مقاله تاریخ وجوب نمازهاى یومیه در اسـلام


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تاریخ  وجوب نمازهاى یومیه در اسـلام  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تاریخ  وجوب نمازهاى یومیه در اسـلام  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چـکیده    ۴
مقدمه    ۵
سه دیدگاه در باب نمازهاى یومیّه    ۶
مستندات دیدگاه نخست    ۷
مستندات دیدگاه دوم    ۹
مستندات دیدگاه سوم    ۱۰
آیات بیان گر وجود نماز پیش از معراج    ۱۰
کتاب نامه    ۱۷

منابع

۱٫ آلوسى، محمود، روح المعانى، تهران، جهان، [بى تا].

۲٫ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابیطالب، مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۶ق.

۳٫ ابن طاووس، فلاح السائل، [بى جا، بى نا، بى تا].

۴٫ ابن کثیر، اسماعیل، البدایة والنهایة، چاپ اول: بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۸ق.

۵٫ ابن هشام، السیرة النبویة، [بى جا] مکتبة محمد على صبیح و اولاده، ۱۳۸۳ق.

۶٫ احمد بن ابى یعقوب، تاریخ یعقوبى، قم، مؤسسه نشر فرهنگ اهل بیت(علیهم السلام)، [بى تا].

۷٫ احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت، دار صادر، [بى تا].

۸٫ اندلسى، ابن حزم، المحلى با الآثار، بیروت، دارالفکر، [بى تا].

۹٫ انصارى قرطبى، محمد، الجامع لأحکام القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۵ ق.

۱۰٫ بخارى، محمد، صحیح البخارى، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.

۱۱٫ برقى، احمد، المحاسن، [بى جا]، دارالکتب الاسلامیة، [بى تا].

۱۲٫ تمیمى مغربى، قاضى نعمان، دعائم الاسلام، [بى جا]، دارالمعارف، ۱۳۸۳ق.

۱۳٫ حسینى استرآبادى، على، تأویل الآیات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة، قم، تحقیق و نشر مدرسة الامام المهدى علیه السلام، ۱۴۰۷ق.

۱۴٫ خویى، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، چاپ پنجم: [بى جا، بى نا]، ۱۴۱۳ق.

۱۵٫ رازى، فخر الدین محمد، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب).

۱۶٫ راوندى، قطب الدین، الخرائج و الجرائح، قم، مؤسسة الامام المهدى، [بى تا].

۱۷٫ سید ابن طاووس حسنى، على، سعد السعود، چاپ اول: نجف، مطبعة الحیدریة، ۱۳۶۹ ق.

۱۸٫ سیوطى، عبدالرحمان، الدر المنثور، چاپ اول:[بى جا]، دارالمعرفة، ۱۳۶۵ ق.

۱۹٫ صدوق، محمد، الأمالى، چاپ اول: قم، مؤسسة البعثة، ۱۴۱۷ ق.

۲۰٫ صدوق، محمد، التوحید، قم، جماعة، المدرسین، [بى تا].

۲۱٫ صدوق، محمد، علل الشرائع، نجف، مکتبة الحیدریة، ۱۳۸۶ ق.

۲۲٫ صدوق، محمد، من لایحضره الفقیه، تحقیق على اکبر غفارى، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ ق.

۲۳٫ طباطبایى، محمد حسین، المیزان، قم، جامعه مدرسین، [بى تا].

۲۴٫ طبرسى، فضل، إعلام الورى بأعلام الهدى، چاپ اول: قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۷ ق.

۲۵٫ طبرى، محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آى القرآن، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ ق.

۲۶٫ طبرى، احمد بن عبداللّه، ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى، [بى جا]، مکتبة القدسى، ۱۳۵۶ ق.

۲۷٫ طبرى، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، بیروت، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، [بى تا].

۲۸٫ عسقلانى، احمدبن حجر، الإصابة فى تمییز الصحابة، بیروت دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۵ق.

۲۹٫ عسقلانى، احمدبن حجر، فتح البارى، چاپ دوم: بیروت، دارالمعرفة، [بى تا].

۳۰٫ علم الهدى (شریف مرتضى)، على، تنزیه الانبیاء، نجف، مطبعة الحیدریة، ۱۳۵۲ق.

۳۱٫ عیاش سلمى سمرقندى، محمد، تفسیر العیاشى، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة، [بى تا].

۳۲٫ قمى، على بن ابراهیم، تفسیر القمى، چاپ سوم: قم، دارالکتاب، ۱۴۰۴ق.

۳۳٫ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافى، چاپ سوم:[بى جا]، دارالکتب الاسلامیة، تحقیق على اکبر غفارى، ۱۳۸۸ق.

۳۴٫ عسقلانى، احمد بن حجر، لسان المیزان، بیروت، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.

۳۵٫ مامقانى، عبداللّه، تنقیح المقال فى علم الرجال، [بى نا، بى جا، بى تا].

۳۶٫ مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ق.

۳۷٫ مجلسى، محمدباقر، مرآة العقول فى شرح اخبارآل الرسول، چاپ اول: تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۱۱ ق.

۳۸٫ مرتضى عاملى، سید جعفر، الصحیح من سیرة النبى الاعظم، بیروت، دارالهادى، ۱۴۱۵ق.

۳۹٫ مفید، محمد، الإرشاد فى معرفة حجج اللّه على العباد، [بى جا]، دار المفید، [بى تا].

۴۰٫ نسائى، احمد، چاپ اول: بیروت، سنن النسائى، دارالفکر، ۱۳۴۸ق.

۴۱٫ هیثمى، نور الدین، مجمع الزوائد و منبع الفواید، دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۸ق.

۴۲٫ یوسفى غروى، محمد هادى، موسوعة التاریخ الاسلامى، چاپ اول: قم، مجمع الفکر الاسلامى، ۱۴۱۷ ق.

چـکیده

در منابع اسلامى گزارش هاى مختلفى درباره تاریخ تشریع نماز آمده است برخى روایات، تشریع نمازهاى یومیه را مصادف با واقعه معراج پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى دانند و در برخى دیگر، از نمازهاى پیامبر(صلى الله علیه وآله) پیش از معراج و حتى پیش از بعثت سخن به میان آمده است. هم چنین از بعضى آیه هایى که در اوایل بعثت پیامبر(صلى الله علیه وآله) نازل شده، نمازگزاردن پیامبر(صلى الله علیه وآله) و حتى فرمان به نماز شب استفاده مى شود. پژوهش حاضر با نگاهى قرآنى و تاریخى به مسئله، بر آن است که اگر چه پیامبر(صلى الله علیه وآله) پیش از واقعه معراج نیز نماز ـ واجب یا مستحب ـ مى گزارده اند; اما وجوب نمازهاى یومیّه، هم زمان با معراج بوده است.

واژگان کلیدى: نماز، تاریخ تشریع نماز، نماز یومیّه، نماز پیامبر(صلى الله علیه وآله)،معراج ونماز در شب معراج.

مقدمه

نماز، سرآمد عبادت هایى است که بر انبیا و اولیا از آدم ابوالبشر(علیه السلام) تا خاتم انبیا حضرت محمّد(صلى الله علیه وآله)و عموم بندگان خداى تعالى در هر دوره اى از حیات بشر واجب شده است. اگر چه از چند و چون نماز پیامبران و امت هاى پیشین اطلاعى نداریم، اما بر اساس آیات قرآن، عبادتى به نام نماز در میان آنان رواج داشته و مردم را به آن سفارش مى کرده اند.۲ در شریعت اسلامى نیز نماز از وظایف روزمرّه هر مسلمان شمرده شده که اهمیت آن بى نیاز از توضیح است.

اما نمازهاى یومیّه در اسلام از چه تاریخى و در چه زمانى آغاز شد؟ آیا مى توان تاریخ تشریع نمازهاى واجب را مشخص کرد؟ نخستین نماز واجب کدام نماز بود؟ نمازهایى که پیامبر(صلى الله علیه وآله) در دوران پیش از بعثت یا اوایل دعوت خویش برگزار مى کرد، چگونه بوده است؟

از آن جا که در برخى آیات مکىِ قرآن نکته هایى در باب تشریع نماز و دیگر مباحث مرتبط با آن مطرح شده و در روایات معصومان و گزارش هاى تاریخى نیز بدان اشارت رفته است، نگاهى قرآنى ـ تاریخى مى تواند در روشن شدن پاسخ برخى از پرسش ها در این باب سودمند افتد. گرچه این بحث با مباحث کلامى نیز مرتبط است و به همین دلیل برخى از متکلمان مسلمان به آن اشارتى کرده اند، ولى پژوهش حاضر نگاهى کلامى به مسئله ندارد و فقط بر محور آیات و روایات و گزارش هاى تاریخى به بررسى موضوع مى پردازد.

سه دیدگاه در باب نمازهاى یومیّه

در منابع روایى و تاریخى مسلمانان گزارش هاى متعددى در باب اولین نماز یومیّه پیامبر(صلى الله علیه وآله) و کمیت و کیفیت آن مطرح شده است. این گزارش ها با یکدیگر همسو نیست و نیازمند بحث و بررسى است. در یک نگاه، مى توان گفت سه دیدگاه در این منابع مطرح شده است:

۱٫ نخستین بار نمازهاى یومیّه در سفر معراج واجب شد;

۲٫ نماز ظهر روز پس از باز آمدن پیامبر(صلى الله علیه وآله) از سفر معراج، نخستین نماز بوده است;

۳٫ پیامبر(صلى الله علیه وآله) قبل از بعثت یا دست کم در آغاز بعثت، نمازهایى (واجب یا مستحب) مى خواند، اما نمازهاى پنج گانه در سفر معراج بر پیامبر و امت اسلامى واجب شد.

دو دیدگاه نخست، در واقع یکى بیش نیست و مبدأ وجوب نماز بر پیامبر(صلى الله علیه وآله) و مسلمانان را پس از واقعه معراج مى داند، جز آن که یکى اولین نماز را نماز در شب معراج مى داند و دیگرى نماز ظهر روز بعد از آن را. ناگفته نماند که روایات مربوط به نماز پیامبر(صلى الله علیه وآله) در شب معراج نیز متفاوت است: یکى، نماز خواندن ایشان را در پیشگاه الهى باز مى گوید، در حالى که روایات دیگر به نمازهاى وى پیش از عروج به پیشگاه الهى، در بیت المقدس و طور سینا و مسجد کوفه و آسمان هاى مختلف و نیز به امامت ایشان بر انبیا و فرشتگان اشاره کرده اند.

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله شخصیت سالم در اندیشه اسلامی، نگاهی به رابطه آن با نماز در دوران جوانی
 • مقاله نقش نماز در آرامش روان
 • مقاله نماز
 • مقاله اهمیت نماز در کاهش جرم و بزهکاری
 • مقاله نقش خانواده در تربیت فرزندان برای نماز
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.