مقاله بودجه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بودجه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بودجه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
تعاریف بودجه ۲
اهداف بودجه ۳
انواع روشهای بودجه بندی ۳
انواع روش های آماده سازی بودجه ۵
نارسایی های بودجه بندی ۸
انواع طبقه بندی بودجه ۹
تصویب بودجه ۱۲
موارد خاص در تصویب بودجه ۱۲
کمسیون بودجه ۱۳
نظارت و کنترل بودجه ۱۳
سیر تکوین بودجه ۱۴
ضرورت بودجه و بودجه ریزی ۱۵
اهمیت بودجه ۱۶
هدفهای کنترل بودجه ۱۷
مهمترین وظایف رئیس بودجه ۱۷
دوره بودجه ۱۸
عامل محدود کننده ۱۹
بودجه های عملیاتی ۲۰
بودجه کل ۲۰
روش های انعطاف پذیری بودجه ۲۱
مقایسه بودجه و استاندارد ۲۲
تعریف هزینه های استاندارد ۲۳
استانداردهای اساسی و جاری ۲۴
تعیین استانداردها ۲۵
استاندارد های هزینه مواد ۲۶
منابع و مأخذ ۲۸

منابع و مأخذ :

۱- ابراهیمی نژاد. مهدی . فرج وند.اسفندیار.”بودجه از تنظیم تا کنترل. تهران: سمت، ۱۳۸۰
۲-اواتر.ادوارد جی.”فنون مدیریت برای کتابداران ،ترجمه فرشته ناصری”.مشهد:آستان قدس رضوی،بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۷۷
۳-تعاونی،شیرین.”راهنمایی مراکز اسنادوکتابخانه های تخصصی اختصاصی و دانشگاهی ” . تهران:کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۷۰
۴-رزمجویان،مهرناز.”نقش کتابخانه های تخصصی درسازمان ها”. مجله نما .دوره ششم شماره اول.
۵-سعیدی،پرویز.”لزوم کنترل بودجه ای دردستگاه های دولتی”.نشریه حسابدار ، شماره۱۲۸،ص۳-۱
۶-علوی ،طاهره.”اداره کتابخانه”.تهران ،سمت،۱۳۷۶
۷- فخاریان،ابوالقاسم.” وداع بابودجه”.نشریه حسابدار،شماره۱۴۹،ص۴-۱
۸-فخاریان،ابوالقاسم” نو اندیشی در حسابداری و مدیریت:به سوی بودجه بندی مطلوب”. نشریه حسابدار، شماره۱۶۱ ص ۴۴٫
۹-فرج وند،اسفندیار.” فراگردتنظیم تاکنترل بودجه”.تبریز:گلباد،۱۳۸۱
۱۰-موسی خانی،مرتضی . منشی زاده، مسعود” اصول و مبانی بودجه ریزی در ایران “. قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،۱۳۸۲

 

مقدمه

 بودجه به عنوان  اهرمی اصلی در  برنامه ریزی  ومدیریت هر سازمان به شمار می آید که موسسات آموزشی نیز از این قاعده مستثنا نیستند . بودجه پیش بینی درآمدها و هزینه ها برای یک دوره معین، مدیر را در اداره – کنترل و حفظ سلامت مالی  سازمان کمک می کند. بودجه و اعتبارات  باید در مرحله اجرایی به طورصحیح قابلیت انعطاف داشته باشد. به صورتی که نیازهای کاملا فوری و ضروری را بتوان موقتا” یا دایما” جانشین یک یا دو فقره از مخارج دیگر کرد.

 واژه بودجه:

واژه بوژت ( Bouget ) یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرم اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارائی انگلیس آن را با خود به پارلمان می آورده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می داشته است در انگلیس Budget نامیده می شد. به تدریج معنی اصطلاح بودجه از خود کیف, تبدیل به محتویات آن شد. بعدا که به تدریج صورتهای مزبور در یک صورت واحد گنجانده شده است, این صورت بنام ”باجت“ در انگلیسی و بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبانها نیز همین کلمه بکار برده شد.

قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی به کار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده این واژه نیز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فرانسه گشته است.

تعاریف بودجه:

دیدگاهها, نظریه ها و تعاریف مختلفی در خصوص بودجه  ارائه شده است. این  تعاریف نیز  متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت بوده است و دیدگاههای موجود در زمینه دولت نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی, اقتصادی و فرهنگی بوده است. در یک بررسی کلی می توان گفت نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه, مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولت و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیتهای دولت, عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده و از دهه سوم قرن میلادی به علت رواج اقتصاد کینزی که دولت را به مداخله در فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری اجتماعی تشویق و ترغیب می‌نمود, بودجه دولتی به عنوان ابزار اقتصادی و مالی, علاوه بر نقش های سیاسی, نقش‌های اقتصادی و مالی را نیز بر عهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روش‌های مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه, نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و بودجه علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی, نقش حساس و مهم برنامه‌ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه‌ریزیهای سیاسی, اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی می تواند به توسعه اجتماعی و فرهنگی بیانجامد, مهمترین عامل در وقوع این امور, گزینش درست اهداف, استراتژی ها و نهایتاً رسالت های سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است.

بر این اساس  در میان انواع تعاریفی که از بودجه به عمل آمده سه دسته عمده را می توان تشخیص داد:

الف- تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می ورزند.

ب- تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید می ورزند.

 ج- تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید می ورزند.

اهداف بودجه:‌

 سه هدف عمده واساسی را که بودجه وبودجه ریزی دنبال می کند عبارتند از:۱-برنامه ریزی ۲-همکاری ومشارکت ۳-نظارت وکنترل این سه کارکرد بیان می دارد که بودجه و فرآیند مدیریت مالی انعطاف پذیر است اما از طریق یک دوره مالی جوابگو می باشد.

انواع روشهای بودجه بندی:

 دراصطلاح علمی بودجه ممکن است به شیوه های گوناگون به وسیله نوع و روشهای آماده سازی شرح داده شود.

۱-بودجه بندی براساس نوع هزینه یامصرف:

 هزینه های جاری که بیانگر بودجه روزمره می باشد که برای هزینه های عمومی استفاده می شود. هزینه های جاری دارای جنبه جاری ، عادی وتکراری می باشند ودرمقابل دریافت کالا وخدماتی انجام می شوند که برای اجرای عملیات و وظایف جاری آموزش های تخصصی ضروری هستند.که این هزینه ها شامل الف :هزینه های پرسنلی ب:هزینه های اداری می باشد.

الف-هزینه های پرسنلی

 هزینه هایی هستندکه درانجام خدمت ویابه واسطه آن ،بطورمستقیم یاغیرمستقیم تحت عناوین مختلف حقوق ،دستمزد ،مزایا، پاداش ،اضافه کاروامثال آنها به پرسنل پرداخت می شوند

ب-هزینه های اداری:

 هزینه های اداری عمدتا “در مقابل دریافت خدمات وکالای مصرف شدنی از اشخاص خارج از سازمان پرداخت می شود.

نوع دوم هزینه ها هزینه های سرمایه ای می باشد. که بیانگراعتباربرای موارد اصلی است ومخارجی هستندکه موجب ایجاد یا افزایش اموال و داراییهای ثابت می شود (مانند خرید یا احداث ساختمان، خریدزمین، خریدکالای مصرف نشدنی و…)

۲-بودجه بندی براساس داده های مدیریتی:

این نوع تقسیم بندی ،این گونه است که ممکن است مستقیم یا با نظارت اعمال شوند. بودجه مستقیم توسط مدیراطلاع  رسانی تیم مدیریت اعمال خواهد شد.

بودجه مشارکتی نیازمند این مسئله است که واحدهای اطلاع رسانی برای تنظیم آن مشارکت می کنند.

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله کنترل بودجه
 • مقاله بودجه و قوانین مربوط به آن
 • تحقیق بودجه
 • مقاله برنامه و بودجه بازاریابی
 • مقاله بودجه شهرداری
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.