مقاله بودجه و قوانین مربوط به آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بودجه و قوانین مربوط به آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بودجه و قوانین مربوط به آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه:   ۱
تعریف بودجه:   ۲
تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت   ۳
انواع بودجه:   ۳
بودجه دستگاهی:   ۴
عناصر بودجه:   ۴
عوامل بودجه:   ۴
روشهای کلی تأمین درآمد دولت:   ۵
انواع درآمدهایی که دولت کسب می‌کند از لحاظ چگونگی خرج:   ۷
درآمدهای عمومی دولت:   ۸
درآمدهای اختصاصی:   ۸
اعتبارات:   ۸
انواع اعتبارات در بودجه:   ۹
اعتبارات جاری:   ۹
اعتبارات عمرانی:   ۹
چگونگی دریافت اعتبارات:   ۹
مراحل بودجه:   ۱۰
قوانین متداول دربودجه:   ۱۰
چگونگی ابلاغ بودجه:   ۱۰
ستاد بودجه:   ۱۱
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:   ۱۱
لایحه بودجه:   ۱۲
دلیل تنظیم بودجه:   ۱۲
کارکمیسیون اصلی (تلفیق):   ۱۳
تبصره‌های بودجه‌ای:   ۱۳
تبصره‌های غیربودجه‌ای:   ۱۴
انواع تبصره‌های بودجه‌ای:   ۱۴
تبصره‌های بودجه‌ای دائمی:   ۱۴
تبصره‌های بودجه‌ای سالانه:   ۱۴
دلایل تخصیص اعتبار:   ۱۷
مراحل تفصیلی اجرای بودجه:   ۱۷
انواع نظارت بربودجه:   ۲۰
نظارت قبل و حین خرج:   ۲۱
نظارت بعد از خرج:   ۲۱
نظارت اداری:   ۲۱
نظارت قضایی:   ۲۱
نظارت پارلمانی:   ۲۲
نظارت حین اجرای بودجه:   ۲۲
نظارت بعد از اجرای بودجه:   ۲۲
انواع حالتهای بودجه بعد از انجام و پایان سال بودجه:   ۲۲
منابع:   ۲۳

منابع:

بودجه‌ریزی دولتی – در ایران، تألیف علیرضا فرزیب

بودجه‌ریزی دولتی و نظام بودجه‌ای ایران، نویسنده: فریدون صراف

مقدمه:

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده.

اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً می‌توان گفت که عمر آن کمتر از صدسال است به مرور زمان که زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشکیل جوامع را دادند و حکومت‌ها شکل گرفتند درنتیجه هرحکومت می‌بایست یک حاکم داشته باشد که این حاکم دو وظیفه مهم داشت که عبارتند بودند از:

۱-    تأمین امنیت و عدالت درجامعه    ۲- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت که این هزینه‌ها از محل املاک و مستغلات حاکم تأمین می‌شد اما به مرور زمان که جوامع پیشرفت کردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاکم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین کند که دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یکی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد کردند و سیستم حکومت به سیستم حکومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حکومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد که عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی که حکومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع کم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد که دراین جا کار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری که به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی که مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بکار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت کردند به این دلایل:

۱-   کم شدن قدرت خرید                          ۲- کم شدن مصرف

 ۳- کم شدن تولید

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند که مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.

تعریف بودجه:

بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است که این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تکمیل‌تر شدند.

تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

قانون محاسبات عمومی کشور چهارتعریف از بودجه ارائه کرده است که جدیدترین آن که درتاریخ ۱/۶/۱۳۶۶ تصویب شده است عبارت است از:

بودجه کل کشور برنامه‌های دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱-    بودجة عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار

ب ـ پیش‌بینی پرداختهایی که توسط درآمدها درسال مربوطه می‌توانند انجام شوند.

۲-    بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع

۳-    بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می‌‌شود.

انواع بودجه:

۱-    بودجه برنامه‌ای                                 ۲- بودجه دستگاهی

بودجه برنامه‌ای:

 بودجه‌ای که درآن ملاک اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامه‌ها هستند که به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص می‌شود.

بودجه دستگاهی:

مشخص کردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانه‌ای را بودجه به صورت دستگاهی گویند که نحوة کار بدین شکل است که دستگاهها درهرناحیه‌ای براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند و سپس در مرکز استان کارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مرکز را جمع‌آوری می‌کند و به مجلس می‌فرستد.

عناصر بودجه:

یکسری موضوعات متشابه که درتمامی تعاریف بودجه دیده می‌شوند که عبارتند از:

۱-    پیش‌بینی: چون بودجه مربوط به آینده است.

۲-    بودجه فقط مخصوص دولت نیست: چون بخش خصوصی نیز می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد.

۳-    بودجه فقط به صورت دستگاهی نیست: مثلاً درکشور ما به صورت برنامه‌ای است.

۴-    زمان بودجه لزوماً یک سال نیست: مثل برنامه‌های توسعه چندساله کشورها

۵-    تصویب بودجه جزء تعریف بودجه نیست: بلکه یکی از مراحل است.

عوامل بودجه:

۱-    درآمد                                             ۲- هزینه

دولت ابتدا درآمد خود را مشخص می‌کند و سپس با توجه به میزان درآمدش اعتبارات دستگاهی مختلف را تصویب می‌کند که در کشور ما بیشتر درآمد ازطریق فروش نفت است و بودجه به عنوان یک ترازو است که اعتبارات را به عملیات تبدیل می‌کند.

روشهای کلی تأمین درآمد دولت:

۱-    درآمد حاصل از مالیات

۲- استقراض (قرض گرفتن): اوراق مشارکت، وام گرفتن

۳- عملیات بانکی: درآمد مالی و پولی، انتشار اسکناس

۴-   خالصه‌جات: کشاورزی، صنعتی، خدماتی


۱)     درآمد حاصل از مالیات:

امروزه اکثر کشورها تلاش می‌کنند بیشتر درآمد خود را از طریق مالیات کسب کنند چون بعضی از اقتصاددانان معتقداند که هرچه میزان بیشتری از درآمد دولت از راه مالیات باشد بیانگر پیشرفته‌بودن آن کشور است.

۲)     درآمد حاصل از استقراض:

دولتها نیز مانند اشخاص دربعضی مواقع جهت تأمین درآمد خود اقدام به دریافت وام می‌کنند توجه کنید که وام‌گرفتن برای دولت درآمد نیست بلکه منبع تأمین اعتبار است زیرا که ناشی از بدهی است.

۳)     درآمد حاصل از عملیات بانکی:

دراین روش دولت از طریق انتشار اسکناس و همچنین دریافت بهره از طریق عملیات بانکی برای خود درآمد کسب می‌کند که البته لازم است جهت جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی از قبیل کم ارزش شدن پول تجزیه و تحلیل درستی از اوضاع و احوال اقتصادی به عمل آید.

۴) درآمد حاصل از خالصه‌جات:

این نوع درآمد، درآمدی است که دولت از طریق فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی که انجام می‌دهد به دست می‌آورد.

انواع درآمدهایی که دولت کسب می‌کند از لحاظ چگونگی خرج:

۱-    درآمد عمومی                                 ۲- درآمد اختصاصی

درآمدهای عمومی دولت:

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله کنترل بودجه
 • تحقیق بودجه
 • مقاله برنامه و بودجه بازاریابی
 • مقاله بودجه شهرداری
 • مقاله بودجه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.