مقاله تأثیر ورزش بر قلب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تأثیر ورزش بر قلب مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تأثیر ورزش بر قلب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه        ۱
ساختمان دیواره قلب   ۲
ساختمان بافت شناسی عضله قلب       ۳
سن سی سیوم      ۴
پتانسیل عمل در عضله قلبی   ۵
فعالیت الکترونیکی عضله قلب        ۶
عوامل موثر بر خواص سلولهای عضلانی قلب   ۶
ورزش        ۷
تاریخچه ورزش     ۸
اهمیت ورزش       ۹
رده بندی ورزش       ۱۰
جوانمردی در ورزش    ۱۱
ورزش و تدبیر     ۱۲
هنر و ورزش       ۱۲
لزوم وجود ورزش در میان دانشجویان دختر    ۱۳
دیدگاه تعدادی از دانشجویان در مورد ورزش   ۱۴
اثرات ورزش بر بیماری های قلبی      ۱۵
اثرات ورزش در کاهش بیماری های قلبی و عروقی       ۱۶
بیماران قلبی      ۱۶
گردش مواد        ۱۹
دستگاه گردش خون    ۱۹
قلب انسان   ۱۹
ساختمان و عملکرد قلب     ۲۰
الف- ساختمان قلب (آناتومی )     ۲۰
ب- عملکرد قلب (فیزیولوژی)      ۲۱
ج- سرخرگهای کرونر قلب   ۲۲
بیماری سرخرگهای کرونر قلب  (CAD)     ۲۳
بافت گرهی قلب  دریچه های قلب و رگ ها    ۲۵
کاردیو گرافی و الکتروکاردیوگرافی       ۲۵

گردش خون در مویرگ ها       ۲۶
گردش خون در مویرگ ها   ۲۶
گردش خون در سیاهرگ ها        ۲۶
قلب و فواید و مضرات ورزش       ۲۷
عملکرد طبیعی قلب    ۲۸
ناراحتی‌های قلب      ۲۹
شریانهای کرونر   ۲۹
بیماری شریان کرونر    ۳۰
آنژین صدری ( سینه‌ای )    ۳۱
حمله‌ی قلبی      ۳۱
فشار خون   ۳۱
فرآیند ورزش      ۳۲
فواید ورزش       ۳۲
باور غلط در مورد ورزش     ۳۲
اثرات مطلوب ورزش برقلب   ۳۳
اثرات ورزش و تمرین روی سلامتی وآمادگی جسمانی   ۳۴
اثرات کلی تمرین      ۳۶
تغییرات حاصل در اثر تمرین       ۳۶
اثرات تمرین و ورزش روی سلامت قلب       ۳۷
عروقی شدن جانبی قلب     ۳۷
اندازه عروق        ۳۸
قابلیت لخته شدن خون      ۳۸
سطح کلسترول ( چربی ) خون    ۳۹
فشار خون   ۳۹
آسیب پذیری نسبت به بی‌نظمی قلب   ۴۰
بیماریهای قلبی عروقی       ۴۱
عوامل خطر غیر قابل تغییر   ۴۲
عوامل خطر قابل تعدیل      ۴۳
دیگر عوامل خطر      ۴۴
تاثیر ورزش بر سیستم قلب و عروق      ۴۵
چه چیزی برای قلب خوب است ؟      ۴۸
تقویت کننده های قلب      ۴۹
چگونه ضربان قلب را بدست می آورید ؟      ۵۰
ضربان قلب بهداشتی    ۵۱
توصیه های مفید قلب        ۵۳
راهنمای کلی      ۵۴

مقدمه

حرکت خون در بدن در نتیجه نیرویی است که با انقباضات منظم قلب ، فشردگی رگها در اثر حرکات بدنی و یا انقباضات عضلات صاف اطراف رگهای خونی اعمال می‌گردد. اهمیت نسبی هر یک از این مکانیزمها در ایجاد جریان خون در جانوران مختلف متغییر است. در مهره داران قلب نقش عمده را در گردش خون بازی می‌کند. قلب پستانداران از چهار حفره تشکیل شده است. خون برگشتی از ششها وارد دهلیز چپ شده و به بطن چپ می‌رود و سپس به گردش خون سیستمیک (بدنی یا عمومی) رانده می‌شود. خون جمع شده در بدن به دهلیز راست می‌ریزد و سپس به بطن راست عبور کرده و از آنجا به ششها تلمبه می‌شود (گردش خون ریوی). دریچه از برگشت خون از سرخرگها (آئورت و شش) به بطنها ، به دهلیزها جلوگیری می‌کنند. این دریچه‌ها غیر فعال هستند و با اختلاف بین حفره‌های قلب ، باز و بسته می‌شوند. دریچه‌های دهلیزی بطنی توسط رشته‌هایی به نام طنابهای وتری به ستونهای کوچک متصل هستند. طنابهای وتری از برگشت لبهای دریچه‌ها به داخل دهلیزها هنگام انقباض بطنها و زمانی که فشار داخل بطنها خیلی از فشار داخل دهلیزها جلوگیری می‌کنند.

ساختمان دیواره قلب

دیواره قلب پستانداران از داخل به خارج تشکیل شده است، از آندوکارد که آندوتلیوم ساده‌ای است که به صورت لایه نازکی سطح داخلی حفره‌های قلب را مفروش می‌کند. لایه دوم میوکارد یا عضله قلب است که بخش قابل انقباض قلب می‌باشد و تقریبا تمام حجم قلب را تشکیل می‌دهد و لایه خارجی یا اپی‌کارد یا اپی‌گاریوم نامیده می‌شود.

 این لایه نیز به صورت ورقه نازکی سطح خارجی قلب را می‌پوشاند، این مجموعه در داخل کیسه‌ای از فیبرو سروز (لینی آبشامه‌ای) به نام آبشام قرار می‌گیرد. آبشام محتوی مایع شفافی است و باعث تسهیل حرکات قلب می‌شود. آبشام کیسه دو جداره‌ای است که از دو لایه داخلی یا امثاییکه به سطح قلب می‌چسبد و لایه خارجی یا لایه جداری تشکیل شده است. قلب از سه نوع عمده عضله دهلیزی ، عضله بطنی ، رشته‌های عضلانی تخصص یافته تحریکی و هدایتی تشکیل شده است.

ساختمان بافت شناسی عضله قلب

میوکارد یا عضله قلب از دستجات رشته‌ها یا سلولها کم و بیش پهنی تشکیل می‌شود هر رشته مانند عضله اسکلتی مخطط بوده ، میوفیربلهای (تارچه‌ها) مشخصی تقریبا نظیر عضله اسکلتی که محتوی فیلامانهار اکتین و میوزین هستند. از کنار هم قرار گرفتن غشای دو سلول مجاور دو نوع منطقه بوجود می‌آید، یکی هنگامی که انتهای یک رشته عضلانی عمود بر انتهای رشته عضلانی دیگر قرار گرفته تشکیل می‌شود. و صفحه ارتباطی یا صفحه بین سلولی یا دیسکها درهم فرو رونده یا دیسک انترکاله نامیده می‌شود.

در این صفحات انتهای رشته سلولی عمود برهم چین خوردگی زیادی دارند و بطور موازی باهم سیر کرده و مقاومت در این ناحیه بسیار کم است و فقط ۴۰۰/۱ مقاومت غشای خارجی رشته عضله قلب است. این مناطق همیشه در خط (z) بوجود می‌آیند. منطقه دوم از کنار هم قرار گرفتن غشاهای کناری یا جانبی سلولها یا رشته‌ها تشکیل می‌شود، بوسیله اتصالات محکم غشاهای دو سلول مجاور کاملا بهم نزدیک می‌شوند! این مناطق را اتصالات محکم می‌نامند. این تشکیلات علاوه بر اینکه سلولهای قلبی را بطور محکمی در کنار هم قرار می‌دهند، سبب تسهیل عبور جریان الکتریکی از یک سلول قلبی به سلول دیگر می‌گردند.

سن سی سیوم

سن سی سیوم به بافتی گقته می‌شود که دیواره حد فاصل سلول از بین رفته و هسته‌ها موجود باشند. قبل از اختراع میکروسکوپ الکترونی تصور بر این بود که بافت عضلانی یک بافت سن سی سیال است. زیرا با میکروسکوپ نوری دیواره حد فاصل سلولها به خوبی قابل تشخیص شود. اما بعد از اختراع میکروسکوپ الکترونی و مطالعه بافت عضلانی قلب توسط آن مشاهده گردید که سلولهای عضلانی قلب یک واحد کامل بوده و هر یک بوسیله یک غشای سلولی احاطه می‌شوند و حالت سن سی سیالی ندارند.

اما به دلیل ارتباط خاص سلولی بین وجود صفحه بین سلولی و اتصالات محکم شکافی بافت قلب از نظر عملکرد همانند یک سن سی سیوم رفتار کرده ، یعنی بواسطه این تشکیلات سلولهای عضلانی قلب چنان محکم و فشرده به یکدیگر متصل شده‌اند که هرگاه یکی از سلولها تحریک شود پتانسیل عمل حاصله به تمام سلولها انتشار می‌یابد و در تمام قلب منتشر می‌شود. یعنی سلولهای قلب همانند یک کل واحد یا یک سلول عمل می‌کنند و به همین دلیل به جای سن سی سیوم بافتی ، سن سی سیوم عملی گفته می‌شود.

پتانسیل عمل در عضله قلبی

بخش اول پتانسیل عمل یعنی دپولاریزاسیون سریع و اورشوت آن که در نتیجه عمل کانالهای سریع سریمی انجام می‌شود . بعد از دپو لارزیاسیون سریع و اورشوت، پتانسیل عمل در عضله بطنی دارای یک فاز کفه‌ای است، کفه توسط دسته دیگر از کانالها که با کانالهای سریمی سریع فرق دارند ایجاد می‌شوند. این کانالها بر خلاف کانالهای سدیمی سریع به آهستگی باز می‌شوند و کانالهای آهسته نام دارند و یونهای کلسیم و سدیم را هدایت می‌کنند.

همچنین دیر باز شدن کانالهای پتاسیمی به ایجاد کفه کمک می‌کند. یکی که در فاز کفه‌ای وارد سلول می‌شود و به شروع انقباض سلولهای بطن کمک می‌کند. روپولاریزاسیون سلولهای بطنی در اثر بسته شدن کانالهای آهسته کلسیمی و سریمی و باز شدن با تاخیر کانالهای پتاسیمی صورت می‌گیرد.

فعالیت الکترونیکی عضله قلب

قلب یک تلمبه عضلانی است که خون را به دستگاه سرخرگی پمپ می‌کند. موج تحریک در قلب پیس میکر با بخش مولد ضربان شروع می‌شود. گسترش موج تحریک در بقیه قلب بستگی به نحوه تماس سلولها دارد. اتصالات بین رشته‌های عضلانی در قلب مقاومت پایین داشته و اجازه عبور به فعالیت الکترونیکی از یک سلول به سلول دیگر را می‌دهد، همین امر سبب انقباض همزمان عضله قلبی می‌شود.

عوامل موثر بر خواص سلولهای عضلانی قلب

استیل کولین که از انتهای رشته‌های عصبی کونیرژیک آزاد می‌شود، نوسانی بین پتانسیل تولید شده در سلولهای پیس میکر را زیادی می‌کند و در نتیجه تعداد ضربان قلب را کم می‌کند، این فرآیند اثر کرونوتروپیک منفی نامیده می‌شود. رشته‌های پاراسمپاتیک کولیزژیک و گره سینوسی و گره دهلیزی بطنی قلب مهره داران عصب دهی می‌کند. اپی نفرین و نورا اپی نفرین هم تعداد ضربان را افزایش داده (اثر کرونرتروپیک مثبت) و هم قدرت انقباض قلب را زیاد می‌کند (اثر انیوتروپیک مثبت).

 

ورزش

ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت از محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن ، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد یا گروه یا دلیری علامت مشخصه ورزش است.

بنابر این پریدن از روی یک مانع در مقابل دیدگان هزاران نفر در یک میدان سر پوشیده ورزش است در حالی که پریدن از روی یک چشمه هنگام پیاده روی در روستا فقط تلاش برای خیس نشدن پای فرد است.

انواع مختلفی از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمی از وقت، پولو دلبستگی خود را نه فقط به عنوان شرکت کننده بلکه به عنوان تماشاگر به آن ها اختصاص می دهند .

ورزش امروزه در جهان به وسیله ای مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بین آن ها پیوند اخوت و برادری برقرار می کند و مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین است ایجاد مودت و دوستی بین ورزش کاران که هر چند در میدان رقیب هم هستند اما در خارج از میدان به عنوان رفیق همدیگر می باشند .

ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه ، لذت بردن و رسیدن به برتری است. ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد .

 

تاریخچه ورزش

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.