مقاله تاثیر آنتی بیو گرام بر جدایه های پاستورلا مولتو سیدای گاو و گاومیش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تاثیر آنتی بیو گرام بر جدایه های پاستورلا مولتو سیدای گاو و گاومیش مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تاثیر آنتی بیو گرام بر جدایه های پاستورلا مولتو سیدای گاو و گاومیش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول کلیات             ۱
بخش اول معرفی خانواده پاستورلاسه            ۲
پاستورلا مولتوسیدا         .۳
خصوصیات کشت و واکنشهای بیوشیمیائی            ۳
اپیدمیولوژی باکتری پاستورلا مولتوسیدا               ..۶
عوامل حدت باکتری پاستورلا مولتوسیدا               .۹
بخش دوم بیماریزایی            .۱۸
بیماریزایی پاستورلا مولتوسیدا در گاو      ۱۸
بیماریزایی پاستورلا مولتوسیدا در گوسفند            ۲۱
بیماریزایی پاستورلا مولتوسیدا در طیور               ..۲۲
بیماریزایی پاستورلا مولتوسیدا در خرگوش         .۲۴
بیماریزایی پاستورلا مولتوسیدا در انسان               .۲۵
فصل دوم مواد و روش کار                ۲۷
بخش اول مواد و محیط کشت های لازم             .۲۸
بخش دوم جداسازی و تعیین هویت       ..۳۶
بخش سوم آنتی بیو گرام       ۳۸
فصل سوم نتایج            ۴۴
فصل چهارم بحث         ۴۷
منابع                  ..۵۰

   منابع:

۱-    استرایتون، ادی. «بیماریهای گوسفند». ترجمه صمد راسخی. جلال صابری. انتشارات نوربخش تهران ۱۳۷۷ .

۲-    حسنی طباطبائی، ع، فیروزی، ر.:«بیماریهای باکتریی دام». انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۸۰٫

۳-  جباری و همکاران(۲۰۰۰) : جباری،ا.،اسماعیلی،ف،وصفی  مرندی،م،ﭘوربخش،س،ع،١٣٨٠.

۴-    رحیمی، محمد کریم. «میکروبیولوژی پزشکی». انتشارات آییژ، ویرایش دوم بهار ۱۳۸۳٫

۵-    زینالی، عسگر. رسول روح‌الامین. «پرورش و بیماریهای خرگوش.» چاپ اول. ۱۳۴۱

۶-  زهرایی محمد تقی و شایق جلال ( میکروب شناسی دامپزشکی و بیماریهای میکروبی _ بخش بیماریهای باکتریایی (ترجمه ) انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۶٫

۷-    شیمی، احمد. «باکتری‌شناسی دامپزشکی و بیماریهای باکتریهایی دام». چاپ اول. موسسه نشر جهاد.۱۳۷۶٫

۸-    نورمحمدزاده، فریدون، «بیماریهای گاو با اطلس رنگی. جلد دوم. انتشارات نوربخش تهران. ۱۳۷۶٫

 ۹-    Bruner, W.D., Gillespie., (1973). Hagain’s infections diseases of domestic aimals, 6th Comstock, cornell. Pp173-183.

10-  Carter, GR., 1955. studies on pasteurella multocida haemagglutination test for the identi. Cation of serological types. American Journal of veterinary Research 16, 481-484.

11-  Catry B.,.J., Laevens H., Devriese L.A., Opsomer G., de Kurif A. 2003.Antimicrobial resistance in livestock.J .Vet .Pharmacol. Ther.26, 81- 9

12-  Kehrenberg C.,Walker R.D ., Wu C.C., Schwarz S. 2005.Antimicrobal resistance in Pasteurellaceae.American Society for microbiology

13-  Quinn P.J., Carter M.E., Markey B., Carter G.R. (1994): pasteurella species. In: clinical veterinary microbiology wofle publisning, Mpsby-Year Book Europe limited, iondoa. 254-258.

14-  Rimler, R.B., Glisson, J. R., 1997. fowl holera. In: calnek, B.W, Barnes, H.J, Beard, C.W., Mc. Doggald, L.R, Saif, Y.M. (Eds), Diseases of poultry, 10th ed. State university press, Ames, ?Ia, pp.

15-  Seleim R.S.,(1998) Review: Major pathogenic componeats of pasteurlla multocida isolated from animal origin.

چکیده

 پاستورلا مولتو سیدا باکتری گرم منفی میله ای کوتاه و فاقد خار و تاژک است پر گنه های پاستورلا مولتو سیدا به ۳ صورت موکوئیدی – صاف یا فلور سنت و خشن یا آبی میباشد بیماریزای در گاو به دو صورت سپتی سمی هموراژیک و پاستورلوز ریوی بروز می کندعوامل حدت باکتری پاستورلا مولتوسیدا عبارتند از کپسول – فیمبریه – پروتئین غشاء خارجی – اندوتوکسین لیپو پلی ساکارید – توکسین – سیدروفور – آنزیمهای خارج سلولی و پلازمید .

روش کار استفاده از الگوی شرکت پادتن طب و دیسکهای آنتی بیوتیکی این شرکت است.

مقاومت باکتری پاستورلا در مقابل پنی سلین و لینکو مایسین و در فرم کمتر در مقابل استرپتو مایسین و امپی سیلین که نشان از افزایش مقاومت دارویی در بازار ایرا ن است که می تواند در اثر مصرف بی رویه و غیر علمی بیشتر هم شود .

مقدمه

اعضاء خانواده پاستورلاسه باسیل های کوچک گرم منفی و هوازی یا بی هوازی اختیاری هستند و اغلب آنها به سختی رشد می کنند( زهرایی – شایق ۱۳۸۶) پاستور لا مولتوسیدا فلور طبیعی دستگاه تنفسی فوقانی در بسیاری از حیوانات است (  ,Biberstein ٬۱۹۷۸ و Mutters و همکاران ۱۹۸۹). این ارگانیزم عامل ایجاد طیف وسیعی از بیماریهای دامی بوده که از آن جمله می توان به پنومونی ایجاد شده توسط آن در گاو و گوسفند و سپتی سمی هموراژیک در گاو و گاو میش اشاره کرد(Quine و همکاران  ۱۹۹۴).

 اگر چه پاستورلا مولتوسیدا پاتوژن بسیار مهم در ایران محسوب می گردد اما تحقیقات بسیار کمی در خصوص آن صورت گرفته است. تحقیقات مذکور نیز در خصوص جدایه های پاستورلا مولتوسیدا از پرندگان می باشند.(ستوده نیا و همکاران٬ ۱۹۸۶ جباری و همکاران۲۰۰۱ و جباری همکاران۲۰۰۶  )

تحقیقات صورت گرفته در این پروژه در مورد مفاومت دارویی در پاستورلا مولتوسیدا در گاو و گاومیش و چند نمونه گوسفندی  می باشد که تنایج آن با اطلاعات منتشر نشده( شایق جلال و همکاران ) قیاس داده شده .

بخش اول

۱- ۱- معرفی خانواده پاستورلاسه

۱-۱- ۱- معرفی خانواده

خانواده پاستورلاسه [۱] شامل:  گونه‌های گالی ‌باکتریوم، هموفیلوس، هیستوفیلوس، منهمیا، پاستورلا، فوکونوباکتر می ‌باشد همه گونه‌های این خانواده  به جز گالی باکتریوم و لومپیلا از ناحیه بطنی اردکهای معمولی جدا می ‌شوند اعضاء خانواده پاستورلاسه باسیل‌های کوچک گرم منفی و غیر متحرک و هوازی یا بی ‌هوازی اختیاری هستند و اغلب آنها به سختی رشد می ‌کنند و برای جداسازی به محیط‌های غنی شده نیازمند هستند. در جداسازی از نمونه تازه رومانوفسکی[۲] خصوصیات رنگ‌آمیزی دو قطبی[۳] دارند معمولاً اعضاء خانواده پاستورلاسه اکسیداز مثبت دارند و این خصوصیت اعضاء این خانواده را از اعضاء انتروباکتریاسه جدا می ‌کند پاستورلاهای اصلی دستخوش تغییرات طبقه‌بندی در طی چند سال اخیر شده اند(زهرایی – شایق ۱۳۸۶).

اعضاء خانواده پاستورلاسه به آسانی از غشاء موکوس و بافتها و از ترشحات میزبانها عبور می ‌کنند واکنشهای مربوط به اکسیداز و فسفاتاز و حساسیت به بنزیدیپسین[۴]  از معیارهای خوب و مفید تشخیص برای اعضاء این خانواده است اصولاً باکتریهای جنس پاستورلا به طور اولیه برای حیوانات اهلی، وحشی و پرندگان بیماریزا می ‌باشند ولی باعث بروز بیماریهای مختلف در انسان نیز می ‌شوند. عفونتهای پاستورلا شایع‌تر از بیماریهای بالینی ناشی از آن است و بیماری اغلب به دنبال استرس‌هایی نظیر تجمع دام، سرما، حمل و نقل و یا عفونتهای همزمان بروز می ‌کند. از میان گونه‌های مختلف پاستورلا دو گونه یعنی پاستورلا مولتوسیدا[۵] و منهمیا همولیتیکا[۶] (پاستورلا همولیتیکا) در بیماریزایی دام‌های اهلی و وحشی حائز اهمیت می‌باشند(طباطبایی و فیروزی ۱۳۸۰).

۱-۲- پاستورلا مولتوسیدا

۱-۲-۱- خصوصیات ظاهری باکتری پاستورلا مولتوسیدا :

پاستورلا مولتوسیدا باکتری گرم منفی، میله‌ای کوتاه در اندازه ۴/۰ میکرون پهنا و ۸/۰-۴/۰ میکرون درازا دارد با رنگ‌آمیزیهای  رایت و گیمسا خصوصیات دوقطبی بودن باکتری مشخص می ‌شود، به این صورت که دو قطب باکتری بیشتر رنگ‌ می ‌گیرد و تیره‌تر به نظر می ‌رسد. این باکتری فاقد خار و تاژک است. بیشتر گو نه‌های پاستورلا مولتوسیدا در کشت‌های تازه ماده کپسول مانند تولید می ‌کند که خیلی ناپایدار است و به سرعت از بین می ‌رود.

۱-۲-۲- خصوصیات کشت و واکنشهای بیوشیمیائی :

پاستورلا مولتوسیدا در محیط کشت حاوی خون یا هماتین بخوبی رشد می ‌کند باکتری در محیط ژلوز خوندار همولیز ایجاد نمی ‌نماید ولی ممکن است یک تغییر رنگ قهوه‌ای در محیط اطراف پرگنه‌ها مشاهده شود پاستورلا مولتوسیدا در درجه حرارت ۲۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد رشد می ‌کند ولی درجه حرارت مناسب ۳۷ درجه سانتی‌گراد است((Quine et al..1994.

پاستورلا مولتوسیدا در محیط‌های حاوی صفرا (ژلوزمکانکی) قادر به رشد نمی ‌باشد که این خصوصیت وجه تشخیص خوبی از دیگر پاستورلاها می ‌باشد این باکتریها در ۵۵ درجه سانتی ‌گراد و در حضور ۵/۰ درصد فنول در مدت ۱۵ دقیقه از بین می ‌روند  پرگنه‌ها در محیط ژلوز خوندار صاف، مدور، خاکستری، محدب، با قطر حدود ۲-۱ میلی‌متر و همراه بوی مخصوص اند. بعضی گو نه‌ها بخصوص پرگنه‌های جدا شده از دستگاه تنفسی کپسولی از جنس اسید هیالورونیک تولید می ‌کنند و پرگنه‌های آبکی تا مخاطی مشاهده می‌شود گونه‌های حاد دیگر این باکتری پرگنه‌های صاف و شفاف تولید می ‌کنند که در کشت مجدد این پرگنه‌ها ابتدا مات و سپس به شکل خشن که آبی رنگ است تبدیل می ‌شوند این انواع، غیر حاد و فاقد کپسول می ‌باشند

  بطور کلی در پاستورلا مولتوسیدا سه نوع پرگنه بر روی ژلوژ رشد می ‌کند:

۱-  پرگنه‌های موکوئیدی که بزرگ می ‌باشند وحدت آنها برای موش متوسط است. این پرگنه‌ها با روشهای سرولوژیکی معمول قابل طبقه‌بندی نمی ‌باشند.

۲-    پرگنه‌های صاف یا فلورسنت که اندازه‌های آنها متوسط است، پرگنه‌ها پخش   می ‌باشند و تقریبا برای موش حدت‌دار است.

۳-    پرگنه‌های خشن یا آبی که اندازه آنها کوچک است، حدت کمی برای موش دارند و بطور خودبخود قابل جمع شدن هستند.

رشد باکتری در محیط آبگوشت حاوی سرم به صورت رسوب لزج می ‌باشد(Carter et al ..1955) از خصوصیات بیوشیمیایی این باکتری تولید عدم سولفید هیدروژن،  وتولید کاتالاز، اندول و احیاء نیترات و عدم ذوب ژلاتین است خصوصیات پاستورلا مولتوسیدا و وجه تفریق آنها از دیگر گونه‌های پاستورلا در جدول ۱-۱ خلاصه شده است.

۱-۲-۳- اپیدمیولوژی باکتری پاستورلا مولتوسیدا :

 بیماریهای ناشی از پاستورلا مولتوسیدا در تمام دنیا و تقریبا در تمام گونه‌های دامی بروز می ‌کند این باکتری فلور طبیعی ناحیه دهانی حلقی پستانداران است این باکتری عامل ضررهای اقتصادی در صنعت پرورش گاو گوشتی و بره می ‌باشد بیشتر عفونت‌ها در اثر حمله باکتری به دلیل برخورد با استرس  است ولی انتقال از منابع خارجی نیز ممکن است به وسیله ریز قطره‌ها و یا تماس مستقیم اتفاق بیافتد و بدلیل اینکه عمر باکتری در محیط کوتاه ولی در لاشه زیاد است لذا انتقال بین دامها اغلب بوسیله ریزقطره یا غذا و آب آلوده است. موارد فوق بخصوص در انتقال بیماری در اپیدمی وبای خوکها و سپتی‌سمی هموراژیک در گاو و گاومیش در مناطق حاره‌ای اهمیت دارد کنه و کک به عنوان ناقلین طبیعی نیز شناخته شده‌اند. برخلاف پستانداران، باکتری مذکور فلور طبیعی با تلفات زیاد همراه می‌باشد و تک‌گیری بیماری در آهو در جنوب آفریقا گزارش شده است استرس و عفونتهای ویروسی در بیماری سپتی‌سمی هموراژیک[۷] گاو، گوسفند و وبای مرغان از اهمیت کمتری برخوردار است زیرا گونه‌های درگیر در این بیماری شدیدا مهاجم هستند و باکتری به طور اولیه بیماریزا می‌باشد. بیشتر موارد شیوع بیماری تنفسی در گاو و خوک به علت تهاجم باکتری از منبع داخلی ناحیه دهانی حلقی است. استرسهای مختلف از قبیل حمل‌ونقل، عفونتهای ویروسی، هوای بد، تغذیه بد، تجمع زیاد دام منجر به رشد و تکثیر باکتری در مخاط دهانی حلقی می‌شود و متعاقب آن باکتری به قسمتهای پایینی دستگاه تنفس نفوذ می‌کند. عفونتهای اولیه ویروسی و مایکوپلاسمایی عامل مستعد کننده‌ای در جهت ابتلاء به تهاجم ثانویه پاستورلا مولتوسیدا می‌باشند و علت آن اختلال در اعمال ماکروفاژی آلوئولی و آسیب به مکانیسم تصفیه مژه‌ای مخاطی در نای و نایژه‌ها می‌باشد. بعلاوه آماس موضعی منجر به آبکی شدن مخاط و متعاقب آن عطسه و سرفه می‌شود(نورمحمدزاده، فریدون۱۳۷۶ ).

گونه‌های تیپA پاستورلا مولتوسیدا به عنوان مهاجم ثانویه جراحات تنفسی در گاو و گوسفند در بز شناخته شده است. وقوع بیماری با بعضی عفونتهای دستگاه تنفسی مانند پاراآنفلوانزای تیپ ۳ و رینوتراکئیت و عفونتهای مایکوپلاسمایی ارتباط دارد. در آمریکا در پاییز و اوایل زمستان و بخصوص در دامپروریهای بزرگ که تجمع گاوهای جوان حساس وجود دارد، بسیار گسترده است. در چنین جمعیتی عفونتهای ویروسی و مایکوپلاسمایی شرایط را برای بروز پنومونی پاستورلایی مساعد می ‌نماید و علاوه بر استرس، حمل و نقل عوامل دیگر در واگیری پنومونی ناشی از پاستورلا مولتوسیدا در گاو موثر است که تلفات زیادی را بدنبال دارد. معمولا عوامل محیطی و عفونتهای ویروسی معمولا قبل از ذات‌الریه شایع می ‌شوند(نورمحمدزاده، فریدون۱۳۷۶ ).

اکثر سویه‌های کشنده پاستورلا مولتوسیدا کپسولهایی با اندازه‌های مختلف تولید می ‌کنند که این کپسولها از جنس کربوهیدرات است. آقایان شارمن و سایر همکارانش مشاهده کردند که از ۱۰۲ تا از ۱۰۴ سویه پاستورلا مولتوسیدا تولید آنزیم پوشش سطحی موسوم به نورامیداز را می‌کنند شاید بتوان گفت مهمترین نقش پاستورلا مولتوسیدا در اپیدمی بیماری این است که این باکتری ممکن است به عنوان حمل کننده ثانویه باکتری باشد. عفونتهای ناشی از پاستورلا مولتوسیدا در شکل حاد باعث ایجاد یک نوع عفونت خونی که بطور مکرر توام با گرفتگی نسوج و خونریزی زیر پرده صفاق و عفونت روده باریک را نیز بدنبال دارد. در شکل خفیف‌تر بیماری توام باعفونت فیبرین و زخمهای مربوط به خونریزی در موکوس و در غلاف تاندون‌ها است. تیپ مزمن بیماری باعث ایجاد آبسه می‌شود و کم‌خونی و اسهال و سوء هاضمه نیز از اثرات تیپ مزمن بیماری است(نورمحمدزاده، فریدون۱۳۷۶ ).

۱-۳- عوامل حدت باکتری پاستورلا مولتوسیدا


[۱] – Pasteurellacae

[2] – Romanofsky stain

[3] – Bipolar stainina

[4] – Banzidipsin

[5] – Pasteurella multocida

[6] – Mennheamia haemolytica

[7] – Hemorrhagic Septicemia

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.