مقاله بررسی میزان کار‌بست مهارت هنر عکاسی در ارائه عکس های‌ آموزشی کتاب های هنر دوره راهنمایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی میزان کار‌بست مهارت هنر عکاسی در ارائه عکس های‌ آموزشی کتاب های هنر دوره راهنمایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی میزان کار‌بست مهارت هنر عکاسی در ارائه عکس های‌ آموزشی کتاب های هنر دوره راهنمایی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۲-۱- بیان مسئله ۳
۳-۱- اهمیت و ضرورت مسئله ۴
۱-۴- اهداف پژوهش ۵
۱-۴-۱- اهداف آرمانی ۵
۱-۴-۲- هدف کلی ۵
۱-۴-۳- اهداف ویژه ۵
۱-۵- سؤالات یا فرضیه‌های پژوهش ۶
۱-۷- واژه‌ها ۷
فصل دوم : ادبیات تحقیق ۸
۲-۱- مقدمه ۹
۲-۲- تاریخچه پیدایش و تکامل عکاسی ۱۰
۲-۳- عکاسی چیست ۱۱
۲-۴- هنر عکاسی و عکاسان بزرگ ۱۵
۲-۵- هنر دیدن ۱۸
۲-۶- دید چیست ۱۹
۲-۷- عناصر گرافیکی تصویر ۲۱
۲-۸- «عکس موفق» و «عکس خوب» ۲۱
۲-۹- لحظه ۲۳
۲-۱۰- کادربندی ۲۴
۲-۱۱- نقطه دید ۲۵
۲-۱۲- نقطه دید و میدان دید ۲۷
۲-۱۳- خطوط و ریتم ۲۹
۲-۱۴- سایه‌روشن ۳۰
۲-۱۵- سایه‌ها ۳۱
۲-۱۶- ضد نور ۳۲
۲-۱۷- رنگ ۳۲
۲-۱۸- کمپوزیسیون تصویر ۳۳
۲-۱۹- عدم تقارن ۳۴
۲-۲۰- احساس عمق و بعد ۳۵
۲-۲۱- هم‌آهنگی ۳۵
۲-۲۲- نظم و ترتیب یا آشفتگی ۳۶
۲-۲۳- مرکز توجه ۳۶
۲-۲۴- چه چیزی عکس را برجسته می‌کند ۳۷
۲-۲۵- خط ۳۸
۲-۲۶- شکل ۳۸
۲-۲۷- فرم ۳۹
۲-۲۸- بافت ۴۰
۲-۲۹- الگو ۴۱
۲-۳۰- رنگ ۴۱
۲-۳۱- تقسیم‌بندی طلایی و قانون یک سوم‌ها ۴۳
۲-۳۲- ۵۰/۵۰ در مقابل ۳۳/۶۶ ۴۴
۲-۳۳- افقی یا عمودی ۴۵
۲-۳۴- شکستن قواعد ۴۶
۲-۳۵- نور موجود ۴۶
۲-۳۶- جهت نور ۴۷
۲-۳۷- روزهای ابری و بارانی ۴۸
۲-۳۸- عمل عکاسی ۴۹
۲-۳۹- جهان عکس ۵۱
۲-۴۰- عکاسی و مردم ۵۴
۲-۴۱- درس هنر مجالی برای تفکر و پرورش خلاقیت در دانش‌آموزان ۵۴
۲-۴۲- عناوین پژوهشی ۵۸
فصل سوم: روش تحقیق ۵۹
۳-۱- مقدمه ۶۰
۳-۲- روش پژوهش ۶۱
۳-۲-۱- روش تحقیق توصیفی ۶۱
۳-۳- جامعه و نمونه آماری ۶۲
۳-۴- ابزار اندازه‌گیری ۶۳
۳-۵- داده‌های موردنیاز ۶۴
۳-۶- نحوه و چگونگی اجرای پژوهش ۶۵
۳-۷- روش‌های تجزیه و تحلیل آماری ۶۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ۶۷
۴-۱- مقدمه ۶۸
۴-۲- پرسشنامه ۶۹
جدول ۴-۱- آمار مقوله‌های انتخاب‌شده سؤالات ۱ تا ۵ پرسشنامه ۷۰
جدول ۲-۴- آمار مقوله‌های انتخاب‌شده سؤالات ۶ تا ۱۰ پرسشنامه ۷۱
نمودار ۱-۴- سؤال ۱ تا ۵ ۷۲
نمودار ۲-۴- سؤال ۶ تا ۱۰ ۷۳
توضیح نمودار به صورت مشروح ۷۳
عکس ۴-۱- هنر اول – درس سیزدهم – صفحه ۶۲ ۷۴
عکس ۴-۲- هنر اول – درس سیزدهم – صفحه ۶۱ ۷۵
عکس ۴-۳- هنر دوم – درس هشتم – صفحه ۴۲ ۷۶
عکس ۴-۴- هنر دوم – درس چهارم – صفحه ۲۴ ۷۷
عکس ۴-۵- هنر دوم – درس سیزدهم – صفحه ۶۱ ۷۸
عکس ۴-۶- هنر دوم – درس هشتم – صفحه ۴۰ ۷۹
عکس ۴-۷- هنر سوم – درس اول – صفحه ۱۱ ۸۰
عکس ۴-۸- هنر سوم – درس هفتم – صفحه ۴۰ ۸۱
عکس ۴-۹- هنر سوم – درس سوم – صفحه ۲۱ ۸۲
عکس ۴-۱۰- هنر سوم – درس ششم – صفحه ۳۸ ۸۳
عکس ۴-۱۱- هنر سوم – درس سوم – صفحه ۲۴ ۸۴
عکس ۴-۱۲- هنر سوم – درس پنجم – صفحه ۳۳ ۸۵
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری ۸۶
۵-۱- خلاصه ۸۷
۵-۲- نتیجه گیری ۸۸
۵-۳- پیشنهاد ۸۹
منابع و مآخذ ۹۰

 

منابع و مآخذ

۱- برایان، پترسون. (۱۳۸۳). دید خلاقانه در عکاسی. (محمدرضا شهبازی، مترجم). تهران : نشر پشوتن.
۲- حسن‌زاده، رمضان. (۱۳۸۷). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران : نشر ساوالان.
۳- شفائیه، هادی. (۱۳۷۲). فن و هنر عکاسی. تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.
۴- عریضی، مرتضی. (۱۳۵۳). روش نوین عکاسی. تهران : نشر سپهر.
۵- فلوسر، ویلم. (۱۳۸۹). در باب فلسفه عکاسی. (پوپک بایرامی، مترجم). تهران : حرفه نویسنده.
۶- کیومرث، غلامعلی. (۱۳۸۶). آشنایی با نقش هنر در پیشبرد فعالیت‌های پرورشی مدارس. تهران : انتشارات مدرسه.
۷- منظوری، کرامت. (۱۳۶۶). قواعد علمی و هنر عکاسی. تهران : نشر سپهر.
۸- نظری، سعید. (۱۳۸۳). شیوه و تکنیک عکاسی. تهران : نشر پیدایش.

 

 

چکیده

در این پژوهش میزان کار‌بست مهارت هنر عکاسی در ارائه عکس‌های آموزشی کتاب‌های هنر دوره راهنمایی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش تاریخچه مختصری از عکاسی و سیر پیدایش آن و معرفی عکاسان بزرگ که در تاریخ بشر به پیشرفت این فن کمک نموده‌اند و ذکر شرایط اصلی برای موفقیت عکاس در برداشتن عکس از نظر فنی و دید خلاقانه و عناصر گرافیکی تصویر مانند کادربندی، نقطه دید، میدان دید، خطوط و ریتم، سایه روشن‌ها، کمپوزیسیون دید و چیزهایی که عکس را برجسته می‌کند و باعث جلب توجه بیشتر بیننده و شناخت دیزاین و تسلط بیشتر بر اجزای دیزاین که (خط، شکل، فرم، بافت، الگو و رنگ) می‌باشد مورد بررسی قرار گرفته.

 هدف از این پژوهش نقد و تحلیل بر عکس‌ها و تصاویر کتاب‌های هنر و جایگزین ساختن تصاویر و عکس‌های جدید و متناسب با نیازهای روز جامعه دانش‌آموزی می‌باشد تا این که کتاب‌های جدید‌التألیف بر اساس این نیازها تغییر یابند و باعث افزایش خلاقیت و نوآوری و بالا بردن شناخت نسبت به هنرهای سنتی و بومی و افزایش مهارت‌های فنی و هنری، زیاد شدن تمرکز و دقت و شکوفایی حس زیبا‌شناسی در دانش‌آموز گردد و دانش‌آموزان با هنرمندان بزرگ و معروف ایران و جهان آشنایی بیشتری داشته باشند.

روش پژوهش به عمل آمده توصیفی و تجزیه و تحلیلی انجام گرفته از طریق پرسشنامه و نمودار مقوله ترسیم گردیده است.

-۱- مقدمه

پژوهش حاضر جهت بررسی میزان کار‌بست مهارت هنر عکاسی در ارائه عکس‌های آموزشی کتاب‌های هنر دوره راهنمایی صورت گرفته است. یکی از دلایل مهم انتخاب این موضوع ضعف برنامه‌‌ریزی و تدوین کتاب‌های هنر دوره راهنمایی است. کتاب‌های درسی به عنوان اصلی‌ترین منبع تعذیه علمی نیازمند استاندارد شدن است و از آنجایی که علوم مختلف و دانش‌افزایی به روز شده است لیکن متأسفانه تا به امروز نسبت به کتاب‌های آموزشی هنر اجحاف شده است و در بیشتر کشورهای پیشرفته اگر نظری به حوزه هنر در آموزش و پرورش داشته باشیم خواهیم یافت که آن کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که هنر در روند رشد ذهنی و فکری دانش‌آموزان تأثیر بسزایی دارد و هنر در آموزش و پرورش می‌تواند در شکوفایی تخیل و خلاقیت اثرگذار باشد. با توجه به اینکه تصویرگری و عکس مناسب می‌تواند محرکی قوی باشد تا ذهن را فعال کرده و تصویرها و عکس‌ها باید در نهایت سادگی متناسب سن و موضوعات روز جامعه باشد. چون برای بقای معنی و مفهوم آموزشی از آن استفاده می‌شود و می‌تواند به گستره ذهن و تخیل دانش‌اموزان دامنه وسیع‌تری ببخشد. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی این عوامل می‌پردازیم باشد که نتایج حاصل از این به تحلیل و رفع نواقص کتاب‌های هنر و افزایش خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان گردد.

 

۲-۱- بیان مسئله

هنر پدیده‌ای که از دیرباز نقشی بسزایی در زندگی انسان دارد و تأثیر این موضوع چنان بوده است که همواره بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان در ادیان و مکاتب مختلف از آن به عنوان وسیله ای کارآمد و مؤثر در جهت ترویج و تبلیغ اندیشه‌ها و رفتار موردنظر خود از آن استفاده کرده‌اند یکی از این شاخه‌های هنر فن و مهارت عکاسی است ( میرموسوی، ۱۳۶۴).

عکاسی ار ظرف‌ترین و زیباترین جلوه‌های پیشرفت هنری و فنی قرن اخیر است. عکاسی چه به عنوان یک حرفه و چه به صورت مشغولیتی لذت بخش است. خوشبختانه در سال‌های اخیر در کشور ما گسترش فراوان یافته است (پورصمد، ۱۳۷۹).

عکاسی عبارت از «ایجاد یک تصویر» و «ثبت» آن است. این عمل یعنی عکاسی در دو مرحله مجزا انجام می‌گیرد. مرحله اول : به دست آوردن تصویر به وسیله دوربین و ثبت آن روی فیلم یا صفحه حساس. مرحله دوم : ظاهر کردن «تصویر مخفی» حاصل در دوربین و «همیشگی» کردن آن (پاترسون، ۱۳۵۶).

احساسی که با مشاهد مجهز به دوربین عکاسی (یا به عبارت دیگر یک دوربین عکاسی مجهز به انسان) ایجاد می‌شود احساس انسان در کمین است. این همان حرکت دیرینه شکارچی دوران (پیش تاریخ در دشت و صحرا است) با این تفاوت که عکاس طعمه‌اش را در دشت‌های فراخ نمی‌جوید بلکه در جنگلی از اشیا فرهنگی به دنبال آن می‌گردد و رد پایش را می‌توان در این جنگل مصنوعی دنبال کرد. عکس همه جا هست در آلبوم مجله، کتاب، ویترین مغازه‌ها، تابلوی تبلیغاتی و حالا معنی آن چیست؟ این تصاویر بر مفاهیم موجود در یک برنامه دلالت دارند و جامعه را برنامه‌ریزی می‌کنند تا تحت یک جادوی ثانوی عمل کند. در عین حال، عکس برای کسی که با ساده‌انگاری به آن نگاه کند مفهومی دیگر دارد و آن سطحی است که حالت اشیا را منعکس می‌کند. عکس برای چنین فردی نمایانگر خود جهان است (فلوسر، ۱۳۸۹).

عکس‌هایی جلب توجه می‌کنند که اغلب سوژه‌های معمولی دارند و به ساده‌ترین حالت ترکیب شده‌اند چون به یک موضوع یا ایده‌ی تکی محدود شده‌اند و همیشه عاری از شلوغی و ساده هستند. عکس‌های موفق تکیه بر نظم و ترتیب دارند (پاترسون، ۱۳۵۶).

۳-۱- اهمیت و ضرورت مسئله

انجام این پژوهش نتایج کاربردی زیر را به همراه دارد :

۱- افزایش مهارت های فنی و هنری دانش‌آموزان از طریق مشاهده عکس.

۲- افزایش تمرکز و دقت در دانش‌آموزان با مشاهده عکس.

۳- افزایش خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان

۴- شناخت بیشتر دانش‌آموزان با هنرمندان بزرگ ایران و جهان از طریق مشاهده عکس.

۵- افزایش شناخت دانش‌آموزان با هنرهای سنتی و بومی ایران با مشاهده عکس.

۱- عدم انجام بررسی کار‌بست هنر عکاسی در آموزش کتاب‌های هنر دوره راهنمایی که باعث کاهش و کمرنگ شدن قدرت خلاقیت و نوآوری در دانش‌آموزان می‌گردد.

۲- عدم انجام بررسی کار‌بست هنر عکاسی مانع ایجاد انگیزه در درک بیشتر با موضوع می‌شود.

۳- عدم انجام بررسی کار‌بست هنر عکاسی مانع نمایان ساختن هدف‌های مطلوب در آموزش می‌شود.

۴- عدم انجام بررسی کار‌بست هنر عکاسی باعث کاهش مهارت‌های فنی‌ و هنری در دانش‌آموزان می‌گردد.

۵- عدم انجام بررسی کار‌بست هنر عکاسی مانع شکوفایی حس زیباشناسی در دانش‌اموزان می‌شود.

 

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- اهداف آرمانی

۱- با بکار ‌بستن مهارت عکاسی در آموزش بتوانیم دانش‌آموزان مبتکر و خلاقی را داشته باشیم.

۲- با بکار بستن عکاسی در آموزش، دانش‌آموزان راهی به سوی پیشرفت و تعالی پیدا کنند.

۳- با بکارگیری عکاسی در آموزش مهارت‌های ویژه ای کسب کنند.

۱-۴-۲- هدف کلی

بررسی میزان کار‌بست مهارت هنر عکاسی در ارائه عکس‌های آموزشی کتاب‌های هنر دوره‌‌ راهنمایی استان یزد.

۱-۴-۳- اهداف ویژه

۱- تعیین تأثیر هنر عکاسی در افزایش مهارت‌های فنی و هنری دانش‌‌آموزان دوره راهنمایی.

۲- تعیین تأثیر هنر عکاسی در افزایش تمرکز و دقت در دانش‌آموزان دوره راهنمایی استان یزد.

۳- تعیین تأثیر هنر عکاسی در پرورش خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزان دوره راهنمایی.

۴- تعیین تأثیر هنر عکاسی در بالا بردن شناخت دانش‌آموز نسبت به هنرمندان بزرگ ایران و جهان در دوره راهنمایی.

۵- تعیین تأثیر هنر عکاسی در بالا بردن شناخت دانش‌آموزان نسبت به هنرهای سنتی و بومی ایران در دوره راهنمایی.

 

۱-۵- سؤالات یا فرضیه‌های پژوهش

۱- هنر عکاسی در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان دوره راهنمایی (استان یزد) اثر دارد.

۲- هنر عکاسی در بالا بردن شناخت دانش‌آموزان نسبت به هنرهای سنتی و بومی در دوره راهنمایی اثر دارد.

۳- فن و هنر عکاسی در افزایش مهارت های فنی و هنری دانش‌آموزان دوره راهنمایی اثر دارد.

۴- هنر عکاسی در افزایش تمرکز و دقت دانش‌آموزان دوره راهنمایی مؤثر است.

۵- هنر عکاسی در افزایش شناخت دانش‌آموزان به هنرمندان بزرگ ایران و جهان مؤثر است.

 

۱-۷- واژه‌ها

اجزای دیزاین:  خط، شکل، فوم، بافت، الگو و رنگ از اجزای دیزاین هستند. (دید خلاقانه در عکاسی)

بافت در عکاسی: بافت به عنوان یک عنصر پیش زمینه‌ای در یک منظره‌ی ترکیبی وسیع می‌تواند با تحریک حس لامسه ی بینندگان عکس‌العمل احساسی بالایی را ایجاد کند. (دید خلاقانه در عکاسی)

پرتره: چهره (سر و صورت) (قواعد علمی و هنری عکاسی)

دستگاه: یک وسیله بازی که تفکر را شبیه‌سازی می‌کند. (در باب فلسفه‌ عکاسی)

سمبولیک: نمادین (قواعد علمی و هنری عکاسی)

عکاس: فردی که سعی می‌کند اطلاعاتی را که رد برنامه دستگاه پیش بینی نشده‌اند درون عکس جای دهد. (در باب فلسفه عکاسی)

عکس: تصویری آزاد که توسط دستگاه تولید و پخش شده باشد. (در باب فلسفه عکاسی)

فتو‌ژنیک: خوش عکس  (فن و هنر عکاسی)

فتو‌گرافی : عکاسی یا نقاشی با نور    (فن و هنر عکاسی)

کلوز‌آپ : عکس‌برداری از فاصله بسیار نزدیک (دید خلاقانه در عکاسی)

کمپوزیسیون: ترکیب‌بندی (قواعد علمی و هنری عکاسی)

کنترپوان: در اصل یک اصطلاح موسیقی است و به معنی وزنه متعادل سازنده که در طرف دیگر تصویر در مقابل اجزاء اصلی و سنگین کمپوزیسیون ظاهر می شود. (فن و هنر عکاسی)

لنز: (Lens) از کلمه لاتین lentil به معنای عدسی گرفته شده و عبارت از شیئی است که از شیشه، پلاستیک و یا مواد شفاف دیگر ساخته شده باشد و به علت شباهت آن به عدس در فارسی به نام عدسی معروف است. (قواعد علمی و هنری عکاسی)

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت ویژگی های شغل عکاسی
 • پاورپوینت تاریخچه عکاسی رنگی
 • پاورپوینت فلسفه هنر معاصر
 • مقاله عکاسی و مکاتب و روش های آن
 • مقاله نگاه و معنا در هنر عکاسی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.