مقاله تأثیر دانه بندی بر عملکرد خواص نسوزهای قلیایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تأثیر دانه بندی بر عملکرد خواص نسوزهای قلیایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تأثیر دانه بندی بر عملکرد خواص نسوزهای قلیایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

– چکیده    ۲
۱  تعریف و خواص مواد دیرگداز
۱-۱    مقدمه     ۴
۱-۲    تعریف دیرگداز    ۴
۱-۳    کاربرد دیرگدازها     ۴
۱-۴    تقسیم بندی دیرگدازها                   ۵
۱-۴-۱    تقسیم بندی بر اساس نقطه ذوب    ۵
۲-۴-۱    تقسیم بندی بر اساس اثرات شیمیایی               ۶
۳-۴-۱    تقسیم بندی بر اساس ترکیب            ۶
۴-۴-۱    تقسیم بندی بر اساس شکل   ۶
۵-۴-۱    تقسیم بندی بر اساس دانسیته          ۷
۵-۱   خواص مهم مواد دیرگداز           ۷
۶-۱    علل فرسایش دیرگدازها             ۸
۱-۶-۱    فرسایش مکانیکی                     ۸
۲-۶-۱    فرسایش ترمودینامیکی         ۹
۳-۶-۱    فرسایش شیمیایی                   ۱۱
۷-۱    تاثیر عوامل مختلف بر خوردگی دیرگدازها در محیط مذاب    ۱۲
۱-۷-۱    عوامل شیمیایی                       ۱۲
۲-۷-۱    عوامل فیزیکی   ۱۳
۲   بررسی خواص و کاربرد مواد اولیه
۱-۲    منیزیا MgO    ۱۷
۱-۱-۲    ساختمان کریستالی               ۱۷
۲-۱-۲    نقطه ذوب      ۱۷
۳-۱-۲    انواع منیزیت     ۱۷
۴-۱-۲    منیزیت متراکم یا کریپتوکریستالین             ۱۸
۵-۱-۲    بروسیت          ۱۸
۶-۱-۲    منیزیت آب دریا                     ۱۸
۷-۱-۲    روش تولید منیزیت               ۱۸
۱-۷-۱-۲    تولید منیزیت از آب دریا        ۱۸
۲-۷-۱-۲    تولید منیزیت کاملاً تکلیس شده (مرده)      ۱۹
۲-۲    کرومیت                ۲۰
۱-۲-۲    تعریف              ۲۰
۲-۲-۲    ساختمان اسپینل                       ۲۱
۳-۲-۲    مواد اولیه      ۲۲
۳   بررسی خواص و ریزساختار آجرهای نسوز منیزیت- کرومیتی
۱-۳    آجرهای منیزیت- کرومیتی   ۲۵
۲-۳    تقسیم بندی آجرهای منیزیت- کرومیتی بر اساس باندهای سازنده آن       ۲۹
۱-۲-۳    آجرهای منیزیت- کرومیتی با باند سیلیکاتی                      ۲۹
۲-۲-۳    آجرهای منیزیت- کرومیتی با باند مستقیم      ۳۲
۳-۲-۳    آجرهای منیزیت- کرومیتی با باند اسپینلی    ۳۵
۳-۳    مقایسه و بررسی ریزساختار و خواص فیزیکی چهار نسوز پایه              ۳۸
۴-۳    مقلیسه رفتار آجرهای منیزیت اسپینلی با آجرهای دولومیتی و منیزیت کرومیتی        ۴۰
۵-۳    علل فرسایش آجرهای منیزیت- کرومیتی    ۴۳
۴   بررسی اندازه دانه و معرفی فرمول آندره یازن
۱-۴    مقدمه                    ۴۶
۲-۴    تعریف دانه بندی                       ۴۹
۱-۲-۴    دانه بندی مواد رسی          ۵۰
۱-۱-۲-۴    پلاستیسیته      ۵۱
۲-۱-۲-۴    کارپذیری      ۵۲
۳-۱-۲-۴    مقاومت خشک                 ۵۳
۴-۱-۲-۴   مقاومت پخت                       ۵۴
۵-۱-۲-۴    تشدید و تسریع واکنش های شیمیایی   ۵۴
۶-۱-۲-۴    ویسکوزیته دوغاب         ۵۵
۷-۱-۲-۴    سرعت ریخته گری       ۵۵
۸-۱-۲-۴    سرعت زینتر شدن         ۵۵
۹-۱-۲-۴    دمای پخت     ۵۶
۱۰-۱-۲-۴    زمان پخت                       ۵۶
۱۱-۱-۲-۴    یکنواختی خواص شیمیایی و فیزیکی    ۵۶
۱۲-۱-۲-۴    تخلخل پس از پخت     ۵۷
۱۳-۱-۲-۴   گرمای تر شدن               ۵۷
۱۴-۱-۲-۴    انقباض پخت                   ۵۸
۲-۲-۴    دانه بندی پر کننده ها           ۵۹
۳-۲-۴    دانه بندی کمک ذوب ها   ۶۲
۳-۴    روش های آنالیز دانه بندی   ۶۳
۱-۳-۴    روش ته نشینی (سدیگراف)        ۶۳
۲-۳-۴    روش شکست لیزر               ۶۴
۴-۴    انباشتگی ذرات متراکم             ۶۵
۱-۴-۱    پارامترهای انباشتگی         ۶۵
۲-۴-۴    تعیین تعداد ذرات                   ۶۶
۳-۴-۴    تعداد تماس های بین ذره ای        ۶۶
۵-۴    فرمول آندره یازن                       ۶۷
۶-۴    تراکم نوسانی    ۷۷
۷-۴    متغیرهای فرآیند     ۷۷
۱-۷-۴    اینرسی سیستم   ۷۷
۲-۷-۴    اصطکاک      ۷۸
۳-۷-۴    توزیع اندازه ذره                   ۷۸
۴-۷-۴    فرکانس نوسان   ۷۸
۸-۴    بررسی علل ایجاد میکروترک و ارتباط آن با اندازه دانه          ۷۸
۱-۸-۴    ارتباط بین اندازه و میکروترک برای سرامیک های خانواده NaZr2(PO4)3      ۸۲
۹-۴    ارتباط بین اندازه بحرانی دانه و ان ایزوتروپی انبساط حرارتی                 ۸۷
۱۰-۴    تاثیر اندازه دانه بر چگونگی تراکم و کریستالیزاسیون مواد  ۹۰
۱-۱۰-۴    ساختار ژل       ۹۲
۱۱-۴    چگونگی ایجاد تراکم             ۹۵
۵   بررسی دانه بندی و خواص آجر نسوز منیزیت- کرومیت – آلومین
۱-۵    مقدمه                  ۱۰۰
۲-۵    مواد اولیه        ۱۰۰
۱-۲-۵    کرومیت      ۱۰۰
۲-۲-۵    آلومین          ۱۰۳
۳-۲-۵    منیزیت        ۱۰۳
۴-۲-۵    بایندر            ۱۰۳
۳-۵    تکنولوژی تولید   ۱۰۴
واژه نامه انگلیسی – فارسی
منابع و مراجع

منابع و مراجع

[۱] میرهادی، بهزاد، مواد دیرگداز، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، بهمن ماه ۱۳۷۷٫

[۲] گروه مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف، دیزگدازها (انواع- خواص- کاربرد )، انتشارات جهاد دانشگاه صنعتی شریف، چاپ چهارم، تابستان ۱۳۷۶٫

 [۳] I .Yamani  and T . Ota , Grain  size – microcracking Relation  for NaZr2(PO4)3  famili  ceramics ,  journal  of  the  American ceramic society, February 1993. 487- 491.

  [۴] W.G.Fahrenholtz  and D.M. Smith , Effect  of precursor particle size  on the Densification and Crystallization  Behavior  of  mullite , Journal of the American ceramic society, February 1993, 433- 437

 [۵] رستم خانی، محمد، تکنولوژی دانه بندی، شرکت پیشگامان مهندسی بهرهوری (پویا) زمستان ۱۳۷۵٫

   [۶] M . Nagafune ,  I . Tsuchiya ,  H . Takahashi , Y . Oguchi  and T .  Kawakami  ,  Technical   Research   Laboratory  ,  Kawasaki refractories co.,Ltd.1576- 17,6 Higashioki, Nakahiro, Ako, Hyogo 678-02, Japan, 1017-1028 .

 [۷] Z.Chong, L.Jaquan, Y.Xingjian, “Proceeding of International”, China 1988, 661-673.

 [۸] M.Askari and H.Gharanfolly, Corrosion mechanism of TBRC Refractory Lining 5 th National Iranian Corrosion Congress, 2-4 September 1997.

 

۲ . بررسی خواص و کاربرد مواد اولیه

۱-۲ . ( منیزیا ) MgO

1-1- 2 . ساختمان کریستالی

   هر چند رفتار این  ترکیب به عنوان یک  ماده  دیرگداز پیچیده است اما این ترکیب  در واقع  ساده ترین  ترکیبی است که در ساخت  کوره ها به کار می رود . ساختمان کریستالی Mgo  مانند  Nacl  مکعبی  ساده  است . هر چند در گذشته  فکر می کردند که  منیزیا دارای  چند  شکل  بلوری  مختلف است اما اکنون  ثابت  شده است  که همگی آنها  دارای ساختمان  کریستالی  مکعبی ساده  بوده  و فقط  اندازه  بلورها متفاوت  است .

۲-۱-۲ . نقطه ذوب

   نقطه  ذوب  این  ترکیب  C° ۲۸۰۰  است .

۳-۱-۲ . انواع منیزیت

   منیزیتی  که دارای  بلورهای درشت است  به نظر می رسد منیزیت لازم برای  صنعت آجرهای  دیرگداز نخستین بار در اتریش استخراج  شده  باشد . این  محصول  در واقع محصول  جامدی از کربنات  منیزیم ( منیزیت )  و  کربنات  آهن است که به نام  برونرایت (Breunnerite ) موسوم است . پس از  تکلیس  معمولا درصد اکسید آهن آن ۴- ۸ % است . انواع  دیگر کربنات منیزیم  نیز کاربرد  دارند.

 ۴-۱-۲ . منیزیت متراکم یا کریپتوکریستالین

   این نوع  منیزیت  سفید رنگ  بوده و خیلی سخت است . بلورهای آن آنقدر ریز است که معمولاً  با میکروسکوپ  دیده نمی شود . معمولاً اینگونه  مواد را که  دارای بلورهای ریزی هستند که  با  میکروسکوپ  قابل  تشخیص نیستند  کریپتوکریستالی می گویند . در صورتی این ماده در درجه حرارت های  نسبتا  بالا  کلسینه شود ماده  بسیار خوبی برای  تولید  آجر منیزیتی است .

۵-۱-۲٫ بروسیت ( Brucite )

   نوع  طبیعی هیدروکسید منیزیم  Mg ( OH ) 2  است  معمولا با مینرال های دیگر به مقادیر زیاد  مخلوط  بوده  و قبل از استفاده  در تولید  آجر باید  تخلیص  شود .

۶-۲-۲ . منیزیت آب دریا

   امروزه  تقریبا  تمام  منیزیای  مصرفی در انگلستان  و قسمت اعظم  آن  در آمریکا و ژاپن از آب دریا  تامین می شود .

۷-۱-۲ . روش تولید منیزیت

۱-۷-۱-۲ . تولید منیزیا از آب دریا

   معمولاً در این  روش آب  دریا ( که در هر۱۰۰ گالن دارای ۲ پوند   MgO است ) را با مواد  قلیایی  ترکیب می کنند ( معمولا آهک  یا  دولومیت  حرارت  داده  شده ) و MgO  را به  صورت Mg ( oH ) 2  رسوب می دهد . واکنش های  انجام  شده را می توان  به  قرار زیر خلاصه کرد :

۲CaO + MgSO4 , MgCl2 + 2H2O  ۲Mg(OH)2 + (CaSO4 + CaCL2)                 یا

۲(CaO + MgO) + MgSO4 , MgCl2 + 4H2O  ۴Mg(OH)2 + (CaSO4 + CaCl2)

دولومیت تکلیس شده

   ابتدا سنگ آهک یا دولومیت را  پس از خرد کردن  و شستن  در C°۱۵۰۰ – C °۱۴۰۰  حرارت  داده  و تولید آهک  پخته (  CaO  )  یا  دولومیت  پخته ( CaO  ,  MgO  )  می کنند . بعد این مواد را با آب به صورت دوغاب در آورده و با آب دریا مخلوط می کنند .

   این اعمال در ظرف هایی که دائما محتوی آنها به هم می خورند انجام می گیرد و در اثر واکنش  Mg ( oH )2   رسوب می کند . هیدرات منیزیم به دست آمده پس از شستسو و گرفتن آب آن  توسط  فیلترهای مخصوص  به صورت قطعاتی  که ۵۰ % مواد جامد دارند  در آمده و در کوره های  دوار تکلیس می شوند ( در بالای  C° ۱۶۰۰) و به این ترتیب اکسید  منیزیم  به  دست  می آید .

۲-۷-۱-۲ . تولید منیزیت کاملا تکلیس شده ( مرده )

    کلمه ” مرده ”  یا کاملا  تکلیس شده  به معنی منیزیتی است که  به  صورت غیر فعال در آمده است ، زیرا این  ماد ه در درجه حرارت هایی تکلیس شده است که  دیگر با  آب  واکنش انجام  نمی دهد و می توان از آن برای  تولید  آجر استفاده  کرد . صرفنظر از اینکه این ماده از تکلیس کربنات یا هیدرات به دست  آمده  باشد همان اصول در هر دو مورد  صادق است ( هر چند واکنش ها صادق هستند ) . در مورد تجزیه کربنات منیزیم تحقیقات زیادی انجام گرفته است  و ثابت  شده  که سرعت تجزیه در حدود  C°۶۰۰  بسیار زیاد است . این نشان می دهد درجه حرارت تجزیه کربنات منیزیم از درجه حرارت تجزیه هیدرات منیزیم ( حدود  C°۳۰۰ ) بسیار بیشتر است . آنچه که برای کارخانجات  فولاد اهمیت دارد اثر درجه حرارت  تکلیس و روانسازهای موجود بر سرعت رشد بلور و ثبات محصول نهایی است . آزمایش نشان می دهد  که افزایش درجه حرارت تکلیس باعث رشد بلور های  MgO   شده و در نتیجه  با  کم کردن  سطح دانه ها تمایل به جذب آب  و هیدراته شدن را کم می کند  تکلیس کردن  در   C°۱۵۰۰  میل به  هیدراته  شدن را نسبت  به تکلیس  در C°  ۱۳۰۰  برابر کم می کند .

 

 ۲-۲ . کرومیت

۱-۲-۲ . تعریف

   معمولا ً لفظ  کرومیت  به  معنی  تمام  سنگ های  معدنی  کروم  می باشد . البته این مینرال  ،  مینرال  اصلی اغلب  سنگ  معدن های  حاوی  کروم می باشد . اما این  سنگ معدن ها  معمولاً  حاوی  مقداری  گانگ  نیز هستند  که از نوع  سیلیکات  منیزیم  است  ( و معمولا ً سرپنتاین ) .  اگر بخواهیم  دقیق تر صحبت  کنیم  کرومیت  در واقع  به  محدوده  وسـیعی از میـنرال های   حـاوی   کروم  اطـلاق  می شود  که  دارای  فرمـول  عمـومی (Mg , Fe2+)O.(Cr , Al , Fe3+)2O3 هستند  در واقع  این  مینرال ها  را می توان  با اسپینل   Al2O3.  MgO  تشبیه  کرد که  مقداری ا ز MgO  به وسیله یون دو ظرفیتی آهن و مقداری از  Al   بوسیله یون های سه ظرفیتی آهن و کروم  جایگزین شده است . قبلاً این مینرال به تنهایی برای ساخت آجرهای دیرگداز کرومیتی مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنون مخلوط آن با منیزیا برای تهیه آجرهای کروم –  منیزیتی ( بیشتر از ۵۰ %  کرومیت ) و منیزیت – کرومیت ( کمتر از ۵۰ % کرومیت )  بکار می رود . این  آجرها استحکام  گرم بسیار خوبی دارند و می توانند در سقف  کوره های  متالوژیکی  به جای  سیلیس به    کا ر روند .

۲-۲-۲ . ساختمان اسپینل

   هر مولکول اسپینل از ۳۲ یون اکسیژن  ۸  یون دو ظرفیتی و ۱۶ یون سه ظرفیتی تشکیل می شود . فرمول آن می تواند به صورت Ro.Ŕ ۲o3   یا   RŔ۲o4   نوشته شود . هر مولکول دارای  ۶۴ موضع بین نشینی  چهار وجهی و ۳۲ موضع بین نشین ۸ وجهی است . در هر مولکول  اسپینل معمولاً   ۸/۱ مواضع چهار وجهی ( ۱۶ عدد )  پر و بقیه خالی هستند . دو نوع  اسپینل  وجود  دارد،  اسپینل نرمال و اسپینل معکوس . [۱]

   در اسپینل نرمال همه  یون های دو ظرفیتی در مواضع  چهار وجهی و همه یون های سه ظرفیتی  در مواضع هشت وجهی قرار گرفته اند . در اسپینل های معکوس مواضع چهار وجهی  به وسیله یون های  سه ظرفیتی پر نشده اند ( ۸ یون سه ظرفیتی ) و بقیه یون های سه ظرفیتی ( ۸ عدد ) و همه یون های  دو ظرفیتی ( ۸ عدد ) در مواضع ۸ وجهی قرار گرفته اند . اسپینل های مخلوط هم  وجو د دارند  که مخلوطی از دو نوع  فوق می باشد .

   یکی از خواص مهم کرومیت که دارای ساختمان اسپینلی است ، وزن مخصوص زیاد آن می باشد که تقریباً دو برابر کریستوبالیت است .

   پس  آجر های  کروم  منیزیتی و کرومیتی خیلی سنگین تر از آجرهای  سیلیسی خواهد بود . از خواص مهم دیگر اسپینل ها ، رفتار آنها  در اتمسفر هایی است که  متناوباً احیایی  و اکسید کننده می باشند . بسیاری از محققان مشاهده  کرده اند که اگر کرومیت مثلاً در درجه حرارت  C° ۱۴۰۰ متناوباً در معرض اتمسفر های اکسید کننده  و احیا کننده  قرار گیرد از هم می پاشد . این امردر نتیجه تغییرات حجمی است که درکرومیت آهن(FeO.Cr2O3   (  رخ  می دهد .

   این ترکیب پس از ۲ ساعت حرارت دادن در هوا در C ° ۸۵۰  تشکیل محلول جامد Fe2O3  در Cr2O3 می دهد ، اگر این محلول درC ° ۱۰۵۰ به مدت ۲ ساعت در هیدروژن حرارت  داده  شود  دوباره به کرومیت آهن تبدیل شده  و باعث انبساط  شدید  ماده می گردد . این انبساط  شدید فقط  از روی وزن مخصوص  مواد اولیه و تشکیل  شده نمی تواند توضیح  داده  شود و بر اثر افزایش  درصد تخلخل به علت  بهم  خوردن تراکم  قبلی مواد  نیز می باشد . اگر این احیا و اکسید شدن  چند  بار تکرار شود  محصول نهایی بسیار شکننده و سست خواهد بود و در نتیجه در انتخاب سنگ  معدن برای  تهیه آجرها باید  دقت  کرد .

۳-۲-۲ . مواد اولیه

سنگ معدن کرومیت از نظر ترکیب و ناخالصی ها بسیار متغیر است . ناخالصی های موجود در سنگ معدن (گانگ ) بیشتر از نوع سرپنتاین است که می تواند تز ۲ الی ۴۰ درصد تغییر کند ، مینرال های دیگری که همراه آن هستند عبارتند از کلسیت که وجود آن معمولاً مضر بوده و باعث کم شدن دیرگدازی می شود . برای کم کردن حساسیت آجرها در برابر اتمسفرهای متغیر با افزودن منیزیا به کرومیت می توان خواص آن را به میزان زیادی بهبود بخشید . برای این کار مقداری منیزیا را به سنگ معدن کروم اضافه کرده و آن را در کوره های دوار حرارت داده و پس از خرد کردن برای تهیه آجر مورد استفاده قرار می دهند ، کم بودن اکسید آهن در سنگ معدن نیز به این امر کمک می کند .

یکی از اصلی ترین نقاط ضعف سنگ معدن کروم، مقاومت کم آن نسبت به قلیایی ها در مدت ترکیب با اکسیژن است . محصولات واکنش که در هنگام واکنش شکل می گیرند شامل ۶ ظرفیت کروم سمی می باشد . [۷‌‍ ‌‌‌‍‍‌]

   ( کرومات پتاسیم )                Cr23+O3 + 3/2 O2 + K2O → ۲K2Cr6+O4

2K2SO4 + 2K2O + Cr23+O3 → ۲K2SO4 / K2Cr6+O4

بنابراین ، آجرهای منیزیت کرومیتی از روی محیط زیان بخش آنها طبقه بندی می شوند .

۱)    پخش  کروم  ۶ ظرفیتی  و کلینکر و رشد خطرناک واکنش های  سمی  در مدت  تولید سیمان .

۲)   کروم ۶  ظرفیتی  در آجر منیـزیت  کرومیتی  نیازمند  کاهش  ضایـعات (  زبالـه ها ) می باشند .

این  واقیت  تاثیر بیشتری  روی توسعه  آجر نسوز  منیزیتی  دارد .

۱)  ظزفیت  کروم از حداکثر ۱۶ %  به ( ۳- ۵ ) %  کاهش  داده  می شود .

۲)  سنگ  معدن  کروم  بوسیله  منیزیت  مصنوعی ، اسپینل آلومینا آزاد در کروم جانشین می شود .

   قبلاً  در ژاپن  تمایلات  بیشتری به آجرهای  منیزیت اسپینلی در صنعت  سیمان  وجود داشت . آنها  در زینترینگ لایه های  سنگ  معدن از پوشش لایه  محافظ ایمنی استفاده نمی کردند .

   در جهت این واقعیت ، در آن لایه ها اکسیژن بوجود می آمد و قلیایی ها به شکل دیگری به  Cr6+  کمک می کردند .

   در ارزیابی و سنجش زمان به نتیجه رسیدن آجر منیزیت اسپینلی مشخص می شود که تقریباً نتایج همیشه از کاهش یا افزایش تغییرات در سنگ معدن کروم در آجر منیزیت کرومیتی بهتر است .

۳ . بررسی خواص و ریز ساختار آجرهای نسوز منیزیت کرومیتی

۱-۳ . آجرهای منیزیت – کرومیتی

   مواد اصلی برای ساخت این آجرها منیزیای  زینتری و کانی طبیعی کروم یا کلینکر منیزیا کرومیت که به روش زینتر یا ذوب تهیه شده است می باشند .

   کانی های  کروم شامل کرومیت ( Mg , Fe )(Cr , Al , Fe) 2 O4 )) و عمدتاً  کانی سیلیکاتی آن می باشند .  برای مصارف دیرگداز می توان آنها را به چهار گروه طبقه بندی نمود که بر اساس نسبت Al2O3 / Cr2O3   و مقادیر SiO2 , Fe2O3 از هم  تفکیک داده می شوند .

کانی های  گروه A   از نوع  فرآوری  شده است  که در آنها  کریستال های ریز و هموژن کرومیت به صورت پیروکسین (Pyroxen ) ( Mg , Fe ) SiO3 )) پخش می باشند . در گروه  B  تا  D کانی های  سفت با کریستال های  درشت کرومیت هستند  که به  وسیله  تنش های تکتونیکی در معدن تا حدودی خرد شده و توسط سنگ های تخریب شده ( عمدتاً کلریت [Mg , Fe) 6 [ (OH) 8 / Si 4O10 )) تغییر یافته اند . در صنعت دیرگداز ، کانی های  فرآوری  شده  با مقدار کم   SiO2 مصرف می شوند . معمولاً این  کانی ها از آفریقای  جنوبی هستند که  تقریباً ۷۵ %  ذخایر شناخته  شده جهان در آنجا قرار دارد .

   کرومیت  مقاومت در برابر شوک حرارتی  و پایداری در مقابل سرباره های قلیایی ضعیف تا اسیدی را افزایش می دهد ، علاوه بر پیکرو کرومیت و اسپینل ، کرومیت نیز به خانواده بزرگ  فازهای مینرالی مخلوط با ساختارAB2O4    مکعبی متراکم  تعلق دارد که نوع معمولی آن  دارای  کاتیون های دو ظرفیتی و سه ظرفیتی در موقعیت  A  یا  B  می باشد . (با کئوردیناسیون ۴ تتراگونال ( چهار وجهی ) یا ۶ اکتاهدرال ( ۸ وجهی ) .

   آجرهای منیزیت  کرومیتی بر اساس درصد  MgO  ( از ۳۰ درصد ) در شش  گروه طبقه بندی  می شوند . برای  مصارف کاربردی  طبقه بندی  دیگری بر اساس نسبت منیزیا به کرومیت ( Chromite   /   Magnesia  ) به سه گروه رایج می باشد . این سه گروه انواع  ۱۵/۸۵ (۱۰ تا ۲۰ درصد کرومیت ) ، ۴۰/۶۰ ( ۳۰ تا ۵۰ درصد کرومیت ) و ۶۵/۳۵ (۶۰ تا ۷۰ درصد کرومیت ) را تشکیل می دهند . افزایش شدت پخت نه تنها بهبود استحکام  را به همراه دارد بلکه  باعث ایجاد انواع  مختلفی از ریزساختار ها  گشته که دارای خواص متفاوتی  نیز می باشند و این امر موجب  تنوع  در محصولات  تولیدی می گردد .

   مهم ترین  خواص کاربردی آجرها ، مقاومت در مقابل  سایش در حالت  گرم ( که بستگی به رفتار خوردگی ، استحکام  گرم  و تخلخل دارد ) و قابلیت  تحمل  تنش به ویژه  وقتی  در معرض  شوک حرارتی قرار می گیرند ، می باشد . آجرهای منیزیت کرومیتی در محیط های قلیایی  متنوع  در برابر خوردگی خیلی مقاوم هستند . استحکام  گرم این آجرها توسط مقدار و نوع  فازهای  سیلیکاتی  مذاب و شدت  پخت  تعیین می شود . با افزایش  دما مذاب های سیلیکاتی از ناحیه  کرومیت های باقیمانده  رانده می شوند و درزهای حفرات را می بندند . این  پدیده  باعث  ایجاد  اتصال  مستقیم می شود ،  تحت  عنوان اتصال  مستقیم  برای ریزساختارهای  منیزیا – کرومیت رشد مستقیم کریستال های  پریکلاز با کرومیت  باقیمانده ( و نه با رسوب جدید کرومیت تشکیل شده ) در هنگام سرد کردن ، فهمیده می شود . حلالیت کرومیت در هنگام  پختن در دمای  بالا  یا ذوب شدن  آن موجب افزایش  مقاومت خوردگی و استحکام  گرم می شود . این امر به وسیله موارد  ذیل  تاثیر می گذارد :

– بوسیله تقویت رشد مستقیم بین پریکلاز و پریکلاز با کاهش قابلیت تر شدن بواسطه نفوذ کروم در داحل ساختار پریکلاز ( تشکیل منطقه های سیلیکاتی ایزوله در ریزساختار ).

– بوسیله کاهش مرزدانه های پریکلاز به واسطه رشد شدید کریستال های پریکلاز ( بواسطه جذب کاتیون و پخت در بالاترین دما ) .

   بدین ترتیب این پدیده با کاهش قابلیت تحمل تنش همراه می باشد . آجرهای منیزیا کرومیتی در دماهای بین C °۱۰۰۰ تا C °۱۴۰۰ درجه دارای یک استحکام ماکزیمم ، مخصوصاً مقاومت خنثی ماکزیمم می باشند . کاهش استحکام در دمای بالاتر بواسطه تاثیر مذاب ها می باشد . از آن جمله تشکیل میکرو ترک ها و تشدید تنش ها می باشد .

۲-۳ . تقسیم بندی آجرهای منیزیت کرومیتی بر اساس باند های سازنده آنها

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق دیرگدازهای کربنی و گرافیتی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.