مقاله بررسی دار و ابزار بکار رفته در کارگاه های بافت منطقه راور و کاشمر و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن ها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی دار و ابزار بکار رفته در کارگاه های بافت منطقه راور و کاشمر و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن ها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی دار و ابزار بکار رفته در کارگاه های بافت منطقه راور و کاشمر و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن ها  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
دار ۲
سردار و زیردار ۲
راست روها ۲
راست روها ۲
هاف ۲
کجو ۲
نیمکت ۲
گوه ۳
انواع دار ۳
دارهای افقی:(دارزمینی یا دار خوابیده) ۳
دار عمودی ۴
دار ثابت فارسی ۵
دار ترکی(تبریزی) ۶
دار فندک دار ۷
دار گردان ۸
ابزار فارسی بافت ۹
چاقو(کارتک) ۱۰
قیچی فارسی بافت ۱۰
دفتین(شانه، کرکیت) ۱۱
ابزار بافت ترکی ۱۲
قلاب ۱۲
سیخ ۱۲
دفه(دف) ۱۲
قیچی(مقراض) ۱۳
قشنو(شانه- اره) ۱۳
بررسی دار و ابزار به کار رفته در کارگاه های بافت منطقه راور و کاشمر و ارائه راهکار ۱۴
شهر راور ۱۴
دار افقی ۱۴
دار کرمانی یا گردان ۱۶
دار مختلط دیواری ۱۷
شهر کاشمر ۱۸
بررسی دارهای افقی کاشمر ۱۸
دارهای ترکیبی ۱۹
دارهای تمام چوبی ۱۹
دارهای با تیرهای عمودی دو پایه یا دوبل ۱۹
دارهای صنعتی ۲۰
دارهای با تیر افقی کشویی ۲۰
دار باسیستم سفت کن حلقه ای ۲۰
دار با سیستم تنظیم و کشش چله بر روی ستونهای عمودی ۲۱
دار شبه فندکی ۲۱
دار فارسی ۲۲
انواع نشیمن دار ۲۲
نیره یا گله ۲۲
بررسی ارگونومیکی دار قالی ۲۳
عواقب بی توجهی به اصول ارگونومی ۲۴
دامنه مطالعات ارگونومیکی ۲۴
جنبه های فیزیکی ارتباط بین اسنان و دستگاه دار قالی ۲۴
جنبه های شناختی و ادراکی ارتباط انسان و ماشین ۲۵
ایستگاه کار قالیبافی ۲۵
آنالیز ارگونومیک ایستگاه کار ۲۶
آنالیز کینزیولوژیک نشستن ۲۶
شرایط ارگونومیک کار نشسته ۲۷
زاویه نشستن ۲۷
ابعاد کفی صندلی ۲۸
ابعاد پشتی صندلی ۲۸
انحنای پشتی صندلی ۲۹
بلندی و عمق صندلی ۲۹
شیب کفی صندلی ۳۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۱
جداول ۳۵
منابع و مآخذ ۳۶

فهرست منابع و مآخذ:

۱- ژوله، تورج / پژوهشی در فرش ایران / آبان ۸۱ / تهران
۲- پرهام، سیروس / دستبافته های عشایری و روستایی ایران / جلد ۱ و ۲ / ۱۳۷۱ / تهران
۳- وزوی، منصور / هنر و صنعت قالی ایران / ۱۳۵۰ / تهران
۴- وکیلی، ابوالفضل / کارگاه قالی بافی / ۱۳۸۳ / انتشارات شابک / تهران
۵- نصیری، محمد جواد / سیری در هنر قالی بافی ایران / ۱۳۷۴ / انتشارات برنگ / تهران
۶- تحقیقات میدانی انجام شده در کارگاه های بافت راور و کاشمر

 

چکیده:

پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی و بررسی آماری در خصوصی دار قالی و ابزارهای بافت در شهرهای راور و کاشمر نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت. پس دارهای موجود به لحاظ مقاومت بررسی شده و مشخص شد که در دارهای بدون جک، و کمانش در وسط تیر افقی به وجود می آید و استفاده بیشتر بافندگان از دارهای عمودی استفاده می کنند. استفاده از دفه های سنگین در شهرهای راور و کاشمر باعث عوارضی ارگونومیکی می شوند و هم چنین عدم استفاده از تکیه گاه و جدال در این شهر ما که از دارهای عمودی استفاده می کنند از مهمترین مشکلات این مناطق می باشد و می توان با بررسی ابزار بافت بررسی مشکلات این ابزار را پیشرفته و مکانیزه کرد که سرعت کار و بافت بالا رفته و فرش هایی با عیوب کمتر تولید کرد که به بافند. هم آسیب کمتری برسد.

اهداف:

الف) اهداف اصلی:

۱- شناسایی و تأثیر ویژگی های دار و ابزار قالیبافی

۲- شناسایی تأثیر شیوه های بافت و عملیات تکمیلی رایج بر کیفیت فرش دستباف در مناطق مورد مطالعه

۳- شناسایی تغییر و تحولات دار و ابزار قالی بافی و تأثیر آن ها بر کیفیت فرش دستباف در مناطق مورد مطالعه

۴- ارائه راهکارهایی مناسب قابل اجرا جهت بهبود کیفیت فرش دستباف در مناطق مورد مطالعه

ب) اهداف فرعی:

۱- کاهش اثرات مخرب دارهای موجود بر روی سلامت بافندگان

۲- شناخت انواع دارهای موجود در منطقه

۳- براورد نیازهای ارگونومیک در میان بافندگان و افزایش بهره وری و رفاه ایشان

فرضیات و سؤالات:

۱- ویژگی های دار قالی و ابزار قالی چه تاثیری بر کیفیت فرش دستباف هر منطقه راور و کاشمر دارد؟

۲- تغییرات و تحولات دار و ابزار قالیبافی چه تأثیری بر کیفیت فرش دستباف آن ها داشته است؟

۳- دارهای قالی موجود با ارگونومی قالیبافان سازگاری ندارند و همین امر باعث بروز بیماری می گردد؟

۴- دارهای موجود از نظر سازه ای بر روی کیفیت و سلامت بافت تأثیر منفی می گذارد؟

مقدمه:

ذوق و خلاقیت هنری هر جامعه ای از سنن زندگی و سوابق تاریخی و محیط زیست آحاد آن قوم ریشه و الهام می گیرد و غالباً این ذوق و استعداد در یک و یا چند رشته خاص به گونه ای هست بلور می شود که رقابت جوامع دیگر با آن ملتها و اقوام در آن رشته ما به دلیل متعدد تا حدودی دشوار می گردد.

از جمله هنرهایی که در این سرزمین در مرور زمان به دوره کمال و استادی رسیده و ذوق هنرمندا ایرانی در جنبه آن فرصت تجلی وافر یافته هنر قالی بافی است. بافندگان ماهر در هنر قالی بافی به علت شرایط سخت کار و محیط های نامناسب و غیربهداشتی کارگاه به بیماری های فلج، کوری، رماتیسم، و تنگی نفس مبتلا می شوند، ابزارهای قالی بافی قدمت دیرینه ای دارند که یکسری ابزار توسط دکتر علی حصوری کشف شد متعلق به دوره مفرع و عصر آهن است. با بررسی و مقایسه این اشیاء و با شکل مفرغ ابزارهای قالی بافی امروزه که مورد استفاده قرار گرفته تغییر چندانی در آن رخ نداد.

قدمت فرشبافی را به هزاره سوم تا هزاره دوم قبل از میلاد تخمین زده اند که می توان با بررسی دار و ابزار را پیشرفت و مکانیزه کرد که سرعت کار و بافت بالا رفته و فرش هایی با عیوب کمتر تولید کردند و به بافنده آسیب کمتری برسد. 

دار:

دار عبارت است از چهارچوبی، چوبی یا فلزی که به شکل مربع یا مستطیل می باشد و نقش ستون را در بافت فرش ایفاء می کند و از سر دار، زیر دار، راست روها، پایه، پیچ(دارهای افقی) و گوه(دارهای چوبی) تشکیل شده است. سایر اجزاء دار عبارتست از: هاف، کجو و نیمکت.

سردار و زیردار:

عبارتند از دو تیر افقی موازی با زمین که اسکلت اصلی دار را به همراه راست روها تشکیل می دهند.

راست روها:

۲ تیر عمودی موازی با هم که عمود بر سردار و زیردار قرار گرفته اند.

هاف:

میله ای استوانه ای شکل و نازکتر از چوب کجو که در دارهای کجودار این چوب بین سردار و کجو قرار می گیرد. این چوب به طور آزاد گردش می کند و تارهای زیر و رو را از هم جدا می کند.

کجو:

میله ای استوانه ای شکل که قطر آن از(cm6- 4) متفاوت است که چله ها را تنظیم و تفکیک می کند و از کجی کناره های فرش جلوگیری می کند.

نیمکت:

وسیله ای است چوبی که از یک تخته که باید حداقل پهنای آن ۳۵ سانتی متر باشد و ۴ پایه تشکیل شده است و برای نشستن بافنده مورد استفاده قرار می گیرد.

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق قالی های کتیبه دار موزه فرش ایران
 • مقاله فرش دوران سلجوقی
 • مقاله بررسی تأثیر هنر غرب بر هنر فرش دوره قاجار
 • مقاله فرش موزه ای دوران صفوی
 • مقاله قالی سبزوار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.