مقاله بررسی حقوق کودکان در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی حقوق کودکان در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی حقوق کودکان در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده: ۶
موضوع تحقیق: ۸
تعریف موضوع تحقیق: ۸
فرضیه های این تحقیق : ۹
هدف تحقیق: ۹
اهداف جزئی : ۱۰
ضرورت تحقیق: ۱۰
محدودیت ها و مشکلات: ۱۲
تاریخچه : ۱۴
کودکان خیابانی ۱۶
خانواده ۱۷
۱- کنترل جمعیت در خانواده های طبقات اجتماعی پایین، آسیب دیده و در معرض آسیب : ۱۹
۲- حمایت خانواده ها به سمت قادر سازی و توانمند سازی : ۲۰
۳- حمایت نمودن از مادران برای سرپرستی مطلوب فرزندان : ۲۰
۴- آموزش اولیا در رابطه با فرزند پروری ۲۱
۵- آموزش زوج های جوان و خانواده هایی که قصد فرزنددارشدن دارند : ۲۲
الف- مجموعه اقدامات پیشگیرانه بنیادی در رابطه با مسائل اجتماعی، مدیریتی، سیاسی : ۲۳
۱- جلوگیری از مهاجرت ۲۳
۲- ایجاد اشتغال ۲۵
۳- تجدید نظر در کیفیت ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش سازماندهی حمایتی : ۲۶
۴- تخصیص اعتبارات کافی به سازمان های حمایتی و طرز صحیح هزینه کردن آنها : ۲۷
۵- تلاش در جهت کاستن فاصله طبقاتی : ۲۸
۶- مبارزه جدی با باندهای تبهکار، فساد و قاچاق : ۲۹
۷- مبارزه جدی با استثمارگران اقتصادی : ۳۰
۸- ایجاد کانون های نگهداری از کودکان و نوجوانان : ۳۰
۹- آموزش مسائلی مربوط به تحکیم خانواده بر فرزندان در قالب کتاب های درسی مدارس و دانشگاه ها ۳۲
۱۰- ساماندهی مؤسسات خیریه در جهت حمایت از خانواده های آسیب دیده، بی سرپرست، تک سرپرست و در معرض آسیب: ۳۳
۱۲- گسترش خدمات سازمان فنی و حرفه ای : ۳۴
حل مقطعی معضل کودکان و نوجوانان کار و خیابانی : ۳۴
۱- ایجاد هماهنگی لازم بین سازمان ها و نهادها و محدود کردن آنها : ۳۴
۲- تدارک خوابگاه و ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری : ۳۵
۳- ترویج فرهنگ پذیرش فرزندخواندگی : ۳۶
اصول حمایتی از حقوق کودک : ۳۸
شیوه های حمایت از حقوق کودک ۴۰
حمایت از زندگی کودک ۴۱
اول : حمایت های خانوادگی ۴۱
الف : نگهداری و تربیت کودک (حضانت) ۴۲
ب) اداره امور کودک (ولایت و قیمومت) : ۴۴
الف: تأمین اجتماعی کودکان ۴۵
ب : حمایت های آموزشی و فرهنگی کودکان ۴۶
سوم : حمایت از حقوق کیفری کودکان ۴۷
الف : سن مسئولیت کیفری کودکان ۴۸
ج : ایجاد مراکز اصلاح و تربیت کودکان ۴۹
د : حدود مسئولیت کیفری کودکان ۵۰
بند سوم: حمایت از کودکان نیازمند مراقبت های ویژه ۵۱
اول: کودکان نامشروع ۵۱
ب : کودک نامشروع در حقوق داخلی ۵۳
دوم : کودکان فرزند خوانده ۵۴
الف) بعثت فرزندخواندگی در حقوق بینالملل : ۵۴
ب : فرزندخواندگی در حقوق داخلی ۵۶
یک : شرایط پذیرش کودک برای سرپرستی ۵۶
قانونگذار برای داوطلبان پذیرش کودک و کودک بی سرپرست شرایطی را مقرر داشته است: ۵۶
دو : ضوابط صدور حکم سرپرستی ۵۷
سه : آثار مترتب بر حکم سرپرستی ۵۸
چهار: صلح بلاعوض ۵۹
بند چهارم : حمایت از حقوق شخصی کودک ۵۹
اول : حق کودک در برخورداری از هویت ۵۹
الف : نام و هویت شخصی کودک ۶۰
ب : ملیت و تابعیت کودک ۶۰
دوم : حق کودک در داشتن آزادی عقیده و بیان و تشکّل ۶۱
سوم: حقوق کار کودک ۶۲
کودک آزاری ۶۵
انواع کودک آزاری ۶۶
علل کودک آزاری ۶۸
حرمت اذیت و آزار کودک از دیدگاه اسلام ۷۲
فرضیه: ۷۵
فرضیه های این تحقیق : ۷۵
جامعه آماری ۷۷
جامعه آماری این تحقیق : ۷۷
نمونه گیری تصادفی ساده : ۷۷
نمونه گیری تصادفی سیستماتیک : ۷۸
روش تحقیق : ۷۹
تعریف روش تحقیق : ۷۹
انواع روش تحقیق : ۷۹
روش این تحقیق : ۸۰
((پرسش نامه)) ۸۲
فرضیه اول : ۸۵
نتایج این تحقیق : ۹۴
راه حل های پیشنهادی : ۹۷
منابع و مأخذ : ۹۹

 

منابع و مأخذ :

– کتب :

دکتر هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادی های سیاسی، پاییز ۱۳۸۴٫

ملکی، حسن، کودکان و نوجوانان خیابانی، پاییز ۱۳۸۵٫

– مقالات :

موسوی بجنوردی، سید محمد، کودک آزاری، ۱۳۸۶٫

چکیده:

تحقیقی که در پیش روست پیرامون موضوع بررسی حقوق کودک در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران می باشد که در پنج فصل تنظیم شده است:

فصل اول آن که کلیات تحقیق می باشد شامل تعریف موضوع تحقیق، چند فرضیه های تحقیق و ضرورت تحقیق  و… می باشد. فصل دوم اختصاص به ادبیات تحقیق دارد که پس از بیان تاریخچه ای در مورد حقوق کودکان مطالبی راجع به کودکان خیابانی، کودک آزاری، کار کودک و آسیب های اجتماعی آنان ذکر شده است. در فصل سوم بعد از بیان فرضیه های تحقیق و تعیین جامعه آماری و انتخاب تعدادی از جامعه به عنوان نمونه آماری به طرح پرسش نامه ای در راستای حل فرضیه ها پرداختیم و آن را در بین اعضای نمونه آماریمان پخش کرده و نظراتشان را جویا شدیم، فصل چهارم، تجزیه و تمایل فرضیه هاست که دربردارنده جداول فراوانی و نمودارهای ستونی است. نمودارهای به دست آمده بیانگر تأئید یا عدم تأئید فرضیه های مطروحه می باشد.

و در آخر به نتیجه گیری تحقیق پرداخته ایم و راه حل هایی جهت کاهش و برطرف شدن معضلات کودکان را در فصل پنجم بیان کرده ایم.

موضوع تحقیق:

بررسی حقوق کودکان در سطح بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران

تعریف موضوع تحقیق:

برای تعریف موضوع تحقیق ابتدا کودک را از دیدگاه پیمان نامه جهانی حقوق کودک معرفی می کنیم.

براساس ماده ۱ پیمان نامه حقوق کودک:

کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد مگر اینکه در یک کشور سن قانونی کمتر از ۱۸ سال تعریف شده باشد.

همه ما می دانیم که کودکان و بزرگسالان با هم تفاوت های ویژه ای دارند، بزرگسالان به خاطر زندگی طولانی تر تجارب و بیشتر اصولا ًمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. اما این گفتار در مورد کودکان صادق نیست. این در حالی است که دائماً قوانین خاصی برای حفظ حقوق بزرگسالان وضع می شود. پس با قیاسی ساده به این مهم پی می بریم که ما برای حمایت از کودکان نیاز بیشتری به وضع و تدوین این گونه قوانین داریم. بنابراین جامعه جهانی درصدد چنین اقدامی برآمد و به دنبال آن پیمان نامه جهانی حقوقی کودک تنظیم شد. متن این پیمان نامه پس از ۱۰ سال گفتگو بین کشورهای سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ به اجرا گذاشته شد. در حال حاضر از ۱۹۳ کشور جهان ۱۹۱ کشور این پیمان نامه را امضا کرده‌اند کشور ایران هم در سال ۱۳۷۳ ( ۱۹۹۴م) به صورت مشروط این پیمان نامه را امضا نمود.

فرضیه های این تحقیق :

فرضیه اول: رابطه معنی داری بین اقامتگاه مشخص برای کودک و خیابانی شدن او وجود دارد.

فرضیه دوم: رابطه معنی داری بین حمایت از حقوق شخصی کودک و بزهکاری آنها وجود دارد.

فرضیه سوم: رابطه معنی داری بین کودک آزاری و عدم سلامت روانی کودک وجود دارد.

فرضیه چهارم: رابطه معناداری بین فقر و اشتغال کودکان وجود دارد.

هدف تحقیق:

هدف کلی: هر جنینی پس از تولد به عنوان یک موجود زنده حداقل حقوقی دارد «مانند حق حیات» و این در حالی است که محور بحث ما یک انسان است نه صرفا ً یک موجود زنده و کودک توانایی احقاق حق خود ندارد پس انسان های دیگر در قبال او مسئولند اما با توجه به این مسائل ما شاهدیم که در مقایسه با سال های پیش نه تنها از رنج ها و شدت تضییع حقوق کودکان در جهان کاسته نشده بلکه هر روز بر دامنه عمق آن افزوده شده است. محرومیت کودکان از حق تحصیل، محرومیت از حق بهداشت و سلامت، محرومیت از غذا و مسکن مناسب، محرومیت از شادی و تفریح، محرومیت از امنیت روانی و اجتماعی و… هر روز بیشتر و بیشتر شده است، می شود این امنیت را ادامه داد و به کمک آمار و ارقام نمودار دنیای وحشتناکی که کودکان در آن زندگی می کنند را ترسیم کرد، می شود آن روی سکه را و انبوه ثروت های تولید شده را نیز نشان داد و طنز تلخ صحنه را دریافت. اما در این میان بعضی محرومیت ها و محروم سازی ها چنان آشکارا و مستقیم بر هستی کودکان می تازد که باقی را در سایه قرار می دهند «حق حیات» طبیعی ترین و اساسی ترین حق کودکان است. پس آنها نیاز به حمایت دارند. اولین قدم برای حمایت از آنها حمایت از حق حیات آنهاست.

اهداف جزئی :

– ترویج نگاه انسان دوستانه توأم با احترام به کودکان کار و خیابان

– رفع هر گونه تبعیض و نابرابری و تلاش برای کسب حقوق از دست رفته کودکان بدون توجه به ملیت، مذهب، نژاد، جنسیت و قومیت

– حمایت از تمامیت جسمانی کودکان در مقابل تنبیهات جسمی و بدنی کودکان

– جلوگیری از کودک آزاری

– مبارزه با اعدام کودکان زیر ۱۸ سال

ضرورت تحقیق:

از آنجا که با وجود انباشت روزافزون ثروت در جهان ۳/۲ مردم دنیا که ۷۰% آنان زنان و کودکان هستند در فقر به سر می برند و در هر ۱۲ثانیه کودکی از گرسنگی می میرد و این فاجعه جهانی طغیانی را برنمی انگیزد از هر ۶ کودک یکی به جای تحصیل و بازی کار می کند. کودکان یک جامعه آینده سازان فردای آن جامعه هستند و جامعه‌ای سالم احتیاج به زیربنایی سالم دارد. کودکانی که از سنین پایین مجبور به فعالیت های سخت بدنی برای امرار معاش خود و خانواده‌اشان هستند و زیر فشار طاقت فرسای اجتماع هر روزه شکننده تر می شوند هرگز نمی‌توانند ذهنی آزاد داشته و اندیشه ای نو را به جهان پیرامون خود عرضه کنند. این در حالی است که بسیاری دیگر از کودکان در همان جوامع از امکانات مناسبی همچون، تفریح، بازی، آرامش روانی و… برخوردارند.

در نهایت این فجایع انسانی ما را بر آن داشت که به دنیایی بهتر، شادتر، سالم تر بدون فقر و خشونت بیندیشیم و آن را برای کودکانمان مطالبه کنیم.

تاریخچه :

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد و اکثر ممالک جهان نیز بدان پیوسته‌اند. تصویب کنوانسیون جدید گامی مؤثر در جهت حفظ حقوق کودکان البته زیرا به نسبت اعلامیه جهانی حقوق کودک که سی سال پیش در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده بود حقوق و امتیازات بیشتری برای کودکان در نظر گرفته شده است.

متأسفانه برخی از کشورهای اسلامی با توهم مغایرت برخی از اصول پیش بینی شده در کنوانسیون با شرع مقدس اسلام از قبول آن سرباز زده‌اند که البته ایران هم جزء این کشورها بود که در نهایت در سال ۱۹۹۴م (۱۳۷۳) به صورت مشروط این پیمان نامه را پذیرفت.

در حال حاضر ۱۹۱ کشور جهان به این پیمان نامه پیوسته‌اند ( امید است در آینده نزدیک نیز تمام کشورهای باقیمانده با پذیرفتن این پیمان نامه گامی مؤثر در بهبود وضعیت و رسمیت حقوق کودکان جهان بردارند… )

 از آنجایی که ورود به هستی امری اختیاری برای متولد نیست و طفل در بین ۲ اجبار آمدن (تولد) و رفتن(مرگ) باید ندید پس می‌بایستی به عنوان یک انسان برای وی حقوقی منصور شد.

حقوقی که به واسطه انسان بودن و توجه به وارد شدن در جوامعی که مدنیت در آنها گسترش یافته باید به وی تقدیم شود. اما همیشه این طور نیست. یعنی یا حقوقی برای او در نظر گرفته نمی‌شود و یا حتی با در نظر گرفتن، مورد توجه واقع نشده پس کم‌کم به دست فراموشی سپرده می شود.

این امر شاید دلایل زیادی داشته باشد و یکی از این دلایل عدم توانایی کودک در دفاع از خود و حقوق مکتب خود می باشد و نیز عدم وجود تشکل یا نهادی که به طور مستمر و پی گیر در پی بدست آوردن و به منصه ظهور درآوردن این حقوق باشد.

شاید روزهایی به عنوان روز جهانی کودکی و شبیه به این عناوین در تاریخ و تقویم بسیاری از ملل وجود داشته باشد (به عنوان مثال روز ۱۷ مهر در ایران که مصادف با ۱۸ اکتبر است) و در ظاهر تلاش هایی برای این ناعدالتی های بیرحمانه انجام شده باشند اما متأسفانه این کارها و تلاش ها نتوانسته از شدت رنج ها و تضییع حقوق کودک در ایران و جهان بکاهد. و شاید بتوان گفت هر روز بر دامنه و عمق این ناملایمات افزوده شده مشکلاتی چون محرومیت کودک از حق تحصیل، محرومیت از حق بهداشت و سلامت، محرومیت از شادی و تفریح و بسیاری از حقوقی که شاید برای یک زندگی بسیار عادی لازم باشد.

پس برآن شدیم: تا مواردی را مورد بررسی قرار دهیم تا شاید در آینده نه چندان دور !!! دیگر شاهد چنین رنج های بشری که شاید بتوان به عنوان فجایع نیز از آنها یاد کرد نباشیم.

راهکارهای عملی حل معضل کودکان و نوجوانان خیابانی

 

 کودکان خیابانی[۱]

کودکان و نوجوانان هر جامعه ای قبل از هر چیز به عنوان یک انسان مطرح می باشند. بنابراین باید همانند سایر انسان ها از حقوق انسانی خوی برخوردار گردند. در مرحله بعدی به عنوان نیروهای بالقوه و سرمایه های عظیم و نهان هر جامعه ای هستند که حیات و بقای هر جامعه ای منوط به وجود آنهاست. اگر زندگی آنها تهدید گردد، حیات جامعه ای منوط به وجود آنهاست. اگر زندگی آنها تهدید گردد، حیات جامعه تهدید می گردد. از این جهت اهمیت دادن و توجه نمودن به کودکان و نوجوانان موجب بهره‌وری اقتصادی مناسب، صرفه جویی در مخارج، تعدیل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و نهایتاً تقویت ارزش‌ها و تحکیم جامعه خواهد بود. (روشن ۱۳۸۲)

از آنجایی که کودک ( و نوجوان) به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه، از جمله حمایت حقوقی مناسب است ( یونیسف ۱۹۸۹، مقدمه پیمانه حقوق کودک )، این وظیفه کلیه دولت‌هاست که زمینه پرداختن به حمایت از کودکان و نوجوانان را از ابعاد مختلف فراهم آوردند. کودکان و نوجوانان کار و خیابانی از جمله کودکان و نوجوانانی هستند که از حقوق اولیه خویش محروم می باشند. بنابراین باید تلاش گردد که با برنامه ریزی های متناسب اقدامات اولیه درباره احقاق حقین این گروه از کودکان و نوجوانان به وجود آید.

به نظر می آید اولین اقدام در پرداخت به مسأله کودکان و نوجوانان خیابانی و کار در نظر گرفتن فرهنگ (ارزش ها، اخلاقیات، عقاید، باورها، سنت ها ادبیات و…) ایران و مسائل مربوط به آن می باشد چرا که خروج کودکان و نوجوانان از منزل در فرهنگ ایرانی غیر قابل قبول و پذیرش می باشد در صورتی که همین پدیده در کشورهای مختلف غربی و آمریکای لاتین، هندوستان و… مطابق با شرایط و وضعیت اقتصادی و فرهنگی و… توسط بعضی از خانواده ها پذیرفته شده است و آنان کاری به کودکان و نوجوانان ندارند و فقط به ملاقات های متعدد اکتفا می نمایند. به عبارت دیگر توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی باید مبنا و پایه ارائه راهکارها و پیشنهادها جهت حل مشکل کودکان و نوجوانان کار و خیابانی باشد.

با این پیش مقدمه به نظر می آید جهت حل معضل کودکان و نوجوانان کار و خیابانی باید دو نوع اقدام نمود:

الف) حل بنیادی معضل کودکان و نوجوانان و خیابانی.

ب) حل مقطعی معضل کودکان و نوجوانان کار و خیابانی.

الف) حل بنیادی معضل کودکان و نوجوانان کار و خیابانی

برای حل بنیادی این آسیب اجتماعی باید به مجموعه عوامل به وجود آورنده آن دقت نمود و راهکارهایی در جهت از بین بردن یا کم رنگ کردن و خنثی نمودن اثرات آنها جستجو نمود.

در این فصل مجموعه راهکارها و پیشنهادات در قالب دو محور مربوط به کودکان و نوجوانان و خانواده، و مسائل اجتماعی مطرح می گردد. ذکر این نکته لازم است که این پیشنهادها کلی هستند و باید به هنگام اجرا کار مطلوب کارشناسی بر روی آنها انجام پذیرد.

خانواده

توجه به نهاد خانواده از بنیادی ترین اقدامات در حل معضل کودکان و نوجوانان خیابانی محسوب می گردد. چرا که در اثر توجه به خانواده بیشترین و بالاترین منافع و مصالح کودکان و نوجوانان مد نظر قرار می گیرد. وقتی که خانواده مدنظر قرار گیرد و در جهت رفع مشکلات آن تلاش می گردد و مورد حمایت قرار می گیرد، در واقع از حقوق کودکان و نوجوانان دفاع می گردد. زیرا خانواده به عنوان اولین و مهم ترین محیط رشد و تربیت کودکان و نوجوانان در سال های حساس زندگی آنها نقش به سزایی دارد.

فوکویاما در کتابش زوال خانواده را به فروپاشی بزرگ تعبیر می کند. چرا که سبب می گردد سرمایه اجتماعی علی رغم تمام خدمات اجتماعی که در جامعه مدنی و از جانب دولت ارائه می گردد رو به کاهش بگذرد. (دکتر رفیعی، رفاه اجتماعی ۳، میزگرد) به نظر می آید امروزه باید بخش عظیمی از نگاه ها جهت کاستن آسیب ها متوجه درون خانواده گردند. چرا که در خیلی از خانواده ها زمینه جرم کم‌کم به وجود می آید و خشونت در آن حاکم است. مثلاً در خانواده‌ای که پدر معتاد است یا فقر بیداد می کند، یا بیکاری وجود دارد و اکثر اعضای فعال آن بیکار هستند. یا ارتباط اعضای خانواده نامطلوب می باشد و… در چنین شرایط خانوادگی هر کودک و نوجوان متعلق به آن بالقوه، کار و خیابانی است. مؤثر و مفید بودن این نوع خانواده ها برای کودکان و نوجوانان بعید به نظر می آید و جای شک و تردید وجود دارد.

بنابراین باید تلاش کرد تا خانواده های مطلوب را بیشتر نمود. خانواده مطلوب، خانواده ای است که در آن کلیه اعضای خانواده در جایگاه خویش قرار دارند و نقش های مربوط به خود را ایفا می نمایند و رابطه متقابل عاطفی و روانی بین آنها حاکمیت می نماید.

در ماده۵ پیمان نامه حقوق کودک آمده است : «کشورهای عضو مسئولیت ها، حقوق و تکالیف والدین، یا بر حسب اعضای خانواده گسترده مطابق عرف مرسوم هر منطقه، سرپرستان قانونی یا سایر اشخاصی که قانونا ً مسئول کودک هستند را در هدایت و ارائه راهنمایی های مقتضی به روشی هماهنگ با توانایی های بالنده کودک در راستای اعمال حقوق مندرج در پیمان نامه حاضر توسط کودک، محترم خواهشمند شمرد.»

در اجرای ماده۵ پیمان نامه حقوق کودک، کاستن از آسیب کودکان و نوجوانان خیابانی در رابطه خانواده با کودکان و نوجوانان موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

۱- کنترل جمعیت در خانواده های طبقات اجتماعی پایین، آسیب دیده و در معرض آسیب :

عموما ً کودکان و نوجوانان خیابانی و کار متعلق به خانواده هایی هستند که یا آسیب دیده می باشند یا در معرض آسیب می باشند و یا اینکه از طبقه اجتماعی و پایگاه اجتماعی پایینی برخوردار می باشند. در چنین خانواده هایی به دلایل متعدد از جمله پایین بودن توان اقتصادی و متعاقب آن پایین بودن میزان رشد فرهنگی و تحصیلی، از دست رفتن اقتدار سرپرست خانواده، از هم پاشیدن ساختار و نظام خانواده و… حمایت و مدیریت و رهبری و تربیت فرزندان با مشکلاتی همراه می باشد. از سوی دیگر معمولا ً تعداد عائله چنین خانواده هایی به دلایل متعدد از جمله دلایل فرهنگی بیشتر می باشد، در نتیجه مشکلات بیشتر و جدی تر می گردد. بنابراین به نظر می رسد یکی از راه های کاستن تعداد کودکان و نوجوانان خیابانی و کار این باشد که با اجرای طرح های مختلف، تعداد زاد و ولد در این نوع خانواده ها از سوی سازمان ها و نهادی مربوطه تحت کنترل قرار گیرد. مثلا ً کمیته امداد و سازمان بهزیستی می توانند کلیه خانواده هایی را که تحت پوشش دارند، به لحاظ تعداد عائله بررسی نمایند و با همکاری شبکه های بهداشت و با اجرای طرح هایی نظیر وازکتومی و توبکتومی مانع از افزایش جمعیت این نوع خانواده شوند. یا اگر سرپرست خانواده ای دچار اعتیاد گشته و در جایی ثبت شده باید خانواده این فرد آسیب دیده، دقیقا ً تحت کنترل قرار گیرند. در طرح هایی که منجر به دستگیری معتادان می گردد، وضع خانواده ها کاملا ً مشخص می گردد و یا با مراجعه به سازمان زندان ها مطالعه وضعیت خانواده زندانیان می توان کمک مؤثری نمود.

 

۲- حمایت خانواده ها به سمت قادر سازی و توانمند سازی :

به عنوان یک واقعیت اجتماعی که در جامعه کنونی ما بحران های اجتماعی به طور کلی وجود دارند و در حال شکل گیری می باشند و دلایل متعددی نیز برای این امر وجود دارند. به عبارت دیگر باید پذیرفت که بحران ها و آسیب های اجتماعی نه تنها از بین نمی‌روند بلکه به دلایل مختلف گسترش نیز می یابند. بنابراین یکی از راهکارهای اساسی در ارتباط خانواده و بحران این است که خانواده ها به سمتی هدایت گردند که در مقابله با بحران مقاوم باشند و قادر باشند که با آسیب مقابله کنند و احیاناً عضوی از خانواده به آسیبی دچار گردید، بتوانند خانواده را از تهدید جدی نجات دهند، مثلا ً اگر یکی از اعضای خانواده دچار اعتیاد گردید بقیه اعضا باید بدانند که وظیفه شان چیست؟ و چگونه باید با عضو معتاد برخورد نمایند؟ اینها مسائلی هستند که خانواده ها در مورد آنها از توانمندی خاصی برخوردار نیستند. بنابراین برنامه ریزی ها و طرح ها باید به گونه ای باشند که خانواده هایی را که دچار آسیب اجتماعی شده‌اند، در جهت بازیافتن توانمندی‌هایشان یاری نماید. مددکاری ها و مشاوره های ارائه شده از سوی برخی از سازمان ها و نهادها کیفی نبوده و در اکثر مواقع نمی‌توانند وضعیت مراجعه‌کنندگان بهبود بخشد. در نتیجه ماهیت مشاوره و مددکاری و کارساز بودن آنها اثر خود را در نزد آسیب دیدگان از دست می دهند و خانواده همچنان در بحران باقی می ماند و زمینه ابتلا به آسیب های دیگر بیش از پیش فراهم می گردند.۱کودکان و نوجوانان خیابانی حسن ملکی ص۱۴۵- ۱۳۸۵- نشر آییژه

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه حقوق کودک آزاری
 • مقاله تربیت کودکان
 • مقاله نقش ضمیر ناخودآگاه در نقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم
 • مقاله ارزشیابی شخصیت کودکان
 • مقاله کودکان بیش فعال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.