مقاله تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
مبحث اول :   ۲
انواع مصلحت در اسلام :   ۲
تزاحم مصالح :   ۴
محورهای مصلحت در اسلام :   ۵
محور اوّل: مصلحت اسلام   ۵
محور دوم: مصلحت جامعة اسلامی  :   ۶
مبحث دوم: بررسی فرضیات تأثیر مصلحت بر کیفر اسلامی  :   ۷
بررسی فرضیات   ۷
فرضیه اول: عدم تأثیر مصلحت در اجرای کیفر   ۷
فرضیه دوم: تأثیر مصلحت در اجرای کیفر :   ۸
نتیجه گیری :   ۱۳
منابع :   ۱۴

منابع :

[۱] . سورة احزاب: ۴۰٫

[۲] . سعید رحیمیان، «روش کشف ملاک و نقش آن در تغییر احکام»، مجموعه آثار کنگرة بررسی مبانی فقهی امام خمینی، (قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۴ش)، ج ۷، ص ۲۲ .

[۳] . امام خمینی، صحیفه نور ، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی)، ج ۲، ص ۱۷۱؛ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، (تهران ، امیرکبیر، ۱۳۷۳ش)، ج ۲، ص ۲۲۰ .

[۴] . امام خمینی ، همان، ج ۱۹، ص ۶۲؛ مرتضی مطهری ، اسلام و مقتضیات زمان، (تهران: صدرا، ۱۳۶۲ش)، ج۱، صص ۱۲۵ و ۱۲۷ .

[۵] . امام خمینی، الرسائل، (قم: اسماعیلیان، ۱۳۶۸ش)، ‌ج ۲، ص ۱۷۷ .

[۶] . لطف الله صافی گلپایگانی ، الاحکام الشّرعیة ثابتة لا تتغیر، (قم: دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۲ هـ ق)، ص ۲۰٫

[۷] . احمد رمضانی و دیگران، مجموعه آراء فقهی ـ قضایی، (قم: مرکز تحقیقات فقهی قوة قضاییه، ۱۳۷۸ش)، ص ۱۴۲ .

[۸] . ر.ک: احمد رمضانی و دیگران، پیشین، ص ۱۴۱ .

[۹] . محمد هادی معرفت ، ولایت فقیه، (قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش)، ص ۱۷۰ .

[۱۰] . محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا)، ج ۱۸ ،‌ص ۱۶۰ .

[۱۱] . همان، ص ۳۱۸ .

[۱۲] . سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، (بیروت: دارالعلوم، ۱۴۰۹ق)، ج ۸۷، ص ۲۰۵ .

[۱۳] . محمد هادی معرفت، ‌پیشین، صص ۱۶۹ و ۱۷۰ .

[۱۴] . ر.ک: سید محمود هاشمی شاهرودی، بایسته‌های فقه جزا، (تهران: شابک، تابستان ۱۳۷۸ش)، صص ۲۰۳ ـ ۲۰۵ .

[۱۵] . نامه مفید، شماره ۲۳، (دانشگاه مفید، پاییز ۱۳۷۹)، ص ۱۴۰ .

[۱۶] . ناصر مکارم شیرازی ، انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، (قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۱۸ هـ ق)، ج ۱، صص ۳۷۳ و ۳۷۴ .

[۱۷] . همان، ص ۳۷۴ .

[۱۸] . نامه مفید، شماره ۱۶، (زمستان ۱۳۷۷ش)، ص ۷۲ .

[۱۹] . امام خمینی، صحیفه نور، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۶۹ش)، ج ۲۱، ص ۸۶ .

مقدمه :

پیغمبر اسلام به عنوان خاتم رسولان[۱]، برنامة جاودانة هدایت و بهروزی انسان را از جانب خداوند به ارمغان آورده است. خاتمیت، این پیام را به همراه دارد که گوهر دین، فرا زمانی و جهان شمول است؛ اما گذر زمان و تنوّع شرایط مکانی و تحوّلات شتابان اجتماعی این سؤال را در پی دارد که چگونه شریعتی ثابت می‌تواند پاسخگوی نیازهای متغیر باشد؟

این پرسش دربارة همة احکام اسلامی، از جمله در خصوص احکام کیفری اسلام، بویژه مجازت‌های ثابت اسلامی قابل طرح می‌باشد؛ زیرا با توجّه به شرایط ایجاد شده در پی تشدید روند جهانی شدن و طرح مباحثی همچون حقوق بشر، مجازات‌های ثابت اسلامی بخصوص مجازات‌های حدّی، بیش از سایر احکام مورد شبهه و ایراد قرار می‌گیرد.

پاسخگویی به این سؤالات با توجّه به گسترش وسایل تبلیغاتی و تحقّق انقلاب در ارتباطات، هم در جهت جلب نظر سایر ملل به اسلام و هم برای استوار ماندن ایمان مسلمانان، مفید بلکه ضروری است.

مقالة حاضر این موضوع را بررسی می‌کند که ایا حدود اسلامی همواره لازم‌الاجراء می‌باشند یا آنکه تحت شرایطی خاص با تجویز و بهره‌بردای از ملاکات احکام و اصول کلّی اسلامی، می‌توان مجازات‌های دیگری را جایگزین آنها کرد و به عبارت دیگر وقتی مصلحت اسلام و جامعة اسلامی اقتضا کند می‌توان کیفرهای دیگری، جز حدود منصوص در اسناد اسلامی اجرا کرد؟ در ابتدای امر می‌توان در یک حصر عقلی، دو فرضیه را برای پاسخ سؤال فوق مطرح نمود.

فرضیة اوّل: تغییر شرایط، هیچ تأثیری در اجرای مجازات‌های اسلامی ندارد و کیفرهای اسلامی باید بدون هیچ تغییری اجرا گردد.

فرضیة دوم: اجرای مجازات‌های اسلامی منوط به وجود شرایط و در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعة اسلامی است.

پذیرش هر یک از دو فرضیه، نتیجة خاص خود را در پی خواهد داشت که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

مبحث اول :

با توجّه به این مطلب که برابر فرضیة دوم، براساس مصلحت، ممکن است مجازات‌هایی جایگزین حدود شود، عنوان «مصلحت» نقشی محوری خواهد یافت؛ لذا باید به بررسی آن پرداخت.

انواع مصلحت در اسلام :

مصالح را در اسلام به اعتبار و جهات مختلف تقسیم نموده‌اند. در یک تقسیم آن را به مصلحت حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مصلحت حفظ مال تقسیم نموده‌اند[۲]. اصول پنجگانه فوق، منحصر به یک نظام حکومتی نمی‌باشد، بلکه با اندک تفاوتی در هر جامعه‌ای وجود دارد. به عنوان مثال حفظ حق حیات برای افراد جامعه، حفظ سلامت روحی و روانی افراد جامعه و نیز داشتن خانواده‌ای سالم که پرورش‌دهندة افراد سالم باشد از آرزوهای هر نظام حکومتی می‌باشد و تحقق این امور در سایه حکومتی سالم میسور خواهد بود. حفظ اصول پنجگانه فوق که در اسلام به اصول و مصالح خمسه مشهور است تأمین کننده موارد یاد شده خواهد بود.

مهم‌ترین و محوری‌ترین اصل از اصول فوق، اصل حفظ دین می‌باشد که در جوامع دینی، حاکمیت با دین می‌باشد و با توسعة مفهوم حکومت می‌توان اصل فوق را به عنوان مصلحت حفظ حاکمیت تبیین نمود. با این توضیح باید گفت یکی از مصالح، حفظ حاکمیت یک نظام است، این مصلحت نیز منحصر به یک جامعه و نوع خاصی از حکومت نخواهد بود . هر نوع حکومتی (دینی و غیر دینی) به ناچار در جهت حفظ خود تلاش می‌نماید و نسبت به خطرات احتمالی که آن را تهدید می‌نماید حساسیت فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهد و این امری طبیعی است؛ زیرا اگر چنین حساسیتی در حکومت وجود نداشته باشد آن حکومت به سرعت رو به زوال و نابودی خواهد رفت و با کوچک‌ترین تهدیدی نابود خواهد شد. بنابراین حفظ حاکمیت از اصولی‌ترین مصالحی است که هر جامعه و حکومت به آن توجّه می‌نماید.

در نظام حکومتی اسلام نیز که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی پایه‌ریزی شده است و حاکمیت آن مبتنی بر اسلام است، تدابیری در جهت حفظ اسلام اندیشیده است. براین اساس، در نظام اسلامی مصلحت حفظ دین که زیربنای حکومت را می‌سازد، امری فوق‌العاده مهم است. به این منظور، نظام اسلامی، سیاست کیفری خاصی را برای جرم‌هایی که کیان اسلام را به خطر می‌اندازد در نظر گرفته است.

و همچنین سایر مصالح را نیز نمی‌توان منحصر به دین اسلام دانست، زیرا حفظ حق حیات افراد یک جامعه و داشتن افرادی سالم و دارای عقل صحیح و وجود خانواده‌هایی که نسل سالمی را برای جامعه تربیت کنند از آرمان‌ها بلکه از وظایف هر حکومت به حساب می‌اید؛ همان‌گونه که حفظ اموال عمومی و تأمین امنیت همگانی بر عهده حاکمیت نهاده شده است؛ البته چون جرایمی که این مصالح را تهدید می‌کند در جوامع مختلف، متفاوت است، مجازات‌های مختلف برای ارتکاب چنین جرایمی درنظر گرفته می‌شود. بنابراین اصول پنجگانه فوق به طور اجمالی در هر جامعه با مقداری تفاوت وجود دارد.

تزاحم مصالح :

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی
 • تحقیق بررسی و تحیلی مجازات تعدد و تکرار جرم
 • مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی
 • مقاله خشونت و تناسب مجازات
 • مقاله گناه و مجازات
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.