مقاله تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده ها و غیر ورزشکاران زن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تأثیر نوع  ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده ها و غیر ورزشکاران زن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تأثیر نوع  ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده ها و غیر ورزشکاران زن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

راهنماهای باز جذب رژیم غذایی جدید (DRI)   ۴
روشها   ۶
مشارکت ها   ۶
سابقه ی وابسته به قاعدگی   ۷
سنجش مربوط به رژیم غذایی   ۷
سنجش فعالیت های فیزیکی   ۸
سنجش غلظت مواد معدنی استخوان   ۹
تحلیل های آماری   ۱۰
نتایج   ۱۱
منابع   ۲۵

راهنماهای باز جذب رژیم غذایی جدید (DRI)

برای جذب کلسیم برای زنان ۳۱-۵۰ سال و ۷۰-۵۱ سال را اخیراً ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ میلی گرم در روز  تنظیم کرده اند. به هر حال  تمرکز کوشش تکمیلی کلسیم روی زنان در مدت ۵ سال اول یائسگی، زمانی که فقدان نیروی استخوان بیشترین سرعت را داراست، نشان می دهد که تأثیر کلسیم در نگهداری BMD  ممکن است واقعاً به سبب مکان وابسته به استخوان بندی ، سن یائسگی ، و جذب کلسیم معمولی متفاوت باشد. (۳٫۲۲)

راهنماها که برای نوع، کثرت، فراوانی، و مدت تمریناتی که بیشترین منفعت را  با توجه به محافظت کردن فقدان نیروی استخوان اَُستِ اُپرتِکسی باشد را هنوز نساخته اند. در این جا علائمی  وجود دارد که نشان می دهد نسبت وزن و تمرینات مؤثرپر فشار سود بیشتری در نگهداری BMD از تمرینات بدون نسبت وزن دارد (۲۶ و ۱۶ و ۷ و ۲) . تعدادی از مطالعات محدود اگر چه اظهار می کنند که همه ی تمرینات مؤثر بر فشار یا نسبت وزن سودهای یکسان را نمی رساند این ممکن است که مشخصات نیروی متنوع ورزشهای مؤثر مربوط به استخوان بندی تأثیرات اُست اُژنیک متفاوت داشته باشند. (۲۶، ۱۹ – ۱۶ ، ۱۳ ، ۱۱، ۸، ۷) . ارزشهای BMD بزرگتری در ورزشکاران مؤنث جوان مشاهده شد که ورزشهای مؤثر پر فشار را شامل می شد (والیبال، ژیمناستیک) در مقابل ورزشهای مؤثر حرکتی (شنا و ]۸[ ) و ورزشهای با سرعت زیاد (پرتاب بدون تحرک زیاد ، اسکواش) یا ورزشهای با حداکثر فشار (وزنه برداری) در مقابل ورزشهایی که دارای فشارهای تکراری سطح پائین تری  می باشد. (اسکی و دوچرخه سواری) تعدادی مطالعات به روز آدرس تأثیرات اسکلتی مکانی خاص را که ناشی از آموزشهای ورزشی طولانی مدت در ورزشکاران مؤنث مسن تر می باشد را داده اند، دوک و کالگیوس گزارش دادند که زنان با سابقه ی ورزش و مسابقات مشارکتی در ورزشهای مؤثر بر فشار (نت بال، دو، هاکی) جسم بزرگتر و BMD  ساق پای بزرگتری از خانمهایی که در ورزشهای کم فشار (شنا) یا شیوه ی زندگی بی حرکتی را دار هستند می باشند .

ادری سنگ تن استا ال (۷) همچنین به طور محسوسی سنجشهای BMD  گردن و ستون فقرات مربوط به ناحیۀ کمر بیشتردر زنانی با سابقه ی مشارکت در ورزشهای مؤثر بر فشار (دو ، تنیس) در مقایسه با زنان بدون تحرک مشاهده شده است. اگر چه، مطالعات مؤثر نیاز به ارزیابی بهتری درباره ی تأثیرات مشارکت طولانی در ورزشهای مؤثر بر فشار دارد.

با وجود رشد تعداد ورزشکاران با سطح مهارت بالا، اطلاعات کمی درباره ی BMD  دونده ها و دوچرخه سواران مؤنث وجود دارد. بار مؤثر متفاوتی به دونده ها و دوچرخه سواران داده شده، این به خاطر رغبت مقایسه ی BMD ورزشکاران ماهر مؤنث که منحصراً در یک یا چند ورزش دست به کار شدند می باشد و یک برنامه کنترلی در BMD اش به صورت اضافی تغییرات ایجاد می کند. دانش سلامتی استخوان و جذب کلسیم این جمعیت ورزشکاران در تعیین کردن راهبرد مناسب برای جلوگیری از فقدان نیروی استخوان مانند این سن از ورزشکاران مفید می باشد. بنابراین هدف این مطالعه برای ارزیابی کردن و مقایسه BMD و جذب کلسیم در دوچرخه سواران و دونده های مؤنث بالای مدت زمان ۱۸ ماه بود.

روشها

مشارکت ها

ورزشکاران ماهر برای مشارکت اختیاری در مطالعه بوسیله ی کلمه ی دهان در موقعیت پرواز در دویدن و حادثه های دوچرخه سواری نیروی تازه می گیرند.

گنجایش ملاکها شامل (a)، مؤنث ، با سن ۳۵ یا بیشتر ، (b) فاقد بیماریهای قلبی، (c)  هیچ استفاده ای از داروهای جانشینی استروژن نداشته باشند ، (d) حدود یک سال آموزش تمرین دویدن یا دوچرخه سواری  داشته باشد ، (e) مشارکت مسابقه در ورزشهای مربوط به خودشان برای حداقل ۱ سال یا بیشتر شامل شوند. هیچ ورزشکار زن در محدوده سنی (۲±) مسابقه ندادند . تا حالتهای وابسته به یائسگی بوجود آمده را با مدل این موضوعات کنترل کنند. ظرفیت  ملاکها برای مشارکت های کنترل همچنین شامل : (a) فاقد بیماریهای قلبی شناخته شده ، (b)عدم استفاده از داروهای جایگزینی استروژن، (c) عدم  سابقه ی ، یا عدم شرکت در هیچ آموزش تمرینی منظم یا مسابقه اساسی پروتکل مطالعاتی  بوسیله ی هیئتی برای محافظت افراد انسانی در دانشگاه ایالت سان دیکو تصویب شد.

سابقه ی وابسته به قاعدگی

سابقه ی وابسته به قاعدگی از میان استفاده ی پرسشنامه ی توصیفی ارزیابی شده، و برای اعتماد بیشتر معرفی شده اطلاعات پایین شامل :

سن نخستین عادت ماهانه و سابقه ی فقدان قاعدگی (شماره دفعات) ۳ ماه پی در پی احساسی فقدان عادت ماهانه تا نخستین قاعدگی) سابقه ی مربوط به محیط جغرافیایی (شماره و دفعات احساس فقدان قاعدی (۳ ماه پی در پی تا نخستین قاعدگی) وضع وابسته به قاعدگی رایج و شماره رسان های وابسته به قاعدگی . بند آمدن قاعدگی هنوز به عنوان قاعده شوند تعیین می شود. موضع مربوط به قاعدگی زود به عنوان یک خاتمه ی کاملاً قاعده شونده تعیین می شود (۵ سال خط مبنا و وضع مربوط به قاعدگی به عنوان یک خاتمه ی کامل قاعدگی زنان تعیین می شود) ۵ سال خط مبنا

سنجش مربوط به رژیم غذایی

مصرف تولیدات لبنیاتی در خط مبنا و ۱۸ ماه بوسیله ی پرسشنامه معتبر مخصوص فراوانی غذا که برای کلسیم ساخته شد (۱) . مشارکت ها گزارش داد که فراوانی مصرف برای تولیدات لبنیاتی برای منبع قابل توجه کلسیم ملاحظه شده است (شیر، پنیر، ماست، بستنی) فراوانی مصرف گزارش داد که «بیشتر از هر روز، یکبار هر روز بیشتر از هر هفته، ولی نه هر روز، یکبار در هفته و کمتر از هر هفته و یا هرگز » جذب کلسیم مربوط به رژیم غذایی در خط مبنا ارزیابی شود ۱۸ ماه بوسیله ی رژیم غذایی ۴ روزه ارزیابی وگزارش داده شد. مشارکت ها بوسیله ی ویژه گرهای تغذیه برای ثبت غذا و جذب آشامیدنی در ۳ روز هفته و یک روز آخر هفته تعلیم داده شد.

خوردن گزارش داد و اندازه ی استاندارد برای صحت اطمینان اطلاعات بدست آمده ی مربوط به رژیم غذایی فراهم شد گونه ها و مقدارهای تکمیلی مربوط به رژیم غذایی گرفته شده همچنین گزارش شد و از شرکت کننده ها خواسته شد تا برای همه ی تولیدات تکمیلی استفاده شده با برچسب ها برای بازپرسان فراهم کنند.

گزارش ۴ روز رژیم جداگانه استفاده کردن از ویژه گرهای تغذیه ۴ برنامه ی کامپیوتر را جدا کرد (شمال S.N  محاسبات مساوی، سالم و یا ) . تشریح کامپیوتر معنی جداگانه ی جذب لبنیات برای کلسیم و مواد مغذی دیگر و مقایسه ی جنس و سن مخصوص راهبرد RDA را فراهم کرد.

سنجش فعالیت های فیزیکی

فعالیت های فیزیکی شرکت کننده ها در خط مبنا ودر ۱۸ ماه بوسیله ی فعالیت یک ماهه پرسشنامه ی فعالیت ارزیابی شد. هر شرکت کننده فعالیت ها را (با تحمل  وزن و بدون تحمل وزن) که در مدت یک ماه گذشته بر اساس تعداد روز ماه و هفته که فعالیت ها را انجام می داد و کثرت فعالیت، سرعت آن روی مقیاس ۱ تا ۵ (۱= خیلی سبک ، ۲ = سبک ، ۳= متوسط ، ۴= شدید ، ۵= مسابقه ای) بطور منظم تعین شده بود گزارش می داد .

حداکثر اکسیژن مصرفیmax 270) شرکت کننده ها بوسیله ی گرما سنج غیر مستقیم با مدار جریان باز تنفس سنجی ، اندازه گیری شده (۷۵) تستmax  ۲۷۰ برای ارزیابی سطح آمادگی شرکت کننده ها انجام می شد. دویدن با راه رفتن روی نوار گردان ( ترید میل ) برای ارزیابی max 270 دونده ها و گروه کنترل استفاده می شد . یک برنامه دوچرخه سواری بر روی دوچرخه کار سنج برای ارزیابی max 270 دوچرخه سواران استفاده می شد. سبکهای متفاوت امتحان کردن برای اجرای  روش های مخصوص آموزش شرکت کننده ها بکار گرفته شد. همه ی افراد ۲ دقیقه مراحل امتحان را با خستگی ارادی انجام می دادند. به افراد تشویق های پیوسته در تمرین برای خستگی داده می شد.

سنجش غلظت مواد معدنی استخوان

BMD(gr) شرکت کننده های بوسیله ی انرژی اشعه ی x  دوگانه اندازه گیری می  شده (DPX کمرنگ : پرتو کمرنگ و مسابقه ی دوم دوچرخه سواری و WI  و نرم افزار.۳٫۴V) در ستون فقرات مربوط به ناحیه ی کمر (L1-L4) و در ناحیه ی کفل (گردن و برآمدگی واقع در بالاتنه استخوان ران) همه ی اسکن ها بوسیله تکنسین های رادیولوژیکی بطور یکسان انجام شد. یک تحلیل قوی از تصویر تولید شده کامپیوتری ساختمان بدن اجازه می دهد که اشتباه های موقعیت های  ممکن را تصیح کند . تست های استفاده شده نتیجه ی کیفیت هر روز انجام می شد. تستهایی که استفاده شده  از یک استاندارد یکسان با ۳ اتاق شبیه سازی استخوان با ظرفیت مواد معدنی استخوان شناخته شده انجام می گرفت . ارزش یابی بدین صورت بود که هر فرد تمرین را بدین صورت که تمرین را ۷ بار تکرار می کرد برای ستون فقرات و ۵ تمرین را بدین صورت که هر تمرین را ۱۵ بار تکرار می کردند برای استخوان ران هر ۷۱ بار ( مفهوم عامل مشترک تفاوت اختلاف ۱% برای استخوان پروگزیمال ران و۵% برای ستون فقرات می باشد. )

تحلیل های آماری

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.