مقاله تبعیض در استخدام نقش نگرش تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تبعیض در استخدام نقش نگرش تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تبعیض در استخدام نقش نگرش تلویحی، انگیزش و وضعیت تعصب نژادی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده : ۴
مقدمه : ۵
تبعیض در استخدام و نگرش‌های نژادپرستی ۷
ارزیابی‌های نژادپرستی قدیمی و نژاد پرستی مدرن ۹
نگرش‌های صریح و ضمنی ۱۱
انگیزش کنترل تبعیض ۱۴
(شرکت کنندگان: ۱۵
(ارزیابی) ۱۵
فرایند ۲۱
(نتایج و دستاوردها) ۲۲
نتیجه بحث: ۲۶
منابع ۳۱

 منابع

-آدیکردی و کلرکی ایران (۱۹۹۳) A0ker De keller k,L

–         تغییر نسخه‌های فرهنگی از تحقیق وسعت کالا- ژورنال بین المللی تحقیق در فروش در بازار

–         اهرن- ام گروان- تی دبلیو و جاروس. سی ۱۹۹۹

اگر به نظر برسد می‌توان فروخت مدرنیزه کردن واسطه شدن اثر جذابیت بر  اجرای فروشنده . ژورنال بین المللی تحقیق در فروش بازار ۱۶۰۲۶۹۸۴

–         آلبرت اس و وتن. ای ۱۹۸۵ هویت سازمانی. تحقیق در رفتار سازمانی ۷۱۲۶۳۲۹۵

–    اشفرث و پی و برگامی . ام (۲۰۰۲) مقدمه و ما حصل هویت سازمانی. ارزش و اعتبار منطقی تئوری هویت اجتماعی و سازمان آکادمی دیدگاه مدیریت. ۴۰-۲۰-۴۱ بگوزی. آر. پی  و برگامی ام (۲۰۰۲) مقیاس برگامی و بگوزی. دانشگاه رایس

–    باوتل ایی (۲۰۰۱) مقایسه‌های اجتماعی در کار واسطه. اثرات انجمن بر اعضا. هویت سازمانی و تعیین هویت علوم سرپرستی سرماهانه ۴۱۳-۳۷۹-۴۶

–    باترل جی ایی و بلچ ایی ۱۹۸۷ کاربرد توقع عملگرای ارزش تئوری نقش برای بررسی نظرات تحریم گردان و غیر تحریم گران یک محصول مصرفی. پیشرفت در تحقیق مصرف. ۱۴-۲۳۲-۲۳۷٫

–    بنتلر پی- ام (۱۹۹۰)فهرست‌های مناسب-افزاینده‌های لاگرنج. تغییرات اجباریو اطلاعات غیر مدل در  مدل‌های دستوری. تحقیق بها ویرال خود طبقه‌بندی کردن تعهد موثر و گروه خرد فرض به عنوان جنبه‌های مشخص هویت اجتماعی در سازمان. ژورنال انگلیسی روانشناسی اجتماعی

–    برگامی‌ام و بگوزی آرپی (۲۰۰۰) گروه خود فرض به عنوان جنبه‌های مشخص هویت اجتماعی ژورنال خرده فروشی

–    بها تا چاریا سی. بی رائو اچ وگلیون ام ای (۱۹۹۵) فهم سند هویت. بررسی همکاری بین اعضا،  موزه. ژورنال فروش بازار

–    بهاتا چاریا بی وین اس (۲۰۰۳) هویت مشتری- شرکت یک چارچوب برای فهم ارتباط مشتری با شرکت‌ها. ژورنال فروش بازار

–    برمن دبلیو. سی و موتوویدلو. اس. جی ۱۹۹۳گسترش معیار قلمرو برای شامل کردن عوامل اجزا در زمینه‌ای در انتخاب پرسنلی در سازمان. سانفرانسیسکو جوی باس.

–         برابر. ام. بی ۱۹۹۱ خود اجتماعی یکسان و مختخل شدن در یک زمان. روانشناسی اجتماعی و فردی. بولتین.

–    بار ام . بی. و گاردنر ۱۹۹۶٫این مالکیت «سطح هویت مجموعه و نمایندگان خود. ژورنال روانشناسی فردی و اجتماعی.

–         بران آر ال دستیابی اثرات واسطه ای به خصوص در طرح‌های تئوری پیچیده. طرح معادله ساختاری

–         بران اس جی/ ۱۹۶۹ قوانین شکل گیری لندن. آلن و آن وین

–    بران تی جی و داسین پی- ای (۱۹۹۷) شرکت و محصولات همکاری‌های تعاونی. عکس العمل و پاسخ‌ها در مورد مشتری ژورنال فروش بازار

–         جنسی جی. سی ۱۹۸۳ در مورد ابزار مختلف تغییر و اعضای سازمانی تحقیق هویت سازمانی ارتباطی جزئی

–         دراپر. ان آر و اسمیت اچ ۱۹۸۰ تحصیل سیر قهقرایی به کار برده شده. نیویورک ویلی.

–         درام درایت. ام. ایی (۱۹۹۶) سود شرکت با بعد اجتماعی نقش معیارهای غیر اقتصادی ژورنال فروش بازار

–         دراپر. ان آر- و اسمیت اچ ۱۹۸۰

–         دو کریچ. جی- ام. گلدن . بی آرو شوتل اس- ام ۲۰۰۲ زیبایی. در چشمان فروشنده کل اثر تعیین

–         هویت سازمانی و هویت تصور رفتار همکاری پزشکان علوم سرپرستی سه ماهانه

–         دو تن جی ایی کریچ. ام و هراکوایل سی وی ۱۹۹۴ تصورات سازمانی و هویت عضو علوم سرپرستی سه ماهانه

–    المپیا چی کی دی و بهارتا چاریا سی بی ۲۰۰۱ تعریف اینکه تو چه هستی و در کنار تو چه کاره هستی مطالعه غیر تعریفی و سازمانی ARN‌علوم سازمانی

–    فیشر آر جی ویگفیلد کی ۱۹۹۸٫ ارزیابی مدل‌های معادله معادله ساختاری با متغیرهای غیر قابل مشاهده و خطاهای بخش ژورنال تحقیق فروش.

–    جرج جی ام تبنهاسین کی (۱۹۹۰) فهم رفتار طرفدار اجتماعی اجزا فروش و مقدار فروش تحلیل سطح یک گروه در زمینه خدماتی ژورنال روانشناسی به کار گرفته شده.

–    جرج جی ام و بریف آپی ۱۹۹۲ احساس کالای با کیفیت یک تحلل مفهومی از حالت در کار سازمانی ارتباط داوطلبانه آگهی نامه روانشناسی

–         گرانو تیرام (۱۹۸۵) حمل اقتصادی و ساختار اجتماعی مسئله در بر گرفتن جامعه شناسی و آمریکایی

–         گرمین پی دبی (۱۹۸۷) تجزیه اطلاعات چند متغیری

–    گرین تی دبلیو سام س جی و اکتیو. اف (۲۰۰۰) ارتباط فعالیت‌های فروش انجام و رفتارهای عضوی در وضعیت عضوی در همکاری‌های حرفه‌ای ژورنال فروش بازار

–    هال آر جی اسنیل اف د فست ام اس ۱۹۹۹ استراتژی‌های بخش بسته بندی در SEM‌ بررسی دقیق اثرات ساختارهای ثانویه روش‌های تحقیق سازمانی

–    هاگ ام وی تری دی جی(۲۰۰۰) هویت اجتماعی و مراحل طبقه‌بندی خود در زمینه‌های سازمانی آکادمی و مرور مدیریت

–    جر سگک کی جی و سوربم دی (۱۹۹۳) Lisrel‌و طرح معادله ساختاری simpis‌ زبان دستوری شیکاگو نرم افزار علمی بین المللی

–         کندا (۱۹۹۹) گرفتن اطلاعات اجتماعی عقلانیت افراد

–    لندیس اس بیل دی و ستلوک پی ایی (۲۰۰۰) مقایسه دیدگاه‌ها برای تشکیل سنجش‌ها در طرح‌های معادله ساختاری روش‌های تحقیق سازمانی.

–    مکنزی المین آهیروند ام و پد ساکف پی ۱۹۹۸ تعداد مقدمه و ماحصل  احتمالی اجرا نقش خارجی و داخل ژورنال فروش در بازار

–    مکنیان دی پی لاک دو سی ام وست اس جی و شکیست وی (۲۰۰۲) یک مقایسه روش‌ها برای امتحان واسطه و دیگر اثرات متغیرهای واسطه روش‌های روانشناسی

–    ما ال اف ای (۱۹۹۸) تعیین هویت سازمانی تعیین هویت ساختاری با دانشجویان سازمانی مقاله دکتری غیر چاپ شده

–         ما ال اف ای و اشفرث بی ایی (۱۹۹۲) دانشجو و دانشگاهیان

چکیده :

این تحقیق و مطالعه سعی دارد تا مطالعات گسترده‌ای رادر زمینه تبعیض در استخدام که توسط«ای پی بریف» و همکارانش انجام شده را منعکس کند.  نویسندگان تلاش کردند تا دستاوردهای قبلی را که به بررسی نژاد پرستی مدرن پرداخته است را مرور کنند. نژاد پرستی مدرن در وضعیت مشترک تعصب نژادی تاثیر متقابل داشته است و به پیش بینی و بررسی  تفاوت در میزان پرداخت مزد پرداخته است و به همچنین به بررسی نتایج از طریق ارزیابی نگرش‌های نژادپرستی ضمنی و انگیزه لازم جهت کنترل تبعیض پرداخته است. نویسندگان قادر نبودند تا تاثیرات متقابل تقدیمی را از نو تکرار کنند و بیان کردند که نگرش‌های نژاد پرستی ضمنی با تلویحی به همراه شرایط و اوضاع در تعصب نژادی برای پیش بینی این تفاوت تاثیر گذار است. علاوه بر این نتایج نشان می دهند که انگیزش برای کنترل تبعیض و تعصب رابطه بین نگرش  علی صریح و ضمنی را کاهش می دهد. (به طور کلی دستاوردها نشان می دهند که تفاوت بین نگرش نژادی ضریح و ضمنی در پیش بینی رفتار تبعیض آمیز وجود دارد.

مقدمه :

(در سال اخیر، نگرش‌های نژاد پرستی در ماهیت خود، دو مویه و نامحسوس شده است بدون شک ارزیابی‌های مربوط به گزارش از خود نشان می‌دهد که در نگرش‌های نژاد پرستی کاهش محسوسی به چشم نمی‌خورد و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به استخدام این تبعیض هنوز به چشم می‌خورد. این تفاوت و تغییر در مورد ماهیت نژاد پرستی موجب شد تا دانشمندان علوم اجتماعی شیوه‌های ارزیابی جدیدی را طرح کنند که  مطابق با توصیف مدرن‌تر نژاد پرستی باشد.) (این مقیاس‌ها سعی می‌کنند تا تعصب خودانگاری را توصیف کرده و افراد با نگرش‌های نژادی منفی را با سوالاتی مبنی بر اینکه آیا واکنش تبعیضی می‌تواند نتیجه بی طرفی نژادی باشد را شناسایی می‌کند.) اخیرا برخی از محققان از این گزارش از خود به ارزیابی‌های توجیهی، نهفتگی و واکنش از لحاظ فیزیولوژیکی تغییر جهت دادند تا سطح معیار فردی نگر‌شهای نژادی را تعیین کنند. بررسی‌های ضمنی و تلویحی اعتقاد به تعصب خودانگاری با تاثیرپذیری کمتر دارند و در تعیین و شناسایی تبعیض موفق‌ترند(تحقیقات اثبات کرده‌اند که این ارزیابی‌های تلویحی با نگرش‌های دیگر در ارتباط بود و رفتار‌های در سطح خرد را پیش بینی می‌کند.) شواهد و مدارک کمی وجود دارد که نشان می‌دهد نگرش‌های تلویحی این چنینی برای پیش بینی رفتار سطح کلان مفید است از قبیل تصمیمات تبعیض‌آمیز مربوط به اجاره این مطالعه تحقیقی که توسط «بریف» طراحی شد، بسیار مفید و سازنده است و نشان می‌دهد که نژادپرستان امروزی در اوضاع و شرایط اجتماعی به طور خاص عمل می‌کنند. «لیکن»بیان کرد که این تحقیق نه تنها  اعتبار و صحت نتایج قبلی را مورد بررسی قرار می‌دهد بلکه فرضیات جدید را نیز ارزیابی می‌کند. بریف به شیوه‌های مختلف به توسعه و گسترش مطالعه تحقیقاتی خود پرداخت. اول اینکه علاوه بر تعیین و شناسایی نژادپرستی مدرن، ما عقاید و نظرات نژاد پرستی سنتی‌تر و قدیمی تر را در مبحث می گنجانیم تا ثابت شود که این نژاد پرستی مدرن‌تر واقعا نیاز به این دارد که افراد نژاد پرست مشخص شوند دوم اینکه علاوه بر استفاده از گزارش خود و ارزیابی نژاد پرستی، ما نگرش‌های نژاد پرستی تلویحی را نیز در بحث می‌گنجانیم. سوم اینکه ما ارزیابی انگیزش را جهت کنترل تبعیض مورد بحث قرار می‌دهیم تا تعیین شود که آیا تعصب و تبعیض خودانگاری که نتایج مختلف به دست آمده ناشی از بررسی‌های نژادپرستی صریح و تلویحی  حتمی است یا نه.  و در  نهایت ما از شیوه‌های دقیق‌تر برای تبعیض تلویحی استفاده می‌کنیم تا فرضیات خود را با مقایسه تفاوت‌‌ها در آمار سیاهان و سفیدها با تکنیک‌های جدید آماری مورد تست قرار می‌دهیم. این شیوه شامل الگوی خطی هرمی یا سلسله مراتبی می‌باشد. به طور کلی این جمع‌بندی‌ها به ما این امکان را می‌دهد تا فرضیات جدید را که درک بهتری از تبعیض در استخدام را ارائه می‌کند را مورد تست و آزمایش قرار دهیم. به طور خلاصه این مطالعه تحقیقاتی مکتوبات در زمینه نگرش‌های نژادپرستی را به همراه ارزیابی‌های مربوطه به آن با هم تلفیق می‌کند و مباحثی چون تبعیض خودانگار، معیارهای اجتماعی سازمانی و شرایط و اوضاع را جهت درک تفاوت‌های ارزیابی نژادپرستی ضمنی و صریح را در یک شرایط انتخابی در کنار هم قرار می‌دهد.)

تبعیض در استخدام و نگرش‌های نژادپرستی

(مطالعات زیادی به ارتباط بین ملاحظات  و مسائل نژاد و تبعیض در استخدام پرداخته‌اند. در سال‌های اخیر، ما به تعریف رفتار متفاوت تبعیض استخدامی پرداختیم، رفتارهای متفاوت زمانی رخ می‌دهد که معیارهای مختلف در گروه‌های مختلف به کار گرفته شود.

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.