مقاله بررسی میزان اعتقادات مذهبی بر هوش هیجانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  بررسی میزان اعتقادات مذهبی بر هوش هیجانی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  بررسی میزان اعتقادات مذهبی بر هوش هیجانی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل ا ول ۱
۱- مقدمه ۲
۲- بیان مسئله ۷
۳- سوال ۷
۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۵- اهداف پژوهش ۱۰
۶- فرضیه های تحقیق ۱۰
۷- تعریف متغیرها ۱۱
فصل دوم ۱۳
۱- تار یخچه مذهب و سیر تحولات مذهبی ۱۴
۲- تعاریف مذ هب و دینداری ۱۶
۳- مفهوم پرورش مذهب ۱۸
۴- مذهب و درک عاطفی ۱۹
۵- انگیزش مذهبی ۲۱
۶- صفات مذهبی ۲۲
۷- اعتقادات مذهبی ۲۳
۸- مذهب عاملی برای حرکت عملی ۲۴
۹- مذهب یک عاملی برای تغذیه عواطف انسانی ۲۶
مذهب یک عامل ثبات در برابر شوائد ۲۸
مذهب عاملی برای احیای روح وظیفه شناسی ۲۹
آثار ایمان به خدا ۲۹
عومل دلهره ۳۰
شخصیت مذهبی ۳۱
نشانه هایی از انسان دارای مذهب ۳۳
مذهب حس چهارم روح انسان ۳۵
ارزش دین ۳۶
انگیزه های گرایش مذهب ۳۷
دین از نظر علمای اسلام و تشیع ۳۸
نظریه شهید استاد مطهری ۴۳
نظر روان شناسان در مورد دین ۴۵
نظریه اریکسون ۴۷
نظریه کلبرگ ۴۹
تاریخچه هوش هیجانی ۵۰
مولفه های هوش هیجانی ۵۲
الگوی هوش هیجانی ۵۳
فیزیولوژی هیجانی ۵۶
عوامل تشکیل دهنده هوش هیجانی ۵۸
آموزش هوش هیجانی ۶۰
هفت ویژگی مهم هوش هیجانی ۶۴
مفاهیم توانایی ذهنی هوش هیجانی ۶۵
الگوی ترکیبی هوش هیجانی ۶۶
الف )الگوی پنج شخصیتی هوش هیجانی بار- آن ۶۷
ب ) مفاهیم ترکیبی هوش هیجانی بار-آن ۶۹
۳۳- مفاهیم ترکیبی هوش هیجانی گلمن ۷۳
۳۴- مدیریت هیجان ها ۷۴
۳۵- الگوی ژنج قسمتی بار-آن ۷۶
۳۶- نتایج یادگیری اجتماعی و هیجانی ۷۷
۳۷- اهمیت هوش هیجانی در فرایند تفکر و یادگیری ۷۸
۳۸- هوش هیجانی در سلامت جسمانی ۷۹
۳۹- اهمیت هوش هیجانی در سلامت جسمانی ۸۰
۴۰- اهمیت هوش هیجانی در کنترل جسمانی ۸۰
۴۱- اهمیت هوش هیجانی در در روابط اجتماعی ۸۱
۴۲- نضریه جیمز لانگه ۸۷
۴۳- نظریه کنون بارد ۸۸
۴۴- نظریه ارزیابی شناختی در هیجان ۸۹
۴۵- نظریه ساکتر سینگر ۹۰
۴۶- نظریه ژیوند هوش هیجانی ۹۱
۴۷- نظریه ثیراندارک ۹۲
۴۹- تحقیقات انجام شده در مورد هوش هیجانی و گرایشات مذهبی در داخل کشور ۹۷
۵۰- در داخل کشور ۱۰۰
فصل سوم ۱۰۲
۱- جامعه آماری ۱۰۳
۲- نمونه آماری ۱۰۳
۳- روش نمونه گیری ۱۰۳
۴- روش اجرا و جمع آوری اطلاعات ۱۰۴
۵- طرح های پژوهشی ۱۰۵
۶- روایی و اعتبار آزمون ۱۰۶
۷- روش گردآوری داده ها ۱۱۰
۸- پیش فرض های پژوهش ۱۱۱
فصل چهارم ۱۱۲
تجزیه و تحلیل آماری ۱۱۳
فصل پنجم ۱۱۹
محدودیت های تحقیق ۱۲۲
پیشنهادات ۱۲۳
بحث و تفسیر نتایج ۱۲۴
ضمائم ۱۲۶
منابع ۱۳۴

منابع

در این تحقیق پس از قرآن کریم و نهج بلاغه از این منابع استفاده شده است
۱- بهداشت روانی سعید شاملو ، انتشارات رشد ۱۳۸۷
۲- بهداشت روانی ، بهروز میلانی فر ، ۱۳۷۴
۳- پایان نامه آرین ، ۱۳۷۹
۴- پایان نامه یزدانی ، حمید رضا ۱۳۸۳
۵- حکمت مبادلت ، آیت الله جوادی آملی ، مرکز نشر اسراء ۱۳۸۱
۶- توحید ، شهید مر تضی مطهری ، انتشارات صدرا ۱۳۷۴
۷- چکیده روان پزشکی بالینی ، هاردلد کاپلان – بنیامین ساروک ، ترجمه پورانگاری ، انتشارات آزاده
۸- وین و روان ویلیام جیمز ۱۹۶۱
۹- مارکسیم و مذهب ، جعفر سبحانی ۱۳۵۸
۱۰- نبوت ، شهید مطهری ، انتشارات صدرا ، ۱۳۷۵
۱۱- عد ل الهی ، شهید مطهری ، انتشارات صدرا ، ۱۳۵۸
۱۲- عقاید و دستورات دینی ، علامه سید محمد حسین طباطبایی ۱۳۶۱
۱۳- رشد شخصیت . پاول هنری . ترجمه مهشید یاسائی- نشر مرکز ۱۳۸۰
۱۴- فروید ویونگ ، مذهب غلامرضا محمودی. ۱۳۸۵
۱۵- روان شناسی رشد ، گورای برک ، ترجمه سید محمدی . انتشارات ارسبان ۱۳۸۳
۱۶- روان شناسی شخصیت ، علی اصغر احمدی . انتشارات امیرکبیر ، تهران ۱۳۸۱
۱۷- نظریه های م شاوره و روان درمانی ، عبدالله شفیع آبادی مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۸۴
۱۸- واژه نامه روان شناسی و زمینه های وابسته ، انتشارات فرهنگ معاصر ۱۳۸۱
۱۹- پایان نامه حقیقت پناه ، ۱۳۸۴
۲۰- پایان نامه سراجی ۱۳۸۰
۲۱- انگیزش و هیجان رایرت فرلنکن نشرنی ۱۳۸۴
۲۲- سر مکتب روان شناسی فروید ، اسکینر ، راجرز انتشارات پارادا ۱۳۸۱
۲۳- عشق فرادیان و عرفان اسلامی ایران نشر نیکان کتاب ۱۳۸۶

 

مقدمه

وجه تمایز بشر با موجودات دیگر دین است یعنی تنها انسان ها هستند که در این کره ی خاکی می تواند قابلیت دریافت دین را داشته باشد و در سرتاسر عالم فقط انسان موجودی است دینی. در تاریخ چندین هزار ساله ای بشر هرگز حتی قبیله ای وجود نداشته است که نوعی از گرایشات بر دین را نداشته باشد.حتی بوترنشینان استرالیای مرکزی و سرخپوستان که دارای پست ترین صور موجود زندگی هستند. نیز نوعی از گرایشات دینی را داشته اند. آنها به عالم ارواح معتقد بوده اند. به پرستش آنها مشغول اند این امر از قدیمی ترین آثار باستان تمدن بشری است که بدست آمده و کاملا آشکار و واضح می باشد. دین خصیصه ای است واقعا برجسته که سرآمد تاریخ بشر می باشد. بشر واقعا معتقد است که در برابر گونه ای روابط خاص فوق بشری قرار دارد. که این روابط خارج از دسترس و تجربه بشر می باشد اما این روابط ناشناخته کمک های فوق بشری لازم را دریافت نموده و از این واقعا خرسند می باشد. دین بر انسان چیزی را می دهد که از هیچ منبع دیگری قابل دریافت نیست. یعنی اعتماد  به حاصل کوشش های بشری از طریق اتصال شخصی بر قدرت متعالی جهان از منظر روانشناختی دین تاحدی عقلی، تا حدی عاطفی و نیز تاحدی عملی می باشد. اما دین مسلماً چیزی بیش از یک تجربه ی صرفا درونی است و همواره اشاره به یک موضوع مورد پرستش  اشاره دارد(ا.هیوم، ۱۹۴۸).

در مجموع می توان گفت که دین امری فطری است که در نهاد تمام انسانها بر ودیعه گذاشته شده است. که از پرستش ابتدایی ترین اشیایی که در دسترس بشر بوده است شروع شده و ادامه یافته است. که به دین اسلام که آخرین و کاملترین ادیان الهی بوده است. پایان یافته دین اسلام که بنیان گذار آن حضرت محمد(ص) بوده است دینی است برای همه جا و همه وقت و قابل دریافت برای هر بشری می باشد و دقیقاً مطابق با خواسته ها و نیازهای او تنظیم شده است. دینی است که برای سلامت و بهبود در روابط آنها در بعد جسمانی، روحی، روانی برنامه های منظم و بدون نقصی را ارائه می دهد . همیشه پیام آور آرامش و سلامت و بهزیستی بوده است. قطعاً اگر فردی اعتقاد کامل به دستورات دین را داشته باشد و به آنها عمل نماید، حاصل این اطاعت ها و سرسیردگی ها آرامش و آسایش در دنیا وآخرت می باشد. گرایش مذهبی آن اعتقاد و ایمان قلبی است که هر فردی می تواند نسبت به حقیقت و واقعیات تعلیمات دینی در خود ایجاد نماید که آثار این امر هم در بعد جسمانی و هم در بعد روانی قابل مشاهده خواهد بود. این گرایشات هم در رفتار و افکار فرد به طور مستقیم تأثیرات دارد و هم در هیجاناتی چون عشق و محبت، کینه و نفرت، غم و شادی و خشم و ترس که این هیجانات در زندگی فرد نقش مهم و بسزایی دارد و نه تنها در خوشبختی افراد موثرند بلکه بر سلامت حافظه و نیروی عقل و ادراک نیز تأثیر دارند بر تجربه های افراد معنا می بخشد و درباره ی داوری فرد در مورد هر مسئله ای دخالت دارد و در نحوه ی عملکرد فرد نیز نفوذ انکار ناپذیری دارد.(ریو، ۱۹۹۵، ترجمه ی سید محمدی، ۱۳۷۸).

هیجاناتی که فرد احساس می کند می تواند ناشی از ارزیابی اطلاعات دانست که این ارزیابی شامل شناخت یا پردازش اطلاعات رسیده از محیط، بدن، و حافظه فرد و تمایل در پاسخگویی به شیوه ی خاص و ملاحظه ی نتایج اعمالی است که ممکن است از حالات هیجاناتی که فرد تجربه کرده باشد به دست آمده باشد. (شاکتر، سیتگر، ۱۹۹۲/ ترجمه محمد الدین بناب، ۱۳۷۵).در واقع هیجانات انرژی انگیزه ها را فراهم می کند(تام وکینز، ۱۹۸۱، ترجمه محی الدین بنات، ۱۳۷۵) زمانیکه هیجانات با شناخت تعامل یابند سبب افزایش آگاهی شخص می شوند. (باورا، ۱۹۸۱، ترجمه قاسم زاده، ۱۳۷۹) چگونگی تعامل انگیزش با هیجانات و تعامل با شناخت موضوع هوش هیجانی را مطرح می سازد. (مایرو سالودی، ۱۹۹۰/ ترجمه تهامی منفرد، ۱۳۸۰) افرادی که توانایی استفاده ی درست از هیجانات خود را دارند می توانند از دلهره و نگرانی و اضطراب که هر فردی در طول زندگی خود تجربه می کند بهتر و در زمان کمتری فائق آیند.(گلمن، ۱۹۹۵/ ترجمه پارسا،۱۳۸۱)وکسلر می گوید: هوش به عنوان ظرفیت کلی هر فرد برای رفتار هدفمند است تا بتواند منطقی فکر کند و به گونه ای موثر با محیط و اطرافیان خود رابطه ی مثبت و هدفمندی را برقرار نماید(افروز و هومن، ۱۳۷۹).

با توضیحاتی که راجع به گرایشات مذهبی و هوش هیجانی ارائه شد بر خوبی واضح است که هوش هیجانی یکی از مسائلی است که خواه یا ناخواه با کشیده شدن افراد به سوی گرایشات مذهبی همراه است زیرا مذهب معتقد است که با اطاعت از دستورات دینی می توان به نحو مطلوب با محیط رابطه برقرار کرد و همچنین به گفته ی وکسلر هوش هیجانی نیز به دنبال این رابطه می باشد. چگونه ممکن است تعالیمی که برای رساندن انسان به حقیقت عالم و کمال انسان وضع شده است. با هوش هیجانی که یکی از مهم ترین شروط رسیدن به کمال است غافل باشد قرآن امنیت و آرامش و آسودگی را که فرد مومن تجربه می کند چنین توصیف می کند: آری آنها که ایمان آورده و ایمان خود را با شرکت نیامیختواند امنیت برای آنها باشد و آنها هدایت یافته اند(سوره ی مبارکه ی انعام، آیه ی ۸۲). با توجه به مطالب ذکر شده می توان چنین استنباط نمود که اعتقادات مذهبی ریسمان محکم و مطمئنی جهت رهایی از تنش های فرد و زندگی شاد برای او هستند.

بیان مسئله:

در این تحقیق بر آئیم تا تعریفی کامل از هوش هیجانی از نظر روانشناسان و همچنین نظر پیشوایان دینی را در مورد گرایشات مذهبی را ارائه داده و با مقایسه این دو مبحث تصویر روشن و شفافی از یک فرد که بر گرایشات مذهبی و هوشی هیجانی خود آگاه است بدهیم و این مطلب را بیان نماییم که میزانی که یک فرد هوش هیجانی دارد یا نمره ای که از هوش هیجانی دریافت می کند  درگرایش او به سمت مذهب تاثیر دارد. یقینا تعلیمات دینی برخود آگاهی فرد که از مباحث هوش هیجانی است. موثر می باشد هوش هیجانی یعنی توانایی حفظ انگیزه در مقابل ناملایمت های زندگی و استقامت داشتن در شرایط بحرانی و حفظ خونسردی و تنظیم حالات روحی و روانی به گونه ای که پریشانی خاطر تفکر فرد را خدشه ساز نکند. و امیداور باشد بهترین تصمیم را انتخاب می کنید به طور خلاصه مذهب برای سعادت انسانها آمده است. و ابزاری در جهت نیل به آرامش و سعادت و هوش هیجانی مجموعه ای از مهارتها و صفاتی است که در سرنوشت افراد اهمیت بسزایی دارد(شریفی، ۱۳۸۵).

در آخر بیان مسئله باید گفت: خصیصه ی جامع وهمه گیر یک شخصیت مذهبی عبارت است از ارتباط وآرامش او و برقراری رابطه ای دوستانه و مداراگرایانه او با دیگران و حل مسائل موجود در زندگی به نحوی مطلوب و تسلط کامل او بر حالات درونی و بیرونی خود. که این ویژگی ها از مباحث هوش هیجانی نیز به حساب می آید(محبتی، ۱۳۷۳).

 سوال:

آیا بین هوش هیجانی و گرایشات مذهبی رابطه ای وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:

هوش هیجانی یکی از مباحث مورد تحقیق در این پژوهش می باشد. هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران (خودشناسی و دگرشناسی) ارتباط با مردم و سازگاری فردی یا محیط پیرامون خویش پیوند دارد. به عبارت دیگر هوش غیر شناختی پیشرفتها و موفقیتهای فرد را میسر می کند. و سنجش و اندازه گیری آن به منزله ی اندازه گیری و سنجش توانایی های شخصی برای سازگاری با شرایط زندگی و ادامه حیات در جهان است(جلالی، ۱۳۸۱) می خواهیم در این پژوهش از مزایای هوش هیجانی و استفاده آن برای پیشرفت در عرصه های زندگی و افزایش ارتباطات و بالاخص ارتباط آن را با گرایش به مذهب نشان دهیم که آیا در صورت بالا بودن هوش هیجانی میزان گرایش به مذهب نیز بالا می رود؟

مذهب قدرت تحمل، آلام، رنجها و صدمات را می افزاید. و بدین ترتیب به بهبود ارتباطات فرد و سازگاری او با محیط اطرافش می انجامد امروزه در سطح جهانی با فرضیات و تئوریهای گوناگون ضد مذهبی مواجه هستیم. که شاهد حملات همه جانبه به مذهب می باشد که باید به آنها آگاهی پیدا کرده و آگاهانه برخورد شود(حکمت، سعید، ۱۳۸۰، ص۳۳).

امروزه هوش هیجانی و گرایش به مذهب به عنوان یکی از مفاهیم مورد توجه سازمان بهداشت جهانی است. که نقش آن ایجاد تحرک و هماهنگی در تحقیقات در مورد این دو موضوع در سطح جهانی است و سعی در آن دارد تا میزان تأثیر انگیزش و اعتقادات مذهبی و هوش هیجانی را مشخص نماید تا به این اثبات برسد که با ارتباط دادن انسان به منبع و سرچشمه مبتنی و استمداد قلبی از او بر قدرت وحی و روانی خود افزوده و نه تنها بر مشکلات کنونی غلبه کرد بلکه در گامی فراتر از پرتو ایمان به درگاه باری تعالی به پیشرفتهای شگرفی برسد که به راستی یاد خدا زیور قلبها است(آل یاسین، سید علی، ۱۳۷۴، ص ۳۲).

 اهداف پژوهش:

هدف از تحقیق پیدا نمودن رابطه بین اعتقادات مذهبی و میزان هوش هیجانی می باشد که در این تحقیق فرض بر این است که بین اعتقادات مذهبی و هوش هیجانی رابطه وجود دارد که اگر فرض تحقیق به اثبات برسد می توان ادعا نمود که افرادی که دارای گرایش به مذهب هستند هوش هیجانی بالاتری نسبت به افرادی که این گرایش را ندارند هستند بنابراین این افراد موفق تر هستند و در این تحقیق سعی بر آشنا نمودن افراد با این حقیقت است که بهترین و مطمئن ترین و شاید کوتاهترین راه رسیدن به ارتباط موثر بهره گرفتن از توانایی ها و استعدادهای خود داشتن ایمان و اعتقاد به خدا و پیامبر و دین گرایشات مذهبی واقعی است.

فرضیه های پژوهش

بین گرایشات مذهبی و هوش هیجانی رابطه معناداری وجود دارد.

میزان هوش هیجانی در افراد با گرایشات مذهبی بالا بیشتر از میزان هوش هیجانی در افراد با گرایشات مذهبی پایین است.

متغیرهای مورد مطالعه:

با توجه به عنوان تحقیق که رابطه بین گرایشات مذهبی و هوش هیجانی می باشد اینگونه مشهود است که:

۱)      متغیر مستقل: گرایشات مذهبی فرد

۲)      متغیر وابسته: هوش هیجانی فرد هستند.

تعریف متغیرها

الف) تعریف نظری

هوش هیجانی: هوش هیجانی شامل ویژگی هایی مثل توانایی تهییج و برانگیختن خود، استقامت و پایداری در برابر شکست، از دست ندادن روحیه، وایس دانی افسردگی و ناامیدی در هنگام تفکر، همدلی و محبت و امید داشتن است. (گلمن، ۱۹۹۵/ ترجمه پارسا، ۱۳۸۰).

گرایشات مذهبی :عبارت است از سیستم فکری و عملی برای درک و فهم حقایق طبیعی جهان وراهی که انسان از روی حقیقت به موضوعی گرایش پیدا می کند(مدرسی، مطهری، ۱۳۶۸، ۱۳۷۲) گرایشات مذهبی داشتن ایمان و اعتقاد و یقیین قلبی به یکتایی خداوند و عمل به فرمان ها و دستورات دین تعریف شده است.

ب) تعریف عملیاتی:

برای اندازه گیری هوش هیجانی از تست هوش هیجانی پل که روایی و اعتبار آن ثابت شده است استفاده شد. که این آزمون مشتمل بر ۲۰ سوال می باشد و دارای دو گزینه ی بلی و خیر است. برای اندازه گیری اعتقاد مذهبی از تست اعتقاد مذهبی آلپورت استفاده شده است. که مشتمل بر ۲۸ سوال می باشد و دارای ۵ گزینه است که عبارتند از کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملا موافقم.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
 • مقاله هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار
 • پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شاته
 • پرسشنامه هوش هیجانی شات
 • پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.