مقاله بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۳
فصل اول: کلیات
مقدمه   ۵
بیان مسئله  ۷
اهداف تحقیق  ۸
ضرورت و اهمیت تحقیق  ۸
فرضیه های پژوهش  ۹
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها  ۹
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
مقدمه  ۱۱
نظریه ی مثلثی عشق  ۱۲
انواع عشق  ۱۳
دلایل درست ازدواج  ۱۴
روش های مطالعه برای انتخاب همسر  ۱۶
عوامل مربوط به شرایط زندگی  ۱۷
معیارهای ازدواج موفق  ۱۸
تعریف سازگاری  ۲۰
خصوصیات سازگاری  ۲۱
راه های سازش یا سازگاری  ۲۲
مراحل بحران  ۲۳
روش های مداخله در بحران  ۲۴
خصوصیات انسان سازگار  ۲۵
تعارضات در زندگی زناشویی  ۲۶
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند  ۲۷
عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی  ۲۹
راه های مقابله با اختلالات زناشویی  ۳۱
رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی۳۳
لازمه ی حفظ روابط زناشویی  ۳۴
تعهد در زندگی زناشویی  ۳۴
چالش های زندگی مشترک  ۳۵
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال  ۳۷
خانواده ی نابسامان  ۳۹
علل خانواده ی نابسامان  ۴۰
عوارض خانواده ی نابسامان  ۴۱
تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع  ۴۳
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه  ۴۵
روش تحقیق  ۴۶
جامعه ی آماری   ۴۶
نمونه و روش نمونه گیری  ۴۶
ابزار جمع آوری اطلاعات  ۴۶
روش اجرا و نمره گذاری  ۴۷
روش های گردآوری اطلاعات  ۴۷
روش های آماری  ۴۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول ۱ – ۴  ۵۰
جدول ۲ – ۴  ۵۱
نمودار ۱ – ۴  ۵۲
جدول ۳– ۴  ۵۳
فرضیه ۱  ۵۳
جدول ۴ – ۴  ۵۳
جدول ۵ – ۴  ۵۴
فرضیه ۲  ۵۴
جدول ۶ – ۴  ۵۴
جدول ۷ – ۴  ۵۵
فرضیه ۳  ۵۵
جدول ۸ – ۴  ۵۵
جدول ۹ – ۴  ۵۶
فرضیه ۴  ۵۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه   ۵۸
بحث و نتیجه گیری  ۵۸
محدودیت های تحقیق  ۶۰
پیشنهادات  ۶۱
منابع و مآخذ  ۶۳
پیوست ها  ۶۶

منابع و مآخذ

۱٫ آشفته یزد ، فرزانه و همکاران ، مقایسه میزان و فعالیت زندگی زناشویی دانشجویان خانم رشته مشاوره و آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد قوچان ، ۱۳۷۸ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

۲٫ اسلامی نسب ، علی ، روانشناسی سازگاری ، ۱۳۷۳ ، انتشارات بنیاد .

۳٫ بابازاده ، علی اکبر ، مسائل ازدواج و حقوق خانواده ، ۱۳۷۰ ، بدر

۴٫ پور مقدس ، علی ، روانشناسی سازگاری ، ۱۳۶۷ ، انتشارات مشعل

۵٫ ثنایی ، باقر ، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج ، ۱۳۷۹ ، انتشارات بعثت

۶٫ حسینی بیرجندی ، مهدی ، مشاوره در آستانه ازدواج ، ۱۳۸۰ ، آوای نور

۷٫ دلاور ، علی ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، ۱۳۸۳ ، مؤسسه نشر و پیرایش

۸٫ ساعت چی ، محمود ، اصول روان شناسی ، ۱۳۶۸ ، انتشارات امیر کبیر

۹٫ ساعی ارسی ، ایرج ، درآمدی بر جامعه شناسی و آسیب شناسی خانواده نابسامان ، ۱۳۸۲ ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ابهر

۱۰ . سرمد ، زهره و همکاران ، روش های تحقیق در علوم رفتاری ، ۱۳۷۹ ، انتشارات دفتر نشر آگاه

۱۱ . سیف ، علی اکبر ، روان شناسی پرورشی ، ۱۳۷۹ ، نشر آگاه

۱۲٫ شریعت مداری ، علی ، روان شناسی تربیتی ، ۱۳۶۹ ، انتشارات امیر کبیر

۱۳٫ شعبان زاده ، شقایق ، مقایسه میزان سازگاری زناشویی براساس سن به هنگام ازدواج در بین کارکنان متأهل دانشگاه آزاد قوچان ، ۱۳۸۲ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

۱۴٫ قصابیان ، محمد رضا ، نظام خانواده در اسلام و ایران ، ۱۳۸۴

۱۵٫ کلینکه ، محمد خانی ، شهرام ، مهارت های زندگی ، ۱۳۸۰ ، ( اسپند هنر )

۱۶٫ مظاهری ، علی اکبر ، جوانان و انتخاب همسر ، ۱۳۷۳ ، انتشارات پارسیان

۱۷٫ ملازمانی ، علی و همکاران ، بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه ،۱۳۸۴

۱۸٫ موهبتی ، حوا و همکاران ، مقایسه میزان رضایتمندی زناشویی در بین فرزندان اول و دوم و سوم ، ۱۳۸۲

۱۹٫ مهارت مدیریت خانواده ، آموزش و پرورش ، ۱۳۸۶

۲۰٫ میر محمد صادقی ، مهدی ، ازدواج ، سازمان بهزیستی کشور ، ۱۳۸۴ ، معاونت امور فرهنگی و پیش گیری ، دفتر پیش گیری از آسیب های اجتماعی

۲۱٫ نوابی نژاد ، شکوه ، مشاوره ی ازدواج و خانواده درمانی ، ۱۳۷۶ ، انجمن اولیاء و مربیان

۲۲٫ وفادار ، راحله ، بررسی تفاوت میزان سازگاری زناشویی زوجین شهرستان قوچان ، ۱۳۸۵ ،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

۲۳٫ هومن ، حیدر علی ، شناخت روش علمی در علوم رفتاری ، ۱۳۷۳ ، نشر پارسا

مقدمه

ازدواج در لغت به معنی با هم جفت شدن ، و یا قرین شدن است و در اصطلاح ، یک ارتباط جسمی و عاطفی با جنس مخالف است که طبق قوانین شرعی و عرفی انجام می شود . یعنی در واقع عقد ازدواج ، مجموعه ی ضوابط و مقررات و قراردادهایی است که روابط جنسی زن و مرد را متناسب با سنت و قانون هر جامعه تنظیم می کند .

ازدواج راه طبیعی برای ارضای میل جنسی زوجین است و اسلام ازدواج را آسان گرفته است تا موانع از بین برود .

در تعریف ازدواج گفته اند که ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را بر پایه ی روابط پایای جنسی موجب می شود و با انعقاد قرارداد اجتماعی روابط جسمانی مشروع بین زوجین را تأیید نموده و زن و مرد را در تحت عنوان خانواده با هم خویشاوند می سازد . ازدواج از نظر طبیعی نوعی کمال برای انسان محسوب می شود ، زیرا خلقت انسان به گونه ای است که نیازمند به جفت و همسر است و با لحاق به جنس مخالف است که کامل شده و اعتدال می یابد و وجود غریزه ی جنسی و میل به همسر نیز در واقع ودیعه ای است الهی تا بشر در جهت کمال خود تلاش نموده وتولید مثل نماید .

بنابراین انسان بر اساس قانون آفرینش و حکم فطرت و برای بقای نسل و آرامش جسم و روح حل مشکلات زندگی نیازمند به ازدواج است و در نهاد زوجیت مسئله تکمیل و تکامل نهفته شده است .

زن و مرد در سایه ی ازدواج مشروع مکمل یکدیگر می شوند و هر کدام می توانند طریق سعادتمندانه ای را در پیش گیرند . نقایص خود را توسط یکدیگر رفع کنند ، دلدار و آرامش بخش یکدیگر باشند و در رفع مشکلات و مسائل پناه یکدیگر باشند و از طرف دیگر ازدواج سبب دوام و پایداری نسل است و دوام و بقای بشر وابسته به آن است . مضاف بر اینکه ازدواج از انحرافات نیز جلوگیری می کند . به عقیده ی روان شناسان یکی از روش های حفظ سلامت جامعه ازدواج است . زیرا خانواده مولود ازدواج است و این واحد اجتماعی با ازدواج تشکیل شده و در سایه ی ارتباط سالم محفوظ می ماند و با سلامت خانواده سلامت جامعه نیز تأمین می شود .

علمای اخلاق نیز معتقدند که به وسیله ی ازدواج می توان با فساد و فحشا و رفتار ناپسندی که در ارتباط با غریزه ی جنسی از انسان سر می زند ، می توان مقابله نمود .

جامعه شناسان ازدواج را دارای چهار خصلت دانسته اند :

۱٫ قرارداد اجتماعی: ازدواج قراردادی اجتماعی است که بر اساس قوانین شرعی و عرفی شکل گرفته است .

۲٫ مداومت و پایایی: ازدواج موجب برقراری روابطی مداوم وپایا بین زوجین می گردد .

۳٫ تخالف جنسی: در ازدواج دو جنس مخالف ( مذکر و مؤنث ) با هم تشکیل خانواده می دهند .

۴٫ ارتباط جسمانی: براساس قوانین و مقررات شرعی و عرفی در ازدواج زمینه ارضای غریزه ی جنسی برای زوجین فراهم می شود . ( قصابیان ، ۱۳۸۴ ) .

نظریه ی مثلثی عشق

اشترنبرگ ( ۱۹۸۷ ) در نظریه مثلثی عشق خود ، عشق را به سه بخش قسمت می کند :

الف ) میل                             ب ) صمیمیت                          ج ) تعهد

« میل » به انگیزه هایی اشاره دارد که به عشق رهنمون می شوند . ( انگیزه هایی مانند جذابیت و تمایلات جنسی . ) اما از طرف دیگر به نیازهایی از قبیل عزت نفس ، نزدیک بودن و خود شکوفایی هم اشاره دارد .  « میل » در عین حال بسیاری از هیجان ها را نیز در بر می گیرد . ( هیجاناتی از قبیل آرزو ، شرم ، آسیب پذیری ، تحسین و اشتیاق . ) پس میل دو مؤلفه هیجانی و انگیزشی عشق را در بر می گیرد .

« صمیمیت » به رفتارهایی اطلاق می شود ، که نزدیکی عاطفی را افزایش می دهد . نزدیک بودن عاطفی شامل حمایت و در متقابل ، ارتباط برقرار کردن و سهیم کردن خود فعالیت ها و داراییهایمان با دیگری است .

« تعهد » به دو گونه تصمیم بازمی گردد . ابتدا تصمیم کوتاه مدتی مبنی بر این که آیا آن چه که هست را عشق بنامیم یا نه ؟ و دوم تصمیم بر این که آیا برای حفظ آن عشق به سوی آینده ای قابل پیش بینی تلاش کنیم یا نه . تعهد ، بیش تر کارکرد شناختی دارد تا کارکرد هیجانی و شامل قصد هوشیارانه و اراده می شود .

در روان شناسی سه مؤلفه ی رفتار ، شناخت و هیجان در دهه های اخیر ، اساس و بنیان پدیده های روانی شناخته شده است  و عشق نیز به عنوان یک پدیده ی روانی از این موضوع مستثنی نیست . بنابراین می توانیم بگوییم که « میل » مؤلفه های هیجانی عشق ، « صمیمیت »  مؤلفه رفتاری ، و            « تعهد » قسمت  شناختی آن است . ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۴ )

انواع عشق :

فقدان عشق :

در این رابطه هیچ یک از عناصر عشق حضور ندارند . این رابطه را در زندگی روزانه با مردم عادی داریم .

اگر احساستان در باره ی شریک زندگیتان از این نوع باشد ، می توان گفت که رابطه تان در معرض خطر است .

عشق دوستانه :

این احساس زمانی دست می دهد که میل و تعهد به مقدار کم وجود داشته باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد اما ، صمیمیت در حد بالایی حضور دارد . این احساس را معمولا در رابطه با دوستان صمیمی داریم .

عشق شهوانی :

میل در این عشق بیش تر حضور دارد . هیجانات و میل زیادی دراین رابطه وجود دارد ،اما صمیمیت و تعهد درسطح ضعیفی قرار دارد .

عشق پوچ :

این عشق زمانی احساس می شود که تعهد قوی باشد ، اما میل و صمیمیت در سطح پایینی قرار داشته باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد . این ویژگی اغلب در زوج هایی دیده می شود که مدت زیادی از ازدواج آن ها می گذرد و به خاطر بچه ها در کنار یکدیگر زندگی می کنند و می خواهند رابطه را حتی اگر از نظر روانی و جسمی یکدیگر را ارضاء نکنند ، حفظ کنند .

عشق خیال انگیز :

این عشق در بین زوج هایی مشاهده می شود که رابطه ی آن ها تا اندازه ای تازه است . میل و صمیمیت شدید است ، اما زوج ها به اندازه ی کافی ، زندگی مشترک یا تجربه های مشترک ندارند که متقابلاً احساس تعهد کنند .

عشق مشفقانه :

در این عشق صمیمیت و تعهد شدید است ، اما میل ضعیف است . عشق مشفقانه در بین زوج هایی دیده می شود که به مدت تقریباً طولانی با هم هستند و از یکدیگر رضایت دارند ، اما جاذبه ی جنسی آن ها از بین رفته است .

عشق ابلهانه :

در این عشق میل و تعهد بالاست اما صمیمیت ضعیف است . عشق ابلهانه در زوج هایی دیده می شود که یک عنصر مشترک قوی دارند و به همین دلیل تصمیم می گیرند ازدواج کنند ، حتی اگر یکدیگر را اصلاً نشناسند .

عشق کامل :

این عشق سه عنصر را به طور سخاوتمند در خود جای داده است . عشقی است که همه ی ما آن را در خواب می بینیم همان طور که اشترنبرگ می گوید ، رسیدن به این مرحله خیلی آسانتر از نگهداشتن آن است . ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۴ )

دلایل درست ازدواج

۱-مصاحبت و همراهی : شریک شدن با دیگری در زندگی دلیل رایج و مناسبی برای ازدواج است . مصاحبت و همراهی به این معنی است ، که در سفر زندگی شریک و همراهی داشته باشیم . هرچند برخی از مردم به اشتباه تصور می کنند که ازدواج به تنهایی آن ها خاتمه خواهد داد. اگر زن برای خود مقصدی نداشته باشد ، شاید بتوان او را به همراهی فراخواند . اما همراهی با فردی که قصد معینی ندارد ، چندان رضایت بخش نیست و اگر دیگری را با اجبار همراه خود کنیم ، باز هم سفر دلنشین نخواهد بود و تعارض و دلزدگی را در خود نهفته دارد .

۲- عشق و صمیمیت : نیاز به عشق و صمیمیت ، با نیاز به مصاحبت و همراهی رابطه دارد . محبت اصیل و حقیقی برای فرد فرد آدمیان هدیه ای فوق العاده است .

۳- شریک حمایت کننده : دلیل مناسب دیگر ، فرصتی است که ازدواج برای رشد فرد به عنوان یک انسان فراهم می کند . اگر یکی از دو نفر فقط به فکر رشد خود و علایق حرفه ای و نیاز خود به شهرت و موفقیت باشد . ازدواج نمی تواند بقا داشته باشد یا حداقل بقای رضایت بخشی نخواهد داشت . اما شریک شدن در موفقیت های یکدیگر و حمایت اصیل و صمیمانه می تواند ارتباط را تقویت کند و به آن ثبات بدهد . ازدواج مناسب می تواند بهترین فرصت برای موفقیت هر دو نفر باشد .

۴- شریک جنسی : ازدواج منبع با ثباتی برای ارضای جنسی هر دو نفر است و راهی است مشروع و مجاز برای بروز هیجانات و رفتارهای جنسی . اما اگر ارتباط جنسی دلیل اصلی ازدواج باشد ، معمولاً با ازدواج موفقی رو به رو نخواهیم شد .

۵- والد شدن : دلیل رایج دیگر جهت ازدواج صاحب فرزند شدن است . والد شدن البته موهبتی آمیخته با تضاد است . از یک سو تربیت فرزند وظیفه ای سخت و اغلب حتی دلسرد کننده است اما از طرف دیگر کاری بسیار رضایت آور است . وقتی فرزندان بزرگ می شوند و به حد کافی مستقل می شوند ، اکثر والدین بیان می کنند که این تجربه برای همه ی عمر آن ها کافی بوده است و دیگر نمی خواهند که صاحب فرزند شوند . اما اغلب خواهند گفت اگر یک بار دیگر به دنیا بیایند باز هم تصمیم به داشتن فرزند خواهند گرفت . هر فردی نمی تواند پدر یا مادر خوبی باشند و این البته وظیفه ای دشوار است . آمدن فرزند می تواند برای ازدواج تأثیر مثبت یا به عکس تأثیر منفی و مخرب داشته باشد .

زوج هایی که با موفقیت فرزندان خود را بزرگ کرده اند ، انسجام با اهمیتی بین خود ایجاد می کنند و از آن چه که با هم انجام داده اند ، احساس افتخار و غرور می کنند ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۴ ).

روش های مطالعه برای انتخاب همسر

برای تحقیق پیرامون شناخت همسر آینده از روش های مختلفی استفاده می شود که عبارتند از :

الف- روش های غیر مستقیم

در ابتدا برای شناخت فرد مورد نظر باید از افرادی که با وی در تماس هستند اطلاعات لازم کسب شود .

منابع کسب اطلاعات به روش غیر مستقیم عبارتند از :

۱-همسایگان

۲- خویشاوندان و دوستان خانواده

۳- همکاران پدر و مادر و سایر اقوام

۴- محل تحصیل و شغل

۵- همکلاس ها و … .

معمولاً کسی که می خواهد ازدواج کند باید در اطراف و جوانب به تفحص و جستجو بپردازد و درباره ی خانواده و همکاران ، همکلاسی ها و دوستان فرد تحقیق و بررسی کند و از بین افراد ذی صلاح برای تکمیل اطلاعات خود اقدام کند .

برای انتخاب باید در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، تحصیلات ، وضعیت مالی ، اخلاق ، سن و شغل اطلاعات لازم کسب شود و فرد از نظر تطبیق وضعیت طرق مقابل با شرایط خودش بررسی های کافی به عمل آورد .

ب- روش های مستقیم

دین اسلام بررسی های مستقیم زن ومرد را در صورتی که قصد ازدواج داشته باشند مجاز دانسته است . ( حسینی ، ۱۳۸۰ ).

 عوامل مربوط به شرایط زندگی

درآمد و اشتغال

درآمد کم و نا امن شغلی با رضایت مندی زنا شویی پایین همراه است ، هنگامی که زوجین دائماً درباره ی پول نگرانی داشته باشند رضایت مندی زناشویی پایین خواهد آمد به ویژه برای شوهرها . رضایت مندی شغلی با خشنودی زناشویی رابطه دارد ، اما موفقیت شغل نیز ممکن است مسائل و مشکلات خاص خود را داشته باشد . معلوم شده است که اگر شوهران پر درآمد مجبور باشند قسمت عمده ای از زمان را بیرون از خانه به سر ببرند رضایت مندی زناشویی کاهش می یابد . بررسی ها درباره ی اثرات زمان مصرف شده برای کار به جای بودن در خانه ظاهراً می تواند حاکی از آن باشد که اگر زنان در خارج از خانه کار بکنند ازدواج ها به خطر می افتد .

فرزندان

هوفمان و می نیس گزارش کرده اند که بسیاری از والدین معتقدندداشتن فرزند باعث نزدیکی زن و شوهر به یکدیگر می شود و برخی از زوج ها به این امید بچه دار می شوند که این کار رابطه ی آن ها را تقویت کند . گزارش ها حاکی از آن است که بسیاری از زن و شوهرهایی که پس از تولد فرزندان در خطر تباهی زناشویی قرار دارند ، آن هایی هستند که سازگاری زناشویی شان قبل از ورود فرزندان در نازل ترین درجه بوده است . زوج هایی که قبل از تولد کودکان کارکرد سالمی داشته اند با تجربه ی پدر و مادر بودن کنار می آیند . ظاهراً فرزند داشتن به امید بهبود یک ازدواج متزلزل کاری اشتباه است .

بهترین کار این است که ابتدا ازدواج را بهبود بخشید . والدین بالقوه می توانند با بحث راجع به معایب و محاسن احتمالی پدر و مادر شدن خود را برای بچه دار شدن آماده سازند . ممکن است آن ها به بحث راجع به موضوع هایی از قبیل تنظیم مسئولیت های مربوط به فرزند پروری و فنون آن ها بپردازند . عشق به کودک به طور خود به خود در زمان تولد به جوش نمی آید . در این جا نیز به مانند سایر صورت های کشش و جاذبه ی بین فردی هنگامی که تجربه های زندگی به قدر کافی به دست آمد ، این علاقه به وجود می آید .

بیماری

70,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران
 • بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
 • مقاله حقوق زوجه بر زوج
 • مقاله حقوق زن در اسلام
 • مقاله ازدواج وطلاق
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.