مقاله بررسی قالی بافی و تجارت فرش در اراک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی قالی بافی و تجارت فرش در اراک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی قالی بافی و تجارت فرش در اراک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

پیشگفتار ۱
تاریخچه ۲
فصل اول
پروپوزال ۵
فصل دوم
ادبیات موضوعی ۱۱
مراکز تولید فرش در اراک ۱۵
وجوه اقتصادی فرش در اوج شکوفائی ۱۶
ویژگیهای فنی ۱۷
رنگ و رنگرزی در فرش اراک ۱۹
طرح و نقشه ۲۰
طرحهای مورد استفاده عبارتند از ۲۲
تجارت فرش ۲۶
بازار وشهر قدیمی به عنوان مراکز سازماندهی تولید وتجارت فرش ۲۷
اشکال سازماندهی تجارت شهری فرش ۲۹
فصل سوم
مصاحبه به حقدادی رئیس سابق شرکت فرش اراک ۳۱
مشکلات بانکی مانعی در مسیر توسعه تولید ۳۳

فصل چهارم
تحلیل نتایج حاصل از طرح ۳۷
فصل پنجم
پیشنهادهای اجرایی نتایج طرح ۳۹
منابع ۴۲

منابع :

۱٫ فصل نامه راه دانش ، شماره۱۱ و ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۷۶، ویژه تحقیقات فرهنگی هنری استان مرکزی
۲٫ یساولی، جواد، کتاب(قالی ها و قالیچه های ایران) انتشارات یساولی، چاپ اول
۳٫ بررسی فرش های ساروق و فراهان (پایان نامه خانم مریم پشنگ پور)
۴٫ صور اسرافیل، شیرین، کتاب(غروب زرین فرش ساروق) چاپ ۷۲
۵٫ هانحگدین ، آرمن، کتاب (قالی های ایران) ترجمه اصغر کریمی

 

چکیده

تحقیقی که هم اکنون در اختیار شماست به معرفی یکی از مهمترین مناطق قالی بافی می پردازد. شاید نمونه اولین گام برای تحقیق علمی در زمینه ی قالی بافی وتجارت فرش در اراک بتوان این تحقیق را با نگرشی تازه در روند تاثیر گذاری شرکتها برفرش اراک یافت این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد که با استفاده از کتاب های موجود در کتابخانه  واستفاده از پایان نامه در این زمینه مطالب آمده در این تحقیق به پنج فصل کلی طبقه بندی شده.

پیشگفتار

در این برسی نگاه ما به فرش منطقه و فرش اراک، به دلیل شهرت خاص آن نگاهی پرسشگر بود که بی تردید فقط میزان اندکی از انبوه فرشهایی را که زمانی به دست تجار و شرکت های خارجی به اروپا و امریکا حمل می شد تأمین می کرده است.

پس کیفیت این فرش چگونه بود است که نام و شهرت آن بر تمام فرش منطقه و فرشهایی با سابقه و قدمت نظیر فرش فراهان و مشک‌‌آباد و غیره سایه افکنده بود.

بی گمان فرشبافی در ایران حاصل نوعی استعداد غریزی و فطری است که بر بستری از شرایط زیستی نامساعد و استفاده از برخی امکانات بومی و محلی شکل گرفت و قوام یافته است.

فرشهایی که به هر دلیلی اعتباری هنری می یابد، پیش از آنکه کالایی تجاری باشد جزئی از فرهنگ ملی محسوب می شود.

تاریخچه

ازآنچه که درباره تاریخچه اراک کفتم برمی آید که این شهر سابقه دیرینی در فرشبافی ندارد ولی شواهد تاریخی و وضعیت نطقه ای حکم بر ان دارد که به همان دلایلی که در شهرهای اطراف ان یعنی قم وکاشان اصفهان همدان فرشبافی وجد داشته این منطقه نیز از فرشبافی بی نیاز نبوده ودر بعضی از بخشهای آن یعنی ساروق فراهن سربند و مدادآباد از قدیمی ترین ایام تولید فرش وجود داشته بنابراین بعضی از اقوام هنگام عبورش پوتند والا کتاف از فراهان در ساروق فرشی او اهدا شده است بعضی از ظهور اسلام تا قرون متمادی نشان مستندی از فرش در این منطقه نیستند زیرا صرف نظ ر از اینکه فرش کالایی منسوج واز بین رفتنی است وضعیت خاص و آرامی ودر کیوی های مدام در نقطه ی مرکزی ایران نیز خبر اقتدار کارکاههای گسترده ای و فرشهای بزرگ .بانونی نمی دهد. تولیدات نقاطی نظیر فراهان و توابع اطراف آن که به احتمال قوی در انها فرشبافی رایج بوده است نیز بدون تردید جزء فرش مناطق نظیر کاشان اصفهان و حتی ساوه به حساب آمدهاست از اواسط حکومت ناصرالدین شاه است که فرش اراک حضوری قابل لمس یافته وفرشهای منطقه شهرت جهانی می یابند. ناصر الدین شاه در سفرنامه اش درسال ۱۲۷۸ه ق به هنگام مراجعت از زیارت عتبات عالیات از راه عراق به طرف آستان وتهران مینویسد به سلطان آبد عزیمت کردیم ترتیب کوچه وتقسیم آب شهر خیلی منظم است امارت حکومت از شهر خارج است در شهر خانه ها و عمارتهای عالی بسیار است تجار آذربایجان وعده ای در این شهر به تجارت قالی مشغولند هر ساله قالی زیاد از این جا به ممالک روس عثمانی حمل می شود عراق از ممالک های خوب و حاصلخیز است اهالی آن به سبب صامت راغبند دیروز وامروز نمونه های خیلی خوب وممتاز از قالی عراق دیدیم ک مستوجب خیلی تمجید است این امر نه تنها مرغوبیت فرش اراک گواهی می دهد بلکه نمودار آن است که تولید فرش از زمانهای بیشتر در آن منطقه وضع بوده  موقعیت اداری این شهر و قرار گرفتن آن بر ر راههای بازرگانی وتجاری کشور شرایط من بی برای استقرار تجار وبازرگانان فراهم اورد برای اولین بار در صص سالهای ۱۲۵۴ ه.ش در زمان ناصر الدین شاه بازرگانام تبریزی قدام به صدور فراورده های اراک و نواحی طراف آن نمودند می توان دریافت که ارزش اقتصادی این امر در آن زمان به چه حدی می رسیدهکه حدود سالهای ۱۲۶۶ه.ش /۱۸۸۳ شرکت انگلیسی سوئیی الاصل رنگینه واسماً اقدام به گشودن دفتری در این شهر نمود به گفته سییل ادوار این امر به دنبال آن صورت گرفت که یکی از کرمندان شرکت انگلیس به نام اتراوس پیشناد می نمایدکه به جای تبدیل کردن پولهای به دست آمده به امپریال (طلایی روسی) وجود آن را صرف خریدقالی بنماید ناصرالدین شاه در سفر خود در سال ۱۳۰۹ه.ق به اراک شهادت می دهد که آن تجارتی که زیگلر مشغول ساختن بنای عظیمی بوده است که در نظر داشته شاید مدرسه ای هم جمعیت نساجی بر این اصول علمی تهیه می نماید راساس آنچه ادوارد  می گوید کارمندان شرکت زیگلر برای نخستین بار کلاسهای رنگ شده وآماده به بافندگان دادند به دنبال شرکت زیگلر طی ده سال کمپانی دیگر در اراک شروع به فعالیت کردند که نام برخی از آنها در زیر آمده کمپانی سهندو چیان نیویورک – ل فعالیت این شرکت منطقه وسعی بود که فعلاً اداری دارایی است نداری ودربیسرتان ترکیه قرار دارد وبه انبار غله معروف است.

کمپانی شرق (ازمیدی) محل کار این شرکت حدود کوچه الکه بوده

کمپانی غازان این شرکت در کوچه بانک عباس آباد قرار داشت.

شرکت تلفنیان مخصوص خرید و صددفرش ومحل کار ان دربازار سرای نزدری.

شرکت تراگوزیان محل ،کاراتن کمپانی حدود خیابان حجازی وفعالیت این شرکت چشمگیر بوده و درحدود ۲۰۰۰دار قالی داشت.

شرکت سلیم شاهنیان قاراپت شاهنیان،خیاطان،موچکیان هواسائیان،یایایان لوان داوودیان برادران سامده ای قعابیان چنگیان قونطامیان وطافشانچیان کار اکثر این شرکت ها خردی برای آمریکا ومحل فعاشیان بازار بوده است.

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت فرش اطراف تهران ورامین
 • پایان نامه شناخت بازارهای فرش
 • مقاله شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش
 • تحقیق بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات فرش دستباف
 • تحقیق تاریخچه نقش فرش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.