مقاله تاریخ کاشمر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تاریخ کاشمر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 42  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تاریخ کاشمر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

1-    مقدمه
2-    تاريخ كاشمر
3-    رجوع تاريخ
4-    سرو كاشمر
5-    نقشه جابجايي شهر
6-    مقبره يا برج علي آباد
7-    مناره فيروز آباد
8-    قلعه آتشگاه
9-    مسجد جامع كاشمر
10-باغمزار و امام زاده سيد حمزه
11- امام زاده سيد مرتضي
12- مقبره مدرس
13- ديگر آثار و مزارات
14- آدرس مكانها
15- كاشمر
16- بزرگان و دانشمندان و شاعران
17-    شهاب ترشيزي
18-    ظهوري ترشيزي
19-    محبي الدين طريثيثي
20- عميد الملك كندري
منابع

 منابع

 1-    خسروي ، محمد رضا  – تاريخ كاشمر  مو.سسه چاپ و انتشارات آستان قدس  رضوي ، 1372

2-    زنده دل ، حسن -مجموعه راهنماي جامع جهان گردي ( 9 ) استان  خراسان.

 3- زنگنه قاسم آبادي ، ابراهيم – تاريخ رجال شهر خراسان جلد2    خواف

مقدمه

كاشمر و نام مكانهاي اصلي

 نام اصلي اين شهر ترشيز است و جغرافيانويسان اسلامي به صورت طرتبت و   بعد ها ، ترتيش و ترشيس نگاشته اند . در گذشته ، اين شهر جزو ولايتي بود به نام بوشت و يا يوشت كه غير از ترشيز ، شهر معروف ديگر آن كندر بوده است.

در سال 520 ه.ق اين شهر توسط سلطان سنجر سلجوقي محاصره و غارت شد و پس از تاريخ ، يكي از مراكز مهم فرقه اسماعيليه گرديد. پس از آنكه فرقه اسماعيليه توسط هولاكوخان از بين رفت ، اين شهر دوباره رونق يافت ، ليكن در قرن هجري ، بار ديگر اين شهر توسط امير تيمور گوركاني ويران شد.

آثار بجامانده در اين شهر متعلق به قرن هفتم و هشتم هجري است . سرو افسانه اي كاشمر در اين شهر قرار دارد.

تاريخ كاشمر

واژه شناسي

به نظر ميرسد كه در ميان شهر هاي خراسان ، اين ترشيز است كه بيش از هر شهر ديگري دچار تطور و تنوع و تغيير نام شده است. در مطاوي متون بازمانده از صاحبان دواوين و تواريخ و مسالك و ممالك ، تقريباً هر كسي آن را به نامي و به صورتي از بسيار نامهايش نوشته است.

كشمر  ،  كشمير  ، بست  ، بشت  ، بشت العرب  ، پشت نيشابور ، ترشيز  ، ترتسز  ، ترشيش  ، ترشش   ، ترشاش  ، ترسيس ، طرثيث ، طريثيث  ، طريشت  ، سلطان آباد  ،

ملاحضه مي فرماييد كه بالغ بر بيست و پنج صورت ، كلمه هايي به دست آمده است اما با يك جمع بندي مي توان كل اين صورتها را در چهار واژه كاشمر ، ترشيز ، بست ، و سلطان آباد خلاصه كرد. بدين گونه واژه كشمر كه مي تواند به معني آغوش مادر  گرفته شود با گذشتن از شكلهاي كيشمر و كشمير و كشمار سرانجام به صورت كاشمر در آمده و در همين صورت باقي مانده است.

رجوع تاريخ

اسپيتمان زردشت پيغمبر ايراني و فرزند پور و شسب و دغدويه در دوره اي از تاريخ مي زيسته است كه دست كم تا ظهور مسيح شش قرن فاصله داشته است . اين كه مي گوييم دست كم به معني اين است كه بعضي از روايات ، عهد او را تا شش هزار سال پيش از مسيح جلو مي برند . مولد و منشاي زردشت را نيز به اختلاف ، فلسطين، پارس ، آذربايجان ، ري ، دماوند و بلخ دانسته اند. اما در هر كدام از اين نواحي كه به دنيا آمده باشد قدر مسلم اين است كه وي دين خود را بر گشتاسب پور لهراسب عرضه كرد و تختگاه گشتاسب ، شمال  شرق ايران بود ، پس زردشت از نواحي شمال غرب ايران آهنگ اين سوي كرد يا به عبارت بهتر از شيز به ترشيز روي آورد. گفته اند در آن زمان كه زردشت بر ترشيز فرود آمد نام اين منطقه به اعتبار بناي آن به دست گشتاسب بشت خوانده مي شد و بعضي گفته اند اصلاً ترشيز تختگاه گشتاسب و ديگر پادشاهان آن سلسله بود. حتي پيش از اين سلسله پادشاهان ايران و توران در اين ناحيه بعضاً قرارگاه و اقامتگاه داشته اند . جنگ منوچهر و افراسياب در همين ناحيه واقع شده و اين دو پادشاه ، پس از جنگ مدتها در محل حاضر بوده و اقامت طولاني داشته اند.

بناي ترشيز را به بهمن پسر اسفنديار و نوه گشتاسب نيز نسبت داده اند. به هر حال در همين ناحيه از ترشيز كه اكنون (( كشمر )) خوانده مي شود بين گشتاسب كياني و زرتشت نبي ، اتفاق ملاقات افتاد و چون پادشاه ، دين بهي را پذيرفت ، زرتشت نخستين آتشگاه خود را در قلمرو كياني پي ريخت و در جلو در اين آتشگاه سروي را كه تبار بهشتي داشت هم با دست خويش كاشت تا همين سرو را برايمان شاه گواه بگيرد. بر هر برگ اين سرو نام گشتاسب نقش بسته بود و چون درخت بالا گرفت شاه نيز بر گرد سرو مينوي ، تالار بزرگي ساخت تا حافظ حريم حرمت سرو باشد.

مي بينيد كه تاريخ ترشيز با زردشت و سرو و گشتاسب پيوند خورده است يعني كه در مطالعه تاريخ اين ناحيه پيوسته در مربع زردشت ، گشتاسب كشمر و سرو قرار داريم و هر كدام از اين چهار آن ديگري را تداعي مي كند.

سرو كاشمر

درخت شاداب و سرسبزي كه خزان و پژمردگي و برگريزان و افسردگي ندارد و در دل شاعران ذوقي و برابر معشوقان قامتي و پيش عاشقان قيامتي مي انگيزد و ما نامش را سرو نهاده ايم  . يكي از زيباترين و برازنده ترين رستني هاي جهان است و هموست كه نمونه اي از خرمي و سرسبزي مدام و معيار و مقياسي برازا هنگام توصيف بالاي آخته زيبايان و نقش و نگاري بديع و دلنشين در صنايع قرار مي گيرد . غالباً منبت اصلي اين درخت را سرزمين خاوري ايران و مشرق خراسان مي دانند ، به ديگر جاهاي دنيا نيز از خراسان رفته است. سروهاي مشهور ديگري هم داريم از جمله سرو فريومد و سرو مراغه در ابرقو و سرو منجيل در ملتقاي قزل اوزن و شاهرود . ليكن مشهور ترين سرو تاريخ همين است كه در كاشمر داشته ايم .

 نقشه جابجايي شهر

بسياري از شهر ها چندين بار در طول حيات خود جا عوض كرده اند نيشابور و زاوه و قوچان در همين خراسان از شهر هايي هستند كه هنوز خرابه هاي شهر هاي باستاني خود را در كنار دارند ، ترشيز نيز از اين قاعده مستثني نيست النها يه نقاط جابجايي اين شهر بسيار دورتر از ديگر جاهاست. به كروكي وضع فعلي نقاط صاحب نام نگاه كنيد .

 ديده مي شود كه در كروكي 1 0كندر و كشمر و فيروز آباد هر سه در قسمتهاي غربي شهر فعلي قرار دارند اما در كروكي 2 كه از نقشه هاي موجود در سرزمينهاي خلافت شرقي گرفته شده است و در آ“ موقعيت شهر هاي قهستان نشان داده مي شود ، ملاحضه مي كنيد كه ترشيز در جنوب غربي كندر قرار گرفته است ، جايي كه اكنون تقريباً (( فيروز آباد )) در همان جا واقع شده است. شايد دايره المعارف مصاحب هم كه نوشته است (( اين شهر ها كه خرابه هاي آن احتمالا نزديك آبادي فيروز آباد قرار دارد . در قديم مركز ناحيه بست از ولايت نيشابور در ناحيه قهستان بود )) به همين نقشه استان قهستان نظر داشته است و شايد هم منبع ديگري در اختيار داشته است . البته با توجه به اشاره اي كه شخص لسترنج ذيل ولايت بشت دارد مي توان به مقداري از اين جابجايي ها وقوف حاصل كرد. او مي نويسد (( امروز يعني اوايل قرن بيستم ميلادي )) ولايتي به نام ترشيز وجود دارد ولي شهري به اين اسم نيست . نام شهر كوچك كندر هنوز در نقشه ديده مي شود و به استناد گفته اصطخري كه شهر ترشيز را در يك منزلي باختر كندر دانسته بايد محل ترشيز در همان خرابه هاي فيروز آباد نزديك دهكده كنوني عبدل آباد باشد. به هر حال شهر ترشيز قرون وسطي با سلطان آباد امروز كه كرسي ولايت ترشيز است مطابق نيست زيرا سلطان آباد در خاور كندر است ملاحضه  ميشود كه اين ترديد نظر لسترنج را هم جلب كرده است.

در شرحي كه ابن حوقل از راههاي خراسان دارد آمده است كه از نيشابور تا ترشيز چهر منزل و از آن جا تا كندر يك روز و از آن جا تا ينابذ دو روز است. او در اين عبارت منازل را به طريقي رديف كرده است كه در نقشه قهستان هم وجود دارد ( نگاه كنيد به كروكي …) به هر حال به نظر مي رسد در طول تاريخ ، جابجايي هايي در مركزيت شهر وجود داشته است . نقاط احتمالي مركزيت ناحيه يكي همين محل فعلي است كه در بيست كيلومتري شرق كندر قرار دارد ديگري كه مركزيت باستاني را داشته است محل فعلي قريه كشمر بوده است كه در فاصله كيلومتري شمال غرب كندر واقع است و سومي محل ، جايي است كه اكنون يك اثر تاريخي هم در آن داريم يعني فيروز آباد در 20 كيلومتري جنوب غرب كندر . البته تعيين ادوار تاريخي اين تغييرات دشوار است چه اولاً آثار موجود در نواحي سه گانه ياد شده كمكي به حدسهاي تاريخي نمي كنند و ثانياً گمانه هاي مورخين هم در خصوص محل پيدايش شهر ها چنان نيست كه تغييرات را برساند اما آنچه مسلم است اين است كه ترشيز در طول بيست و پنج قرن تاريخ خود بارها دستخوش دگرگوني و تحول بوده است ، افول در جايي و طلوع از ديگر جاي .

آثار باستاني و ديدني

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله کلیات جغرافیای طبیعی کاشمر
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی