مقاله بودجه شهرداری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بودجه شهرداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بودجه شهرداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطاللب

مقدمه :   ۱
منابع  درآمدی شهرداری ها در ایران   ۲
متغیرها : مالیات و عوارض   ۳
تفاوت عوارض ومالیات (  متغیرها در تحقیق  ما )   ۵
ضرورت و هدف از وصول عوارض به عنوان منبع درآمدی شهرداری ها :   ۵
بررسی و تحلیل اطلاعات بودجه شهرداری های کشور   ۸
(نتیجه ای در مورد درآمد شهرداری ها )   ۱۰
احیای قانون نوسازی :   ۱۲
بررسی وضعیت درامدهای شهرداری های کلان شهرها در سال ها ۸۰-۱۳۷۱   ۱۶
مصوبات مهم در مالیه شهرداری   ۲۶
تاریخچه تنظیم بودجه   ۲۹
منابع ومؤاخذ :   ۳۲

منابع ومؤاخذ :

۱-    فرهنگ ، منوچهر ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی ، تهران .

۲-    حجتی اشرفی ،  غلامرضا  ، مجموعه کامل قوانین ومقررات شهرداری ها و شوراهای اسلامی ،تهران ، ۱۳۷۵ .

۳-    بودجه مصوب  شهرداری های کل کشور در سال ۱۳۷۱ ، وزارت کشور ، تهران .

۴-     بودجه مصوب شهرداری کل کشور ، سال ۱۳۸۰ ، وزارت کشور ، تهران .

۵-    گزارش شاخص  قیمت های عمده فروشی وخرده فروشی ، بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰ ، تهران .

۶-    سرشماری عمومی نفوس ومسکن ۱۳۷۵ ،مرکز آمار ایران .

۷-  قوه قضائیه ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران موبخ بیست و چهارم بهمن ماه ۱۳۸۱ و بیست و سوم فرودین ماه ۱۳۸۲ .

مقدمه :

 بودجه ابزاری است که برنامه کار هر قسمت از شهرداری را در چارچوب  ارقام و اعداد مالی تعیین می کند . درتعریف بودجه چنین آمده است : « بودجه عبارت  است از پیش بینی  درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه برنامه ها و عملیات  معینی که در دوره ی معدودی از زمان انجام میشود » .

 همچنین  در ماده ۲۳  آئین نامه مالی شهر داری ها اینگونه تعریف شده است  « در بودجه  سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدماتو فعالیتها و اقداماتی که باید طی سال مالی انجام شود ، همراه با برآورد  مبلغ و میزانمخازج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آن  پیش بینی میشود و پس از تصویب انجمن شهر به اجرا در می آید .

بودجه در منابع مالی  شهرداری اهمیت اساسی دارد و یکی از مسائل  مهم شهرداری  در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تأمین هزینه خدمات شهری است ،  این درآمدها  ممکن است شامل درآمد از محل منابع داخلی شهرداری – شامل  دریافت های مستقیم از عوارض مستغلات و غیر مستغلات و یا درآمد  از محل منابع خارجی  شامل دریافت های شهرداری  از خارج از سازمان شهرداری – باشد ، ماند عوارض آب و برق و دیگر نیازمندیهای شهری .

منابع  درآمدی شهرداری ها در ایران

با توجه به اینکه  تصویب بسیاری از امور –  از جمله بودجه و عوارض محلی شهرداریها  بر عهده  شورای شهر اس ، و از طرفی حساب درامد و هزینه هر یک از شهرداری  جداگانه به وسیله خود آنها نگهداری می شود ، و همچنین شهرداری  عمده دارد تعداد زیادی از خدمات محلی مورد نیاز ساکنان شهرها هستند می توان گفت که شهرداری در ایران  کاملترین سازمان محلی محسوب می شوند .

پرداخت هزینه  خدماتیکه شهرداری انجام میدهد ، عمدتاً بر عهده مردم شهر و مخصوصاً کسانی است که در حوزه شهر داری مالکیت زمین یا ساختمان یا کار و کسب یا منافعی باشند ؛  لذا اگر دولت از محل درآمدهای عمومی و عمرانی سهمی به شهرداری ها پرداخت کند ، این وجوه جنبه فرعی و استثنایی دارد و قسمت عمده درآمد شهرداری ها باید از ساکنان شهر و به صورت عوارض و یا بهای خدمات تأمین گردد .

وجوهی که دولت و شهرداری  ها برای تأمین هزینه ها دریافت می کنند ، تحت دو عنوان مالیات و عوارض وصول میشود .

متغیرها : مالیات و عوارض

۱-  مالیات:  عبارت از وجوهی است که بر حسب درآمد اشخاص حقیقی وحقوقی و برای تأمین هزینه های دولت دریافت میگردد و میزان آن بر اساس قانون تعیین می شود .

۲- عوارض :  عبارت از وجوهی است که مستند به قوانین موضوعه نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی می رسدو پس از انتشارآگهی بویله شهرداری وصول میشود .

۳-  منبع عوارض :  عبارت است از  ملک ، اموال ، کالا و خدمات ، حقوق و جزو اینها که برابر تعرفه ملاک اعمال عوارض قرار می گیرد .

۴- نوع  عوارض :  عوارض ممکن است که از لحاظ تعلق به منبع عوارض ، یکی از حالات زیر یا ترکیبی از آنها باشد :

        ·  مستقیم باشد، از قبیل نوع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و اموال غیر منقول و منقول .

        ·  غیر مستقیم باشد ، از قبیل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض نظیر کالا و خدمات .

        · عمومی باشد و کلیه منابع عوارض را بدون استثنا شامل شود .

        ·  خاص باشدو فقط منبع عوارض  شخصی را در بر گیرد .

    ·  محدود باشد  چه از لحاظ مکانی ( مثلاً عوارض یک نمایشگاه خاص ) و چه از لحاظ زمانی ( مثلاً  برای چند ماه یا فصلی از سال ، نظیر عوارض استفاده از تأسیسات  ساحلی در تابستان یا پیست اسکی در زمستان و جزو اینها ) .

        ·  مستمر و غیر مستمر باشد .

        · محلی ، منطقه ای (‌استانی ) و یا ملی باشد .

۵-  عوارض محلی :  عمدتاً عوارضی است  که فارغ از تولید ( اعم از کالا و محصول و یا خدمات ) به منبع عوارض ، مستمر و یا موجود در حدود شهر ( محدوده قانونی  ، حریم  حوزه شهری ) تعلق میگیرد . از انواع عوارض محلی می توان عوارض وضع شده  برای زمین ، ساختمان ، اتومبیل ، ماشین الات و عوارض کسب و پیشیه را نام برد .

۶- عوارض منطقه ای (‌استانی ) :  به عوارضی اطلاق می شود ( اعم ا کالا ، محصول یا خدمات ) که تأثیرات اجتماعی ، اقتصادی آنها با یک  یا چند شهرستان و یا با  استان مرتبط باشد : و تشخیص آن با استاندار است .

۷- عوارض ملی : به عوارضی اطلاق می شود که هب موجب قانون و مصوبات  و تعرفه های قانونی به طور متمرکز و از طرق دولت مرکزی  دریافت می شود و سپس از  طریق نهادهای متوالی حکومت های محلی در اختیار آنها قرار می گیرد . مثل عوارض  حقوق گمرکی و … .

نحوه وصول عوارض ملی و منطقه ای بر اساس دستورالعمل  ها و آئین نامه های  مصوب ، و عوارض محلی ( شهری ) بر اساس دستورالعمل ها و آئین نامه های ابلاغی صورت می پذیرد  .

تفاوت عوارض ومالیات (  متغیرها در تحقیق  ما )

 مالیات عبارت است از  وجوهی است که به تناسب درامد از مؤدیان وصول میشودو ارتباطی  با استفاده ای که اشخاص  از تسهیلات دولت می برند ندارد، در حالی که  عوارض عبارت از مبلغی است که اشخاص  برای انجام خدمت معینی بهدولت یا ادارات محلی پرداخت می کنند .

ضرورت و هدف از وصول عوارض به عنوان منبع درآمدی شهرداری ها :

متحول شدن شهرداری هایی کشور درجهت  افزایش هرچه بیشتر مشارکت مردم بای رسیدن به خودکفایی از طریق دریافت  عوارض بابت خدمات ارائه شده ، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات بموقع شهرداران را ایجاب میکند . اجرای سیاست  دولت مبتنی بر خودکفایی شهرداری ها جز با تجحزیه و تحلیل صورت حسابهای مالی که بر مبنای  بودجه برنامه ای تهیه و تنظیم شده  باشد امکان پذیر نخواهد بود . تحلیل و تفسیر این صورت حساب ها به مسئولان  شهرداری این امکان را خواهد داد تا به حذف درآمدهای  پرهیزینه که تأثیرات سوء در اقتصاد منطقه دارند بپردازند  و بهدرامدهای سهل الوصول با تأثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی  بیشتر  توجه کنند .

 سیاستملی مرتبط با شهرداری ها ، حرکت به سمت خودکفایی است ، به نحوی که حتی الامکان هزینه ادارهامور شهر به سویله شهروندان  پرداخت و تأمین گردد ، و بهدولت نیز این فرصت  داده شود تا درآمدهای عمومی ر ترجیحاً  در جهت توسعه و پیشبرد برنامه های زیر بنایی مصرف کند .  این اعتقاد هم وجود داردکه چنانچه منابع گوناگون درآمدهای شهرداری ها و راه های  برخورد اصولی و قانونی با نحوه وصول آنها مورد شناسایی  و احترام قرار گیرد ، شهرداری ها خواهند توانست با اتکا به منابع مذکور حتی المقدور خودکفا گردندو حداقل درجهت انجام امور جاری شان نیاز کمتری به کمک های مالی داشته باشند . بر اساس ماده ۲۹ آئین نامه  مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ درآمدهای شهرداری بطور کلی به ۶ طبقه تقسیم می شوند :

۱-   درآمدهای ناشی از عوارض  عمومی  ( درآمدهای مستمر )

۲-   درآمدهای ناشی از عوارض اقتصادی

۳-    بهای خدمات و درآمدهای  مؤسسات  انتفاعی شهرداری .

۴-    درامدهای حاصل از وجوه  و اموال شهرداری

۵-    کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

۶-   اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی  و اموال و دارایی هایی که بطور  اتفاقی ، یا بموجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد .

آنچه که امروزه  به عنوان منابع اصلی درآمد شهرداری های کشور  مطرح اند به شرح زیر طبقه بندی شده اند .

۱-   سهمیه شهرداری از پرداخت های وزرات کشور

۲-    عوارض توأم با مالیات وصولی در محل .

۳-    عوارض بر ارتباطات  و حمل و نقل.

۴-   عوارض بر ساختمان ها و اراضی.

۵-    عوارض  بر پروانه ها ، کسب ، فروش و تفریحات .

۶-   درآمدهای حاصل از فروش شهرداری ووصول  در مقابل خدمات .

۷-   درآمد تأسیسات شهرداری و جریام وتخلفات .

۸-   درآمد  حاصل از وجوه و اموال شهرداری .

۹-   کمک های بلا عوض ، هدایا ، وام و استفاده از موجودی های دوره قبل .

بررسی و تحلیل اطلاعات بودجه شهرداری های کشور

35,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله کنترل بودجه
 • مقاله بودجه و قوانین مربوط به آن
 • تحقیق بودجه
 • مقاله برنامه و بودجه بازاریابی
 • مقاله بودجه
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.