مقاله بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج  از دوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج  از دوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
فصل اول:
۱-۱- بیان مسئله ۲
۱-۲- اهمیت و ضرورت مسئله ۲
۱-۳- انگیزه تحقیق ۲
۱-۴- اهمیت تحقیق ۲
۱-۵- پرسش های تحقیق ۳
۱-۶- قلمرو جغرافیایی تحقیق ۳
۱-۷- زمان تحقیق ۳
۱-۸- روش تحقیق ۴
۱-۹- روش جمع آوری اطلاعات ۴
۱-۱۰- پیشینه تحقیق ۴
۱-۱۱- مشکلات تحقیق ۵
۱-۱۲- ادبیات تحقیق ۵
فصل دوم :
۱-۲- جغرافیایی طبیعی ایران ۹
۲-۲- آب و هوای ایران ۱۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۲- پوشش گیاهی و جانوری ایران ۱۱
۴-۲- گروه قومی ۱۶
۵-۲- خط ۱۷
۶-۲- دین ۱۷
۷-۲- زبان ۱۷
۸-۲- جغرافیایی انسانی ایران ۱۸
۹-۲- جمعیت کشور ایران ۱۸
۱۰-۲- جغرافیایی اقتصادی ایر ان ۲۲
فصل سوم:
۱-۳- وصلت زناشویی ۲۵
۲-۳- نظریه های در مورد ازدواج ۲۶
۳-۳- نظام خویشاوندی ۲۸
۴-۳- انتخاب همسر ۳۱
۵-۳- شکل های مبادله ۳۲
۶-۳- شکل های خاص ازدواج ۳۴
۷-۳- روابط جنسی پیرازناشویی ۳۵
۸-۳- ممنوعیت ازدواج با محارم ۳۵
۹-۳- برون همسری ۳۵
۱۰-۳- درون همسری ۳۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱۱-۳- قومیت و الگوهای قومیت در ایران ۴۰
۱۲-۳- ازدواج در کشورهای جهان ۴۱
۱۳-۳- ازدواج در ایران ۴۲
۱۴-۳- ازدواج در ادیان و مذاهب ۴۵
۱۵-۳- اهداف زناشویی ۴۷
۱۶-۳- همسر گزینی ۴۸
۱۷-۳- پیوند با سنن ۴۸
۱۸-۳- همسان همسری ۴۹
۱۹-۳- خانواده ۵۲
فصل چهارم
۱-۴- آغاز کار سلسله قاجاریه ۵۷
۲-۴- نسب و گروه های قومی قاجاریه ۵۷
۳-۴- پادشاهان قاجاریه ۵۸
۴-۴- ازدواج در دوره قاجاریه ۶۲
۵-۴- ازدواج پادشاهان در دوره قاجاریه ۶۲
علل اجتماعی حرمسرا سازی ۶۳
۶-۴- مشخصات حرمسرای پادشاهی ۶۳
۷-۴- ازدواج در میان مردم ۶۷
۸-۴- اقلیت های مذهبی ۷۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۹-۴- ازدواج در قشرهای مختلف ۷۰
۱۰-۴- طلاق و وضع بیوه زنان ۷۶
۱۱-۴- شیوه مجازات زنان بدکاره در دوره قاجار ۷۶
۱۲-۴- زن عصر قاجار در خانه و جامعه ۷۷
۱۳-۴- وضع اجتماعی زنان ۷۹
۱۴-۴- مدارس دختران ۸۲
۱۵-۴- انقراض سلسله قاجاریه ۸۳
فصل پنجم:
۱-۵- آغاز عصر پهلوی ۸۶
۲-۵- شاهان عصر پهلوی ۸۶
۳-۵- ازدواج در عصر پهلوی ۸۸
ازدواج پادشاهان و شاهزادگان در عصر پهلوی ۸۸
۴-۵- اقدامات مهم رضاشاه ۹۸
۵-۵- قشربندی جامعه در دوره پهلوی ۱۰۰
۶-۵- ازدواج در قشرهای مختلف مردم ۱۰۰
۷-۵- انقراض عصر پهلوی ۱۰۳
۸-۵- ممنوعیت در ازدواجها ۱۰۳
۹-۵- مراحل و شرایط ازدواج ۱۰۵
۱۰-۵- شرایط مهم در ازدواج ۱۰۶
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱۱-۵- مندرجات سند ازدواج ۱۰۸
۱۲-۵- مهر یا صداق ۱۰۹
۱۳-۵- جهیزیه ۱۱۰
۱۴-۵- شرایط صحت نکاح ۱۱۰
۱۵-۴- شرایط عاقد ۱۱۰
۱۶-۵- فواید ازدواج ۱۱۰
فصل ششم:
۱-۶- آمار ازدواج در ایران ۱۱۳
۲-۶- عوامل جسمی در سن ازدواج ۱۱۵
۳-۶- عوامل روانی در سن ازدواج ۱۱۵
۴-۶- عوامل اجتماعی –فرهنگی در سن ازدواج ۱۱۵
۵-۶- انتخاب همسر ۱۱۶
۶-۶- عوامل اقتصادی و اجتماعی ۱۲۰
۷-۶- اشتغال ۱۲۱
۸-۶- تفاوت آمار جمعیت در شهر وروستا ۱۲۲
۹-۶- ازدواج موقت ۱۲۲
۱۰-۶- تعریف ازدواج موقت ۱۲۳
۱۱-۶- عوامل مهم ازدواج موقت در ایران ۱۲۴
۱۲-۶- تعدد زوج ۱۲۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
نتیجه گیری ۱۲۷
منابع ۱۲۹

 

منابع:

(کتابها)

۱-    آزاد، حسن- پشت پرده­های حرمسرا- ارومیه- انتشارات انزلی- چاپ هفتم

۲-    ازغندی، علیرضا- تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران- تهران- انتشارات سمت- ۱۳۷۹- جلد اول

۳-     اعزازی، شهلا- جامعه­شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر- تهران- انتشارات روشنگران و مطالعات زنان- ۱۳۷۶

۴-    امان­اللهی بهاروند، سکندر- کوچ­نشینی در ایران- تهران-  آگه- چاپ پنجم پاییز ۱۳۷۸

۵-    اندرمانی زاده، جلال- حدیدی ، مختار-پهلوی­ها، خاندان پهلوی به روایت اسناد- تهران- انتشارات وزارت امور خارجه- چاپ اول بهار ۱۳۸- جلد دوم

۶-    آوری، پیتر- تاریخ معاصر ایران- ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی- تهران- انتشارات صفا- چاپ اول ۱۳۶۳

۷-    باوزانی، الساندرو- ایرانیان تاریخ ایران- ترجمه مسعود رجب­نیا- تهران- انتشارات روزبن- چاپ اول زمستان ۱۳۵۹

۸-    برهانی، فاطمه- عوامل مؤثر بر سن ازدواج- تهران- معاونت پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ۱۳۷۲

۹-    بدیعی، ربیع- جغرافیای مفصل ایران- تهران- نشر اقبال- چاپ چهارم ۱۳۷۲

۱۰-بهنام، جمشید- ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران- تهران- انتشارات خوارزمی- چاپ سوم اسفند ۱۳۵۶

۱۱-بلادی موسوی، صدرالدی، بررسی تحول ازدواج در ایران ۱۳۷۵-۱۳۳۵ تهران- مرکز آمار ایران

۱۲-پسیان، نجفقلی- معتضد، خسرو- در عصر دو پهلوی- تهران- انتشارات جاویدان- چاپ اول ۱۳۷۷

۱۳-پهلوان،کیوان- رضاشاه از الشتر تا الاشتف- تهران – انتشارات آرون –چاپ اول ۱۳۸۳

۱۴-پیرانی، احمد – دختر یتیم –تهران – نشر به آفرین

۱۵-پیرانی، احمد- زندگی خصوصی محمد رضا شاه پهلوی – تهران – نشر به آفرین –چاپ اول ۱۳۸۲

۱۶-تاجبخش، احمد- تاریخ تمدن و فرهنگ ایران در دوره قاجاریه- شیراز- انتشارات نوید شیراز- چاپ اول ۱۳۸۲

۱۷-توماس،میشل- کلام مسیحی – حسین توفیقی – نشر مرکزمطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب – ۱۳۷۷

۱۸-جیمز ویلس، چارلز- تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه- مترجم سید عبدالله- جمشی دودانگه- مهرداد نیکنام- تهران- انتشارات زرین- چاپ اول ۱۳۶۳

۱۹- حجازی، محمد- خلاصه تاریخ ایران- نشر ابن سینا- چاپ اول دی ۱۳۳۵

۲۰- حجازی، قدسیه- ارزش زن از نظر قضایی و اجتماعی- انتشارات فردوسی

۲۱-دلدم، اسکندر – زندگی پرماجرای رضا شاه ، تهران – انتشارات گلفام-۱۳۷۰

۲۲-راوندی، مرتضی- تاریخ اجتماعی ایران- تهران- انتشارات امیرکبیر- چاپ دوم ۱۳۵۴- جلد دوم

۲۳-رستمی، فرهاد- پهلوی­ها- خاندان پهلوی به روایت اسناد- تهران- انتشارات وزارت امور خارجه- چاپ اول بهار ۱۳۷۸- جلد اول

۲۴-رضایی، عبدالعظیم- تاریخ ده هزار ساله ایران- تهران- انتشارات اقبال- چاپ ششم زمستان ۱۳۷۴

۲۵-رضایی، عبدالعظیم- تاریخ  تمدن و فرهنگ ایران- تهران- نشر در- چاپ اول ۱۳۸۱

۲۶-رضایی، عبدالعظیم- تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران- تهران- نشر علم- چاپ اول ۱۳۷۶

۲۷-روح الامینی، محمود – مبانی انسان شناسی (گردشهر باچراغ) تهران – نشر عطار چاپ نهم -۱۳۷۹

۲۸-رفیعی، حسن- حقوق زن در دوران ازدواج- تهران- نشر راهنما- چاپ اول خرداد ۱۳۶۲

۲۹-رازی، عبدالله- تاریخ کامل ایران- تهران- نشر اقبال- چاپ پنجم ۱۳۶۲

۳۰-ریویر، کلود- درآمدی بر انسان شناسی – ترجمه ناصرفکوهی –تهران-نشر نی-چاپ چهارم-۱۳۸۳

۳۱-زاهد، سعید- جنبش­های اجتماعی معاصر ایران- تهران- انتشارات سروتن چاپ اول ۱۳۸۱

۳۲-ساروخانی- مقدمه­ای بر جامعه­شناسی خانواده- تهران- نشر سروش- ۱۳۷۰

۳۳- شاملویی، حبیب­الله- جغرافیای کامل ایران- تهران- انتشارات بنیاد- چاپ چهارم فروردین ۱۳۶۱

۳۴-شیخی، محمدتقی- تحلیل و کاربرد جمعیت­شناسی- تهران- نشر اشراقی- ۱۳۷۱

۳۵-شیخی، محمد تقی- مقدمه­ای بر مبانی جمعیت­شناسی- تهران- نشر آرام- ۱۳۶۸

۳۶-شعبانی، رضا- مبانی تاریخ اجتماعی ایران- تهران- نشر قومس- چاپ چهارم ۱۳۷۴

۳۷-غنی، سیروس- ایران برآمدن رضاخان- ترجمه حسن کامشاد- تهران- انتشارات نیلوفر- چاپ سوم زمستان ۱۳۸۰

۳۸-فرجی، عبدالرضا- جغرافیای کامل ایران- تهران- انتشارات ایران- چاپ اول زمستان ۱۳۶۶

۳۹-فکوهی، ناصر- تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی – تهران – انتشارات نی – چاپ ۱۳۸۱

۴۰-قدیانی، عباس- فرهنگ فشرده تاریخ ایران- تهران- انتشارات جاودان فرد چاپ اول ۱۳۷۶

۴۱- قدیانی ،عباس- تاریخ و فرهنگ تمدن ایران- تهران- انتشارات جاودان فرد چاپ اول ۱۳۸۴

۴۲-کیانی هفت­لنگ، کیانوش- کتاب ایران- تهران- انتشارات بین­المللی المهدی- چاپ اول ۱۳۸۲

۴۳- محسنی، منوچهر- پوررضا، ابوالقاسم- ازدواج و خانواده در ایران- تهران- انتشارات آرون- چاپ اول ۱۳۸۲

۴۴-مشکینی، علی -ازدواج در اسلام – نشر الهادی -۱۳۶۶

۴۵-مطهری، مرتضی- نظام حقوقی زن در اسلام- تهران- انتشارات صدرا چاپ بیست و دوم پائیز ۱۳۷۵

۴۶- محقق داماد، مصطفی- حقوق خانواده- تهران- انتشارات علوم اسلامی چاپ اول پائیز ۱۳۶۵

۴۷-معتضد، خسرو- کسری، نیلوفر- سیاست در حرمسرا- تهران- انتشارات علمی چاپ اول ۱۳۷۹

۴۸- میرزایی، محمد- جمعیت و توسعه با تأکید بر ایران- تهران- انتشارات مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه- چاپ اول ۱۳۸۴

۴۹- مهریور، حسین- میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران- تهران- انتشارات اطلاعات چاپ دوم ۱۳۷۰

۵۰-نجفی ، محمد حسن –جواهرالکلام مکتبه اسلامیه -۱۳۶۵- جلد ۲۹

۵۱- نوروزی، علی- منزلت زن ایرانی- تهران- انتشارات زرین- چاپ اول ۱۳۷۴

۵۲- نوری، رضا- خانواده حقوق خانواده در حقوق مدنی- تهران- انتشارات پازنگ چاپ اول زمستان ۱۳۷۹

۵۳- نفیسی، سعید- تاریخ معاصر ایران- تهران- انتشارات فزوغی- شهریور

۵۴-هدایت، صادق – نیرنگستان – تهران

۵۵-هیس ، ه.ر- تاریخ مردم شناسی –ترجمه طاهری- تهران – نشرابن سینا-۱۳۴۰

۵۶-۱۳۴۵ یثربی قمی، سید علی محمد- حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی- نشر تبلیغات اسلامی چاپ اول پاییز ۱۳۷۶

منابع پایان­نامه:

۱-    آستین­فشان، پروانه- بررسی روند تحولات سن ازدواج و عوامل اجتماعی- پایان­نامه کارشناسی ارشد جمعیت­شناسی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر محمد جلال عباسی شوازی و مشاورت دکتر محمد میرزایی- سال ۱۳۸۰

۲-    المطهری، زهرا- بررسی تحلیل دموگرافیک وضعیت زناشویی.

 پایان­نامه کارشناسی ارشد جمعیت­شناسی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر محمد میرزایی و مشاورت دکتر شهلا کاظمی پور- ۱۳۷۵

۳-    پور یوسفی، حمید- بررسی سن ازدواج درایران.

پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی- دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر جمشید بهنام- ۱۳۵۵

منابع مقالات:

۱-    احمدی موحد، محمد- بررسی روند تغییرات شاخص­های ازدواج و طلاق طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۵

۲-    آزاد ارمکی، تقی- تأثیر تحولات جمعیتی و اجتماعی در امر همسرگزینی طی سه نسل در خانواده ایرانی

۳-    درودی آهی، ناهید- بررسی وضعیت ازدواج جوانان با استفاده از جداول خالص زناشویی

چکیده

ازدواج نهادی است که از آن طریق مرد و زن و با هم پیمان زناشوئی می­بندند.

یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی اساسی که در طول تاریخ گذشته از دوره قاجاریه در ایران رخ داده تحولات مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده است. این تغییرات شامل تحول در شکل و سن ازدواج، نوع خانواده و … و عوامل مؤثر بر آن است.

تعداد زوجات به دلایلی از جمله مشکلات اقتصادی و تغییر نگرش­ها رو به کاهش است و شیوه همسرگزینی به دلیل تغییر در مفهوم ازدواج دچار تحولات بزرگی شده است در حال حاضر اکثر ازدواج­ها بدون دخالت مستقیم والدین و براساس عشق و علاقه انجام می­گیرد. تأخیر در سن ازدواج یکی از مهمترین ابعاد دگرگونی پدیده ازدواج بوده است. میزان تجرد قطعی بالا رفته و از عمومیت ازدواج به ویژه در سنین پائین کاسته شده است. در اثر این تحولات پیش رسی ازدواج که سابقاً در ایران مرسوم بود و همچنین ازدواجهای فامیلی به میزان قابل ملاحظه­ای کاهش یافته است.

روند تحولات سن ازدواج در جامعه و روابط آن با تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مرتبط است در کشور ایران الگوی ازدواج از شکل سنتی به مدرن تغییر کرده است.

مقدمه:

ازدواج پیوندی است که بین زنان و مردان صورت می­گیرد و یکی از مهمترین پدیده­های اجتماعی است ولی شکل و نوع ازدواج در بین مردم متفاوت است و هر فردی هدفش از ازدواج، دلایل گوناگونی دارد البته عوامل گوناگونی دست در دست هم می­دهند که شخص بتواند تعیین­کننده ازدواجش باشد عوامل گوناگون سبب این عامل می­شود؛ عواملی چون اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی- سیاسی. کلودی اشتروس معتقد است که ازدواج برخوردی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی جنسی.

ازدواج در دوره­های مختلف گاه مثبت و گاهی منفی بوده و آثار این ازدواج­ها بر جامعه و ساختار آن تأثیر گذاشته هر چه زمان جلو می­رود آگاهی و علم مردم بالا می­رود سبب بروز تغییرات در زمینه ازدواج می­شود زیرا همانطور که می­دانیم این مسئله باعث می­شود که افراد همانند گذشتگان خود در زمینه ازدواج رفتار نکنند. در گذشته مردم برحسب توانایی و امکانات خود با چند زن ازدواج می­کردند ولی با گذشت زمان گاهی به تجرد قطعی می­رسد.

مطالعات مربوط به ازدواج در ایران نشان می­دهد تغییرات و تحولات زیادی در تمام زمینه­های ازدواج صورت گرفته که این تحقیق به شناسایی عوامل مختلف در این زمینه می­پردازد.

۱-۱- بیان مسئله

 بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی در این تحقیق به بررسی ازدواج شاهان قاجاری و دلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات و همینطور تأثیر این ازدواج­ها بر زندگی مردم و همینطور ازدواج در قشرهای مختلف مردم در دوره قاجاریه و همینطور تغییر و تحول ازدواج در عصر پهلوی و اصلاحاتی که شاهان دوره پهلوی در این زمینه ازدواج انجام داده­اند. در دوره کنونی عواملی که سبب تغییرات در شکل و نوع و سن ازدواج می­شود بررسی می­گردد.

۲-۱- اهمیت و ضرورت مسئله:

در این مورد ما می­فهمیم که هدف مردم در سه دوره مختلف در زمینه ازدواج چیست و به جنبه­های فرهنگی- اقتصادی- جغرافیایی- سیاسی-اجتماعی در ازدواج دست می­یابیم وهمچنین به ریشه­یابی نوع ازدواج­ها می­پردازیم و عوامل مختلفی نیز که سبب تحولات در ازدواج شده است را بررسی می­کنیم.

۳-۱- انگیزه تحقیق:

بررسی دقیق و تخصصی­تر و شناخت کامل از ازدواج از دوره قاجاریه به بعد و همچنین تحلیل مردم­شناسی در مورد ازدواج و پیامدهای حاصل تغییرات ازدواج در جامعه.

۴-۱- اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق بررسی

ازدواج و همسرگزینی در بین شاهان قاجاریه.

ازدواج در بین طبقات مختلف مردم در دوره قاجاریه.

انواع ازدواج­ها در دوره قاجاریه.

اهداف ازدواج­ها در دوره قاجاریه.

تحول ازدواج در دوره پهلوی.

تأثیر تحولات جامعه بر ازدواج در دوره پهلوی.

تغییرات الگوی ازدواج در جامعه کنونی.

بررسی عوامل تغییر سن ازدواج در جامعه فعلی.

۵-۱- پرسش­های تحقیق:

آیا پادشاهان در همسرگزینی معیار خاصی برای ازدواج داشتند؟

آیا ازدواج در بین طبقات مختلف، متفاوت است؟

آیا ازدواج انواع خاصی دارد؟

آیا ازدواجها دارای هدفهای خاصی بوده است؟

آیا تغییراتی در دوره­های مختلف در زمینه ازدواج به وجود آمده است؟

۶-۱- قلمرو جغرافیایی تحقیق:

با توجه به ژرفانگر بودن روش مردم­شناسی محدود کردن قلمرو مورد مطالعه ضروری است قلمرو جغرافیایی این تحقیق کشور ایران است.

۷-۱- زمان تحقیق:

ازآن جایی که تحقیق مردم شناسی است مدت تحقیق و مطالعه یک سال می باشد .

۸-۱- روش تحقیق:

استفاده از روش میدانی. مشاهده مشارکتی

مطالعه اسنادی مهمترین روش اتخاذ شده در زمینه موضوع تحقیق است.

استفاده از ابزارها و تکنیک­هایی مثل ضبط صوت، دوربین عکاسی و فیلمبرداری.

۹-۱- روش جمع­آوری اطلاعات:

ثبت و ضبط دقیق مشاهدات

استفاده از مشاهده مستقیم و میدانی

استفاده از مصاحبه حضوری

استفاده از اسناد و مدارک موجود در کتابخانه­ها

۱۰-۱- پیشینه تاریخی:

مقاله آقای دکتر آزاد ارمکی و خانمها: مهناز زند- طاهره خزایی که در مورد تأثیر تحولات جمعیتی و اجتماعی در امر همسرگزینی طی سه نسل در خانواده ایرانی، بود به بررسی مطالعه تطبیقی در مورد سن ازدواج، دفعات ازدواج، علت ازدواج­های مجدد، دایره و دامنه همسرگزینی در میان سه نسل متوالی پرداخته بودند.

مقاله آقای محمد احمدی موحد به بررسی روند تغییرات شاخص­های ازدواج و طلاق طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۵ پرداخته است.

پایان­نامه کارشناسی ارشد جمعیت­شناسی خانم زهرا المطهری- از دانشگاه علوم اجتماعی و به راهنمایی دکتر محمد میرزایی و مشاورت دکتر شهلا کاظمی­پور- دانشگاه تهران ۱۳۷۵ که به بررسی تحلیل دموگرافیک وضعیت زناشویی پرداخته.

پایان­نامه کارشناسی ارشد جمعیت­شناسی خانم پروانه آستین­فشان از دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر محمد جلال عباسی شوازی و مشاورت دکتر محمد میرزایی تهران ۱۳۸۰ که به بررسی روند تحولات سن ازدواج و عوامل اجتماعی پرداخته است.

پایان­نامه کارشناسی علوم اجتماعی- آقای حمید پوریوسفی به راهنمایی دکتر جمشید بهنام از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۵۵ که به بررسی سن ازدواج در ایران پرداخته است.

مقاله خانم ناهید درودی­آهی که به بررسی وضعیت ازدواج جوانان با استفاده از جداول خالص زناشویی پرداخته.

۱۱-۱- مشکلات تحقیق:

این تحقیق با وجود تمام جاذبه­هایی که داشت متأسفانه دارای مشکلات بزرگی بود که سبب می­شد که من آنطوری که لازم است نتوانم اطلاعات آماری دقیقی از اشخاص به دست بیاورم. زیرا هر منبع اطلاعات آماری آن با منبع دیگر متفاوت بود و همچنین همکاری نکردن بعضی از ارگانها برای ارائه خدمات و قرار ندادن اطلاعات جامع­تر در منابع. و همچنین سنگین بودن هزینه­های سفر برای تحقیق زیرا برای کامل کردن تحقیق خود لازم بود به شهرهای مختلف سفر کرده که این خود مستلزم پرداخت هزینه­های بسیار گزافی بود.

۱۲-۱- ادبیات تحقیق:

همان گونه که در همه تیره­ها و ملتها به گونه­ای که ویژه خودشان است، زن و شوهر با هم ازدواج می­کنند و در روزگار باستان هم چنین بوده و زن و شوهر به گونه­ای با هم پیوند زناشویی می­بستند، اشو زرتشت هم برای پیروان خود آئین زناشویی را با دوشی  استوارتر و درست­تر از همه ملت­ها برقرار نمود. زناشویی به آهنگ زندگی خوش و خرم و همبستگی و همراهی و زیادشدن مردم و برپایی خانواده را بر پایه­ای چنان درست و شایسته استوار کرد که خود ضامن ماندن و دوام زندگی مشترک بود و مهر و محبت را بین زن و شوهر برای همیشه برقرار می­ساخت. در آئین زرتشت از دیدگاه آراسته شدن کارهای جهان و استوار ساختن یگانگی و جلوگیری از تباهی اخلاقی، درباره زناشویی بسیار سفارش شده است. (رضایی/ ۱۳۸۱/۷۸۴)

در کیش قدیم ایران زناشویی به آهنگ پدید آوردن زندگی خوش، یگانگی و همراهی تشکیل خانواده و ازدیاد نفوس انجام می­پذیرد. اشو زرتشت در وهشیتواشیت­گات سینا ۵۶ قطعه ۵ به پسران و دخترانی که آهنگ بستن پیمان ازدواج دارند چنین اندرز می­دهد: ای دختران شوی­کننده و ای دامان اینک بیاموزم و آگاهتان سازم با غیرت از پی زندگی، پاک­منشی بجویید، هر یک از شما باید در کردار نیک بر دیگری پیشی جوئید و از این راه زندگانی خود را خرمی بخشید.

کیش زرتشتی بر استواری پیوندهای یگانگی و جلوگیری از مفاسد اخلاقی از راه زناشویی تأکید فراوان دارد. در این کیش کمک به امر ازدواج کسانی که به سن بلوغ رسیده و به سبب تنگ­دستی بی­همسر مانده­اند، از کارهای نیک شمرده شده است.

در ایران باستان عقد ازدواج بر چند گونه بود:

پادشاه زنی- این اصطلاح برای موردی به کار گرفته می­شود که پسر و دختری برای نخستین بار با خشنودی پدر و مادر خود با یکدیگر ازدواج می­کنند.

(ایوک دت یگانه) زنی- ایوک زنی عبارت آنست که مردی با دختری ازدواج کند که تنها فرزند خانواده است و او را ایوک نامند. از آنجا که دختر نمی­تواند اموال خانه پدر خویش را به خانواده دیگری منتقل سازد، پس بایستی نخستین پسر خود را به جای فرزند پدر خویش قرار دهد.

چاکرزنی- این ازدواج در مورد زن بیوه­ای به کار می­رفت که پس از مرگ همسر نخستین درصدد گزینش همسری دیگر برآید. اگر زن اول بمیرد یا دیوانه شود یا  نازا بوده است تا مرد می­تواند زن دومی بگیرد که آن زن را چاکرزن می­نامند.

۴-در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی( زنی پادخشای) خوانده می شود که در واقع انتقال قیومیت دختر ازپدر ازشوهربود (نجفی،۱۳۶۵/۸۰۵)

۵- انواع دیگری هم از ازدواج بود ازجمله: چگر که هنگامی که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت ، زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می داد تا فرزندآورند،چگر رابه صورت چکر می نوشتند. نوع دیگر که باعث جدل های زیادی میان امروزیان شده است، ازدواج با محارم است.

۶-خودسرزنی- چنانچه دختر و پسر بالغ پیش از رسیدن به بیست و یک سالگی خواسته باشند بدون خشنودی پدر و مادر خویش با یکدیگر ازدواج کنند مؤبد حق دارد صیغه عقد را جاری کند و آن دو از ارث محروم خواهند شد. (رضایی/ ۱۳۷۶/ ۲۵۷ و ۲۵۶)

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر ازدواج
 • مقاله ازدواج و آثار آن
 • پاورپوینت ازدواج و طلاق
 • تحقیق علل افزایش سن ازدواج در جوانان گروه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال
 • مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.