مقاله تاریخچه رنگ در جهان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

Some of the early studies and theories about light were done by Aristotle. برخی از مطالعات اولیه و نظریه ها در مورد نور توسط ارسطو انجام گرفت.

He discovered that by mixing two colours, a third is produced. او کشف کرد که مخلوط کردن دو رنگ، یک سوم تولید می شود. He did this with a yellow and blue piece of glass, which when brought together produced green. او این کار را با یک تکه زرد و آبی شیشه ای بود، که هنگامی که تولید سبز را گرد هم آورده است. He also discovered that light travels in waves. او که نور در امواج کشف کرد.
Plato and Pythagoras also studied light. افلاطون و فیثاغورس نیز مورد مطالعه نور است.

The Middle Ages در دوره های میانه

During the Middle Ages, Paracelsus reintroduced the knowledge and philosophy of colour using the power of the colour rays for healing along with music and herbs. در طول قرون وسطی،، Paracelsus دوباره دانش و فلسفه از رنگ با استفاده از قدرت اشعه های رنگی برای بهبودی همراه با موسیقی و سبزی. Unfortunately, the poor man was hounded throughout Europe and ridiculed for his work. متاسفانه، مرد فقیر hounded در سراسر اروپا بود و برای کار خود را به سخره گرفتند. Most of his manuscripts were burnt, but now he is thought of, by many, to be one of the greatest doctors and healers of his time. بسیاری از نسخه های خطی او، سوخته شدند، اما در حال حاضر او، توسط بسیاری از در، به یکی از بزرگترین پزشکان و شفادهندگان از زمان خود است. A man, it would seem, very much ahead of his time. یک مرد، به نظر می رسد، بسیار از زمان خود جلوتر است. Not only do we now use Colour Therapy once again, but, his other ideas, using herbs and music in healing, can also be seen reflected in many of the complementary therapies now quite commonplace. نه تنها ما در حال حاضر رنگ درمانی یک بار دیگر استفاده کنید، اما ایده های دیگر او، با استفاده از سبزی ها و موسیقی در شفا، همچنین می تواند در بسیاری از درمان های مکمل در حال حاضر کاملا عادی منعکس دیده می شود.

15,000 ریال – خرید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.