مقاله بیداری اسلامی در دوره مشروطه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بیداری اسلامی در دوره مشروطه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بیداری اسلامی در دوره مشروطه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه  ۳
آغاز انقلاب و عوامل آن  ۴
سید جمال الدین ستاره شرق  ۷
سید جمال الدین و ایران  ۱۰
تحریم تنباکو  ۱۳
نهضت بازگشت و شکست غرب زدگی  ۱۸
دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد وقایع زمینه ساز مشروطیت  ۲۰
فهرست منابع

فهرست منابع

۱-   انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی موج چهارم بیداری اسلامی،دکتر نجفی، تهران، موسسه تاریخ معاصر ایران ۱۳۸۷

۲-   در مشروطیت چه گذشت؟ مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، جلد اول، تهران، قدر ولایت،۱۳۸۹

۳-   تحرینم تنباکو و مشروطیت، پیامدها و عبرت ها مشعلی فراروی ملت ایرات، غلامعلی عباسی فردویی، قم : زائر ۱۳۸۶

۴-   تاریخ سیاسی معاصر ایران، دکتر سید جلال الدین مدنی، جلد اول، دفتر انتشارات اسلامی

۵-   شیخ فضلالله و مشروطیت(رویارویی دو اندیشه)، مهدی انصای، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۷

۶-    تمایزات مشروطه خواهان مذهبی و غرب گرا(با تطبیق آن بر انقلاب اسلامی)، محمد صادق مزینانی، قم: مؤسسه بوستان کتاب،۱۳۸۹

۷-   مشروطیت و تبریز،  ابراهیم ناصحی، تبریز: انتشارات سالار، ۱۳۷۹

۸-   تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر،۱۳۵۱

 

 

مقدمه

دانش آموزان چرا باید مشروطه را بفهمند؟ درپاسخ به این سوال، سوال دیگری مطرح       می شود و آن این که چرا باید تاریخ را فهمید. دانش آموزان و دانشجویان به خصوص در رشته غیر علوم انسانی، وقتی با تاریخ مواجه می شوند، فکر می کنند که باید قصه بخوانند. تاریخ در نگاه اول آن ها قصه است. قصه هایی که دانستن یا ندانستن آن ها، تائیدی در احوال امروز و آینده ما ندارد. اصولاً شعاردنیای جدید برای کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته این است که حال را دریابید و این که علت پیشرفت نکردن شما این است که گذشته گرا هستید[۱]

نهضت مشروطه ایران مسلماً یکی از مهم ترین و قابل توجه ترین پیشامدهای تاریخ ایران است و تحقیق درباره آن یکی از وظایف مهم محققان و پژوهشگران می باشد. اهمیت خاص این نهضت که در تمام شئون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میهن مان تغییرات اساسی به وجود آورده[۲]به این دلیل است که مسئله یا مسائل مشترکی ما را با هم پیوند می زند. با خواندن تاریخ مشروطه و تحلیل آن در واقع با رویدادهای سیاسی-اجتماعی گره ها و چالش های فکری و عملی خود بیشتر آشنا می شویم چرا که همانندی های بسیاری میان رویدادها و جریان مشروطه و رویدادها وجریانات پس از انقلاب اسلامی وجود دارد تا جایی که می توان گفت بسیاری از جریانات موجود در این روزگار، ادامه ی همان جریانهای روزگار مشروطه اند. سفارش امام راحل(ره) نیز همین بوده:

« اگرروحانیون،ملت، خطبا، نویسندگان وروشن فکران متعهد سستی کنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سراین انقلاب آن خواهد آمد که بر سر انقلاب مشروطه آمد»

پژوهش حاضر بستر مناسبی را برای تحقق سفارش امام(ره) فراهم می نماید[۳]

آغاز انقلاب و عوامل آن

با وجود گذشت یک قرن از انقلاب مشروطه، هنوز جای پرسش ها و پژوهش های فراوانی درباره آن وجود دارد. انقلابی که با عدالت خواهی شروع شد و با انحرافی که روشنفکران در این نهضت ایجاد کردند، به بیراهه رفت و در نهایت به حاکمیت رضاخان میرپنج انجامید[۴].

سالها می طلبد تا زمینه بروز و ظهور تحولی اساسی در جامعه ای پدید آید و عوامل گوناگونی باید دست به دست هم دهند تا آن حادثه اتفاق افتد.

از این رو تحول مشروطیت در روند حرکت سیاسی،اجتماعی، مذهبی ایران نیز چنین بوده است. متغیرهای مختلفی تحقق یافت تا آن خیزش و رستاخیز پدید آمد[۵].

مشخص نیست چه روزی انقلاب شروع شد و چه شخصی یا اشخاصی آغازگر آن بودند ولی می توان حوادثی را دید که مجموعاً دلیل پیدایش مشروطه است از جمله شکست ایران در دو جنگ با روسیه و انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمان چای، برقراری کاپیتولاسیون به ضرر ملت ایران که عملماً مشکلاتی را ایجاد کرده بود، بی اعتباری دولت مردان در خارج ازکشور به علت بی لیاقتی،توسعه ارتباط بین ایران و بعض ممالک اروپایی و آگاهی جمعی از ایرانیان از وضع ممالک اروپا، امتیازاتی که دولت های روس و انگلیس با رقابت در ایران به دست می آورند و قرضضه هایی که به دلایل خاص و شرایط اسارت بار اخذ می شد، عدم توجه زمامداران ایران به حقوق واقعی مردم و به سرنوشت مملکت و ازدست دادن قسمتی ازخاک ایران درشمال و شرق، آمادگی گروه های زیادی از مردم برای تحول که آزمایش آن را در واقعه تنباکو نشان داده بودند، ظلم و جور و تعدی عمال حکومت مثل عین الدوله و شاهزادگان قاجار و مسافرت های زائد و پر خرج سلاطین و صدراعظم به اروپا و نفرت کلی مردم از ترتیب اداره  مملکت(در این زمان خزانه دولت از خزانه شخص شاه جدا نبود و عواید دولتی را شاه به مانند ثروت شخصی خود در هر جایی که می خواست خرج می کرد). فشار مالیاتی مردم را خرد کرده بود، مثلاً از دهقانان که هشتاد درصد جمعیت را تشکیل می دادند در سال ۴۰ نوع مالیات اخذ می شد[۶].

فقدان امنیت، بی قانونی او استبداد، ورشکستگی سیاسی و اقتصادی در مقابل همسایگان و سایر دول و در یک جمله فقر و فلاکت، گرسنگی و بیچارگی، بی عزتی و بی کفایتی و .. ودهها و صدها عامل رنج را که هر روز مردم ایران تجربه می کردند از سوی دیگر وجود شخصیت های بزرگ مذهبی سیاسی فرهنگی که در تحولات رستاخیز عمومی ملت ها صاحب نقشند[۷] و مبارزه غیرفعال مردم ایران را که به تدریج به مبارزه فعال تبدیل کردند. به طورکلی  برای بررسی علل یک حرکت بزرگ، بر اساس فلسفه تاریخ دو نوع علت را می توان نام برد. علت اول، دراز مدت است و به زمان های گذشته بازمی گردد و علت دوم به زمان حال و جریانات اخیر مربوط می شود. درباره علل درازمدت، نهضت مشروطه در ادامه سلسله نهضت هایی که در طلب هویت ملی و هویت واقعی ایرانی هستند به وقوع پیوست. این نهضت عمدتاً علیه استبداد و استعمار شکل گرفت. علل نزدیکتر به مسائلی چون موج آزادی خواهی و رفع استبداد و رفع ظلم مربوط می شود که با هم یکی شدند. در این بین حوادث کوچکتری هم اتفاق افتاد که نقش به سزایی در بروز نهضت داشتند و در واقع مثل کاتالیزور عمل می گردد، مثل نقش عسگر گاریچی که بین تهران و قم تردد می کرد، چوب خوردن تجار، کشته شدن برخی از مردم در تضاهرات، اختلاف علما با عین الدوله و مشکلات مزاجی مظفر الدین شاه در اداره کشور در واقع این حوادث بروز نهضت مشروطه را تسریع کرد.[۸]

چرا مشروطه در آن مقطع تاریخی یعنی درسال ۱۲۸۵ اتفاق افتاد؟

این سوال را درمورد هر پدیده ای می توان پرسید و قایع اجتماعی- سیاسی علل خاص خود را دارند. از طرفی برای وقوع این رخدادها شرایط باید آماده باشد چرا مشروطه در دوره صفویه اتفاق نیفتاد؛ زیرا در آن زمان این مدرنیته وجود نداشت. در واقع مشروطه نیمی مدرن و نیمی اسلامی بود. این نهضت ما حصل موج روشنفکری و مدرنیسم در اروپا و نیز حاصل موج بیداری اسلامی بود. این دو در سال ۱۲۸۵ شمسی به هم رسیدند و انقلاب مشروطه را رقم زدند[۹].

اگرچه در پدید آمدن نهضت مشروطه حوادث گوناگونی موثر بودند ولی در این میان نقش دو حادثه عظیم تاریخی در رخداد این انقلاب ازهمه بارزتر بود.[۱] انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی، دکتر موسی نجفی،ص۷۱

[۲] مشروطیت و تبریز،ابراهیم ناصحی،ص۹

[۳] محمد صادق مزینانی،تمایزات مشروطه خواهان مذهبی و غرب گرا،صص۱۷-۱۶

[۴]دکتر موسی نجفی، انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی، ص۴۹

[۵]  غلام علی عباسی فردویی،تحریم تنباکو و مشروطیت،ص۱۹۷

[۶] دکترسید جلال الدین مدنی،تاریخ سیاسی معاصر ایران،ج ۱،صص ۱۰۸-۱۱۲

[۷] غلام علی عباسی فردویی،تحریم تنباکو و مشروطیت،ص۱۹۷

[۸]دکتر موسی نجفی، انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی، ص۴۹

[۹] دکتر موسی نجفی، انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی، ص۴۹

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه تاثیر جریانات فکری قفقاز در انقلاب مشروطیت ایران
 • مقاله صدور انقلاب ایران زمینه ساز بیداری اسلامی
 • مقاله ادبیات مشروطه
 • مقاله آخوند خراسانی و پیشوایی مشروطه
 • مقاله تأملی در افکار و ایده ها و اشعار سه شاعر (نسیم شمال ،لاهوتی و میرزادة عشقی )
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.