مقاله بهداشت تغذیه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بهداشت تغذیه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بهداشت تغذیه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه۱
اهداف دوره…۲
شرایط شرکت کنندگان..۲
معیارهای ارزشیابی – مدت دوره…۲
سرفصل مطالب آموزشی۴
منابع۱۷

منابع:

۱-گوشت و فرآورده های گوشتی، ترجمه مهندس سارا موحد، عضو هیات علمی دانشگاه، انتشارات ملک، چاپ اول ، ۱۳۸۳٫

۲-مقدمه ای بر تخمیر های غذائی، دکتر حسن لامح، استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان علوم، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰

۳-راهنمای استفاده از افزودنیهای مواد غذائی، نویسنده جیم اسمیت، مترجم دکتر حسن لامح، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، پائیز ۱۳۷۹٫

۴-اصول تکنولوزی نگهداری مواد غذائی، دکتر حسن فاطمی عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران ، چاپ اول ۱۳۸۲٫

۵-مبانی فیزیکو شیمیائی نگهداری مواد غذائی، تالیف دکتر محمد رضوی، استادیار دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

۶-فن آوری نوین در صنایع شیر، گردآوری و تنظیم آر-ک – رابینسون، ترجمه دکتر محمد رضا کوشکی، ناشر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پائیز۱۳۸۰٫

۷-شیر و کیفیت آن، اف – هاردینگ، مترجمان دکتر گیتی کریم، دکتر ارمغان دیانی در دشتی، دکتر امین حسین حنجی، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۰

۸-اصول بهداشت و ایمنی کار در صنعت، مهندس رسول پایان، انتشارات آییژ، ۱۳۸۰٫

۹-کنسروساری، مهندس رسول پایان، انتشارات آییژ ، زمستان ۱۳۸۳ .

۱۰-صنایع غذایی، ام – سی-رنکن، مترجمین مجتبی دولتخواه، مهندس مریم شعبانی گلدره، موسسه فرهنگی و انتشاراتی سیمیا، سال ۱۳۷۸٫

۱۱-فن آوری کیک و کلوچه بنیون بمخورد ، دکتر رضا راست منش ، ناشر نشر علوم کشاورزی ، چاپ اول ، ۱۳۸۱٫

۱۲-تکنولوژی غلات ، ن .ل. کنت ترجمه دکتر نیکو آراسته ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۷۰

۱۳-مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذائی، مهندس رسول پایان، عضو هیات علمی دانشگاه، ناشر آییژ، زمستان ۱۳۸۲٫

۱۴-میکروبیولوژی مواد غذائی، ادنر، ترجمه سید علی مرتضوی ، علیرضا صادقی ماهرنگ ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ، پائیز۱۳۸۲٫

۱۵-چربیها و روغن های نباتی خوراگی ، ترجمه و تدوین دکتر فرشته ملک، ناشر انتشارات فرهنگ و قلم، سال انتشار۱۳۷۹

۱۶-اصول بسته بندی مواد غذایی، تالیف سید حسین میر نظامی ضیاء بری، استادیاری گروه علوم و صنایع غذائی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ، نشر برسا، ۱۳۷۳

۱۷-آزمونهای میکروبی مواد غذائی، دکتر گیتی کریم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم ، ۱۳۸۲٫

۱۸-فن آوری فرآوری فرآورده های جانبی مرکبات، روبرت چی بردولک دکتر سید علی مرتضوی ، مهندس سید حمید رضا ضیاء الحق، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ، بهار ۱۳۸۳٫

۱۹-روشهای آزمون شیمیائی مواد غذائی ، تالیف دکتر محسن ساجدی، موسسه انتشاراتی نشر بهار ، چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۶٫

۲۰-علم مواد غذائی، تالیف نورمن .ان .پاتر، ترجمه مهندس مسعود فلاحی ، عضو هیات علمی دانشکده کشاوری دانشگاه فردوسی مشهد ، جلد ۱و۲، چاپ شاهین ، زمستان ۱۳۷۵٫

۲۱-اصول بهداشتی و ایمنی کار در صنایع غذای ، مهندس رسول پایان ، عضو هیات علمی دانشگاه ، ناشر آییژ، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۱٫

۲۲-آنالیز کاربردی فرآورده های شوینده و بهداشتی ، شرکت شیمی و پتروشیمی ایران ، نگارنده ب.م میل ویوتسکی، ترجمه شهرام رستگار، مهر ۱۳۷۷٫

۲۳-فرمولاسیون و تکنو لوژی تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی، ترجمه و تالیف عمرانی ، سید اسداله، نشر کارنگ، ۱۳۷۵٫

مقدمه :

   نظر به اینکه جهت پرسنل فنی شاغل در ادارات نظارت و آزمایشگاههای کنترل مواد غذایی که تحت عنوان شغلی تکنیسین آزمایشگاه انجام وظیفه می نمایند، تاکنون آموزش مدون وجود نداشته و شاغلین مذکور، اکثراً از دیپلمه هائی تشکیل می شوند که با فراگیریهای تجربه به کار اشتغال دارند. جهت افزایش کارآئی و آشنائی این افراد با روشهای نوین علمی و فنی، لازم بود آموزش را با توجه به نیاز در این زمینه فرا گیرند و براین اساس اقدام به تهیه و تدوین برنامه ای با نام دوره آموزش ضمن خدمت تکنیسنهای مواد غذایی و بهداشتی گردید تا بدینوسیله نیارمندیهای فنی این دو واحد توسط آموزش دیدگان به نحو مطلوب مرتفع گردد.

هدف

افزایش کارآئی و آشنا نمودن تکنیسینهای مواد غذایی و بهداشتی شاغل در ادارات و آزمایشگاههای کنترل مواد غذایی و بهداشتی با روشهای جدید کنترل در مرحله تولید ، توزیع و نیز کاربرد دستگاهها و لوازم مختلف آزمایشگاهی.

امکانات لازم جهت اجرای دوره آموزشی

۱-کادر آموزشی:

لازم است مدرسین این دوره حداقل دارای تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی  و پنج سال تجربه در زمینه مربوطه باشند.

شرایط شرکت کنندگان در دوره آموزشی:

۱-داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی صنایع غذایی یا تغذیه

۲-استخدام تمام وقت آزمایشی یا قطعی در دانشگاه آزاد اسلامی ( غیر بازنشسته و غیر  مامور از سایر ادارت و موسسات ) با عناوین کاردان و کارشناس تغذیه، کاردان و کارشناس برنامه و خدمات غذایی و کاردان و کارشناس مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

معیار ارزشیابی ازشرکت کنندگان:

۱-حضور منظم در کلاس

۲-مشارکت در فعالیتهای یادگیری

۳-موفقیت در آزمون پایان دوره

 مدت دوره:۴۶۸ ساعت

شامل ۱۴۴ ساعت دورس نظری و ۳۲۴ ساعت عملی و کارورزی است .

*توجه: فقط آموزش های نظری مشمول بخشنامه ها وتسهیلات مربوط به آموزش کارکنان می شود.

شناسه:۱۷۰۷ – ویرایش اول

عناوین مباحث و شرح فعالیتهای درسی

شیمی مواد غذائی :     ۹۰ ساعت(۳۶ ساعت نظری و ۵۴ ساعت عملی)

 الف-مباحث نظری    ۳۶ ساعت

 ۱-مقدمه ای بر شیمی مواد غذائی ، تاریخچه مواد غذایی ، نقش شیمی مواد غذایی در جامعه

 ۲-آب و یخ:

v     ثابت های فیزیکی آب و یخ

v     مولکول آب

v     ساختمان یخ خالص ، ساختمان آب خالص

v     ساختمان آب ویخ تحت تاثیر مواد محلول

v     آب پیوسته

v     فعالیت آب

 ۳-کربوهیدراتها:

v     ساختمان و نامگذاری

v     واکنش های شیمیائی

v     ویژگیهای عملی قندها در مواد غذایی

v     ویژگیهای عملی پلی ساکاریدها

۴-چربیها:

v     تعریف و دسته بندی

v     نقش چربیها در مواد غذائی

v     چربی در غذا

v     ترکیب و ساختمان گلیسیرید

v     ویژگیهای فیزیکی

v     ویژگیهاو واکنشهای شیمیائی

v     شیمی و تکنولوژی فرآیند کردن چربیها و روغنها

۵-اسیدهای آمینه، پیتیدها و پروتئینها:

v     ساختمان و نامگذاری

v     ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی اسید های آمینه و پروئین ها

v     توزیع

v     مقدار و عمل پروتئین ها در غذاهای گوناگون

v     عمل پروتئین ها

۶-آنزیمها:

v     نامگذاری

v     تعریف اختصاصی بودن آنزیمها

v     تاثیر پذیری فعالیت آنزیمها در اثر شرایط محیطی

v     بازدارندگان آنزیمها

۷-ویتامینها ومواد معدنی

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تغذیه، آب و بهداشت
 • مقاله بهداشت پوست
 • مقاله علم تغذیه در ورزش و فیزیولوژی ورزشی
 • مقاله بهداشت کودکان
 • پایان نامه ورزش و سلامتی و تغذیه
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.