مقاله بـررسی تأثیر یارانه ها در قیمت کالاهای وارداتـی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بـررسی تأثیر یارانه ها در قیمت کالاهای وارداتـی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بـررسی تأثیر یارانه ها در قیمت کالاهای وارداتـی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه ….۲
بیان مساله ..۴
اهمیت و ضرورت تحقیق .۹
اهداف تحقیق ۱۰
فرضیه های تحقیق …۱۲
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها .۱۳
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق۲۰
اهداف دولت از پرداخت یارانه در قبل از انقلاب….۲۰
اهداف دولت از پرداخت یارانه در بعد از انقلاب۲۱
طبقه بندی یارانه ….۲۳
دلایل پرداخت یارانه ….۲۹
آثار اقتصادی یارانه..۳۱
انواع واردات.۳۳
پیشینه تحقیق.۳۴
پژوهش های انجام شده در  داخل وخارج۳۷
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق ..۴۲
جامعه آماری .۴۳
نمونه آماری و روش نمونه گیری .۴۳
ابزار تحقیق….۴۴
پرسشنامه.۴۵
روایی تحقیق ۴۶
پایایی تحقیق ….۴۷
روشهای آماری…. ..۴۷
مراحل اجرای پژوهش ….۴۸
فرض ها ۴۸
آمار آزمون .۴۹
مقدار بحرانی .۵۰
تصمیم گیری ۵۰
فصل چهار:یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها ..۵۲
آزمون فرض اول….۵۲
آزمون فرض دوم…۵۵
آزمون فرض سوم.۵۸
آزمون فرض چهارم…۶۱
فصل پنچم: بحث ونتیجه گیری
پیشنهادات اجرایی ..۶۵
نتایج مبتنی بر فرضیه اول ۶۵
نتایج مبتنی بر فرضیه دوم ….۶۵
نتایج مبتنی بر فرضیه سوم …۶۶
نتایج مبتنی بر فرضیه چهارم ۶۷
پیشنهاد های پژوهش .۶۸
محدودیت پژوهش..۶۸
منابع و مآخذ ..۶۹
پیوست ها ..۷۱

منابع و مآخذ:

– کتاب بررسی انواع یارانه و جنبه‌های مختلف اقتصادی آنها (مؤسسات مطالعه و پژوهش‌های بازرگانی) تهیه شده توسط فیروز نسیبی پور آذر در گروه تحقیقات بازرگانی داخلی – بهمن ماه ۱۳۷۹٫

– راهنمای کاربردی واردات (مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه) تهیه شده توسط ابراهیم علی رازینی – تیرماه ۱۳۷۴٫

– کتاب تحلیل و بررسی اقتصادی یارانه (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)، تهیه شده توسط عباس رحیمی و عباس کلانتری، آبان ماه و اسفند ماه ۱۳۷۱٫

– تحلیل و بررسی اقتصادی فقر (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)، تهیه شده توسط زهره فنی – خردادماه ۱۳۷۵٫

– کتاب بازار جهانی برنج و شکر (از سری انتشارات بازار جهانی کالا) (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) ، توسط جمشید فهیمی فر، عضو هیأت علمی، پژوهشی اسفندماه ۱۳۷۶٫

– کتاب راهنمای تدوین رساله و پایان نامه‌ی تحصیلی، دکتر عباس خورشیدی، و سید حمیدرضا قریشی (نشر سیطرون) ص ۱۳۲

– طرح پیشنهادی پرداخت یارانه مستقیم (معاونت پژوهشی، مدیریت پژوهشهای استانی)، مسعود هاشمیان، علی یوسفی

– آشنایی با جنبه‌های حقوقی بازرگانی خارجی – جلد دوم (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – تهیه شده توسط مسعود طارمی).

– کتاب اقتصاد ایران (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) – بهمن ماه ۱۳۷۱

اهداف دولت از پرداخت یارانه در قبل از انقلاب:

پرداخت یارانه به کالاهای مصرفی ازبرنامه پنجم عمرانی در نظام گذشته صورتی جدی‌تری به خود گرفت و هزینه های یارانه، در شمار دیگر هزینه های کشور در  سطح ملی ارقام چشگیری را به خود تخصیص داد.

در تحلیل اهداف واقعی برقراری یارانه دیدگاههای مختلفی وجود دارد. عده ای با دیدی بدبینانه به آن نگاه نموده و صرفاً آنرا ترفندی استعماری برای وابسته نمودن هر چه بیشتر اقتصاد کشور دانسته و معتقدند یکی از عوامل اصلی متلاشی شدن بخش کشاورزی کشور و تشدید مهاجرت از روستا به شهر برقراری یارانه بر کالاهای مصرفی بوده است . زیرا از این یارانه ها شهر نشین ها که بیشترین سطح مصرف را دارا می باشند بهره ی اصلی را داشته و این عاملی در جهت افزایش مهاجرت بوده است.

در این رابطه می توان به اظهارات آقای دکتر محمدتقی بانکی ، یکی از روسای سازمان برنامه و بودجه در بعد از انقلاب اشاره نمود.

با توجه به تاریخچه یارانه و اینکه در بودجه اصلاحی سال ۵۲ به تصویب رسیده هر انسان آگاه و متعهدی با این مسأله آشنا می شود  که این حرکت ( مطرح کردن یارانه) پدیده ای استعماری و به ضرر جامعه بوده است و من به مسأله یارانه به عنوان یک پدیده مزاحم همیشه فکر می‌کردم و در حال حاضر این مسأله برایم روشن شده که مسأله یارانه  وقتی مطرح شد که یک سری سیاستهای استعماری پیاده شده بود. این سیاستها حول محور زیر است، اول این که نظام گذشته روستائیان را به شهر ها کشانده بود، دوم این که تولیدات کاهش پیدا کرده و میزان مصرف به خصوص مصرف شهری رشد کرده بود، ‌سوم برای کنترل تورم در این شرایط مجبور بودند که پایین آمدن تولید را با واردات جبران کنند و بالاخره مسأله آخر این بود که قیمت نفت در سال۵۲ بالا رفته بود. بالا رفتن قیمت نفت باعث شد که سرپوشی بر روی خیانت کارگزاران رژیم پیشین گذاشته شود و نیز یارانه مطرح شود.[۱]به طور خلاصه می توان گفت که در نظام گذشته یارانه‌ها بر اساس یک برنامه و طرح جامع که در آن علل دقیق انتخاب کالاهای مشمول یارانه توجیه شده و اولویت های ضروری میان آنها مشخص گردد پرداخت نشده و تنها جنبه نوعی اقدام بر حسب ضرورت زمان و بیشتر جنبه ی سیاسی برای رژیم را دارا بوده است . البته توانایی مالی رژیم بر اثر افزایش قیت نفت را به عنوان عامل افزایش واردات و یارانه نیز می باید در نظر گرفت.

اهداف دولت از پرداخت یارانه در بعد از انقلاب:

بعد از انقلاب را با توجه به بستر نوسان زای انقلاب اسلامی که دگرگونی در ارزش های سیاسی و اجتماعی در جهت منافع عمومی از آرمانهای آن به شمار رفته، همچنین حوادث و تنگناهای دوران انتقال که نظام درگیر آن بوده است را به طور کلی می توان به دو برهه ی مشخص تفکیک نمود. با توجه به این که سیاست های حمایتی دولت زیر مجموعه ای از سیاست گذاریهای اقتصادی کشورمی باشد برای شناخت اهداف پرداخت یارانه لازم است به ویژگی های اساسی این دوران بپردازیم .

آقای مسعود روغنی زنجانی معاونت محترم ریاست جمهورو رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست جامعه ی اسلامی مهندسین به تحلیل این ویژگیها به شرح زیر پرداخته است.

سیاستی که طی سال های جنگ(۶۷-۱۳۵۹) اجرا شد، سیاست تثبیت اقتصادی نامیده می شود. دولت در شرایط اضطراری جنگ، مسئولیتهای خود را افزایش داد وبه تبع این افزایش دخالتهای گسترده ای پیدا کرد.

با کاهش منابع در دوران جنگ و افزایش هزینه ها دولت دچار کسری بودجه گردید و بحران به صورت جدی آغاز شد، در نتیجه دولت متوسل به استقراض و تزریق قدرت خرید کاذب شده و در شرایط تثبیت اقتصادی مکلف به رساندن کالا و خدمات در حداقل ممکن ، به خانوارها شد. به همین خاطر شبکه توزیع تحت کنترل قرار گرفت و سیاست تعیین قیمت به اجرا گذاشته شد در شرایط تثبیت اقتصادی یارانه به عنوان محور کارها شکل گرفت و دولت قیمتها را به نفع مصرف کننده تثبیت کرد.

ویژگی سیاستهای حمایت در دوران اقتصادی « فراگیری»، «استمرار» و« افزایش یابنده» بود و در واقع همه یارانه دریافت می کردند،در هیچ مرحله ای پرداخت یارانه قطع نمی شد و در حد سقف معینی متوقف نبود، اما در سیاست تعدیل اقتصادی اقشار آسیب پذیر ، یارانه دریافت می کنند و یارانه ها کاهش و در نهایت حذف خواهند شد.[۲]

طبقه بندی یارانه:

تنوع و پیچیدگی محاسبات و کاربردهای گوناگون یارانه ها و همچنین تأثیرات و نتایج گوناگونی که روش پرداخت یارانه می تواند داشته باشد، ضرورت طبقه بندی و تفکیک آن را بیشتر نمایان می کند. به نسبت گستردگی وظایف دولت در اقتصاد ، یارانه ها می تواننداز تنوع بیشتری برخوردار باشند. همچنین با توجه به گستردگی موارد پرداخت و منابع و مصارف آن ، می تواند به شکل های گوناگونی طبقه بندی شود که در ذیل به آنها اشاره شده است و همچنین به شرح مختصری از آنها می پردازیم.

۱- یارانه بر اساس هدف هایی که دولت از پرداخت آنها دنبال می کند شامل: یارانه اقتصادی ، یارانه اجتماعی ، یارانه سیاسی و یارانه توسعه ای .

۲- یارانه بر اساس حسابهای ملی شامل: یارانه مستقیم و یارانه غیر مستقیم.

۳- یارانه بر اساس انعکاس هزینه های آن در حسابهای ملی شامل : یارانه پنهان و یارانه آشکار.

۴- یارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل : کود، سم، بذر، شکر ، روغن ،گندم و … .

۵- یارانه بر اساس مرحله ای که کالا یا خدمات مشمول دریافت آن می شود شامل: یارانه تولیدی ، یارانه مصرفی، یارانه توزیعی ، یارانه صادراتی، یارانه وارداتی و یارانه خدماتی.

– یارانه اقتصادی:

پرداختهایی است که دولت برای نیل به برخی از اهداف اقتصادی خود از جمله ، تخصیص بهینه منابع، ثبات اقتصادی عادلانه تر نمودن توزیع درآمد ، انجام می دهد. به عبارت دیگر؛ یارانه اقتصادی عبارت از کمکی است که دولت مرکزی به هزینه سایر قسمتهای اقتصاد به تولید کنندگان بخش خصوصی و یا به مصرف کنندگان یک کالای به خصوص و یا استفاده کنندگان از یک سرویس خدماتی و یا به یک عامل تولیدی می دهد، ولی دولت پاداش یا عوض مالی متقابل دریافت نمی کند.[۳]

– یارانه اجتماعی:

نوعی دیگری از کمک های دولت، “کمک های اجتماعی” است. کمک های اجتماعی را دولت بیشتر به منظور تأمین هدف های اجتماعی انجام می دهد، گرچه این نوع کمک ها می تواند در بردارنده هدف های اقتصادی نیز  باشد ، ولی تکیه دولت در این دسته از کمک ها بیشتر روی هدف های اجتماعی است. البته می توان یارانه های مصرفی که سبب کاهش هزینه خانوار و رضا مندی نسبی خانوارها می گردد را نیز نوعی یارانه اجتماعی نامید.

– یارانه سیاسی:

یارانه سیاسی نوعی از کمک های دولت است که هدف اصلی آن سیاسی می باشد و قلمرو عمل آن می تواند هم در داخل ، جهت هماهنگ نمودن اکثریت جامعه با موانع سیاسی و اقتصادی دولت در راستای تحکیم امنیت ملی ، و هم کمک های بلاعوض به دیگر کشورها، در جهت تحکیم مبانی سیاسی دولت را شامل شود. این کمک ها که گاه ارقام چشمگیری را در بودجه برخی از کشورهای مقتدر به خود اختصاص می دهد، صرف گسترش مبانی سیاسی و گاه ایدئولوژیک نظام های سیاسی این کشورها می گردد.

– یارانه توسعه ای:

این نوع کمک های دولت که در جهت شتاب بخشیدن به روند توسعه اقتصادی می باشد، در کشورهای در حال توسعه کاربرد بیشتری دارد. این کمک های دولتی به منظور تقویت زیر بنای اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت تعادل بخشیدن به سیستم تولید ، مصرف و هزینه نمودن در آمدهای عمومی، همچنین کمک به ایجاد مؤسسات تحقیقاتی و انتقال تکنولوژی و علوم و مراکز پایه ای و حتی کمک هایی که در بودجه دولت ، برای تربیت تکنسین ها ، مهندسین و کارگران حرفه ای می شود را می توان نوعی کمک های توسعه ای نامید.[۴]

– یارانه مستقیم:

پرداختهایی که بیشتر به صورت زیانکرد عملیاتی ، و دریافت کنندگان آن کاملاً مشخص و دارای شخصیت حقوقی باشند، یارانه مستقیم نامیده می شود. که ناشی از فروش کالای تجاری و یا خدمات ، به قیمتی کمتر از قیمت خرید یا قیمت تمام شده آنها، همچنین هدایا و کمک های دولت از محل حساب جاری به شرکتهای عمومی ، از انواع کمک های بلاعوض می باشد و یکی از سیاستهای دولت به حساب می آید.

– یارانه غیر مستقیم:

کمک هایی است که بر اساس ارزش کالای تولید ، صادر یا مصرف شده ، نیروی کار یا زمین به کار رفته و یا سازماندهی آن، انجام می پذیرد؛ و یا به کالاهای صادراتی ویژه ،‌جهت پائین نگه داشتن قیمت آنها تعلق  می‌گیرد ،  و به دو دسته ، کمک های بلاعوض کالایی / مصرفی و تولیدی ، تقسیم می شود.

– یارانه پنهان:

گاهی اوقات ، کالا یا خدماتی از سوی دولت مورد حمایت قرار  می‌گیرد. اما هزینه های این حمایت در حسابهای پرداخت یارانه منعکس نمی گردد و بر این اساس می توان آن را یارانه پنهان نامید. یارانه پنهان عملاً به عنوان یارانه یا زیانکرد عملیاتی به حساب نمی آید ، بلکه نوعی امتیاز است که دولت برای بخش هایی بوجود می آورد ، این یارانه در اقتصاد ایران به خصوص از زمانی که تفاوت زیادی بین نرخ ارز رسمی با قیمت واقعی آن ایجاد شده ، ابعاد گسترده ای پیدا نموده است.

– یارانه آشکار:

 کلیه یارانه هایی که جزء هزینه های دولت به حساب می آید و تحت عنوان کمک های بلاعوض نامیده می شوند، یارانه آشکار می باشد . بنابراین کلیه یارانه های مستقیم و غیر مستقیم نیز نوعی یارانه آشکار می باشند.

– یارانه تولیدی:

 هر گاه به علل مختلف تطبیق هزینه تمام شده واقعی با قیمت واقعی ممکن نباشد و همچنین تولید بیشتر از یک کالا به دلیل نیاز جامعه ، مورد نظرباشد. دولت اقدام به پرداخت یارانه های تولیدی می نماید. در ایران در میان یارانه کالاهای اساسی بیشترین سهم بعد از گندم به یارانه نهاده های تولیدی (کود، سم، و بذر) اختصاص دارد.

در حال حاضر دولت در بخش تأمین نهاده های تولیدی سیاست برآورد نیاز ،  تأمین کسری از طریق واردات ، تأمین ارز و ریال مورد نیاز گشایش اعتبار و خرید به موقع ، تعیین قیمت تضمینی خرید و ذخیره احتیاطی را مد نظر دارد و در بخش توزیع ، سیاستهای تعیین قیمت تثبیتی ، تعیین قیمت تعادلی حسب مورد ، توزیع از طریق شبکه های تعاونی ، اطلاع رسانی و کنترل و نظارت و بازرسی را دنبال می کند.

یارانه های تولیدی توسط “سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان” جهت تولید کالاهای اساسی پرداخت می گردد و شامل در اختیار گذاشتن ارزان و گاهی رایگان نهاده های تولید محصولات کشاورزی از قبیل بذر، کود و سم و کمک بلاعوض به کشاورزان می باشد.علاوه بر این اگر قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در جهت تثبیت قیمت آنها باشد ، چون دولت به عنوان مهمترین توزیع کننده این کالاها مطرح است، این یارانه ها در جهت حمایت از مصرف کننده به حساب می آید . از سال۱۳۵۲، پرداخت یارانه های تولیدی در ایران آغاز گردید و یارانه کود شیمیایی اولین یارانه به نهاده های تولیدی بود.

روند اعطای یارانه نهاده های تولیدی( کود، سم ،‌بذر) در ایران بدین صورت بوده است که در سال۱۳۷۱ رقم آن به ۷۶۱۳۰ میلیون ریال رسید، در سال۱۳۷۲ این رقم افزایشی ۲۱۳ درصدی داشت و به ۲۳۸۴۴۸ میلیون ریال بالغ گردید، همچنین در سال۱۳۷۳ با افزایشی ۱۱۹ درصدی به ۵۲۲ میلیارد ریال رسید. اگرچه در سال های بعد این رقم با افت و خیز همراه بوده است اما  از روندی تقریباً  ثابت برخوردار بوده است. این رقم در سال۱۳۸۰ به ۵۷۳ میلیارد ریال بالغ گر دید و در مجموع در دوره سال های ۱۳۷۳ تا۱۳۸۰ یارانه کود، سم و بذر به طور متوسط از رشدی معادل۱۵/۱۵ درصد برخوردار بوده است.

 – یارانه مصرفی:

عمده ترین یارانه پرداختی و از جمله بحث انگیزترین آن ، یارانه های مصرفی می باشد. آغاز پیدایش یارانه در اقتصاد ایران به مفهوم کنونی آن ، برای پائین نگه داشتن قیمت مواد مصرفی و غذایی شکل گرفت.

– یارانه خدماتی:

بخش خدمات یکی از بخش های اقتصادی است که در ایران از سایر بخش های اقتصادی رشدی سریعتر داشته است و وظیفه تأمین رفاه و خدمات رسانی به جامعه شهری را دارد. حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش خدمات است که دولت در جهت کاهش هزینه مصرف کننده یارانه هایی را به آن پرداخت می نماید.

– دلایل پرداخت یارانه

در نظام های اقتصادی مبتنی بر بازار توجیه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد سه هدف عمده مطرح می گردد.که یارانه نیز به عنوان یکی از پرداختهای انتقالی دولت به اشکال مختلف می تواند در راستای تحقق این سه هدف قرار گیرد .

الف) تخصیص بهینه منابع

در اقتصادهای متکی بر بازار مواردی یافت می شود که شرایط رقابت که لازمه تخصیص بهینه منابع است ، تأمین نمی گردد و مکانیزم بازار به تنهایی توانایی  سوق اقتصاد به سمت تعادل و تخصیص بهینه منابع را ندارد و لزوم  پرداخت یارانه در این مواقع از اصول کارایی در اقتصاد می باشد. به عبارت دیگر در اقتصاد مبتنی بر بازار قیمت بر اثر مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و در این بازار بر اثر نوسان در میزان عرضه یا تقاضا قیمت ها دچار نوسان شده و این تغییرات در قیمت سبب تخصیص بهینه منابع تولید شده و در ادامه این واکنش های متقابل بین تولید کننده و مصرف کننده ، عرضه و تقاضا در نقطه‌ای که قیمت بازار نامیده می شود به تعادل می رسند. در این قیمت هم تولید کننده از سود متعارفی برخوردار می گردد و هم مصرف کننده از اضافه رفاه برخوردار است. اما حصول این نتایج منوط به وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد می باشد اما زمانی که بازار قادر نیست مکانیزم مذکور را برقرار نماید و به نوعی بازار در این مورد با شکست مواجه می‌گردد.دولت برای رفع شکست بازار با ابزارهای خود نظیر وضع مالیات و اعطای پرداخت های انتقالی (یارانه) بازار را به سمت تخصیص بهینه منابع هدایت نماید. مواردی از جمله ضرورت تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی ، وجود انحصارات در بازار، وجود آثار خارجی و … به عنوان شکست بازار محسوب می شوند.

ب) ایجاد ثبات اقتصادی

ایجاد ثبات اقتصادی  یکی از مهمترین اهداف دولت‌ها به شمار می‌رود و زیر بنای ثبات اقتصادی در هر کشوری ثبات و امنیت سیاسی آن کشورها می‌باشد. اما  علی رغم وجود ثبات سیاسی در  بسیاری از کشورها، نوسانات ادواری و دوره‌های تجاری اقتصاد را با رونق و رکودهای متعدد مواجه می‌سازد که از طریق ایجاد جو نامساعد در روند سرمایه گذاری، در بلند مدت رشد و ثبات اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌سازد.

ج) توزیع عادلانه درآمد

یارانه یکی از پرداخت های انتقالی است که نقش مؤثری را در توزیع عادلانه درآمد می‌تواند داشته باشد و می توان گفت یکی از مهمترین اهداف پرداخت یارانه ایجاد رفاه به گروهی خاص از مصرف کنندگان کم درآمد در جهت افزایش نسبی سطح رفاه آنان می باشد.

– آثار اقتصادی یارانه

از دیدگاه نظری یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت ها به وسیله ی آنها در بازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات ها با تغییر قیمت های نسبی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهند. یارانه با تحریف قیمت ها مانع تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی را کاهش خواهند داد. و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی دارای اثر جدی بر اقتصاد ملی می باشد . اگرچه در بعضی از کشورها ، ظاهراً مصرف کنندگان از این یارانه ها منتفع می شوند؛ زیرا قیمت ها ی پائین تری برای کالاهای یارانه ای پرداخت می کنند، اما به طور غیر مستقیم متضرر خواهند شد. زیرا پرداخت یارانه افزایش هزینه های عمومی ، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه را در پی خواهد داشت. به علاوه هر اندازه که شفافیت در اقتصاد گسترش و مداخله دولت در نظام قیمت ها کمتر شود، انحراف از سرمایه گذاریهای مولد کاهش می یابد. به عبارت دیگر سرمایه گذاری به بخش های دارای مزیت که قابلیت رقابت در بازار های داخلی و خارجی دارند ، سوق پیدا می‌کند. در شرایطی که دولت قیمتها را کنترل و برای بخشی از کالاها یارانه پرداخت می‌کند ، سرمایه گذاری دچار انحراف می شود. بر این اساس و به دلیل اخلال پرداخت یارانه در نظام قیمت گذاری و تخصیص بهینه منابع که اقتصاد دانان توسعه، پرداخت یارانه راتنها برای جبران آثار نامناسب استراتژی‌های توسعه و توزیع دارایی ها توجیه پذیر می‌دانند، به طوری که پیشنهاد می‌نمایند در کشورهایی که استراتژی‌های توسعه به دنبال ایجاد اشتغال، رشد بهره وری، توزیع دارایی ها، سرمایه گذاری در زیر ساخت های روستایی و بهبود بازاریابی است، نیازی به پرداخت یارانه نمی باشد.

همچنین پرداخت یارانه با تأثیر بر نظام قیمت ها بر ترجیحات مصرف کننده نیز اثر گذاشته ، به طوری که مصرف کالاهای یارانه‌ای را افزایش می دهد . از این رو در مورد کالاهایی که تولید داخلی جوابگوی تقاضا نباشد، دولت باید با صرف ارز کمیاب به واردات آن اقدام نماید. از سوی دیگر به دلیل این که مصرف کننده قیمت واقعی کالای یارانه ای را پرداخت نمی کند، مصرف بهینه آن را نیز رعایت نخواهد کرد. همین  امر افزایش یارانه ها را موجب می شود که خود یکی از عوامل اصلی کسری بودجه در اقتصاد ایران به شمار می رود.

 –  انواع واردات


۱-رو ز نامه کیهان- نهم تیر هزار و سیصد وشصت و دو(۹/۴/۶۲)

[۲] : روزنامه اطلاعات- شماره ۱۹۲۲۲- سه شنبه.۴ دی ۱۳۶۹٫

[۳] -سازمان حمایت از مصرف کنندگان؛  پیشین، جلد اول.

[۴] –  صندوق حمایت از مصرف کننده ، پیشین ، ص ۲۲٫

80,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ضرورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها
 • پاورپوینت هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر
 • مقاله پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران
 • تحقیق پرداخت یارانه
 • مقاله اثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.