مقاله بهره وری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بهره وری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بهره وری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

تاریخچه مطالعه کار و زمان.. ۱

توسعه فعالیت های مطالعه روش تو سط گیلبرت ها: ۴

مطالعه حرکات جز ئی (:(Micro motion study 5

مطالعه مسیر حرکات بدن با استفاده از فیلم ((Cyclograph and chronocyclograph 5

مطالعه تو أ م حرکات و زمان: ۷

مقدمه. ۸

تاریخچه بهره وری… ۹

مفهوم بهره وری… ۱۲

دیدگاههای مختلف درباره بهره وری… ۱۵

تحلیل اندیشه بهره وری… ۱۵

بهره وری از دیدگاه گروه های اجتماعی… ۱۶

بهره وری از دیدگاه ژاپنی… ۱۷

بهره وری از دیدگاه اقتصادی… ۱۸

بهبود بهره وری… ۱۹

تکنیکهای مهندسی صنایع برای بهبود بهره وری… ۲۰

کابرد روش سنجی و کار سنجی در امور اداری و تولیدی… ۲۰

مطالعه کار چیست ؟. ۲۱

مطالعه روش: ۲۴

دستور العمل کلی : ۲۵

مراحل مطالعه روش : ۲۶

انتخاب کار برای مطالعه و تجزیه و تحلیل : ۲۷

راههای بهبود بهره وری… ۳۱

تکنیک های اساسی بهبود بهره وری در عوامل تولید.. ۳۳

۱- بهره وری نیرو کار. ۳۳

۲- بهره وری در تکنولوژی (ماشین آلات، دانش فنی، واطلاعات). ۳۳

۳- بهره وری مواد اولیه. ۳۴

۴- بهره وری سرمایه. ۳۵

۵- بهره وری انرژی… ۳۵

بهره وری مدیریت… ۳۶

چرخه ی بهره وری… ۳۸

شاخص بهره وری… ۴۱

تعریف شاخص بهره وری: ۴۱

اهداف اندازه گیری شاخصهای بهره وری: ۴۲

بهره وری نیروی کار: ۴۳

بهره وری ماشین آلات: ۴۳

بهره وری سرمایه: ۴۴

بهره وری انرژی: ۴۴

بهره وری کل: ۴۴

تحلیل شاخص های بهره وری… ۴۹

تاریخچه بهره وری

آ شنا یی ا نسان با مفهوم بهره وری امری جدید و بدیع نیست و به حق باید پیدایش این برداشت ذهنی را  ، هر چند به گونه ای مبهم و نا روشن ، از نظر قدمت باعمر انسان بر زمین خاکی متقارن دا نست. ا ما تاریخ آغاز پژوهش ها ی منظم علمی و آ ماری درباره بهره ور ی با زمان ما فاصله ا ی بعید ندارد .

نخستین تلاشهای توأ م با برداشت علمی نسبت به مفهوم بهره وری از قرن هیجدهم اغاز می شود. ” ادام اسمیت “در سال ۱۷۷۶ در کتاب خود به نام ” پژو هشی در ما هیت

 و ریشه های ثروت ملل ۱″ موضوع ” تقسیم کار ” را به عنوان ” کلید افزایش کارا یی ” مطرح کرد.

واژه ” بهره وری ” برای نخستین بار به وسیله فرا نسو ا کنه ریاضیدان و اقتصاد دان طرفدار مکتب فیزیو کراسی (حکومت طبیعت ) به کار برده شد . “کنه ” با طرح جدول اقتصادی ، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی میداند .

گفته شد که تاریخ آ غاز پژوهش های منظم علمی و آ ماری درباره موضوع بهره وری با زمان ما فاصله بعید ندارد .اولین تحقیق اماری درزمینه بهره وری منتسب به ” رایت ۲″ می باشد . یا فته های پژوهشی رایت که اساسا متوجه سنجش بهره وری مرتبط به کار یدی و کار با ماشین بود، در سال ۱۸۹۸ در گزارش سالانه وزارت کار ممالک متحده امریکا منتشر شد .

در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام ” لیتره “، بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد .با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰،فردریک وینسلو تیلور وفرانک ولیلیان گیلبریت به منظور افزایش کارایی کارگران، درباره تقسیم کار ، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد ،مطالعاتی را انجام دادند. به عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده تعریف شد . به طور مثال اگر از کارگری در ۸ ساعت کار انتظار تولید ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشیم اما در عمل کارگر مزبور ۹۶ واحد تولید کند گفته می شود کارایی آ ن کارگر ۹۶ در صد است .نویسندگان غالبا کارایی را بیشتر در مورد وسایل مکانیکی ، مسایل مهندسی و نیروی کار مورد استفاده قرار داده اند مثلا اگر ماشینی ۹۰ در صد از انرژی ورو دیش را به کار مفید تبدیل کند گفته می شود ان ماشین

 با ۹۰ در صد راندمان یا با زدهی یا کارایی عمل می کند بعدها کارایی را درباره هر یک از عوامل تولید استفاده کردند . اما واژه ای که به تدریج جنبه عمومی تر و کلی تر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید ، ” بهره وری ” بود . در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد ” بهره وری حاصل کسری ا ست که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست میاید . بدین لحاظ میتوان از بهره وری سرمایه ، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد .”

سازمان همکاری اقتصادی اروپا (( OEEC، در دهه شصت میلادی به شدت در گیر در توسعه و ترویج اندیشه بهره وری بود .در دهه شصت نیز بسیاری از کشور های آ سیائی و اروپایی ، مراکز و شورا های بهره وری ایجاد کردند

بهره وری در امریکا عملا از سال ۱۹۷۰ شکل گرفت و ا ولین کمیسیون بهره وری در این سال در این کشور تشکیل شد .

در سال ۱۹۵۵ ” مرکز بهره وری ژاپن”(JPC) به عنوان هسته مرکزی حرکت بهره وری در بخش خصوصی در ژاپن با این شعار تاسیس شد :”دیدگاه بنیادین بهره وری شا مل ا حترام به مردم ، به منظور ترویج و پیشبرد رفاه سازمانی خواهد بود .”

هنگام آ غاز جنبش بهره وری در سال ۱۹۵۵ در ژاپن ، به منظور تبلور ا ندیشه ها و اهداف – و به عنوان پایه ای برای پیشبرد آ ن – سه اصل برای آ ن ، به عنوان یک ضابطه و معیار رفتاری ، بنیان گذاری شد . این سه اصل عبا رتند از :

۱ – بهبود بهره وری در نهایت موجب افزایش امکان اشتغال می شود در دوره انتقالی ، برای کنترل سطح بیکاری و تقلیل آ ن به پایین ترین حد ممکن ، کارگران مازاد به سایر بخشها انتقال داده خواهند شد .

۲- مدیریت و کارگران ، روشهای عملی بهبود بهره وری را مورد مطالعه قرار خواهد داد و در این زمینه به بحث و مذاکره خواهند پرداخت .

۳- نتایج حاصل از بهبود بهره وری منتشر و توزیع خواهد شد و همگان از آ ن منتفع خواهند گردید .

طی حدود ۴۰ سالی که از اغاز نهضت بهره ری در ژاپن می گذرد ، سه اصل مذکور همواره به عنوان یک دستور العمل مورد استفاده قرار گرفته است و تلاش ژا پن بر آ ن است که سه اصل مزبور را در زمان حاضر و آ ینده در سر لو حه کار خود قرار دهد .

مکاتب تیلو ریزم و استخا نویزم که در دو قطب کاملا متضاد اقتصادی – یکی در محیطی سرمایه گرا و دیگری در جوی جامعه گرا – کوششهای همسانی را در راه ” عقلائی کردن تولید ” اغاز کردند و نگرشهای مشابهی را ارائه دادند ، از بهره وری که این دو مکتب در نهایت به دنبال یک هدف بودند و آ ن افزودن بر ” پدیده ای “بود که ما آ ن را ” بهره وری ” می نامیم .

تیلوریزم و استخانویزم هر دو بر مواردی مشابه در جریان تولید تأ ثیر می گذارند :

طرز قرار گرفتن تجهیزات و چگونگی کار با آ نها ،

جلو گیری از معطل ماندن عامل کار و اتلاف وقت کارگر ،

بهبود کمی و کیفی ادواتن و ابزار فنی ،

 استفاده صحیح از مواد و کاهش ضایعات ،

مسلط ساختن عقل و منطق بر کلیه عوامل مؤثر در جریان تبدیل مواد به محصول ، و درست تحقیق همین موارد است که موجب می شود از مقدار معینی ” د ا ده” محصول (ستاده )بیشتری عاید گردد ، یا با کاهش “داده ” میزان محصول (ستاده ) ثابت بماند . این برداشت در تعبیر مکاتب یاد شده ” عقلائی ۱″ کردن تولید بود و به تعبیر امروزی ” افزایش بهره وری “.

استقرار سازمانهای مستقل مسئول مطالعات مرتبط با بهره وری از پایان جنگ بین المللی دوم ، نخست در اروپا و سپس در آ سیا ، آ غاز شد . در اروپا این جنبش با تأ سیس ” آ ژا نس بهره وری اروپایی ۲ ” شروع شد ودر آ سیا با تأ سیس ” سازمان بهره وری آ سیائی ۳″ ژاپن در سال ۱۹۵۵ مرکز بهره وری خود را به وجود آ ورد و در هند شورای ملی بهره وری در سال ۱۹۵۸ بر پا شد .متعاقبا بسیاری دیگراز کشور های آ سیایی نیز به همین ترتیب مراکز بهره وری خودرا طی پانزده سال بر پا کردند .

در کنگره بهره وری آ سیایی که در سال ۱۹۷۰ در توکیو انعقاد یافت ، ” سابووواوکیتا ” سرپرست مرکز پژوهشهای اقتصادی ژاپن ضمن ایراد خطابه افتتا حیه اظهار داشت :

“… آ شکار است که بدون افزایش بهره وری ،هیچ جامعه و هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی را داشته باشد …”

مفهوم بهره وری

(بهره وری هم یک مفهوم است و هم معیار ارزیابی عملکرد نظامها با نسبتی از مطلوبیت های حاصله یا ستانده در برابر آنچه که برای به دست آوردن آن مصرف می شود یا داده ها . این مفهوم در قرن حاضر برای ارزیابی عوامل تولید ( کار- سرمایه – مواد و انرژی ) در اقتصاد به کار گرفته شده است و در دهه های اخیر حرکت برای ارتقاء آن یا جنبش بهره وری در کشور های مختلف مطرح و فعالیت های گسترده ای به وسیله سازمان های بهره وری ملی و منطقه ای انجام شده است . )

( یکی از موارد کاربرد بهره وری مقایسه چند نظام تولیدی در یک زمان واحد یا مقایسه یک نظام در طول زمان است که در واقع عملکرد آن نظام را مورد ارزیابی قرار می دهد و از این دید ابزار تطبیقی بسیار مهمی است که به مدیران ، مهندسین صنایع، اقتصاد دانان ،برنامه ریزان و سیاست گزاران کمک می کند تا هر نوع عملکردی را در سطوح مختلف ( فردی ، سازمانی ،بخشهای ملی و بین المللی)مورد ارزیابی قرار

 داده و تشخیص  دهند که تا چه حد از منابع موجود به درستی استفاده شده و چگونه می توان بهره وری را بالا برد)

حال به مقایسه بهره وری و ثمر بخشی(Effectiveness) می پردازیم :

کارایی: عبارت است از نسبت تولید کالاها یا خدمات نهایی به منابع به کار رفته در آن .در اینجا کارایی تنها به افزایش کمی تولید و عملکرد توجه دارد .با این حال این مفهوم بهره وری و شیوه اندازه گیری و میزان دستیابی به هدف مطلوب یا مورد نظر را اندازه نمی گیرد .

ثمر بخشی :بر خلاف کارایی روشی است که چگونگی تحقق اهداف را می سنجد. این مقیاس اثرات برنامه را بر جامعه کم کرده و مشخص می کند که آیا برنامه از نهاده هایا منابع برای نایل شدن و اهداف استفاده بهینه کرده یا خیر.

بنابراین چگونگی تحقق مجموعه ای از اهداف مبین ثمر بخشی است:در حالیکه چگونگی به کار گیری منابع جهت تحقق این اهداف را کارایی می نامیم .

بهره وری ترکیبی از کارایی و ثمر بخشی است زیرا ثمر بخشی با عملکرد مرتبط است در صورتیکه کارایی با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد .

بهره وری = اثر بخشی +کارایی

بهره وری = انجام کارهای درست + انجام درست کارها

ستاده – چه کالا و چه خدمت- عبارتست از محصول نهایی یک فرایند . نهاده ها منابعی هستند که در تولید کالا یا ارائه خدمت به کار می روند . منابع اصلی نهاده عبارتند از :نیروی کار(منابع انسانی) و سرمایه (ماشین آلات و تجهیزات)

بهره وری معادل تولید نیست ،تولید یعنی کل ستاده به دست آمده . در حالی که بهره وری یعنی کل ستاده تولید شده به ازای هر واحد نهاده به کار رفته .

بهره وری تنها به معنای تلاش برای افزایش کارایی نیست . دلایل این مطلب عبارتند از :  ممکن است موجب شود تا مدیران کارگرانشان را به انجام کار شدید تر وادارند یا اینکه برخی از آنان را به بهانه افزایش بهره وری از کار بر کنار کنند .

افزایش بهره وری ممکن است به قیمت کاهش کیفیت تمام شود .

افزایش به دست آمده در بهره وری ممکن است با نیازهای مشتری اعم از داخلی و خارجی هماهنگ نباشد .

کاربردی ترین تعریف بهره وری از نظر سازمان ملی بهره وری ایران :

به حداکثر رساندن استفاده از منابع ،نیروی انسانی،تسهیلات و …به طریقه علمی ،کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازار ،افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی ، آنگونه که به نفع کارکنان ، مدیریت و جامعه باشد.

علی عسگری بهره وری را چنین تعریف می کند ” بهره وری بیانگرنوعی ارتباط میان محصولات تولید شده و عوامل به کار رفته در تولید آ ن محصول می باشد ، به عبارت دیگر بهره وری ارتباط بین داده ها و ستاده ها را مشخص می سازد . این تعریف نوع ارتباط را مشخص نمی نماید . همین منبع سعی نموده به کمک نمودار، مسئله بهره وری را تشریح نماید .

نمودار مقدار تولید روی محور عمودی و مقدار عامل کا ر روی محور افقی درج شده است . منحنیA وضعیت  تابع تولید را قبل از تغییر بهره وری و منحنیB وضعیت تابع تولید را بعد از افزایش بهره وری نشان می دهد . ملاحظه می شود که برای مقدار تولیدOq1  با تابع تولیدA به اندازهOl1 و یا تابع تولیدB به اندازه Ol2نیروی کار لازم است . در نتیجه مقدار  L1L2صرفه جویی در نیروی کار صورت می گیرد[۱] .  بدیهی است با مقدار نیروی کارOl1 با تابعA به اندازهOq1 و با تابع تولیدB به اندازهOq2 تولید صورت می گیرد . افزایش تولید به میزان q1q2بر اثر افزایش بهره وری می باشد .

در هر نقطه از منحنی تولید کل ، شیب منحنی برابر بهره وری یا تولید نهایی است . نمودار فوق افزایش
بهره وری و نتیجه این افزایش بهره وری را که صرفه جویی در عوامل تولید است به خوبی نشان می دهد . معهذا جای یک تعریف جامع از بهره وری خالی باقی می ماند .

با توجه به مباحث طرح شده به بیان چند نکته مهم در مورد بهره وری می پردازیم:

۱- ماهیت بهره وری به معنای هوشمندانه کارکردن است نه سخت تر کارکردن . بهبود  بهره وری واقعی با کار سخت حاصل نمی شود . علت آن است که جسم انسان محدودیتهایی دارد و فراتر از توان جسمانی
نمی توان کار کرد .

۲- بهره وری تنها خاص نیروی انسانی نیست بلکه به معنای استفاده مؤثر و مفید از تمام منابع از جمله سرمایه ، زمین ، مواد ، انرژی ،   اطلاعات و نیروی انسانی است .پس بهره وری پدیده ای چند بعدی است .

۳-  بهره وری تنها بر کمیت بازده تأکید ندارد بلکه کیفیت بازده را نیز مهم می داند . برای بالا بردن کیفیت ، وجوه اجتماعی ،روانی و اقتصادی بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد و مسائلی مانند کیفیت محیط کار ، رعایت شغلی و …. اهمیت پیدا می کند .

 ۴- کاهش هزینه ، همیشه بهره وری را بالا نمی برد . به ویژه برخی هزینه ها از جمله آموزش و پژوهش که در دراز مدت باعث افزایش بهره وری می شود و ممکن است آثار کوتاه مدت نداشته باشد . پس کاهش هزینه باید با توجه به درجه اهمیت هر کدام از عوامل موثر در بهره وری صورت گیرد .

۵- درست نیست که تصور کنیم مفهوم بهره وری را تنها می توان در تولید صنعتی یا کشاورزی به کار برد . بهره وری در هر نوع نظام و سازمانی چه آموزشی ، خدماتی ، تولیدی ، یا اطلاعاتی کاربرد دارد .

۶- مفهوم بهره وری به طور روز افزونی باکیفیت پیوند یافته است . از عوامل مؤثر در کیفیت نیز نیروی کار ، مدیریت آن و شرایط کار است . امروزه نگرشهای تازه ای در مدیریت مطرح شده که بیشتر از الگوی کنترل کیفیت ژاپنی ها الهام گرفته است که با مشارکت دادن کارکنان در برنامه ریزی ، بهره وری افزایش می یابد . زیرا نوع مشارکتها باعث افزایش رضایت شخصی می شود که بر بهره وری اثر می گذارد .

به طور کلی نسبت به بهره وری باید بینش فراگیر و جامع اتخاذ شود ; زیرا بهره وری کل جامعه را در بر می گیرد . در واقع بهره وری معیاری است که موارد زیر را شامل می شود :

    ۱- میزان تحقق ا هداف

    ۲- چگونگی استفاده کارا از منابع جهت ایجاد تولید مفید

    ۳- آنچه به دست آمده در مقایسه با آنچه امکان داشته

     ۴- مقایسه عملکرد بهره وری

دیدگاههای مختلف درباره بهره وری

تحلیل ا ندیشه بهره وری

بهره وری نسبت بین ارزش ستاده و ارزش داده در امر تولید است که به صورت میزان ستاده در مقابل هر واحد داده ظا هر می شود .نسبت ارزش ستاده به داده نیروی کار ، بهره وری نیروی کار نامیده می شود . در عمل مکرراً مشاهده می گردد که مفهوم بهره وری در نظر افراد مختلف با توجه به تخصص ها ، مطالعات ، تجربیات و علائقی که دارند یکسان نیست . بدیهی است همگانی شدن مفهوم واقعی بهره وری می تواند خدمت بسزایی در جهت اشاعه فرهنگ بهره وری و آگاهی بیشتر نسبت به اهمیت بهره وری و رشد آن باشد.

بهره وری از دیدگاه گروههای اجتماعی

– بهره وری از دید کارکنان عبارت است از کار در محیطی پاکیزه ، با شرایط کاری مساعد ، فضایی همراه با آرامش حاصل از امنیت شغلی و اقتصادی ، با توجه به پرورش مهارتها و استعداد ها و پرداخت حقوق و پاداش متعادل با کار انجام شده .

– بهره وری ازدید تولید کنندگان عبارت است از بهره وری در سرمایه گذاری مناسب و تولید بیشتر ، رقابت در عرضه محصولات بهتر ، کیفیت مر غوبتر ، فروش بیشتر و سود آوری بالاتر .

– بهره وری از دید مصرف کنندگان عبارتست از دسترسی به کالای ارزانتر ، فراوان و مرغوب.

– بهره وری از دید دولتها عبارتست از عمران و آبادانی بیشتر ، افزایش سطح اشتغال ، کاهش تورم و توزیع عادلانه ثروت.

– بهره وری از دید ملتها عبارتست از رفاه و آسایش و زندگی بهتر ، فرصتهای شغلی مناسب ، امکان دسترسی به کالاها و خدمات ارزان .

تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی

بهره وری از دیدگاه سیستمی طبیعت پیچیده تری داشته و در کل سیستم مطرح می گردد .

بهره وری عبارتست از نسبت بین مجموعه خروجیهای یک سیستم به ورودیهای آن .

 ==p

این تعریف در سیستم های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و صنعتی کاربرد دارد .

صورت کسر که خروجیهای سیستم هستند می تواند به شکل فیزیکی (حجم محصول، تعداد افراد فارغ التحصیل و ….) و مخرج کسر (مقدار مواد اولیه یا ساعت کار نیروی انسانی و ماشین آلات و …..) تعریف گردد و یا اینکه به شکل معیارهای ارزش مالی یا واحد پول رایج در هر کشور اندازه گیری می شوند . در نمودار
می توان تصویر مفهوم بهره وری از دیدگاه سیستمی را مشاهده نمود .

همینطور که در نمودار  دیده می شود از دیدگاه سیستمی ، بهره وری در یک محیط با ویژگی های مختلف و متغییر قرار دارد و عوامل تولید مختلف مانند نیروی کار ، سرمایه ، انرژی ، مدیریت ، تکنولوژی و …..بکار گرفته به عنوان ورودیها به فرآیند تولید وارد می گردند و بصورت خروجیهایی مانند کالاهای ساخته شده و خدمات از این فرایند بیرون می آیند .

قیمت محصول و در دسترس بودن عوامل تولید ، تابع شرایط محیطی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، تکنولوژیکی و غیره می باشد . مسلماً اگر این سیستم توانایی تغییر و اصلاح کیفی و کمی ورودیها و خروجیها را داشته باشد می تواند بهره وری را افزایش دهد . زمانی که سیستم دارای باز خور مجهز باشد سازمان
می تواند از پویایی و تکامل برخوردار شود .

 بهره وری از دیدگاه ژاپنی

 

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
 • پاورپوینت بهره وری، اندازه گیری و تحلیل
 • مقاله شناخت و تجزیه و تحلیل ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد ایران
 • مقاله چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
 • تحقیق بهره وری کشاورزی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.