مقاله بیماری مولتیپل اسکلروزیس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  بیماری مولتیپل اسکلروزیس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  بیماری مولتیپل اسکلروزیس  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بیماری مولتیپل اسکلروزیس چیست؟ ۵
عوامل موثر درایجاد بیماری یا ریسک فاکتورهای بیماری ۶
عوامل موثر درتشدید بیماری ۶
پیش‌آگهی بد بیماری ۱۰
بطور کلی درمانهای مورد استفاده دربیماری MS را می‌توان یه دسته‌های زیر تقسیم نمود . ۱۱
۱ـ درمانهاییکه درحملات عود بیماری بکار برده می‌شود ۱۱
۲ـ درمانهاییکه سرعت پیشرفت بیماری را کم می‌کنند ۱۱
۳ـ داروهاثیکه سیستم ایمنی راسرکوب می‌نمایند ۱۱
۴- درمانهائیکه سبب تخفف علائم بیماری می شوند ۱۲
۵- درمانهای فیزیکی و کار درمانی ۱۲
۱- تشخیص پرستاری: اختلال در تحرک جسمی در ارتباط با اسپاسم عضلانی و کنتراکتور ۱۴
۲- تشخیص پرستاری: عدم تحمل فعالت در ارتباط با خستگی ۱۵
۳- تشخیص پرستاری: اختلال در دفع ادرار در ارتباط با اختلال عمل نخاع شوکی ۱۷
۵- تشخیص پرستاری: اختلال در اجابت مزاج در ارتباط با اختلال عمل نخاع کنونی (یبوست) ۱۹
۴- تشخیص پرستاری: صدمه بتامیت پوست به علت بیحرکتی، اسپاسم… ۲۰
۶- تشخیص پرستاری: اختلال در عمل جنسی در ارتباط با گرفتاری نخاع شوکی ۲۳
۷- تشخیص پرستاری: اختلال در آسایش و راحتی در ارتباط با درد و… ۲۴
۸- تشخیص پرستاری: اختلال در ارتباط کلامی با ریزآرتری ۲۵
۹- تشخیص پرستاری: اختلال در عزت نفس در ارتباط با از دست دادن استعلال و توانایی و ترس از ناتوانی ۲۶
۱۰- تشخیص پرستاری: احتمال خوب پاک نشدن راه و مجاری هوایی در ارتباط با آسپیداسیون ۲۷
۱۱- تشخیص پرستاری: احتمال عفونت ریوی در ارتباط با ضعف و بیحرکتی و کاهش تهویه ریوی ۲۸
۱۲- تشخیص پرستاری: اختلال در فرایندهای فکری در ارتباط با اختلال عملی مغز ۲۹
۱۳- تشخیص پرستاری: اختلال در مراقبت از خود در ارتباط با ضعف عضلانی ۳۰
۱۴- تشخیص پرستاری: اختلال در تداوم اداره امور منزل و کار در ارتباط با مشکلات جسمی و روانشاختی ۳۱
۱۵- تشخیص پرستاری: کمبود آگاهی در ارتباط با علل، درمان بیماری ۳۲
۱۶- تشخیص پرستاری: اختلال در تغذیه (کمتراز نیاز بدن) در ارتباط با اشکال در عمل بلع ۳۸
۱۷- تشخیص پرستاری: احتمال مصدوم شدن در ارتباط با اختلالات حسی و آتاکسی و… ۳۹
۱۸- تشخیص پرستاری: احتمال مصدوم شدن در ارتباط با اختلال بینایی ۴۰
منابع فارسی ۴۱
منابع انگلیسی ۴۲

 

منابع فارسی:

۱- اعتملادی نو، اکرم. (۱۳۸۱)، تشخیص و درمان بیماری MS، چاپ اول، اصفهان، انتشارات چهار باغ.
۲- بروند، سودارث. (۲۰۰۰)، پرستاری بیماری های اعصاب، ترجمه سامی پا، چاپ دوم، تهران، انتشارات بسری.
۳- جانقربانی، محمدحسن. (۱۳۸۱)، اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات اشتیاق.
۴- سلطانزاده، اکبر. (۱۳۸۰)، بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات، تهران، چاپ اول، چاپ معراج.
۵- سجادی، حمیرا. (۱۳۸۰)، زندگی یا سولیتپل اسکلروزیس، فصلنامه پژوهشی، دانشکده پرستاری مامایی گیلان، سال دهم، شماره ۳۷-۳۶٫
۶- سیسل (۲۰۰۱)، مبانی طب داخلی، ترجمه قاضی جهانی ب، چاپ اول، تهران، انتشارات گلباران.
۷- صلصالی، مهوش. (۱۳۸۱)، کار ماکولوژی برای پرستار، چاپ اول، تهران، انتشارات گلباران.
۸- عاملی، جواد. (۱۳۷۹)، آشنایی با بیماری ام اس، تهران، انتشارات گلباران.
۹- عظیمیان، مجتبی. (۱۳۷۹)، توانبخشی روانی و جسمی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس، فصلنامه پژوهشی توانبخشی، سال اول، شماره ۳٫
۱۰- هاریسون (۲۰۰۱)، اصول طب داخلی بیماریهای اعصاب، ترجمه رشیدی ث، چاپ اول، تهران، انتشارات ذوقی.
۱۱- فوقاننی، احمدعلی. (۱۳۸۱)، درسنامه جامع پرستاری، چاپ اول، تهران، انتشارات اندیشه رفیع.
منابع انگلیسی:
۱٫ Black, J. (2001), Medical- Surgical Nursing, 6th edition, philadelphia, W.B, Sunder.
2. Currie, R. (2001), Spasiticity: axommon symptom multiple scleresis, Nursing Standard, 15 (33), 44-52.
3. Griffith, G. (2002), Tmportance of Gntinence avoid for people with multipje sclerosis, British Jornal of Nursing, 28 (11), 1-7.
4. Halper, j. (2002), Comperhensive Nursing Care in multiple sclerosis, 2th, New York, Demons.
5. Hickey . J. (2003). Neurological and Nearoscience Nursing, Fifth edition, philadelphia, lippino williams.
6. Johanson. M. (2001), Nursing Diagnosis out come intervention, 3th edition, philadelphia, Mosby.
7. James, J & et al. (2002), principles of science for Nursing, 2th edition, blackwell publishing company.

 

بیماری مولتیپل اسکلروزیس چیست؟

همانطور که میدانیم : طبق آهرین آنار بدست آمده ، بعد از عقب ماندگی ذهنی ۸۴% وسرطانهای تنفسی۷۵% ، اسکلروز متعدد یا M S  ۷۰% افراد ناتوان  در اثر بیماریها را تشکیل می‌دهد این بیماری یک بیماری مزمن بوده که افراد را در سنین مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع می‌توان اینگونه تعریف کرد که M S  ، بیماری مزمن ، پیشرونده و دژنواتیو سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد که نقاط محتلف میلین را تحت تاثیر قرار می‌دهد این میلین در سرتاسر مغز ونخاع و اعصاب بینایی وجود دارد ( قابل ذکر است میلین پوشش متشکل از چربی و پروتئین است که اطراف اکسون را احاطه کرده وموجب هدایت سریع امواج عصبی می‌گردد.). این تخریب میلین و جایگزینی آن با پلاک یا لزیونهای سخت موجب اختلال هدایتی در نتیجه ایجاد علائم گوناگون درفرد می‌شود . بیماریهای دمیلیزیناسیون به خاطر شیوعشان و تمایل آنها به گرفتار کردن جوانان دارای اهمیت زیادی می‌باشند. این بیماریها می‌توانند ارثی ویا اکتسابی باشند . M S  شایعترین بیماری دمیلیزاسیون اکتسابی است.

علت بیماری: علت دقیق این بیماری مشخص نیست اما تحقیقات نشان می‌دهد که صدمه میلین نوعی گرفتاری اولیه است که به علت عفونت احتمالی ویروسی در اوایل زندگی و ظهور آن به شکل فرآیند ایمنی در سالهای بعد زندگی ایجاد می‌گردد. در واقع نظریه‌هایی دررابطه با تاثیر عامل ویروس ، محیط وژنتیک وجود دارد .

عوامل موثر درایجاد بیماری یا ریسک فاکتورهای بیماری:

۱- سن: سن ابتلای این بیماری ۴۰ـ ۲۰ سالگی می‌باشد اما درسنین کمتر از ۱۵ سال وبیشتر از ۵۰ سال دیده شده وهم اکنون بعنوان بیماری بزرگسالان جوان شناخته شده است

۲- جنس: زنان ۲ برابر مردان مبتلا می‌گردند.

۳- ژنتیک: اگر‌چه M S  یک بیماری ارثی نیست اما دربروز آن عامل ژنتیک نقش دارد یعنی بیماران M S  نسبت به بقیه افراد دارای کمپلکس ژن روی کروموزم ۶ می‌باشند.

۴- عوامل محیطی و ویروسی

۵- عفونتها

۶- استرسهای روحی

۷- حاملگی

عوامل موثر درتشدید بیماری:‌

امروزه تحقیقات نشان داده‌اند که فعالیت‌های شدید بدنی ، خستگی مفرط،ضربات جسمی و جراحی نیزموجب بدتر شدن بیماری می‌گردند. بین افزایش درجه حرارت بدن و تشدید علاثم رابطه مستقیم وجود دارد. در گرما، علاثم بیمار بیشتر شده وبا کاهش آن رفع می‌گردد . همچنین در صورت بروز بیماری‌های تب‌دار علاثم بیماری تشدید می‌شوند.

تظاهرات بالینی بیماری :M S اغلب بیمارانیکه درشروع این بیماری جوان هستند دچار حملات شدید وتخفیف علاثم می‌شوند و در بین حملات هیچ علامتی ندارند . عده‌ای دیگر از بیماران ، دچار نوع مزمن و پیشرونده بیماری می‌گردند وبا گذشت زمان بر شدت آن علاثم افزوده می‌گردد. نشانه‌ها و علاثم بسته به محل ضایعه (پلاک ) متفاوت می‌باشند . شایعترین علاثم : ضعف ، خستگی، اختلال در حرکت، اختلال بینایی ، اختلال تکلم، اختلال دفع ادرار و مدفوع ، هایپر رفلکسی، و … می‌باشند. ضعف اسپاتیک اندامها و ازبین رفتن بازتابهای شکلی به علت گرفتاری راههای حرکتی اصلی درنخاع شوکی بوجود می‌آید.

افسردگی، تحریک‌پذیری بیش از حدعاطفی و حالت سرخوشی نامناسب به علت قطع ارتباط بین قشر مغز وهسته‌‌های قاعده‌ای مغز ایجاد می‌شوند در صورتیکه فرایند بیماری باعث ابتلای راههای نخاعی متصل به مراکز دفع ادرار در پل مغزی و شبکه خاجی شده باشد ، مشکلات مثانه ،اجابت مزاج و جنسی بوجود می‌‌آید.

تظاهرات ثانویه نیز که به علت عوارض بوجود می‌آیند شامل: عفونت مجرای ادرار، گشادی رکتوم، زخمهای فشاری ، پنومونی، ادم در قسمتهای آویزان پا می‌باشند.

سیر پیشرفت بیماری: این بیماری سیر متفاوتی را دارد اما شایعترین آن نوع عود کننده بهبود یابنده می‌باشد . که این بیمارپس از یک دوره بهبودی نسبی مجددآ گرفتار می‌گردد. در طی دوره‌های خاموشی نشانه‌ها از بین رفته یا کاهش می‌یابند. انواع دیگر شامل:

۱-  MSعود کننده : کهباحملات مکرر اختلال عملکرد نورولوژیک مشخص میشود.

حملات طی چند روز یا چند هفته پسرفت کرده و ممکن است با بهبود کامل ، ناقص یا عدم بهبود دنبال شود.

۲- MS پیشرونده مزمن : باعث بدتر شدن و پیشرفت تدریجی، بدون دوره‌های ثبات یا فرو‌کش کردن بیماری شود و غالباً در افرادیکه سابقه M S عود کننده دارند بوجود می‌آید.

۳- MS پیشرونده اولیه : فرد از ابتدای ابتلا به بیماری از خود علاثم پیشرفت نشان داده و گاهی بطور اتفاقی، به مدت خیلی کوتاه بهبودی مختصر از خود نشان می‌دهند.

۴- MS پیشرونده ثانویه : که پس از دوره عود و بهبودی موقت، مجدداً شروع شده و در پی آن پیشرفت بیماری رخ می‌دهد و ممکن است با عودهای مکرر و بهبودی خفیف و دورة خاموشی بیماری همراه باشد یا نباشد.

۵- MS  خوش‌خیم: که به بیمار اجازه می‌دهد که کاملاً کارایی خود را حفظ نماید و عمدة بخشهای دستگاه عصبی خود را بکار گیرد.

۶- MS بدخیم: که پیشرفت سریعی داشته و منجر به بروز ناتوانی بارز یا مرگ در مدت زمان کوتاه می‌شود.

پیش آگهی بیماری MS : در مواردیکه پیش‌آگهی بیمار بهتر است شامل:

۱- شروع پیش از ۴۰ سالگی

۲- آغاز با نوریت بینایی

۳- کم بودن دفعات بازگشت بیماری در چند سال اول

۴- روند بیماری با فراز ونشیب باشد نه یکنواخت و پیش رونده

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.