مقاله بیکاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بیکاری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و داری ۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک مقاله بیکاری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۴

بیان مسله  ۵

اهمیت و ضرورت  ۶

بیکاری ۷

بیکاران چه کسانی هستند ۸

نظرات اقتصاددا نان در آغاز بحران ۱۰

نظریات و علل و عوامل بیکاری  ۱۳

پیشینه  ۱۹

انواع بیکاری ۲۵

بیکاری اتفاقی  ۲۷

بیکاری فریکسیونل ۲۷

ماهیت بیکاری فصل  ۲۸

بیکاری ادواری  ۳۰

بیکاری تکنولوژی  ۳۰

انواع بیکاری  در کتاب مشاغل غیر رسمی ۳۲

بیکاری در کشورهای جهان سوم  ۳۶

بیکاری در ایران در ملی۱۳۵۵تا۱۳۷۰ ۳۹

منابع و مآخذ  ۴۰

منابع:

۱- بیکاری – جعفر سپهر – تهران ۱۳۴۵
۲- اشتغال در جهان سوم- ترجمه احمد خزاعی- چاپ اول ۱۳۶۸
۳- اقتصاد شراکتی- مارتین .ل.ویتیزمن- ۱۳۶۸
۴- مشاغل غیر رسمی- حسین صرامی- چاپ اول ۱۳۷۲- انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان
۵- جامعه شناسی فقر- ترجمه احمد کریمی- چاپ اول ۱۳۵۴
۶- زمینه جامعه شناسی کار- کیت گرینت- ترجمه پرویز صالحی- چاپ اول ۱۳۸۲
۷- مجله تحقیقات اقتصادی- جعفر عبادی- پاییز ۶۶- شماره ۳۹
۸- فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی- احمد یار محمدیان- بهار ۱۳۸۵
۹- سالنامه اماری کشور- سازمان مدیدیت و برنامه ریزی کشور- ۱۳۸۳
۱۰- هفته نامه خبری تحلیلی برنامه- سال ششم – شماره ۲۵۲- بهمن ۱۳۸۶
۱۱- سایت سلامت- نادر- ۱۳۸۴
۱۲- بانک مشکلات اجتماعی ایران – ارژنگی – ۱۳۵۳خود را بر دولت های مختلف ایالات متحده از «فرانکلین روزولت» تا «لیندون جانسون» تحمیل کردند، تا به این وسیله از نرخ بیکاری در جامعه آمریکا کاسته شود. اما در دهه ۷۰ میلادی، موج بزرگ تورم با جریان بیکاری عظیم در آمریکا همراه شد و به عبارتی دیگر; این چنین بود که صحت این نظریه با چالش جدی مواجه شد. در این هنگام بود که «میلتون فریدمن» رهبر مکتب فکری «دانشگاه شیکاگو» نظریات خود درباره اقتصاد آزاد(بدون دخالت دولت) را ارائه داد. «فری

چکیده:

مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و  عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد. بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.

جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند.بیکاران شهری اکثرا جوان هستند حدود دوپنجم انها زیر بیست و پنج سال و یک پنجم دیگر انها زیر سی و پنج سال هستند

سه دسته از نظریات راجع به بیکاری  به طور کلی شامل:

۱-  کینزین ها که استدلال میکنند که علت عمده بیکاری مربوط به مشکلات بخش تقاضا است و چنان چه دولت سیاست های افزایش تقاضا را اتخاذ نماید نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بر اساس نظریه عمومی کینز که در دهه ۱۹۳۰ بیان شد برخی کشورها از جمله امریکا و انگلستان موفق شدند نرخ بیکاری بالای دهه ۱۹۳۰ را کاهش دهند برای مثال انگلستان نرخ ۲۵ درصدی بیکاری را به ۶ درصد کاهش داد .

۲-  کلاسیک ها و کلاسیک های جدید استدلال می کنند که به دلیل کامل بودن بازارها بیکاری نمی تواند به صورت اجباری وجود داشته باشد و معتقدند اگر بازارها بدون دخالت دولت و ازادانه بتوانند فعالیت کنند از طریق کاهش دستمزد ها بیکاری پدید نخواهد امد .

۳-  بنیادگراها معتقدند بیکاری واکنش یک اقتصاد پویا به تغییرات تکنیکی است و تغییرات تکنولوژیکی باعث پدید امدن بیکاری می گردد.

 مهم ترین علت های بیکاری در ایران شامل :

۱-    رشد بی رویه شهرها

۲-    ازاد شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و عدم جذب نیروی مازاد توسط سایر بخش ها

۳-    رشد ناهماهنگ شهر و روستا

۴-    ماهیت رشد صنایع در ایران و عدم رشد صنایع مادر ومکمل

۵-    مشکلات و ایرادات موجود در قوانین سرمایه گذاری مالکیت و کار و شوراهای اسلامی

۶- همچنین در سال۷۷از عوامل اصلی بیکاری در ایران  افزایش شدید عرضه نیروی کار که حاصل عوامل رشد بالای جمعیت طی دهه ۶۰ بوده  نیز قابل بیان می باشد.

انواع بیکاری:

۱- بیکاری اشکار

۲- بیکاری پنهان

۳- بیکاری فصلی

۴-    کم کاری

۵-    برکناری

۶-    نه کاری و ناکاری

۱- بیکاری اشکار

گروهی از جمعیت فعال کشور که در ۷روز پیش از مراجعه مامور سرشماری در جستجوی کار بوده اند و هیچگونه درامدی ندارند بیکار اشکار شناخته می شوند.

۲-بیکاری پنهان

بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهرا شاغلی است که عملا نقشی در تولید یا پیشرفت کار ندارند و با حذف انها خللی عمده به گردونه کار وارد نمی اید.

۳- بیکاری فصلی

بیکاری فصلی شامل گروهی از شاغلین فعال می شود که به دلیل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتی ازسال کار می کنند و بقیه اوقات بیکارند این گروه اکثر شامل روستاییان و کارگرانی می شوند که فقط در کشت و برداشت یا میوه چینی کار می کنند و بقیه سال را بیکار می مانند .

۴-کم کاری

کم کاری شامل افراد فعالی است که با تمام استعداد جسمی و امادگی کاری از تمام توان کاری خود استفاده نمی کنند و صرفا ارتباط خود را با محل کار قطع نکرده وجدان کار یا شوق خدمت و انجام وظیفه ندارند.

۵- برکناری

برکناری کردن افراد شاغل از کار ویا در اختیار نگذاردن تهسیلات شغلی برای افراد فعال به دلایل سیاسی ،عقیدتی،مذهبی،گروهی و…

۶- نه کاری و ناکاری

افزونی بی حد جمعیت ،بی برنامگی دولت یا برنامه ریزی های غیر واقعی همراه با مدیریت های نادرست موجب رواج بیکاری ها شده که از عوارض حتمی و ملموس ان شکل گیری و گسترش  مشاغل غیر رسمی نه کاری :واسطه گری،دلالی ،حق العمل کاری ،دست فروشی، شاگردی، مسفرکشی، دکه داری … و بالاخره ناکاری :قاچاقچی گری،رشوه خواری،گدایی،روسپیگری و دزدی … است.

مقدمه

مباحث کار و اشتغال از مهمترین دغدغه های فکری افراد جامعه و دولتهاست بطوریکه در بیشتر نظرخواهی ها و تحقیقاتی در کشورهای مختلف بعمل آمده است. اشتغال و بیکاری را مهمترین مشکل خود بیان کرده اند.(آقاییان آرایی)

شکسپیردر صدها سال قبل با این بیان که: خانه ی من بر ستون ها و زندگی من بر کارم استوار است با برداشتن ستونها خانه و با بیکاری زندگیم را از من می گیرند.(سپهر- ص ۹) براهمیت مسأله بیکاری توجه دارد.مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و  عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد.(یارمحمدیان۸۵)

امروزه بیکاری بیش از پیش به منزله ی چشمگیرترین نشانه ی توسعه ناکافی در کشورهای جهان سوم نمایان میشود.به هر حال از لحاظ اجتماعی بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی در مناطق شهری انها ،نسبت به کشورهایی که اکثریت نیروی کار وسیعا متکی به درامدهای مزد و حقوق بگیری هستند و ساختهای کهن خانواده جای خود را به خانواده هسته ای داده اند ،کمتر یک مشکل حاد شخصی است .(ریچارد جولی۶۸)

 بیان مسئله

جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند. (عبادی- ص ۴۹)

بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.(عبادی- ص ۳۹)

اقتصاددانان درباره ی بیکاری روستایی زیاد قلمفرسایی کرده اند و در حال حاضر بیکاری در شهرها موضوع مورد بحث میباشد در شهرها همواره بیکاری وجود داشته است و علت ان را فقدان توسعه شمرده اند. بیکاری در کشورهایی سریعا افزایش می یابد که رشد بسیار سریعی دارند مردم روستا دسته دسته به شهر می روند و از انجا که امکانات اشتغال در شهر همپای افزایش جمعیت شهر نشین بالا نرفته نسبت بیکاران پیوسته در تزاید بوده است.(لوئیس ارتور ص۱۶۶،۱۶۷)

قلی پور (۱۳۸۱)معتقد است که بیکاری در شرایطی محقق می شود که جمعیت فعال عملا فعالیت اقتصادی نداشته باشد به تعبیر دیگر زمانی که عرضه نیروی انسانی بیشتر از تقاضای ان باشد پدیده ی بیکاری رخ می دهد.(یار محمدیان۸۵)

طبق گزارش سازمان بین المللی کار بالاترین نرخ بیکاری جوانان به خاورمیانه متعلق دارد در این محدوده ۴ میلیون بیکار و ۲۰ میلیون جوان اماده کار داریم البته امارهای رسمی تعداد بیکاران را دو میلیون و چهارصد هزار نفر و نرخی زیر ۱۳/ ۰ را گزارش کرده اند .(اقاییان ارایی- ۸۶)

با توجه به اماری که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار است نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۰ ،۸۰/۱۴ – در سال ۱۳۸۱، ۸/۱۲ – درسال ۱۳۸۲، ۸۲/۱۱ و همیچنین در سالنامه ی اماری کشور در سال ۱۳۸۳ نرخ بیکاری ۳/۱۴ می باشد که این نرخ برای نقاط شهری ۲/۱۴وبرای نقاط روستایی ۸/۱۲ است.(سالنامه ی اماری کشور ۱۳۸۳)

منظور از نرخ بیکاری در موارد بالا عبارت است از درصداین جمعیت ازکل جمعیت فعال و دلیل بروز بیکاری نیز همواره افزایش عرضه نیروی کار بر تقاضای ان می باشد و همچنین دلیل افزایش جمعیت بیکار در شهرها مهاجرت بخش وسیعی از جمعیت فعال مناطق روستایی به سوی مناطق شهری می باشد. (عبادی – ص ۵۲)

با توجه به مباحثی که مطرح شد بحث و تحقیق در زمینه بیکاری به ویژه در مورد علل و عوامل بیکاری ،انواع بیکاری ، مشکلات ناشی از بیکاری مواردی می باشند که ضروری به نظر می رسند که دراین تحقیق به این  موارد می پردازیم .

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به نرخ بیکاری در کشورهای جهان سوم و همچنین کشور ما توجه به این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نیاز به رسیدن به یک راه کار جهت کاهش بیکاری در کشور بسیار ضروری است که این امر دلالت بر اهمیت این موضوع دارد.اهمیت بیکاری تا اندازهای می باشد، که اسلام بیان میکند: بیکاری در اسلام مردود است و کار به عنوان یک امر مقدس شناخته شده است

درحدیث نبوی امده است: (ملعون من القی کله علی الناس) (کافی- ۵/۷۲) هرکسی که بیکار می‌گردد و سنگینی (اقتصادی)، خود را بر دوش مردم بیندازد ملعون است و لعنت خداوند شامل اوست. (مطهری، ۱۳۷۰- ص ۴۱۱(

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق کار و بیکاری و تاثیر آن در زندگی انسان
 • مقاله بیکاری
 • تحقیق بررسی رابطه بین افسردگی با بیکاری در بین دانشجویان
 • مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی
 • مقاله کار و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی از دیدگاه قرآن و حدیث
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.