مقاله تأثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تأثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و داری ۷۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تأثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 

پیشگفتار. ۱

 

مقدمه : ۲

 

اقلیم مطلوب گیاهان. ۳

 

آب به عنوان فاکتور رشد. ۴

 

رابطه آب و تولید: ۷

 

استفاده مفید از آب در آبیاری : ۸

 

جلوگیری از تنش زیاد خاک : ۸

 

تنش جمعی رطوبت: ۹

 

بازدهی آبیاری: ۹

 

نیاز آبی و نیاز آبیاری.. ۹

 

بازدهی آبیاری درعملیات کشاورزی.. ۹

 

تلفات آب در حین آبیاری.. ۱۰

 

عوامل موثر در بازدهی آبیاری.. ۱۰

 

فرسایش آبی : ۱۱

 

منابع آب : ۱۲

 

تعیین نیاز آب آبیاری برای تولید ۷۵% و ۵% محصولات زراعی: ۱۴

 

هوا : ۱۵

 

گازهای موجود در هوا : ۱۵

 

رطوبت هوا : ۱۶

 

مواد آلایندة هوا AIR POLLUTANTS : 17

 

اثرات مستقیم افزایش غلظت CO2  بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی: ۱۹

 

باد : ۲۲

 

فرسایش باد : ۲۲

 

پایداری جوی : ۲۴

 

نور : ۲۶

 

منبع نور : ۲۸

 

درجه حرارت : ۲۹

 

تشعشع خوررشیدی : ۳۲

 

گیاه زراعی.. ۳۳

 

کل انرژی وارده درصد استفاده شده. ۳۳

 

یور گهام ،‌۱۹۶۰٫٫ ۳۴

 

تأثیر حرارت در اعمال گیاهی : ۳۴

 

سازگاری گیاهان به سرما : ۳۶

 

فتوسنتز photosyntese : 37

 

اهمیت خاک از نظر کشاورزی : ۳۹

 

ساختمان خاک : ۴۰

 

پیدایش خاک زراعتی : ۴۳

 

اجزای تشکیل دهنده خاک : ۴۶

 

حاصلخیزی خاک و طریقه حفظ آن : ۴۷

 

خاکهای سنگین تانسبتاً سنگین.. ۵۳

 

میزان مصرف ماده اصلاحی ایگتا ۵۴

 

مقدار آب مصرفی.. ۵۹

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادات : ۶۳

 

جریان مواد غذایی در سیستم خاک وگیاه : ۶۵

 

جریان توده‌ای : ۶۵

 

انتشار. ۶۶

 

خصوصیات شیمایی خاک : ۶۷

 

خلاصه :‌ ۶۸

 

منابع و ماخذ. ۷۰

منابع و ماخذ

۱ ـ فتحی، دکتر قدرت الله. ۱۳۷۸٫ رشد و تغذیه گیاهان زراعی. نشر جهاد دانشگاهی مشهد.

۲ ـ خواجه‌پور، دکتر محمد رضا. ۱۳۷۶٫ اصول مبانی زراعت. مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.

۳ ـ عطائی، منصور. ۱۳۷۹٫ زراعت. انتشارات کتابفروشی دهخدا.

۴ ـ رستگار، مهندس محمد علی. ۱۳۷۷٫ زراعت عمومی. انتشارات برهمند.

۵ ـ فرشی، دکتر علی اصغر. ۱۳۷۶٫ برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور. نشر آموزش کشاورزی وابسته به معاونت و تجهیز نیروی انسانی.

۶ ـ دهقانیان، دکتر سیاوش. ۱۳۷۴٫ جغرافیای کشاورزی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

۷ ـ هاشمی‌نیا، مجید. ۱۳۷۸٫ تبخیر، تعریق- تعرق و داده‌های اقلیمی. نشر آموزش کشاورزی.

۸ ـ کوچکی، عوض. ۱۳۷۴٫ اصول زراعت در مناطق خشک. موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

۹ ـ حق پرست تنها، محمدرضا. ۱۳۷۱٫ تغذیه و متابولیسم گیاهان. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

۱۰ ـ حیدری، دکترنادر. ۱۳۸۲٫ فصلنامه خشکی وخشکسالی کشاورزی. وزارت جهاد کشاروزی.

پیشگفتار

با وجود اینکه افزایش قابل ملاحظه ای در طی بیست سال گذشته در تولید گیاهان زراعی به ویژه غلات به دست آمده است با این حال متوسط عملکرد اکثر گیاهان زراعی هنوز کمتر از حد پتانسیل بالقوه آنها است . عملکرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرایط مدریتی ایده آل و همراه با محیط فیزیکی و شیمیایی مطلوب بدست خواهد آمد تاًمین مقدار مناسب عناصر غذایی معرفی مورد نیاز رشد گیاهان یکی از راههایافزایش عملکرد گیهان زراعی است

 این کتاب روابط خاک وگیاه که موثر در رشد گیاه وتغذیه عناصر معدنی

 عمده ترین گیاهان زراعیمناطق گرم ومعتدل میباشد را مورد بررسی قرار می دهد. در این مجموعه تاکید خاصی به خاک به عنوان مادهً اولیه برای رشد گیاه شده است جنبه های جدید زراعت گیاهان واصول اولیه پیشرفتهای دهه که به وسیله دانشمدان خاک شناس ، زراعت وفیزیولوژیستها بدست آمده است، مورد بحث قرار گرفته  است . در این کتاب به تاجزیه وتحلیل  این اصول  از نظر عملیات  کشاورزی  مدرن  به عنوان الگویی ویژه توجه  شده است .  بیشتر مباحث  مطرح شده با توجه به مشاهدات محیطی عنوان شده است  تا کتاب  جنبة  کاربردی داشته است .  در این مجموعه  اطلاعات  بنیادی و کاربردی مورد نیاز  بخش کشاورزی  برای مهمترین  گیاهان زراعی  از خانوادة غلات ،حبوبات  وگیاهان مرتعی برای مدیریت  بهتر گیاهان زراعی  آورده شده است . ما امیدواریم که این  پروژه اطلاعات مفیدی را برای دانشجویان  زراعت ، مروجین کشاورزی ومحققین  علاقه مند به حاصلخیزی خاک ،تغذیه گیاهی ،به نژادی ،فیزیولوژی، فیزیولوژی وتولید گیاهان زراعی  فراهم سازد . (۱)

 مقدمه :

با روند سریع  ازدیاد جمعیت در جهان وآهنگ  نسبتاً کندی که  تولید مواد غذایی دارد روز به روز کمبود مواد غذایی بیشتر وتعداد افراد گرسنه  وکم غذا  روبه افزایش است . از پیشنهادهائی که برای افزایش  تولید مواد  غذایی در جهان  مطرح می شود  یکی افزایش زمین های زیر کشت  ودیگری  افزایش محصول  در واحد سطح  است . به طور تقریب  حدود ۱۱ درصد  از کل  اراضی  سطح کرة زمین ( تقریباً ۱۷۳۰ میلیون هکتار ) زیر کشت  وآیش محصولات  مختلف و۱۹ درصد ( حدود۳۲۱۰میلیون هکتار)مراتع و۷۰ درصد باقیمانده سهم اندکی در تولید غذای انسان دارند وزیر کشت درآوردن همه آنها امکان پذیر نبود ومستلزم هزینه بسیار است ودر نتیجه چاره ای جز توسل به پیشنهاد دوم نیست  در کشور ما نیز با وجود گستردگی زمین وتنوعی که تولید

 گیاهان دارد با مشکل کمبود محصول در واحد سطح رو به رو هستیم وتولیدات کشاورزی کمتر از نیاز ماست به طوری که ناچاریم مقداری از مواد غذایی مورد نیاز خود را از سایر کشورها تهیه نمائیم با توجه به رشد جمعیت در کشور که بیش از دو برابر نرخ رشد متوسط جهان بوده وهر ۱۸ سال یک بار جمیعت کشورمان دو برابر می شود در حال حاضر ورود حدود ۳۵ درصد از مایحتاج غذایی از خارج الزامی است و چنانچه تولیدات داخلی در سطح فعلی باقی بماند در سال ۱۳۸۰ درجه وابستگی کشور به مواد غذائیوارداتی به ۸۵ درصد خواهد رسید که برای نجات خود و رفع مشکل ورهائی از قید این وابستگی ها چارهای جز تلاش در جهت افزایش تولیدات کشاورزی در کشور نخواهیم داشت وتحقیق این مهم نیز با ایجاد تحول در بنیان کشاورزی کشوراز طریق بهره گیری موثر از منابع آب وخاک موجود مقدور نخواهد بود و لازم است با استفاده از تکنیک های پیشرفته و شیوه های صحیح زراعت تولیدات کشاورزی خود را تا حد ممکن افزایش دهیم .زراعت عبارتست از علم و فن کشتکار و بهره برداری از آب و گیاه ، آشنائی با تکنیک های علمی و صحیح زراعت و شناخت روش های موفقی که در جهان برای تولید بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد میتواند ما را در بهره گیریهر چه بیشتر از آب وخاک و تامین امکانات لازم برای به کار گیری منابع بالقوه یاری نموده وباعث رشد اقتصادی و بهبود زندگی مردم شود(۳)

    اقلیم مطلوب گیاهان

محیطی که حیوان و گیاه در آن زندگی می کند تا کنون تحت نفوذ انسان قرا رنگرفته  است با استثنای بعضی اتفاقات سوء مانند قطع جنگلها و سوزانیدن آنها بوسیله انسان در قرون پیش که باعث تغییر آب وهوا ی پاره ای از نقاط گردیده و یا مقدمه ایجاد باران مصنوعی که ممکن است آب وهوا را تغییر دهد و هنوز در آزمایش است و نتیجه قطعی از آن عاید نگردیده است در مواردی انان قادر به تغییر آب وهوا نشده ودر آتیه نزدیک هم چنین امری پیش بینی نمی شود بنا بر این زارع باید کما کان در مقابل محیط سر تسلیم فرود آورد وبا محیط در تولید کشاورزی به مبارزه نپردازد به عبارت دیگر در کشتکار گیاهان موافقت محیط را شرط اساسی زراعت قرار دهد تا محصول با هزینه کمتر تولید شود زیرا مبارزه با محیط در عمل آوردن محصولات کشاورزی سبب زیاد شدن هزینه تولید می گردد که در اکثر موارد صرف نمی کند .در رشد گیاهان و طی مراحل مختلف نحو آنان مانند مراحل توسعه شاخ وبرگ و بارور شدن و میوه دادن و غیره همیشه محیط بوسیله عواملی مانند حرارت نور و رطوبت تاًثیراتی اعمال می نماید که ما در اینجا به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.(۳)

 آب به عنوان فاکتور رشد

 

 

75,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آلودگی هوا
 • مقاله هوا و اقلیم
 • مقاله مفهوم بیماری در گیاهان
 • تحقیق گیاهان زراعی تراریخته
 • مقاله اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.