مقاله بسته بندی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  بسته بندی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  بسته بندی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱ -مقدمه ۶
۲-تاریخچه بسته بندی ۷
۲-۱- از رم تا رنسانس ۷
۲-۲- انقلاب صنعتی ۱۰
۲-۳- قرن بیستم ۱۵
۳-مبانی بسته بندی ۱۸
۳-۱- تعریف بسته‌بندی ۱۸
۳-۲- بسته بندی چیست؟ ۲۰
۳-۳- انواع بسته بندی ۲۵
۳-۳-۱- بسته بندی تجاری و صنعتی ۲۵
۳-۳-۲- بسته بندی دستی ۲۵
۳-۳-۴- جعبه های سینی شکل ۲۶
۳-۳-۵- جعبه های لوله ای شکل ۲۷
۳-۳-۶- لفاف پیچی کاهشی ۲۷
۳-۳-۷- جعبه های انعطاف ناپذیر ۲۸
۳-۳-۸- کیف‌های خرید ۲۹
۴-گرافیک بسته بندی ۳۰
۴-۱- نقش گرافیک در طراحی بسته‌بندی ۳۰
۴-۱-۱- تاثیر در انتخاب ۳۱
۴-۱-۲- نشانه و سمبل بها دادن به مشتری ۳۲
۴-۱-۳- ایجاد میل به خرید و کنجکاوی و مشتری ۳۳
۵- مبانی گرافیک بسته‌بندی ۳۴
۵-۱- تعادل و یکپارچگی ۳۴
۱-شکل ۳۶
۲-اندازه ۳۶
۳-رنگ ۳۶
۴-بافت ۳۶
۵-میزان روشنی ۳۷
۶-خطوط ۳۷
۷-نمادها ۳۷
۵-۲- شکل ها و عکس ها ۳۹
۵-۳- صفحه آرایی ۴۰
۱- وحدت ۴۰
۲- توازن ۴۰
۳- تناسب ۴۱
۴- تضاد(کنتراست) ۴۱
۵- تأکید ۴۱
۶- سادگی ۴۲
۵-۴- ترکیب بندی حروف ۴۲
۵-۵- رنگ در بسته‌بندی ۴۵
۵-۵-۱- رنگ‌های سرد ۴۸
۵-۵-۲- رنگ‌های گرم ۴۸
۵-۵-۳- رنگ‌های خنثی ۴۸
رنگ آبی ۴۹
رنگ قرمز ۵۰
رنگ زرد ۵۰
رنگ سبز ۵۰
رنگ بنفش ۵۱
رنگ نارنجی: ۵۱
رنگ سفید ۵۱
رنگ سیاه ۵۱
رنگ خاکستری ۵۲
۵-۶- نمادها و تاثیر آن در محصول و بسته بندی ۵۳
۵-۷- هندسه جعبه ۵۷
۶-طراحی دربسته بندی ۶۵
۶-۱-جاذبه طراحی دربسته بندی ۶۵
۶-۲-طراحی بسته بندی با توجه به خصوصیات مصرف کننده ۶۶
۶-۲-۱-ویژگی‌های بسته بندی مصرف کننده (ازلحاظ طراحی) ۶۸
۶-۳-زن یا مرد ۷۰
۶-۴-تفکر ها درصنعت بسته بندی تقلیدی و سنتی است ۷۲
۷-چند نکته مهم در بسته بندی ۷۴
۷-۱-نوشته های مندرج دربسته بندی ۷۴
۷-۱-۱-زبان ۷۴
۷-۱-۲-قوانین و مقررات ۷۵
۷-۱-۳-اطلاعات مربوط به مصرف کننده ۷۵
۷-۲-معرفی مشخصه های مهم دربسته بندی کالا ۷۶
۷-۳-اطلاعات و علائم روی بسته بندی ۷۸
۷-۴-انواع بسته بندی از نظر مظروف ۷۹
۷-۵-طبقه بندی مواد اولیه بسته بندی از نظر جنس مصرفی ۸۱
۷-۵-۱-شیشه و ظروف شیشه ای ۸۱
۷-۵-۲-ظروف فلزی یا حلبی ۸۱
۷-۵-۳-آلومینیم ۸۲
۷-۵-۴-پلاستیک ها ۸۲
۷-۵-۵-کاغذ و کارتن ۸۳
۷-۶-کاغذ مناسب بسته بندی ۸۳
۷-۷-انواع چاپ دربسته بندی ۸۷
۷-۷-۱-چاپ افست شیت فد ۸۷
۷-۷-۲-چاپ افست روزنامه ۸۸
۷-۷-۳-چاپ روتوگراور ۸۸
۷-۷-۴-چاپ سیلک اسکرین ۸۹
۸-بسته بندی مواد غذایی ۹۰
۸-۱-ویژگی های بسته بندی مواد غذایی ۹۵
۸-۲-بسته بندی مواد غذایی و اطمینان ۹۶
۸-۳- اهمیت بسته بندی مواد غذایی ۹۷
۸-۴ –برچسب زدن مواد غذایی ۹۹
۸-۵-بسته بندی خشکبار و شرینی جات ۱۰۱
۸-۶-بسته بندی مناسب ۱۰۳
۹-نقش بسته بندی در صادرات۱۰۰
۱-۹-تفاوت های بسته بندی صادراتی با بسته بندی های بازارهای داخلی ۱۰۶
۹-۲-کارکرد اطلاع رسانی / فروش ۱۰۸
۱۰-نمونه‌های تصویری بسته‌بندی‌های موجود در بازار ۱۱۱
فهرست ، منابع و مواخذ ۱۱۶

 

فهرست ، منابع و مواخذ

۱ میرنظامی ضیابری، سید حسین، اصول بسته بندی مواد غذایی، نشر آییژ، ۱۳۷۵،(ص ۹-۵، ۱۹، ۵۵، ۹۵، ۱۰۶، ۱۵۲،۲۶۸)
۲ اصلانی، مژگان، بسته بندی و تبلیغات درمراکز فروش، کانون تبلیغات پویا نما، ۱۳۸۱، (ص ۲۳،۳۲،۳۹،۴۰،۴۲)
۳ پاساک، هارش، ترجمه : مهدی رضایی، ساختار بسته بندی، کانون تبلیغات پویا نما، ۱۳۸۴،(ص ۳۰۰-۳۰۱)
۴ روستا، احمد،ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید، مدیریت بازاریابی، نشر سمت، ۱۳۷۵، (ص ۲۱۸-۲۱۷)
۵ اسماعیلی پور، حسن، مدیریت بازاریابی بین المللی، نگاه دانش، ۱۳۷۹،
(ص ۲۲۱-۲۲۶)
۶ کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری، ترجمه : علی پارسائیان، اصول بازاریابی، نشر دبستان، ۱۳۷۹، (ص ۳۸۷-۳۸۶)
۷ صداقت، ناصر، تکنولوژی بسته بندی مواد غذایی، جلد اول، انتشارات بارثاوا، ۱۳۷۵، (ص ۴،۲۲،۲۶،۳۰،۳۲،۳۳،۲۹،۴۱،۴۲)
۸ ولز، ویلیام، ترجمه سینا قربانلو، تبلیغات تجاری، انتشارات مبلغان، ۱۳۸۳، (ص۶-۵)
۹ خاکبیز، سوسن، مقاله «روش تصمیم گیری درانتخاب بسته سیستم خبره» ماهنامه چاپ و بسته بندی، شماره ۳۱، ۱۳۸۰(ص ۱۳-۱۲-۲۱)
۱۰ ایرانمش ، محمد، مقاله «بسته بندی و صادرات» ماهنامه چاپ و بسته بندی شماره ۳۴، ۱۳۸۰، (ص ۱۴، ۱۵، ۳۵)
۱۱ Raju,vankatesh ترجمه : هومان خسروی و مانلی نورایی، مقاله «گرافیک بسته بندی»، ماهنامه چاپ و بسته بندی ، شماره ۳۴، ۱۳۸۰، (ص۶-۷)
۱۲ سورکا، والتر، ترجمه : مهندس هاشم حبیبی، مقاله «نگاهی به بسته بندی» ماهنامه چاپ و بسته بندی، شماره ۳۸، ۱۳۸۰،(ص ۳-۲)
۱۳ سورکا، والتر، ترجمه : مهندس هاشم حبیبی، مقاله «نگاهی به بسته بندی» ماهنامه چاپ و بسته بندی، شماره ۳۸، ۱۳۸۰، (ص ۱۳-۱۲)
۱۴ سورکا، والتر، ترجمه : مهندس هاشم حبیبی، مقاله «نگاهی به بسته بندی» ماهنامه چاپ و بسته بندی، شماره ۳۹، ۱۳۸۰، (ص ۳-۲)
۱۵ سلمانی، حجت، مقاله «بسته بندی شیرینی جات و خوراکی ها» ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۴۰، ۱۳۸۱ (ص۲۶)
۱۶ کحال زاده، داوود، مقاله «تفکر مادرصنعت بسته بندی تقلیدی و سنتی است» ، ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۴۵، ۱۳۸۱، (ص ۵)
۱۷ Richard, Mpodhajay، ترجمه سهیل چهره ای، مقاله «بسته بندی مواد غذایی و اطمینان» ، ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۴۵، ۱۳۸۱،(ص ۲۶)
۱۸ سمالف، واژه شناسی بسته بندی، ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۴۸، ۱۳۸۲، (ص ۲۸-۲۶)
۱۹ سورکا، والتر، ترجمه : مهندس هاشم حبیبی، مقاله «کارکردهای بسته بندی» ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۴۹، ۱۳۸۲،(ص ۲۴)
۲۰ چهره ای، سهیل، مقاله «زن یا مرد؟» ماهنامه صنعت بسته بندی ، شماره ۵۰، ۱۳۸۲، (ص۵-۲۴)
۲۱ چهره ای، سهیل، مقاله «کاغذ مناسب: مقاوم و پایدار» ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۵۱، ۱۳۸۲،(ص ۱۳)
۲۲ لاهیجی، سید محسن، مقاله «تشریح بسته بندی ازلحاظ هنرگرافیک»، ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۵۱، ۱۳۸۲، (ص ۱۳-۱۲)
۲۳ خاکبیز ، سوسن، مقاله‌« تبلیغات بسته بندی» ، ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۵۹، ۱۳۸۳، (ص ۲۲)
۲۴ سمالف مقاله «مبانی بسته بندی» ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۶۱، ۱۳۸۳، (ص ۲۳-۲۲)
۲۵ سورکا، والتر، ترجمه: مهندس هاشم حبیبی، مقاله «مبانی طراحی گرافیک» ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۶۴، ۱۳۸۳، (ص۹)
۲۶ سورکا، والتر، ترجمه: مهندس هاشم حبیبی، مقاله «طراحی گرافیک بسته بندی» ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۶۴، ۱۳۸۳، (ص ۴و۶)
۲۷ خاکبیز ، سوسن، مقاله‌« سیستم بسته بندی» ، ماهنامه چاپ بسته بندی، شماره ۶۵، ۱۳۸۳، (ص ۳۴-۳۳)
۲۸ بیات، نوشین، مقاله «مروری بربرخی عناصر در بسته بندی» ماهنامه صنعت بسته بندی ، شماره ۶۸، ۱۳۸۴، (ص۶)
۲۹ پال فی ور، جین، ترجمه شبنم فدایی، مقاله «رنگ دربسته بندی»، ماهنامه صنعت بسته بندی، شماره ۶۸ ، ۱۳۸۴(ص ۷)
۳۰ اسماعیلی پور، مجید، مقاله «نقش بسته بندی درموقعیت محصول»، ماهنامه پیام صادرات، شماره ۵۴، ۱۳۷۸، (ص ۵۵)
۳۱ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مقاله «بسته بندی موادغذایی» ماهنامه بررسی های بازرگانی، شماره ۱۱۱، ۱۳۷۵، (ص ۱۴و۱۲)
۳۲ بهبود بسته بندی مواد غذایی، کتاب اول بسته بندی خشکبار، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۱،(ص۲)
۳۳ بهبود بسته بندی مواد غذایی، کتاب ششم، بسته بندی آبنبات و شکلات، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۱، (ص۱۲)

 

1 -مقدمه

قرن هاست که بسته بندی برای بهره‌گیری و حفاظت کالاها، عنصری ضروری به شمار می‌رود. امروزه به خصوص در بخش خرده فروشی تقریبا تمامی محصولات به صورت بسته بندی شده ارائه می گردند. به علاوه یکایک عناصر بسته بندی براساس هدفی که برای آن ها در هنگام نقل و انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع در نظر گرفته می‌شود، مورد مطالعه دقیق قرار گرفته‌اند، بی تردید بسته بندی قادر است نمایی فنی‌تر و برتر به کالا ببخشد.

همچنین هر بسته ای نیز با دقت طراحی می‌شود، زیرا شکل و رنگ، اهمیت خاصی در میزان فروش محصول ایفا می‌کند این‌گونه نمونه های قابل رویت همراه با اطلاعات چاپ شده بروی محصول، راحت‌ترین وسیله ارتباطی بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده می باشند.

تولید‌کنندگان محصولاتی هم‌چون شکلات، کیک و سایر شیرینی‌جات همواره به دنبال تولید محصولاتی مشخص و منحصر به فرد می‌باشند که مشتریان به راحتی بتوانند محصولات آنها را از سایر محصولات مشابه تشخیص دهد، در این راستا بسته‌بندی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. زیرا اولین چیزی که نظر مشتری را جلب می‌کند ظاهر بسته‌بندی محصول می‌باشد و اغلب بسته‌بندی زیبا و جذاب، مورد انتخاب مشتری قرار می‌گیرد.


۲-تاریخچه بسته بندی

۲-۱- از رم تا رنسانس

با گذر زمان، شهرها پایه‌گذاری شدند. تجارت بین قاره های اروپا و آسیا رونق گرفت و هر از چندی سپاهیان فاتح برای دست‌یابی و ثروت منطقه ای دیگر صف‌آرایی می‌کردند. در حالی که جهان شاهد تغییرات اجتماعی بسیار زیادی بود، تغییرات مربوط به بسته بندی بیشتر به تغییر در کیفیت و کمیت روش های بسته‌بندی موجود محدود می‌شد.

یک واقعه مهم در بسته بندی، که به رومی ها و حدود ۵۰ قبل از میلاد نسبت داده می‌شود، اختراع لوله دمش شیشه‌ای بود. لوله دمش یک میله فلزی توخالی بود که در یک سر آن توده ای از شیشه قرار داده می شد. با دمیدن از انتهای دیگر لوله، فرد دمنده می توانست توده مذاب را به شکل یک ظرف توخالی در اندازه ها و شکل‌های متنوع باد کند. این ظرف را بدون دخالت دست و با تکرار پیاپی دمش و شکل‌دهی می‌شد ساخت و یا می‌شد حباب شیشه را به درون یک قالب فنجان که نقش های تزئینی قبلاً در آن ایجاد شده دمید.

اختراع لوله دمش، شیشه را از معابد و خانه اشراف خارج کرده و به آن استفاده عام داد. جام‌های شیشه ای رومی که با ارابه ها و جنگ گلادیاتورها تزئین شده و واضح است که به عنوان یادگاری و نشان رخدادهایی فروخته شده‌اند، به اندازه کافی فراوان هستند.

روشن نیست که چه کسی اولین بشکه چوبی را ساخت، ولی احتمالاً آن نیز در همین دوره ساخته شده و احتمالاً در منطقه آلپ اروپا، گویا مقدر شده بود که بشکه برای قرن ها، یکی از متداولترین اشکال بسته‌بندی باقی بماند.

با سقوط امپراتوری روم در حدود ۴۵۰ میلادی، اروپا به شکل دولت شهرهای کوچک تنزل یافت که در بهترین حالت بربریت مطلق بود. بسیاری از هنرها و حرفه‌های قوام یافته، یا فراموش شد و یا راکد ماند. طول مدت ۶۰۰ سال پس از سقوط رم چنان خالی از هرگونه تغییر قابل توجهی است که مورخان به آن «دوران سیاه» می‌گویند.

پیشرفت‌های ایجاد شده در این دوران از شرق دور و یا ملت های عربی که به تازگی از دین اسلام انگیزه و الهام گرفته بودند، می‌آمد. در چین، تسای‌لون به عنوان کسی که در حدود ۱۰۵ میلادی، اولین کاغذ واقعی را از مواد داخلی تنه درخت توت ساخت شناخته می‌شود. هنگامی که مسلمانان در حدود ۹۵۰ میلادی سمرقند را فتح کردند، راز این کار را با خود به اروپا آوردند. مصریان قبل از آن برگ های مشابهی را با بافتن ساقه های خرد شده نی پاپیروس ساخته بودند. آنها با کوبیدن، تحت فشار قرار دادن و خشک کردن این نوارهای بافته شده ماده ورقه ای مفیدی می‌ساختند. قرن ها بعد به اختراع چینی‌ها که از الیاف گیاهی تنیده ساخته شده بود اسم «paper» دادند (که از پاپیروس مصری گرفته شده).

چاپ از طریق بریده های چوب، که جد باستانی روش چاپی فلکسوگرافی است، نیز ریشه در شرق دارد. قدیمی ترین کارهای چاپی موجود نشان‌های بودیستی ژاپنی است که به سال ۷۶۸ میلادی برمی‌گردد. قدیمی‌ترین کتاب موجود، که در ترکستان پیدا شده و در سال ۸۶۸ چاپ شده، کتاب «الماس سوترا» است.

اروپا درحدود سال ۱۱۰۰ میلادی بیدار شد. حرفه های مهجور مانده دوباره احیاء شدند، آموزش و هنر زنده شد، تجارت رونق گرفت و تا سال های ۱۵۰۰، دوران بزرگ اکتشاف رو به آغاز نهاده بود. هنر چاپ در این زمان زاده شد.

ساختارهای بنیادی جامعه تغییر چندانی نیافته بود. بیشتر مردم وابسته به زمین بودند، گاهی به عنوان مالکان آزاد و در بیشتر مواقع به عنوان رعایائی که همه زندگی خود و بخشی از هرچه که خود تولید می‌کنند را به قدرت بالاتری مدیون بودند. اکثریت جامعه آن چیزی را می‌خوردند که خود عمل آورده، یافته و یا گرفته بود، در این سطح زندگی نیازمندی مشتری موجودیت نمی یابد.

مغازه و فروشگاه، از آن گونه که ما می شناسیم و در آن می‌توان کالایی خرید وجود نداشت. اگرچه پول به عنوان وسیله مبادله وجود داشت، ولی اکثریت جامعه هرگز پولی به چشم خود نمی دیدند. تولید صرفاً مشغله ای سفارشی بود و آنچه تاکنون بسته بندی خوانده ایم، بطور شخصی ساخته می شد. مثل بیشتر کالاهای دیگر. بسته‌بندی، اگر هم در مواردی وجود داشت، خود وسیله ای گرانبها بود و به ندرت مثل بسته بندی‌های امروزه می شد آن را دور ریخت.

از آنجایی که خرده فروشی وجود نداشت، ایده های بازاریابی، تبلیغ، ساختارهای قیمتی و توزیع اموری نامربوط بودند. جمعیت آنقدر زیاد نبود که تولید انبوه را، حتی در محدودترین معنی خود امکان‌پذیر سازد. (سورکا، ش ۳۸، ۱۳۸۰، صفحه ۱۲)

۲-۲- انقلاب صنعتی

دایره‌المعارف بریتانیکا[۱]، انقلاب صنعتی را چنین تعریف می‌کند، «تغییری که یک ملت با حرفه های مرتبط با زراعت و بازارهای محلی را به یک جامعه صنعتی با ارتباطات جهانی تبدیل کرد». این نوع جدید جامعه از ماشین آلات استفاده‌های متنوعی کرده و برای مصرف عمومی و در مقیاس بزرگ کالا تولید می‌کند.

انقلاب صنعتی در حدود سال ۱۷۰۰، در انگلستان آغاز شد و به سرعت در اروپا و آمریکای شمالی گسترش یافت. برخی از ویژگی‌ها و پی‌آمدهای این انقلاب عبارت بودند از:

        n کارگران کشاورزی روستایی به شهرها مهاجرت کرده و در کارخانه‌ها به کار گماشته شدند.

        n کالاهای تولید انبوه ارزان در دسترس بخش اعظم مردم قرار گرفت و طبقه مصرف‌کننده پدید آمد.

        n کارگران کارخانه به غذا و وسایلی نیاز داشتند که پیش از آن عمدتاً در خانه تولید می‌شدند.

        n مغازه‌ها و فروشگاه‌های جدید بسیاری برای فروش کالا به طبقه کارگر در حال تکامل ایجاد شدند.

   n بنا به ضرورت، برخی از صنایع در مناطق غیرکشاورزی شکل گرفتند که ناگزیر مواد غذایی باید به این مناطق حمل می‌شد.

نتیجه این تغییرات این بود که، برای حمل وسایل مصرفی جدید و غذای فراوان مورد نیاز شهرها، تقاضا برای بشکه، جعبه، ظرف، سبد و کیسه افزایش یافت، صنعت بسته‌بندی نوپای آن زمان مجبور بود برای همگامی با تقاضای روبرو شده خود را مکانیزه کند.

همان طور که جمعیت بیشتری دور از محل های تولید غذا استقرار می‌یافتند، تدبیر روش هایی برای حفظ موادغذایی فراتر از عمر طبیعی بیولوژیکی انسان، ضرورت بیشتری می‌یافت.

بسته‌بندی، درابتدا، تنها برای ظرف کردن و حفاظت از مواد به کار می‌رفت تا پیش از آن زمان که شهرها، متأثر از انقلاب صنعتی، رو به رشد نهادند، بسته بندی جداگانه کالا از اهمیت چندانی برخوردار نبود. کارگران صنعتی جدید نیازمند این بودند که از طرف یک سیستم کشاورزی جداگانه تغذیه شده و از نتیجه مهارت تولیدی دیگران نیازهای غیرخوراکی خود را برآورده سازند.

ساکنین شهرها امکانات ذخیره‌سازی موجود در یک مزرعه را در اختیار نداشتند درنتیجه مقدار کالای خریداری شده در هر نوبت کمتر شده و تعداد دفعات مراجعه به فروشگاه افزایش یافت. این بهترین فرصت بود تا بسته‌بندی‌های جداگانه به مقداری که مردم بیشتر مایل به خرید آنها بودند، ایجاد گردد. درعمل، سال‌ها طول کشید تا این امر جامعه عمل بپوشد و حتی امروزه نیز عمل تبدیل بطور کامل انجام نمی‌شود.[۱] . Britannica

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بسته بندی مواد غذایی
 • مقاله انگلیسی پوشش پلیمرهای زیستی بر روی مواد بسته بندی کاغذ با ترجمه فارسی
 • مقاله انواع بسته بندی های موجود
 • پایان نامه بسته بندی
 • مقاله بسته بندی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.