مقاله بیماری های گیاهی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بیماری های گیاهی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بیماری های گیاهی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه          ۱
تعریف بیماری در گیاهان       ۱
طبقه بندی بیماریهای گیاهی    ۳
عوارض فیزیولوژیکی    ۵
تشخیص بیماری گیاهی    ۵
اصول کُخ          ۵
توسعه بیماری در گیاه    ۶
مراحل ابتلاء گیاه به بیماری    ۶
کلیاتی در مورد قارچها و ارتباط آن با گیاهان عالی        ۱۰
تولید مثل          ۱۰
نحوه انتشار قارچها       ۱۱
زمستانگذرانی قارچهای بیماریزا در گیاهان        ۱۲
تغذیه و رشد قارچها       ۱۲
مبارزه با بیماریهای قارچی    ۱۲
علائم ناشی از حمله قاچها در گیاهان           ۱۳
تشخیص قارچها       ۱۴
طبقه بندی قارچها       ۱۵
شاخه Mastigomycota    ۱۵
قارچهای رده ی  Oomycetes           ۱۵
شاخه ی   Amastigomycota   ۱۵
۱ ـ زیر شاخهZygomycotina            ۱۵
۲ ـ زیر شاخهAscomycotina           ۱۵
انواع آسکوکارپ ها    ۱۶
۳ ـ زیر شاخه          Basidiomycotina         ۱۶
۴ ـ زیر شاخهDeuteromycotina   ۱۷
طبقه بندی قارچهای ناقص    ۱۷
بیماریـهای نـاشی از Oomycetes
بیماری مرگ گیاهچه    ۱۷
گموز مرکبات       ۲۰
بیماری سوختگی شاخه و برگ سیب زمینی و گوجه فرنگی     ۲۱
زنگ سفید خاجیان       ۲۴
بیماریهای سفیدکهای دروغی    ۲۴
سفیدک دروغی توتون    ۲۵
سفیدک دروغی کاهو    ۲۶
سفیدک دروغی انگور    ۲۶
سفیدک دروغی خیار و سایر کدوئیان           ۲۷
بیماریهای ناشی از Ascomycetes
بیماری پیچیدگی برگ هلو (لب شتری)           ۲۷
بیماری لکه سیاه سیب    ۲۸
بیماری هلندی نارون       ۳۱
سفیدک های سطحی (حقیقی)    ۳۴
سفیدک سطحی غلات    ۳۵
سفیدک سطحی (پودری) گلسرخ           ۳۵
سفیدک سطحی (پودری) شمشاد           ۳۵
بیماریهای ناشی از Basidiomycetes
زنگها          ۳۶
زنگ سیاه گندم       ۳۷
زنگ زرد گندم       ۳۸
زنگ قهوه ای گندم       ۳۹
مبارزه با زنگهای غلات    ۳۹
جدول مقایسه زنگ سیاه، زرد، قهوه ای           ۴۲
سیاهکها          ۴۳
سیاهک آشکار گندم و جو    ۴۳
ساهیک مخفی گندم    ۴۳
سیاهک سخت یا پوشیده جو    ۴۴
سیاهک ذرت دانه ای    ۴۶
بیماریهای ناشی از Deuteromycetes
ریزوکتونیا       ۴۹
ریزوکتونیای پنبه       ۵۰
بیماری غربالی درختان میوه هسته دار           ۵۰
هلمنتوسپوریوم غلات    ۵۱
بیماری لکه قهوه ای برنج    ۵۱
بیماری بلاست برنج       ۵۱
پژمردگی بعضی گیاهان زراعی در اثر میسلیوم        ۵۲
بیماری پژمردگی یا بوته میری پنبه           ۵۲
بیماریهای ناشی از قارچ فوزاریوم
بوته میری پنبه       ۵۳
بیماری لکه موجی گوجه فرهنگی و سیب زمینی         ۵۴
ویروسها
خواص شیمیایی ویروسها    ۵۶
چگونگی انتقال ویروسهای گیاهی           ۵۶
علائم بیماریهای ویروسی    ۵۷
کنترل ویروسهای گیاهی    ۵۷
موزائیک توتون       ۵۸
بیمارهای ویروسی مرکبات    ۶۰
بیماری تریستیزا یا غم    ۶۰
بیماری پسوروز       ۶۰
بیماری ویروسی نقش حلقوی مرکبات           ۶۱
بیماری گسیلوسپوروز    ۶۱
موزائیک خیار       ۶۱
ویروئیدها
بیماری اگزوکورتیس مرکبات    ۶۲
بیماریهای میکوپلاسمایی    ۶۲
بیماری ریزبرگی مرکبات «Stubborn»           ۶۳
باکتریها
مشخصات باکتریهای بیماریزایی گیاهی           ۶۳
علائم بیماریهای باکتریایی در گیاهان           ۶۴
طبقه بندی باکتریها       ۶۴
انتشار باکتریها       ۶۴
کنترل بیماریهای باکتریایی    ۶۵
پوسیدگی نرم باکتریایی سبزیجات           ۶۵
بیماری گال طوقه       ۶۶
نماتدها
ساختمان بدن       ۶۷
علانم نماتد زدگی       ۶۹
طبقه بندی نماتدها       ۶۹
مبارزه عمومی با نماتدها    ۷۰
نماتد گالزای گندم       ۷۰
نماتد مولد غده در ریشه    ۷۰
نماتد کیت دار       ۷۱
نماتد مرکبات       ۷۱
گیاهان انگل گلدار
سس          ۷۳
دارواش          ۷۴
گل جالیز          ۷۴
کمبود عناصر غذایی در گیاه           ۷۵

مقدمه :

از آنجایی که ادامه زندگی انسان و حیوان بستگی مستقیمی به گیاهان سبز دارد، بنابراین سلامت گیاهان در زندگی همه افراد بشر مؤثر است.  میزان رشد و باروری گیاهان به عوامــل محیطی از قبیل عوامل آب و خاک ، نور و حرارت و بالاخره ایمنی آنها در برابر عوامل نامساعد بستگی دارد. برای بیماریهای گیاهی تعریف خاصی وجود ندارد در عین حال بطور خلاصه میتوان گفت بنا بر تعریف بیماریهای گیاهـی یا آسیب شناسی گیاهی با عوامل زیر در ارتباط است :

 ۱ ـ موجودات زنده و عوامل محیطی مولد بیماری در گیاه

۲ ـ طرق ایجاد بیماری توسط عوامل مذکور در نباتات

۳ ـ تأثیر متقابل عوامل مولد بیماری و گیاه بیمار

۴ ـ روشهای جلوگیری از بیماری یا تعدیل آن یا مبارزه با آن قبل یا بعد از حمله به گیاه می باشد.

 وظیفه هر فرد گیاه پزشک ( در بخش بیماریها ) مطالعه در باره بیماریهائی در گیاه می باشد که از جمله قارچها ، باکتریها ، میکوپلاسماها ، ویروس ها ، ویروئید ها ، نماتدها و پروتوز آهـا شامل می شود . همچنین بررسی در باره اختلالات ناشی از ازدیاد ، عدم تعادل و یا کمبود بعضی از عوامـل فیزیکی و شیمیائی مانند رطوبت ، حرارت و مواد غذائی به عهده متخصص بیماری گیاهی( پاتولوژیست) سپرده شده است. هر چند کـه علم بیماریهای گیاهی سعـی در افزایش معلومات بشـر در زمینه ی چگونگی علـل و ایجاد بیماری در گیاه دارد ولی علمی است که بیشتر هدف کاربردی دارد . بدین معنی که هـدف نهایی آن مبارزه با تمام بیماریهای گیاهی می باشد تـا میلیونها انسان گـرسنه را از خطر قحطی نجات دهد. بــه عبارت بهتر ازدیاد محصول از نظر کیفی و کمی با رعایت کلیه عوامـل بازدارنده در رسیدن به چنین هدف عالی است.

تعریف بیماری در گیاهان :

بیماری در گیاه عبارت است از هر گونه اختلال که در اثر حمله پاتوژن Pathogen ( عامل بیماریزا ) یا عوامل محیطی در گیاه بوجود آمده و به نحوی از تولید ، انتقال و مصرف آب ، املاح و غذا ممانعت به عمل می آورد که موجب تغییراتی در ظاهر گیاه و کم شدن محصول آن می شود . پاتوژن می تواند با بکارگیری روشهای زیر در گیاه ایجاد بیماری نماید:

۱ ـ به مصرف رساندن محتویات سلول میزبان در اثر تماس با آن

۲ ـ از بین بردن با ایجاد اختلال در متابولیسم سلولهای میزبان از طریق ترشح زهرآبه ، آنزیم و مواد تنظیم کننده رشد.

۳ ـ تضعیف گیاه با جذب دائم مواد غذائی از سلولهای میزبان

۴ ـ مسدود نمودن مسیر حمل ونقل شیره پرورده و شیره خام در بافت های آوندی

بیماریهائی که از عوامل محیطی ( عوامل غیر زنده ) ناشی می شوند در اثر زیادی یا کمی عوامل حیاتی ( مانند حرارت و نور ) و یا کمی یا زیادی مواد شیمیایی قابل جذب و ضروری گیاه حاصل می گردند.

 اگر چه بیماریهای گیاهی به وسیله ی علائم آنها شناخته می شوند ولـی بایستی توجـه نمود کـه بیماریها ، علائم یا بوجود آورنده علائم نبوده بلکه فعل و انفعالاتی هستند که بین میزبان و پاتوژن یا میزبان و عوامل محیطی صورت می گیرد و ظهور علائم یا حالت بیماری را باعث می شوند . بنابراین خود پاتوژن، بیماری نیست بلکه عامـل بیماری است و بیمـاری مجموع فعـل و انفعلات شیمیایی عادی است که متوقف شده و فعل و انفعالات شیمیایی غیـر عادی است کــه در نتیجه تحریک سلولهای گیاهی بوسیله پاتوژن انجام می پذیرد.

اهمیت بیماریهای گیاهی :

بیماریهای گیاهی برای انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا باعث خسارت به گیاهان و فراورده های آن می شود . نوع و میزان خساراتی که به وسیله بیماریهای گیاهی به گیاهان وارد می شود معمولاً به نوع پاتوژن ، منطقه ، شرایط محیط و روشهای مبارزه ای کـه به کار می رود ممکن است بسیار ناچیز و با بلعکس تا حدود ۱۰۰/۰ باشد.

– خسارتهای مالی وارده به زارعین در اثر بیماریهای گیاهی ممکن است غیر مستقیم باشد . گـاهی اوقات زارعین به علت وجود یک بیماری ناچارند آن مقدار از یک گیاه را کشت کنند که در مقابل بیماری مقاوم باشند و از کشت واریته های حساس ولی مرغوبتر چشم پوشی کنند.

– بیماریها باعث محدودیت زمان نگهداری محصولات تازه می شوند و همیـن مسئله کشاورزان را ناگزیر از آن می سازد که فرآورده ها را در همان مدت کوتاهی که جنس فراوان و ارزان است بفروشند.

تاریخچه بیماریهای گیاهی :

بشر از روزگاران قدیم به وجود بیماریهای گیاهی آگاهی داشت . تئوفراستوس ( ۳۷۰ تا ۲۸۶ ق. م ) اولین کسی بود که بیماریهای درختان ، غلات و حبوبات را مورد مطالعه قرار داد ولی کار وی جنبه نظری داشت و بر اساس تجربه استوار نبود. کشف میکروسکوپ در قرن ۱۷ نقطه عطفی در علم زیست شناسی و علوم وابسته محسوب می شود .

  در سال ۱۷۲۹ میشلی بوسیله یکروسکوپ (( بذرها )) یا اسپورهای قارچ ها را مطالعه کرد و نشان داد که چنین (( بذرهایی )) قادرند موجوداتی از نوع خود بوجود آورند.  باکتری مولد سیاه زخم در حیوانات در سال ۱۸۷۶ توسط پاستور  و کُخ کشف شد . در سال ۱۸۷۸ بوریل نشان داد که خشک شدن سرشاخه های سیب و گلابی از حمله یک نوع باکتری ناشی می شود .

  اولین نماتد انگل گیاهی نیدهام در سال ۱۷۴۳ ازخوشه گندم جدا شد . ولی سایر نماتدها از جمله نماتد های مولد غده ( گال ) در ریشه بیش از یکصد سال بعد یعنــی حدود سال ۱۸۵۰ شناخته شدند . در سال ۱۸۸۶ مایر مؤفق شد با تزریق شیره گیاه توتون آلوده به (( موزائیک )) ایـن بیماری را در توتون سالم تکثیر دهد . ولی وی فکر می کرد که عامل موزائیک نوعی باکتری باشد .

 بیجرینگ در سال ۱۸۹۸ ثابت کرد که موزائیک توتون در اثر حمله ویروس ناشی می شود . ماهیت ویروس در سال ۱۹۳۵ توسط استنلی شناخته شد . در سال ۱۹۳۱ استاهل وجود پروتوز آهای تاژکدار را در بافت آبکش درختان قهوه مشاهده کرد . این عوامل زنده باعث تشکیل بافت آبکش غیر عادی و پژمرده شدن درختان قهوه می شدند . در سال ۱۹۶۷ عوامل شبه میکو پلاسمایی در بافت آبکش چند گیاه آلوده به یک بیماری که ناقل آن زنجرهای برگ بودند ، توسط دوئی مشاهده شد .

  ویروئید ها که مولکولهای RNA بیماریزا می باشند در سال ۱۹۷۱ توسط دینر  و  ویکتزیاها  به عنوان عامـل بیماری در گیاه در سال ۱۹۷۲ کشف شدند . چنانچه ملاحظه می شود روزبروز بر شمار عوامـل بیمـاریزای گیاهــی که قبلاً ناشناخته بوده اند افزوده می شود و دانش بیماریهای گیاهی از این نظر کاملاً جوان است ، و در واقع مراحل اولیه تکامل خود را می گذراند . هزاران عامل بیماریزا وجود دارند که هنوز شناخته نشده اند

طبقه بندی بیماریهای گیاهی :

در طبیعت صدها بیماری وجود دارد که گیاهان زراعی را تهدید میکند. بطور متوسط هر گیاه به بیش از یکصد بیماری مبتلا می شود . هر عامل بیماریزا می تواندفقط یک واریته را آلوده نماید و یا گاهی در بیش از یکصد گونه گیاه تولید بیماری نماید. به منظور سهولت مطالعه بیماریهای گیاهی باید آنها را طبقه بندی نمود . گاهی بیماریهارا از روی علائم ایجاد شده در گیاه تقسیم می کنند ( مثلا‌ پوسیدگی ریشه ، شانکر ، پژمردگی ، لکه برگی ، بلایت ، آنتراکنوز ، زنگ ، سیاهک ، موزائیک و غیره ) ، زمانی هم از روی اندام مورد حمله ( مثلا بیماریهای ریشه ،بیماریهای شاخ و برگ ، بیماریهای میوه و غیره ) و گاهی بر حسب نوع گیاه مورد حمله  ( مثلا بیماریهای نباتات زراعی ، بیماریهای نباتات باغی ، بیماریهای سبزیجات و غیره ) این تقسیم بندی انجام می شود. ولی باید گفت بهترین صفت برای طبق بندی بیماریهای گیاهی از روی نوع عامل بیماری(پاتوژن) میباشد.

 بر اساس روش مزبور طبقه بندی بیماریها به شرح زیر می باشد:

 الف ـ بیماریهای گیاهی انگلی ( واگیردار) ( Biotic diseases   )

۱ـ بیماریهای ناشی از قارچهای بیماریزا در گیاهان کشاورزی

۲ـ بیماریهای ناشی از ویروس ها و ویروئیدها در گیاهان کشاورزی

۳ ـ بیماریهای ناشی از از میکوپلاسماها در گیاهان کشاورزی

۴ ـ بیاریهای ناشی از باکتریهای بیماریزا در گیاهان کشاورزی

۵ ـ بیماریهای ناشی از نماتدهای مضر گیاهی در گیاهان زراعی ( نظیر نماتد مولد غده و نماتد گندم )

۶ ـ بیماریهای ناشی از انگلهای گلدار (دارواش  و گل جالیز  )

۷ ـ بیماریهای ناشی از پرتوزوآها

         از عوامل بیماریزای واگیردار فقط نماتدها و پروتوزآها در سلسله جانوری قرار دادند. نماتدها،ویرووسها و عده ای از قارچها (مانند سفیدکها و بعضی از زنگها ) انگل اجباری میباشند. یعنی تنها قادرند در موجود زنده رشد کنند ، ولی باکتریها ، بیشتر قارچها و میکو پلاسماها میتوانند هم روی موجود زنده و هم غیر زنده (محیط کشت مصنوعی) رشد یابند. دسته اخیر را انگل های غیر اجبار مینامند.

         روش حمله به گیاه و استفاده از مواد غذایی آن در انگلهای اجباری و غیر اجباری متفاوت است.انگلهای غیراجباری پس از حمله به بافت گیاهی با ترشح آنزیمهای مخصوص ، سلول میزبان را کشته و پروتوپلاسم  آنرا تجزیه نموده و از آن تغذیه می نمایند. بر عکس انگلهای اجباری ، سلول میزبان را از بین نمی برند بلکه با آن رابطه بسیار نزدیک برقرار می کنند یا اینکه به داخل ان نفوذ نموده و از مواد ساخته شده استفاده میکنند . به دنبال تهی شدن از مواد غذایی ، سلولهای میزبان به تدریج از بین رفته و پس از نابودی کامل گیاه ،انگل اجباری نیز خواهد برد. انگهای اجباری فقط میتوانند به میزبانهای ویژه خود حمله کنند ، برعکس انگلهای غیر اجباری به گیاهان متفاوت حمله میکنند.

ب ـ بیماریهای گیاهی غیر انگلی و فیزیولوژیکی (Abiotic diseases) :

1.        هوای بسیار گرم یا سرد
۲٫       کمبود رطوبت خاک یا زیادی آن
۳٫       کمبود نور یا زیادی آن
۴٫        کمبود اکسیژن
۵٫       آلودگی هوا
۶٫       کمبود مواد غذایی
۷٫       مسمومیت ناشی از عناصر معدنی
۸٫       شور بودن یا ترش بودن خاک ( PH)
9.       مسمومیت ناشی از آفت کش ها و علف کشها
۱۰٫     عدم رعایت اصول کاشت ،داشت و برداشت

 

عوارض فیزیولوژیکی:

       اغلب گیاهان علائمی شبیه به علائم بیماری از خود نشان می دهند ولی نمیتوان از آنها هیچ نوع پاتوژن مسری جدا کرد.احتمالا این گونه نا هنجاریها ناشی از اثرات عواملی است که انواع آنها تحت عنوان عوارض فیزیولوژیکی ذکر گردید.تغییرات ناگهانی درجه حرارت اثر نا مطلوبی روی گیاهان باقی می گذارد . عوارض ناشی از حرارت پایین به دو صورت ظاهر میشود .هنگامی که آسیب وارده در بالای صفر درجه به وجود آید به آن سرما زدگی Chilling injury می گویند و چنانچه در یر صفر درجه باشد به آن یخ زدگی Frost   injury    می گویند .

  در ناطق نیمه گرمسیر معمولا آسیب های ناشی از سرما زدگی مخصوصا در مورد کشت های پائیزه گوجه فرنگی و خیار معمولی است. عوارض ناشی از کمبود عناصر غذایی نیز متداول بوده و سبب بروز علائم خاصی می شود. مثل کمبود پتاس و منگنز (Mn )  و( Mg )  و بُر (B) و آهن و غیره .

تشخیص بیماری گیاهی :

         برای مقابله با بیماریها قبل از هر چیز بایستی عامل بیماری شناخته شود . اولین گام در این مورد پاسخ به این سوال است که آیا عامل بیماری مورد نظر مسری بوده یا از شرایط نامساعد آب و هوایی ناشی شده است ؟ تمایز بین این دو گاهی مشکل بوده به حدی که ممکن است  متخصصین بیاریهای گیاه را نیز دچار اشتباه کند. مثلا بسیاری از علائم ناشی از ویروسهای گیاهی به کمبود های مواد غذایی در گیاهان شباهت دارد.

            چنانچه قبلا بر روی بیماری مورد نظر در محل مطالعه ای صورت نگرفته باشد. باید نمونه های آلوده گیاهی را به آزمایشگاه برده و آنها را کشت داد.برای اثبات این موضوع که عامل زنده جدا شده در ایجاد بیماری بخصوص نقشی داشته یا نه ، باید راه حل زیر را در مورد آن انجام داد.

 اصول کُخ : این مراحل به ترتیب عبارتند از :

  ۱٫       پاتوژن باید با تمام گیاهان بیمار مورد آزمایش همراه باشد.

۲٫     پاتوژن را باید از گیاه جدا نمود و در محیط غذائی مصنوعی ( در مورد انگلهای غیر اجباری )یا روی گیاه میزبان حساس ( در مورد انگلهای اجباری ) کشت داد و شکل ظاهری و اثرات آنرا مشاهده نمود.
۳٫     پاتوژن را باید از کشت خالص شده جدا نمود و به گیاهان سالم از همان گونه ای که قبلا به بیماری مبتلا شده بودند انتقال داد. باید گیاهان اخیر همان علائم اولیه را ظاهر سازند.
۴٫     باید پاتوژن برا ی بار دوم به صورت خالص کشت شود و همان صفات مندرج در مرحله ۲  را از خود بروز دهد. پیاده کردن اصول کخ برای پاتوژنهائی مانند قارچها ، باکتریها ، گیاهان عالی انگلی ، نماتدها و بعضی از ویروسها انجام پذیر می باشد. این وجودات را می توان از گیاه جدا نمود و کشت داد و یا خالص کرد . ولی در مورد پاتوژنهائی مانند بیشتر ویروسها ، ویروئیدها ، میکو پلاسماها و پروتوزآها کشت و خالص سازی عمل دشواری بوده و در نتیجه نمی توان عامل بیماری را مجددا به گیاه سالم تلقیح نمود.

  توسعه بیماری در گیاه : سه عامل عمده در توسعه بیماری و شدت آن موثر هستند .

 این سه عامل عبارتند از:

اول: حساسیت میزبان

دوم: وجود عامل بیماریزا

سوم: شرایط محیطی مناسب برای رشد عامل بیماری زا .

اثر این سه عامل را میتوان بوسیله مدلی موسوم به مثلث بیماریهای گیاهی نشان داد.

مراحل ابتلاء گیاه به بیماری :

         پس از حمله پاتوژن ، در گیاه وقایع پشت سر هم و مشخصی رخ می دهد که نتیجه ان ایجاد بیماری است. به این سری وقایع چرخه بیماری می گویند . مراحل عمده در هر چرخه بیماری عبارتند از :۱ ـ تلقیح ( مایه زنی ) ،   ۲ـ رخنه ، ۳ ـ آلودگی ، ۴ ـ رشد و تولید مثل ، ۵ ـ انتشار و ۶ ـ زمستانگذرانی یا تابستان گذرانی عامل بیماریزا.

 ۱-  تلقیح (  Innoculation ) : عبارت است از تماس عامل بیماریزا با گیاه. عامل بیماریزا  را مایه ی تلقیح Inoculation  می نامند و عبارتست از هر بخشی از عامل بیماریزا که می تواند تولید آلودگی نماید . مایه ی تلقیح بر دو نوع است : یکی مایه ی تلقیح اولیه که ایجاد بیماری در اول فصل ( مثلا فصل بهار ) به عهده انست و دیگری مایه ی تلقیح ثانویه که الودگیها ی بعدی را باعث شده و از مایه تلقیح اولیه ناشی می شود . پس از اینکه اسپور قارچ یا هر نوع مایه دیگر به گیاه رسید باید شرایط محیطی از قبیل درجه حرارت و رطوبت برای ادامه عمل مناسب باشد. زمان لازم برای جوانه زدن اسپورها ممکن است کمتر از یک ساعت یا چندین ساعت طول بکشد.

 ۲ ـ رخنه (   penetration ) :  رخنه یا نفوذ پاتوژن به داخل میزبان مستیقما از سطح گیاه از طریق منافذ طبیعی یا زخمها صورت می گیرد . رخنه مستقیم به گیاه سالم در مورد قارچها ، نماتدها و گیاهان عالی انگل وجود دارد. هیچگونه پاتوژن دیگری نمی تواند مستقیا وارد گیاه شود . قارچها با تولید یک هیف ظریف و یا آپوسوریوم (Appressorium ) عمل رخنه را انجام می دهند. در نقطه ی تماس لوله ی تًندش یا میسیلیوم با گیاه ، آپوسوریوم تشکیل می شود. سطح تماس آپوسوریوم با میزبان مسطح بوده و از آن یک هیف ظریف بنام سوزن رخنه (penetration   peg     ) خارج می شود که به کمک آن بافت میزبان را سوراخ می کند. تمام باکتریها و بیشتر قارچها از راه زخمهای موجود در گیاه وارد آن می شوند . بعلاوه قارچها و باکتریها می توانند از راه منافذ طبیعی مانند روزنه های هوایی ، روزنه های آبی و عدسک نیز وارد گیاه  شوند.

 ۳ ـ آلودگی (Infection ) :  آلودگی یا عفونت زایی فرآیندی است که در جریان آن عامل بیماریزا با سلولهای حساس میزبان تماس برقرار نموده و مواد غذایی را از آنها جذب می نمایند. در مرحله آلودگی عامل بیماریزا رشد و تکثیر نموده و تا اندازه ای به سایر نقاط گیاه راه می یابد. آلودگی موفقیت آمیز منجر به ظهور نواحی بی رنگ ، بدشکل و نکروز در میزبان شده که علائم نامیده می شوند. بعضی از آلودگیها مخفی می باشند. در بیشتر گیاهان علائم بیماری چند روز تا چند هفته بعد از تلقیح ظاهر می شوند. مدت زمان بین  تلقیح و ظهور علائم بیماری را در دوره نهفتگی(Latent  eriod  )  می نامند . در جریان آلودگی بعضی از عوامل بیماریزا مواد غذایی ا از سلولهای زنده کسب می نمایند ، بدون اینکه آنها ا نابود سازند . بعضی دیگر ابتدا آنها را می کشند و بعد محتویات آنها را به مصرف می رسانند . در جریان آلودگی ، مواد فعال بیولوژیکی ( از جمله آنزیم ، زهرابه و مواد تنظیم کننده رشد ) بوسیله پاتوژنها ترشح می شود که بر کل ساختمانی سلولهای گیاهی یا فرآیند های فیزیولوژیکی آنها اثر می گذارد. در عوض گیاه با یک سری عوامل دفاعی به مقابله بر می خیزد.

۴ – گسترش بیماری در داخل گیاه :عوامل بیماریزا بطرق مختلف و به درجات متفاوت در میزبان خود گسترش می یابند وآنرا مورد حمله قرار  میدهند . عده ای به نواحی زیرکوتیکول اکتفاء می نمایند ( مانند لکه سیاه سیب ) بعضی دیگر در سطح میزبان گسترش یافته و فقط مکه یا هوستوریوم خود را به داخل سلولهای اپیدرمی میفرستند ( مانند سفیدکهای حقیقی ) ولی بیشتر قارچها به تمام اعضاء گیاهی راه یافته و میسلیوم آنها یا بدرون سلول می رود و یا در بین سلولها مستقر می شود ( سفیدک دروغی ) قارچهایی که پژمردگی  آوندی ایجاد می کنند به آوندهای چوبی گیاه حمله ور می شوند.

     باکتریها بطور معمول در بین سلولهای گیاهان به فعالیت می پرداند . ولی وقتی قسمتی از دیواره سلول حل می شود ، به درون آن راه میبابند. بیشتر نماتدها پس از سوراخ نمودن سلولهای اپیدرم بوسیله نیش آرواره ای ( Stylet ) خود تغذیه می نمایند.  ویروس ها ، ویرویئدها و میکو پلاسماها در داخل سلول به سر می برند. ویروسها و ویروئیدها به انواع سلولهای گیاهی حمله می نمایند. در حالیکه میکوپلاسما ها  فقط به بافت پارانشیمی اطراف أن حمله ور می شوند . تما م  آلودگی های ناشی از میکو پلاسما ها  و نیز آلودگی های طبیعی ناشی از ویروس ها و ویرویئدها در گیاه فراگیر یا سیتمیک می باشند. بعضی از قارچها مخصوصا سفیدکهای دروغی ، زنگها و سیاهک ها سیتمیک می باشند.

۵ ـ رشد و تولید مثل عوامل بیماریزا : قارچها و گیاهان عالی انگل از نقطه تلقیح اولیه با رشد و نمو خود کلیه بافتها را آلوده می نمایند. در نهایت آلودگی متوقف شده و مرگ گیاه فرا می رسد . قارچهایی که پژمردگی آوندی ایجاد می کنند با تولید و رها سازی اسپور در داخل  آوند  چوبی ،گیاه را مورد حمله قرار می دهند . اسپورهای مذکور در جریان شیره آوندی قرار گرفته ، به نقاط دورتری انتقال یافته و در انجا جوانه زده و سایر آوندها را آلوده می نمایند. پاتوژنهای دیگر مانند باکتری ، نماتد ، ویروس و پروتوزآها با گذشت زمان اندازه چندان بزرگی پیدا ننموده بلکه از نظر تعدادبسیار زیاد می شوند که یا به صوت غیر فعال ( مانند ویروسها و میکو پلاسماها ) و یا با شنا کردن (   مانند باکتریها ، نماتدها ) از سلولی به سلول دیگر نقل مکان پیدا می کنند.

        تولید مثل پاتوژن به راههای گوناگون صورت می گیرد. نحوه ی تولید مثل قارچها از طریق تولید اسپور و گیاهان گلدار انگل عینا شبیه گیاهان دانه دار از راه تولید بذر تکثیر حاصل می نمایند. باکتریها ، میکوپلاسما ها و پروتوزآها با تقسیم ساده تکثیر می یابند. ویروسها و ویروئیدها از طریق همانند سا زی با استفاده از سیستم سلولی زیاد می شوند و نماتدها با تخمک گذاری تکثیر می یابند.

 ۵ ـ انتشار پاتوژنها :  پاتوژنها به منظور گسترش در مزرعه از روشهای متعدد استفاده می نمایند. تعداد کمی از آنها مانند زئوسپورهای قارچ و باکتری می توانند مسافتهای کوتاه را با استفاده از انرژی خود طی نمایند. بنابراین فقط میزبانهای مجاور را آلوده می نمایند. تقریبا تمام بیماریهایی که به صورت همه گیر ( اپیدمی ) در آمده و حتی بیماریهایی که اهمیت اقتصادی چندانی ندارند، بطور غیر فعال و بوسیله عواملی مانند هوا ، آب ، حشرات و جانوران مخصوص دیگر و نیز انسان به اطراف پراکنده شده اند . بیشتر اسپورهای قارچ و بذر گیاهان انگل بوسیله جریان هوا پخش می شوند .

 آب به سه طریق می تواند پاتوژنها را پخش نماید :

۱ ـ باکتریها ، نماتدها ، اسپورها و اسکلروت قارچها بوسیله جریان آب  سطحی یا درونی پخش می شوند.

۲ ـ تمام باکتریها و اسپور تعداد زیادی از قارچها به صورت یک مایع چسبناک از گیاه ترشح می شوند که جهت پراکنده شدن به آب نیاز دارند.

۳ ـ قطرات باران یا آبیاری بارانی اسپورهای قارچ یا باکتریهای معلق در هوا را گرفته و به سمت پائین شستشو

 می دهند. در اینصورت بعضی از انها روی گیاهان حساس قرار خواهند گرفت . پراکنده شدن بوسیله آب این مزیت را برای پاتوژن دارد که بر روی سطح مرطوب قرار گرفته و می تواند خیلی زود جوانه بزند.

      حشرات در  انتقال ویروسها  ، میکو پلاسماها ، قارچها  و بعضی باکتریها نقش مهمی دارند. کنه ها ونماتدها نیز چند ویروس را از گیاهی به گیاه دیگر منتقل می نمایند . تقریبا تمام جانوران چه ریز و چه درشت می توانند در انتقال بیماریها نقش داشته باشد.

 ۶ ـ زمستان گذرانی عوامل بیماری زا :  پاتوژنهایی که گیاهان چند ساله را مورد حمله قرار می دهند در روزهای خنک و داغ تابستان در داخل گیاه بسر می برند، خواه گیاه در حال فعالیت باشد یا نباشد.

قارچها به صورت میسلیوم در بافت گیاهان چند ساله ( مثلا داخل شانکر ) بسر می برند . قارچهائی که به برگ و میوه ها حمله می نمایند، زمستان را به صورت میسلیوم یا اسپور در برگها و میوه های ریخته شده درز یر درخت سپری می نمایند ، قارچهائی که به گیاهان یکساله حمله ور می شوند معمولا زمستان و تابستان  را به صورت میسلیوم و اسپور در حال خواب و یا اسکلروت در خاک یا بر روی بذر و یا غده بسر می برند . بعضی از قارچها با آلوده نمودن مداوم گیاهان مختلفی که در سرتا سر سال رشد می کنند زندگی می نمایند. باکتریها نیز مانند قارچها یک مرحله زمستان گذرانی داشته یعنی در گیاهان آلوده ، بذر، غده و بقایای گیاهی و بعضی هم در خاک بسر می برند.

ویروس ها ، ویروئید ها و میکوپلاسماها فقط در داخل بافت زنده شرایط نامساعد زمستان را طی می کنند . نماتدها بصورت تخم در خاک یا در بقایای گیاهی زمستان گذرانی می  نمایند . گیاهان انگل بصورت بذر در خاک یا به شکل  رویش ، خود شرایط نامساعد زمستان را طی می نمایند . بعضی از نماتدها ( مانند نماتدگالی گندم ) بصورت لارو در بذر گیاهان زمستان گذرانی می نمایند.

کلیاتی در مورد قارچها و ارتباط آن با گیاهان عالی ( Fungi ) :

90,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی حشره شناسی آفات گیاهی و حشره کشها
 • مقاله ازت در چغندر
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.