان منتج به مشکلات مهمی در سلامتی نظیر بروز سرطانهای مختلف در اندام انسان می‌شوند.

باکتریها:

پروکاریوتها گروهی از موجودات فوق العاده متنوع می‌باشند. در یک طرف اینها کوچکترین موجود زنده شناخته شده یعنی میکوپلاسماهای فاقد دیواره سلولی (فیتوپلاسماها) و در طرف دیگر در میان باکتریهای حقیقی باکتریهای رشته‌ای شکل (اکتینومیستها) قرار دارند.

ویروسها و ویروئیدها:

ویروس عامل آلوده کننده است که بوسیله میکروسکوپهای چشمی غیر قابل روئت هستند و آنقدر کوچکند که از صافیهای نگاهدارنده باکتریها عبور می‌کنند.

فاقد سیستم سوخت و ساز (متابولیک) خاص خودشان هستند و جهت تکثیر وابسته به سلول میزبان می‌باشند. اینها به عنوان یک بسته کوچک اطلاعات ژنتیکی (بیگانه با میزبان) از نوع RNA و یا DNA هستند که می‌توانند سبب تحریک بیماری در میزبان شوند.

ویروسها به بیشتر آنزیمهای ضروری برای تکثیرشان به میزبان خود متکی هستند. قارچها، باکتریها، نماتدها، و گیاهان انگل‌گلدار همگی موجودات سلولی بوده که نیاز به مواد غذایی معدنی و آلی جهت رشد و تکثیر و تولید مثلشان دارند.

این موجودات دارای یک سیستم معین سوخت و ساز هستند. هنگامی که آنها غذا را از میزبان گیاهی کسب می‌کنند با هزینه موجود دیگری زندگی می‌کنند و پارازیت (Parasites) نامیده می‌‌شوند.

 نماتدها:

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انگل شناسی
 • مقاله مفهوم بیماری در گیاهان
 • مقاله انگل فاسیولا و راههای جلوگیری از اپیدمی آن در استان گیلان
 • مقاله مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.