مقاله بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه معصومین علیه السلام نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول :   ۶
مقدمه  ۷
تعریف موضوع تحقیق  ۸
سؤالهای ویژه تحقیق  ۹
روش تحقیق   ۹
اهمیت و ارزش تحقیق  ۱۰
معنی لغوی تربیت  ۱۰
تربیت از نظر اصطلاحی  ۱۱
معنی تعلیم ۱۱
معنی لغوی الگو  ۱۱
معنی اصطلاحی   ۱۱
فصل دوم  ۱۲
سابقة موضوع تحقیق   ۱۳
ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت  ۱۴
تعلیم و تربیت در اسلام    ۱۵
مهمترین مراکز تعلیم و تربیت   ۱۶
دین چیست؟  ۱۷
ویژگیهای روش اسلامی  ۱۹
تعریف تربیت   ۲۰
ویژگیهای تعلیم و تربیت اسلامی  ۲۱
تفاوتهای فردی از نظر قرآن کریم   ۲۵
انواع وراثت     ۲۷
ویژگیهای رفاقت جوانان  ۳۱
مراحل تربیت   ۳۲
اهمیت تربیت کودک در خردسالی  ۳۳
پرورش ایمان و اخلاق ۳۳
اهمیت رورش و تربیت اسلامی  ۳۴
احترام به شخصیت کودکان  ۳۵
نتایج کرامت و یا حقارت شخصیت  ۳۷
تحولات فرهنگ و تعلیم و تربیت  ۳۸
احتیاجات جامعه و تعلیم و تربیت  ۴۰
فلسفه اجتماعی و تعلیم و تربیت  ۴۱
تنبیه غیر بدنی    ۴۲
تشویق       ۴۶
نیاز کودکان به تحسین      ۴۹
آیا تربیت امکان پذیر نیست  ۵۰
روش الگویی   ۵۲
تربیت در گذشته      ۵۳
تعلیم و تربیت نوین      ۵۴
بازیابی فکری   ۵۵
اجتماعی ساختن محیط تربیتی  ۵۵
تحول تربیتی چگونه به وجود آمد؟  ۵۶
پرورش اخلاقی   ۵۸
تربیت اجتماعی   ۵۹
نقش بازی در تربیت      ۶۰
مسؤولان تربیت و مسؤولیت سنگین آنها۶۱
عوامل مؤثر در تربیت و ضرورت هماهنگی بین آنها۶۲
فصل سوم   ۶۴
روش تحقیق   ۶۵
روش جمع آوری اطلاعات  ۶۵
فصل چهارم   ۶۶
یافته های تحقیق      ۶۷
فصل پنجم   ۶۸
پیشنهادها   ۶۹
فهرست منابع   ۷۰

فهرست منابع

۱-   تعلیم و تربیت اسلامی محسن شکوهی یکتا

۲-   مسائل تربیتی اسلام سید محمد باقر حجتی

۳-   تعلیم و تربیت در اسلام استاد شهید مرتضی مطهری

۴-   تعلیم و تربیت در اسلام استاد شهید مرتضی مطهری

۵-   تعلیم و تعلم از دیدگاه شهید ثانی

۶-   اسلام و تعلیم و تربیت سید محمد باقر حجتی

۷-   آداب تعلیم و تعلم در اسلام سید محمد باقر حجتی

۸-   تعلیم و تربیت در اسلام، صدرا، غفران، چاپ هجدهم، پاییز ۷۰

۹-   جامعه و تعلیم و تربیت تألیف دکتر علی شریعتمداری

۱۰-رشید پور، مجید ۱۳۰۳؛ آشنایی با تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر روشها سازمان انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران

۱۱-امینی، ابراهیم، ۱۳۰۴، اسلام و تعلیم و تربیت ابراهیم امینی – تهران : سازمان انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۷۹٫

ضرورت و اهمیت تعلیم و تربیت

نقش شگفت انگیز تعلیم و تربیت در زنذگی انسان و حتی حیوان، بر هیچ خردمندی پوشیده نیست و تاکنون هم ضرورت آن مورد تردید قرار نگرفته است چرا که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج ارزش ها برساند و اگر غلط افتد وی را به سقوط کشاند، زیرا آدمی در آغاز ولادتش فاقد علم و ادراک و تربیت و کمال است و به تدریج با تعلیم و تربیت مستقیم و غیر مستقیم استعدادهای بالقوة او به فعلیت می رسد و رشد و تکامل می یابد چنانکه قرآن مجید می فرماید : « والله اخرجکم من بطون امهاتکم لاتعلمون شیئاَ و جعل لکم السمع و الابصار و الافیده لعلکم تشکرون».[۱]

و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد، در حالی که هیچ نمی دانستید و برای شما گوش و دیدگان و دلها قرار داد تا شکرگزار باشید.»

از این رو مکتب اسلام برای تربیت در تمام مراحل و مقاطع زندگی دستورهای ویژه ای داده است تا انسان از کودکی در کانون خانواده و در آغوش والدین ، معلم و فرهنگ محیط، تعلیم و تربیت مناسب و لازم را ببیند و برای مراحل عالیتر زندگی انسانی آماده شود و پرورش یابد.

بر اساس شکوفایی استعدادها و ارزش های والای انسانی مبتنی بر تعلیم و تربیت است و انسان شدن انسان و وصولش به کمال نهایی همه مرهون تعلیم و تربیت صحیح است.

تعلیم و تربیت در اسلام

نخستین حرکت در مسیر تعلیم و تربیت اسلامی با پیغمبر اکرم (ص) بوده است پیغمبر اسلام ضمن انجام رسالت و دعوت به دین جدید، همچنین رهبر و رئیس حکومت، مربی و معلم با نفوذ نیز بود. زیرا در آسنانه قرن هفتم میلادی اختر تعلیم و تربیت به گونة دیگری رقم خورد اولین آیات وحی بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل گردید و با خطاب مبارک «اقراء و ربک الاکرم الذی علم بالقلم ، علم الانسان ما لم یعلم[۲]، تعلیم و تربیت منشاء الهی یافت و به تعبیر برخی از عالمان و اندیشمندان اسلامی از اشرف ضاعات عالم شد. [۳]

در همین آیات اولیه به عنوان نخستین سند مدون تعلیم و تربیت اسلامی بر دو عنصر بنیاد دین تعلیم و تربیت یعنی کسب دانش و از یک سو تعالی انسانی از سوی دیگر تأکید می شود.

 روش تعلیم و تربیت در ایران بعد از اسلام

پس از ظهور نهضت اسلامی یعنی از عهد پیشوای اسلام و خلفای راشدین تا قرن دوم و سوم هجری مهمترین مرکز تجمع و تعلیم و تربیت مسلمانان «مسجد» بود در ایران نیز در غالب بلاد مهم نظیر بخارا، نیشابور و بلخ و غیره مساجد بزرگی وجود داشت که در آن جا مدرسان بزرگ به کار تعلیم و تربیت مشغول بوده اند غیر از مساجد که قرنها مرکز تعلیم و تربیت مسلمانان بود از قرن چهارم به بعد ایرانیان برای تعلیم و دانش ها و علوم معموله عصر خویش، به تأسیس مدارس جدیدی مبادرت کردن، در شاهنامه فردوسی در موارد مختلف از لغت فرهنگ و فرهنگیان و روش تعلیم و تربیت کودکان سخن به میان آمده است.

مهمترین مراکز تعلیم و تربیت :

در آغاز نهضت اسلامی برخلاف روزگار ما، برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان دانشجو و طلاب، محل و ساختمان مخصوصی آماده و مهیا نمی کردند، بلکه چون تعلیم و تربیت ریشه و بنیان مذهبی داشت را داوطلبان علوم دینی در مساجد، محفلها و حلقاتی تشکیل می دادند و اوقات تعلیم و موقعی بود که مردم از عبادت فارغ شده رو به مسجد نیاز نداشتند هر استادی به ستونی تکیه می زد یا در گوشه ای رواق می نشست و تعمین گرد او حلقه می زدند. برای تعلیم الفباء و کلام ا… در عده ای از مساجد مکتب بر پا می شد. شرط ورود به مکتب فقط این بود که کودک از عهده شست و شو و طهارت خود برآید بنابراین معمولاً پنج تا شش سالگی طفل را به مکتب می گذاشتند. بعضی از مکاتب در خانة مکتب دار و برخی در دکانها تشکیل می شد. [۴]

دین چیست؟

در قاموس و فرهنگهای عربی دین و مشتقات آن به مفاهیم مختلفی از قبیل اعتقاد، قهر، حکم و داوری، سیاست و تدبیرها محاسبه، خلق و عادت، مجازات، طاعت، خضوع و جز آنها معنی شده است که همة آنها با مفهوم دیانت در محاورات و مکالمات امروزة ما مرادف می باشد، در قرآن نیز دین به معنی شریعت و آئین و جز ایر و حساب  و جز آنها به کار رفته است، چنانکه کلمة دین در آیة «اِن الدین عندا… لاسلام» به معنی شریعت است، و در آیة «مالک یوم الدین» به معنی حساب و جزاء می باشد.

بشر در هر عصری به این نیازمند است :

یکی از نکاتیکه قرآن در این مورد بدان اشاره کرده است آیه «فاقم وجهک للدین حنیفاً فطره ا… التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق ا… ذللک الدین القیم و لکن اکر الناس لایعلمون»

خداوند در این آیه یادآوری می کند : دین ، هماهنگ با فطرت و طبیعت انسانی و بنابراین همیشه بصورت یک احتیاج قطعی و ضروری بشر، خودنمائی می کند.

تربیت و اقسام آن

تربیت عبارت از پرورش کودک در تمام نواحی وجود او است. جهات وجودی یک کودک، متعدد است. و بنابراین تربیت و پرورش برحسب این جهات مختلف خواهد بود.

۱-   پرورش بدنی :

برای آنکه کودک سالم و نیرومند باشد و بتواند در مقابل بیماریها مقاومت نماید.

۲-   پرورش عقلی :

تا سطح تفکر و ادراک کودک بالا رفته و نسبت به اشیاء و امور دارای رأی صحیح و نظر عمیق، و توانائی بر استدلال منطقی شود.

۳-   پرورش اخلاقی :

وقتی افراد یک جامعه – از نظر جسم و روح و عقل – سالم باشند، آن جامعه مترقی، و از انحراف مصون خواهد بود. وظیفه تربیت این است که سلامتی در این افراد را حفظ نموده و وجدان آنها را برای آنکه دارای احساس و شعور دقیق و رقیق گردند تغذیه کند. و میان فرد و محیط هماهنگی و تناسب ایجاد نماید.

عوامل تربیت

خانه یا خانواده مدرسه به جمعیت های دینی و اخلاقی عوامل پیش بینی نشده.

 تربیت عقل

در تعلیمات اسلامی برای پرورش عقل، اسلوب های خاصی رعایت شده است ، اولاً باید گفت: خداوند در قرآن مجید می فرماید

و پیروی مکن از آنچه به آن علم و یقین نداری هر گوش و چشم و دل (عقل) همة آنها مستقل اداء وظایف خود می باشند.

محیط تربیت

محیط مساوی به محیط معنوی محیط خانه و خانواده محیط رفاقت و معاشرت محیط مدرسه اهمیت تربیت اخلاقی

اخلاق از دین ریشه می گیرد.

دین و اخلاق دو حقیقتی هستند که در دریافت اسلامی و سایر ادیان دیگر از هم جدائی ندارد. اسلام منطق خود را در مسایل اخلاقی گسترش داده و از بنیادهای اخلاقی برای رفتار انسانی و انگیزه های آن بحث کرده است.

ویژگیهای روش اسلامی

طریقة اسلام برای تربیت عبارتست از رسیدگی همه جانبة سرشت و آفرینش بشر که هیچ چیز را در این میان به جای نگذاشته از هیچ چیز غفلت نمی کند. هم بر تربیت جسمش می پردازد هم عقل و هم روانش، هم شامل زندگانی معنوی اوست و هم حیات مادی، و بالاخره سرتاسر فعالیتهای او را در بر می گیرد . تمام وجود بشر را آنطور که هست و آنچنانکه خدا آفریده مورد توجه قرار می دهد. با همان سرشتی که از ابتدا خدا آفریده است. هیچ جزئی از آن را مورد غفلت قرار نمی دهد، و اگر استعدادی در ترکیب اصیل آن نباشد بر او تحمیل نمی کند.

روش عبادت

از بارزترین خصوصیات روش اسلامی، روش عبادت است، ولی عبادت در اینجا احتیاج به توضیح دارد. باید دانست که عبارت منحصر به آداب و رسوم تعبدی معروف مانند نماز و روزه و زکات. نیست بلکه دارای معنی بسیار عمیق تر و شامل تری است، و آن عبارتست از پیوند همیشگی با خدا سراسر روش تربیتی در حقیقت همان پیوند است همة فروع و شعبه های تربیت از آن سرچشمه گرفته بازگشت همة آنها هم در پایان کار به سوی آنست.

تعریف تربیت

تربیت عبارتست از فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن استعدادهای انسان در جهت مطلوب.

تعریف تعلیم

تعلیم عبارتست از فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای اینکه متعلم دانشی را واجد شود.

اهمیت تربیت از نظر پیشوایان اسلام

پیشوایان گرامی اسلام (ع) از همان ابتدا مسأله (تربیت و هدایت) مردم را در رأس برنامه های خود قرار می دادند.

معاویه بن عمار گوید : به امام صادق (ع) عرض کردن شخصی حدیث شما را نقل می کند بصورتی که در میان مردم پخش می شود و در نتیجه آن دلهای مردم و خصوصاً شیعیان شما آرامش و قدرتی می گیرد،  در حالیکه ممکن است عابدی از شیعیان شما چنین حرکتی را نداشته باشد، کدام افضل است؟

امام صادق (علیه السلام) در جواب فرمود : « کسی که حدیث ما را نقل می کند تا دلهای شیعیان و سایر مردم  از آن قدرتی بگیرد، مقامش از هزار عباد بالاتر است.»

اهمیت تعلیم از دیدگاه معصومین (ع)

پیرامون اهمیت «تعلیم » و مقام والای معلم، در سیرة معصومین (ع) و سخنان ایشان وی می گردد.

ویژگیهای تعلیم و تربیت اسلامی

۱-  تزکیه و اصلاح خویش ۲- هدایت و حفاظت از دیگران ۳- خدا را برخود و بر جزء جزء رفتار خویش ناظر داشتن ۴- اولویت حیات اخروی در عین تأمین حیات دنیوی ۵- جامعیت و شمول ۶- اختصاصی نبودن تحصیل علم ۷- تحصیل علم در هر زمان و مکان ۸- اشتمال بر علم و عقل و تجربه ۹- جهانی و جاودانی بودن ۱۰- قابلیت تحقیق و اجرا

اهداف تعلیم و تربیت اسلامی

ضرورت و نقش هدفها

برای شروع هر کاری، قبل از هر چیز باید اهداف آن کار مشخص باشد و دقیقاً بدانیم که هدف ما از انجام آن کار چیست تا از وسائل و راهها و روشهائی در انجام آن کار استفاده کنیم که در جهت تحقق اهداف مورد نظر باشد. اگر بخواهیم قسمتی از بدن یک انسان را اجرا می کنیم ابتدا باید هدف از جراحی را مشخص کنیم تا برای نیل به آن با ایجاد شرایط لازم، از وسائل و ابزار جراحی به طریق استفاده نمائیم که هدف مورد نظر تأمین گردد.

تعلیم و تربیت نیز چنین است. برای آنکه  تربیت خویش را آغاز کنیم ما ابتدا باید مطالب فراوانی جلب نظر می کند که در این مختصر به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می کنیم. ذکر همین خلاصه، حاکی از جایگاه رفیع معلم و اهمیت «تعلیم»از دیدگاه اسلام است.

امام حسین (ع) به ابوعبد الرحمن سلمی که معلم قرآن بود و به یکی از فرزندان آن حضرت سورة حمد را یاد داده بود، هدایای فراوانی عطا فرمود و هنگامی که مردم با تعجب گفتند که این معلم در خور چنین هدایائی نبود، حضرت جمله ای فرمود که ارزش این جمله به مراتب بیشتر از آن جوائز بود و مقام چنین معلمی را بیشتر تثبیت می کرد و فرمود :

«آنچه را که من در مقابل این تعلیم و آموختن تقدیم داشتم کجا و آنچه را که او به کودک من عطا کرده است کجا.»

رسول گرامی اسلام (ص) در اهمیت «تعلیم» می فرماید :

«هیچ صدقه و بخششی از لحاظ میزان پاداش و بازدة معنوی نمی تواند با نشر و تعلیم علم، برابری کند.»

همچنین فرمود: « هرگونه هدیه و ارمغانی که یک فرد مسلمان به برادر دینی خود اهدا می کند، برتر و والاتر از سخن حکمت آمیز نیست، سخنی که خداوند از رهگذر   آن بر مراتب هدایت آن برادر ایمانی افزوده و از گمراهی او جلوگیری می کند.»

امام صادق فرمود :

اگر کسی راه و رسم خیر و نیکی را به شخصی تعلیم دهد هم وزن پاداش کار نیک او، اجر و پاداشی عاید هدف از تربیت او را مشخص نمائیم. بدانیم چگونه انسانی می خواهیم بپروریم و بر فرض که تربیت مؤثر واقع شد در او چه تغییری حاصل می شود؟ تا با توجه به این هدفها ، برنامة همه جانبه و هماهنگی طرح ریزی کرده و با روش مطلوب به اجرای آن بپردازیم.

مزایا و محدودیتهای اهداف دور و نزدیک

هدف ما نقطه ای است که آدمی برای وصول به آن در حرکت و تلاش است، محرک و مشوق آدمی به کار و فعالیت و راهنمای او در حرکت است. این نقطه گاهی با ما فاصلة کمی دارد و به عبارت دیگر، هدف قریب و سریع الوصول است و زمانی فاصلة آن از ما بسی دور و همچون ستاره ای دور از دسترس است.

هدف غائی

هدف غائی تربیت و تعلیم اسلامی آن است که مقدمات حرکت و هدایت آدمی را در صراط مستقیم پرستش پروردگار فراهم آورد و معراج او را به مرحله کمال انسانی آسان سازد و راه بازگشت به احسن تقویمی را که بنیاد آفرینش وی بر آن استوار است، هموار کند و به یاری عمل صالح از مراحل و مدارج علم و ایمان بگذراند و هر لحظه بیشتر به خدا که مقصد نهائی این سیر و سلوک است، نزدیک نماید.

اهداف کلی

انسان در مقام سعی عمل و قلبی و عقلی، برای وصول به حق همواره در برابر سه امر مرتبط با یکدیگر قرار می گیرد که در عین حال هم مجاب و هم وسیلة تقرب، هم مانع و هم سبب نیل به هدفند. این امور عبارتند از :

۱-   خود انسان با همة استعدادها و امکاناتش

۲-   جامعة بشری و تاریخ آن

۳-   طبیعت

اهداف کلی تعلیم و تربیت مانند موجی از دریای هدف غائی آن سربرمی آورند و همچون مجموعه ای هماهنگ و مرتبط با یکدیگر بر پایة این هدف استوار، حول محورش در جنبشند.

بنا بر آنچه گذشت به منظور وصل به هدف غائی تعلیم و تربیت که : تسهیل سیر صعودی و متعالی انسان و تسریع حرکت و هدایت وی در صراط مستقیم پرستش پروردگار عالم است،  هدفهای زمینه ساز زیر باید همواره در عمل مدنظر باشد و بخش نخست این اهداف به عنوان امور تلقی شود. زیرا این هدف نسبت به هدفهای دیگر و در ارتباط با هدف غائی، جنبه زیر بنائی و راهگشائی دارد. تعلیم و تربیت باید بر معرفت و ایمان به خدای یکتا و اعتقاد به اسلام و قرآن متنبی باشد و عمل طبق شرایطی را که ایمانی این چنین اقتضاد کند، بینجامد.

تفاوتهای فردی از نظر قرآن کریم

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که تفاوتها و برتری بین افراد را برای ما تشریح می کند، تفاوتهای در خلقت و در عمل و در محیط های گوناگون. شکی نیست که این تفاوتهای بین افراد ناشی از حکمت الهی است، زیرا همین تفاوتها است که انسان و اجتماع را به سوی تطور و تکامل مستمر سوق می دهد، بطوی که اگر بشر مانند زنبور عسل، یکنواخت خلق شده بود، حس فرقی طلبی وبلندپروازی انسانی در نهاد او وجود نمی داشت و در آن صورت قطور و ترقی برای انسان نبود، در نتیجه انسان بر سایر مخلوقات علو و برتری نمی داشت.

حضرت علی (ع) فرمود : « خیر مردم در تفاوت آنهاست و اگر همه مساوی باشند هلاک می شوند.»

آموزش و پرورش برحسب تفاوتهای فردی

با توجه به اینکه افراد انسانی متفاوت آفریده شده اند و هریک دارای توانائیها و طاقتها وامکانات متفاوتی نسبت به دیگری است، لذا مربی شایسته کسی است که تدابیر اصلاحی خویش را در تعلیم و تربیت متربی خویش بر اساس توانائیهای او تنظیم کند و هیچگاه بیش از قدرت و امکانات وی  بر او تحمیل ننماید.

عوامل مؤثر در تربیت

وراثت

بشر از دیر زمانی به این نکته متوجه بوده است که موجود زنده، بسیاری از صفات خصائص خود رابه نسل بعد منتقل می کند و در واقع نسل بعد وارث صفات نسل قبل است.

وراثت از دیدگاه احادیث

۱-   رسول اکرم (ص) فرمود :

«ببنید نطفة خودتان را در چه محل مستقر می کنید، از قانون وراثت غافل مباشید، توجه کنید زمینة پاکی باشد تا فرزندان شما صفات ناپسند نشوند.»

۲-   علی (ع) فرمود :

«سجایای اخلاقی دلیل پاکی و فضلیت ریشة خانوادگی است.»

۳-   محمد حنیفه فرزند علی بن ابیطالب (ع)

در جنگ جمل پرچمدار لشکر بود. علی (ع) به او فرمان حمله داد. محمد حنیفه حمله کرد ولی دشمن با ضربات نیزه و تیر جلو عملدار را گرفت. محمد از پیشروی بازماند. حضرت خود را به او رساند و فرمود: از ضربات دشمن مترس، حمله کن. قدری پیشروی کرد ولی باز متوقف شد. علی (ع) از ضعف فرزندش سخت آزرده خاطر شد، نزدیک آمد.

«با قبضة شمشیر بدوشش کوبید و فرمود : این ضعف و ترس را از مادرت به ارث برده ای»

 انواع وراثت

الف – وراثت خصوصیاتی : وراثتی است که با جسم پیوستگی دارد مانند گروه خون ، شکل طول قامت، رنگ صورت و مو و چشم، فرم صورت و امثال آن بنابراین اگر پدر و مادری سیاه پوست باشند، فرزند آنها نیز سیاه پوست خواهد بود.

ب- وراثت عقلی : تردیدی نیست که افراد در یک خانوادة بشری با افراد خانوادة دیگر در بسیاری از خصوصیات عقلانی و روانی فرق دارند، برخی از آنها دچار ضعف عقلی و جنون هستند، و بعضی برخلاف آن. پس بعضی از خصوصیات عقلی از طریق وراثت به فرزندان منتقل می شود.

لذا پیامبر اکرم (ص) فرمود :

«ازدواج با زنهای احمق و کم هوش اجتناب کنید، زیرا مصاحبت با آنها ناگوار و فرزندی که از او متولد م شود تباه و بی ارزش است.»

چ)وراثت اخلاقی : سجایای اخلاقی و صفات پسندیده با سیئات اخلاقی و ملکات ناپسند پدران و مادران نیز در فرزندان زمینه هایی را ایجاد می کند. پدران و مادران  شجاع  و  سخی فداکار و خدمتگذار اغلب فرزندان پر مایه و با فضلیت می آورند برعکس از  خاندانهای  بخیل  و  زبون،  خودخواه  و  ترسو  بیشتر بچه هایی پست و فرومایه متولد می شوند.

جلوگیری اسلام از وراثت ناپسند

یکی از صفات خطرناکی که از راه وراثت به فرزندان منتقل می شود جنون است، پدر و مادر دیوانه فرزند دیوانه می آورند و این خود قانون اجتناب ناپذیر طبیعت است. مولود دیوانه نه تنها خودش بدبخت است بلکه می تواند منشا بدبختی جامعه شود.

محیط تربیت

محیط عبارت از هر امری است که انسان را احاطه کرده است، بنابراین هرچه که انسان رشد می کند دایره محیط او وسعت می یابد.

اقسام عوامل محیط

در  محیط  غیر انسانی:  محیط غیرانسانی، کلیة عوامل غیرانسانی است که به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم در امر تربیت مؤثرند. در بین عوامل و پدیده های غیرانسانی ، عواملی وجود دارند که نشأت یافته از انسانند مثل وسائل ارتباط جمعی و یا مجلات و روزنامه ها اما در این تقسیم بندی اعتباری ما آنها جزو محیط غیرانسانی قرار می گیرند. از این دسته ، عوامل زیر را می توان برشمرد :

الف) وسائل ارتباط جمعی : که به دو دستة جدید و قدیم قابل تقسیم اند. از وسایل جدید می توان رادیو ، تلویزیون و فیلم و سینما را نام برد که نقشی حیرت انگیز در ایجاد تحویل و تغییر در فرد دارند.

۱- ایدئولوژی و فرهنگ :

آدمی به صورتی ناخودآگاه و گاهی هم آگاهانه تحت تأثیر آداب و عادات سنن و شعائر جامعه خویش است.

ج عوامل جغرافیائی و طبیعی

شرایط مختلف جغرافیائی و طبیعی بر روی انسانها، مؤثر هستند. به عنوان مثال در محیط کوهستانی به علت وضع خاص صخره ها و کوه راهها، جهندگی و دوندگی خاصی لازم است، لذا افرادی که در کوهستانها زندگی می کنند. از افرادی  که  در  دشت  به  علت  شرایط محیطی نیاز به چنین تحرکی ندارند، مقاوم ترند.

۲-   محیط انسانی :

منظور  از  محیط انسانی با کلیة افرادی هستند که فرد مورد تربیت را احاطه کرده اند. از قبیل پدر، مادر، خواهر، برادر تا معلم و مدیر، رهبر و …

مهمترین عوامل مؤثر در تربیت انسان، عوامل انسانی هستند. بر اساس اینکه افراد عامل به تعالیم مکتب باشند یا مخالف آن؟ تابع تعصبات و تقلیدهای کورکورانه باشند یا بالعکس؟ و نیز بر اساس سطوح اندیشه و فرهنگ و نوع فکر و فلسفة آنها نوع تربیت نیز مختلف خواهد بود.

این عوامل را می توان در مورد زیر خلاصه کرد :

الف- محیط خانه و خانواده :

تأثیر محیط خانواده بر کودک دارای اهمیت خاصی است، زیرا اولاً کودک در این مرحله بسیار تأثیر پذیر است و قابلیت انعطاف او زیاد می باشد. ثانیاً در این دوران، کودک بیش از همة اوقات در محیط خانه و با افراد خانواده تماس و برخورد دارد.

کودک، دین خانواده را می پذیرد. و دین در رفتار و افکار و بصیرت او در زندگی مؤثر خواهد بود، پیغمبر اسلام (ص) فرمود »

کُلُّ مَولودٍ یُولَدُ عَلَی الفطِره مَتی یکُونَ اَبَواهُ یُهَودِِِِّ اِنه وَ ینصّرانهٍ.

«هر نوزادی به فطرت اسلام و توحید متولد می شود، آنگاه پدر و مادر او را به یهودیت و نصرانیت گرایش می دهند و از راه فطرت منحرف می سازند.»

ب) محیط رفاقت و معاشرت

رسول اکرم (ص) فرمود : « هر انسانی از دین روش دوست و همنشین اش پیروی می کند. »

«سعادتمندترین مردم کسی است که با مردمی بزرگوار مخالفت و آمیزش و معاشرت داشته باشد.»

علی علیه السلام در تامة خود به حارث همدانی توصیه کرده است.

«از رفاقت با کسانیکه افکارشان خطا و اعمالشان ناپسند است برحذر باش. چه آدمی  به  رویه  و  روش  رفیقش  خو  می گیرد  و به افکار و اعمال وی معتاد می شود.»

ویژگیهای رفاقت جوانان

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله وظایف و نقش های انجمن اولیا و مربیان پیرامون تعلیم و تربیت دانش آموزان
 • مقاله جایگاه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) در تولید علم
 • مقاله تعلیم و تربیت در اسلام
 • مقاله تعلیم و تربیت از نظر نهج البلاغه
 • مقاله اهداف تربیت را از دو منظر درون دینی و برون دینی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.