مقاله تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی در دانشجویان پسر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی در دانشجویان پسر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی در دانشجویان پسر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده. ۱

فصل اول.. ۲

کلیات پژوهش… ۲

مقدمه: ۳

بیان مساله: ۷

ضرورت و اهمیت پژوهش: ۹

هدف پژوهش: ۱۱

سوالات پژوهش: ۱۱

فصل دوم. ۱۳

پیشینه پژوهش… ۱۳

هویت جنسی.. ۱۴

پیدایی هویت جنسی.. ۱۵

نظریه طرحواره جنسی: ۱۷

نقش یابی جنسی در اوایل کودکی.. ۱۹

تاثیرات ژنتیکی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی.. ۲۰

تاثیرات محیطی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی.. ۲۲

۱-خانواده: ۲۳

۲- معلمان: ۲۵

۳- همسالان: ۲۶

۴- تلویزیون: ۲۷

هویت و رفتار جنسی در اواسط کودکی.. ۲۸

تاثیرات فرهنگی بر نقش یابی جنسی در اواسط کودکی.. ۲۹

نقش یابی جنسی در نوجوانی: ۳۰

هویت جنسی در میان سالی: ۳۳

کلیشه ها یا تصورات قالبی جنسیتی چیست؟. ۳۶

تصورات قالبی جنسی: ۳۶

عقاید و رفتارهای قالبی مربوط به جنسیت در اوایل کودکی: ۳۸

عقاید جنسیت کلیشه ای در اواسط کودکی.. ۳۹

تصورات قالبی و کلیشه در مورد زنان.. ۴۱

ویژگی های جنس زن: ۴۱

ویژگی های جنس مرد: ۴۲

دیدگاه های کلیشه ای راجع به مردان: ۴۳

تغییرات نقش های مردان.. ۴۴

عوامل موثر در تقویت تفاوت های زن و مرد. ۴۵

تفاوت های زن و مرد از لحاظ خلقی.. ۵۰

نحوه برخورد با فشارهای روحی و عصبی.. ۵۱

تفاوت های مرد و زن در کمک کردن به دیگران.. ۵۲

طرحواره. ۵۴

نظریه طرحواره جنسیتی.. ۵۴

سازماندهی طرحواره های جنسیتی: ۵۴

رشد طرحواره جنسیتی: ۵۶

زنان و اقلیت های قومی.. ۵۹

حضور کونگ زنان در عرصه های مدیریتی: ۶۱

۱- عدم خود باوری زنان.. ۶۱

اما برگردیم به داخل خانواده ها: ۶۲

۲- مسئولیت های خانه. ۶۳

اما وجود نگاه های سنتی: ۶۳

آیا زنان میتوانند رهبر باشند. ۶۵

زنان، جرم، خلافکاری.. ۷۱

شیوه های سنجش مردانگی و زنانگی: ۷۷

مقیاس های نقش جنسیت مردانه (GM) و نقش جنسیت زنانه (GF). 84

شکل گیری مقیاس… ۸۴

تفسیر نمره های مقیاس GF, GM… 86

فصل سوم. ۸۸

روش شناسی پژوهش… ۸۸

طرح تحقیق.. ۸۹

جامعه آماری: ۸۹

نمونه آماری: ۸۹

روش نمونه گیری: ۸۹

ابزارهای پژوهش: ۸۹

مقیاس های نقش جنسیت مردانه (GM) و نقش جنسیت زنانه (GF) 90

پایایی و اعتبار. ۹۱

فصل چهارم. ۹۳

نتایج.. ۹۳

الف: توصیف داده های آماری.. ۹۴

ب: تحلیل آماری داده ها ۹۹

فصل پنجم. ۱۰۷

بحث در نتایج.. ۱۱۰

محدودیت ها: ۱۱۲

پیشنهادات: ۱۱۳

منابع.. ۱۱۴

پیوست.. ۱۱۶

منابع

۱- وندر زندن. جیمز ویلفرید. روان شناسی رشد (۱و۲) ترجمه دکتر حمزه گنجی (۱۳۸۴) نشر ساوالان.

۲- پاملا آبوت. کلر والاس. جامعه شناسی زنان. ترجمه منیژه نجم عراقی (۱۳۸۰) نشر نی.

۳- برنارد. جسی شرلی. (۱۹۰۳) دنیای زنان. ترجمه شهرزاد ذوفن (۱۳۸۴) نشر اختران.

۴- شرفی. محمد رضا. (۱۳۸۰) جوان و بحران هویت. انتشارات سروش.

۵- برک. لورا ای (۲۰۰۱) روانشناسی رشد (از لقاح تا کودکی) ترجمه یحیی سید محمدی (۱۳۸۱) نشر ارسباران.

۶- برک. لورا ای. (۲۰۰۱) روانشناسی رشد (ز نوجوانی تا پایان زندگی) ترجمه یحیی سید محمدی (۱۳۸۱) نشر ارسباران.

۷- گراهام جان. رابرت (۱۹۴۰) راهنمای MMPI-2 ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی به پیوست: پرسشنامه ها و تمامی کلید ها. ترجمه حمید یعقوبی. موسی کامی (۱۳۷۹) انتشارات ارجمند.

۸-گولومبوک. سوزان(۱۳۷۷) رشد جنسیت. ترجمه مهرناز شهر آرای. انتشارات ققنوس.

۹- بنده زاده. خسرو (۱۳۸۲) هم برابری زن و مرد. انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

۱۰- مجد. محمد (۱۳۸۱) انسان در دو جلوه: روانشناسی  زن و مرد. موسسه فرهنگی انتشارات مکیال.

هویت جنسی

هر یک از ما بزرگسالان هویت جنسی داریم. تصویری از خودمان به صورت فردی که ویژگی های مردانه یا زنانه دارد. پژوهشگران در اواسط کودکی میتوانند از کودکان بخواهند خودشان را طبق صفات شخصیت، ارزیابی کنند و به این طریق هویت جنسی آنها را تعیین کنند. افراد پاسخ های بسیار متفاوتی میدهند. کودک یا بزرگسالی که هویت مردانه دارد، در مواردی که به طور سنتی مردانه انگاشته میشوند مثل خود بسندگی، جاه طلبی و نیرومندی، نمرات بالایی می گیرند و در مواردی که به طور سنتی زنانه محسوب می‌شوند مانند با عاطفه، صدای لطیف و گشاده رویی، نمره کمتری کسب میکنند. کسی که هویت زنانه دارد، درست بر عکس مورد فوق است. اگر چه اکثر افراد خود را در قالب نقش جنسی در نظر می گیرند، اقلیت هایی هم وجود دارند (مخصوصاً در زنان) که از نوعی هویت جنسی به نام دو جنسیتی برخوردار هستند. آنها هم در ویژگی های مردانه و هم زنانه، نمرات بالایی کسب میکنند. (بم ، ۱۹۷۴؛بولدیزار،۱۹۹۱، به نقل از برک لورا ای ،۲۰۰۱)

هویت جنسی پیش بینی خوبی برای سازگاری روانی است. کودکان و بزرگسالان دارای هویت مردانه و دو جنسیتی، عزت نفس بالاتری دارند، در حالی که افراد دارای هویت زنانه اغلب خود را دست کم می گیرند شاید به این علت که خیلی از صفات زنانه در جامعه ما چندان ارزشمند محسوب نمیشوند. افراد دو جنسیتی از لحاظ رفتاری، سازش پذیرتر هستند. مثلاً بسته به شرایط میتوانند استقلال مردانه یا عطوفت زنانه نشان دهند.(تیلوروهال، ۱۹۸۲،به نقل از برک لوراای ، ۲۰۰۱). پژوهش درباره دو جنسیتی حاکی است که کودکان میتوانند آینده ای از ویژگی های مثبت را که به طور سنتی به هر یک از دو جنس وابسته شده اند، اکتساب کنند- گرایشی که میتواند به آنها کمک کند تا به توانایی خود پی ببرند. (برک لورا ای ، ۲۰۰۱)

 پیدایی هویت جنسی

طبق نظریه یادگیری اجتماعی، رفتار قبل از ادراک خویشتن روی میدهد. کودکان پیش دبستانی ابتدا از طریق سرمشق گیری و تقویت، پاسخ های نقش جنسی را فرا می گیرند و بعد، این پاسخ ها را در عقاید جنسی نسبت به خودشان سازمان میدهند.

در مقابل نظریه شناختی- رشدی جهت رشد هویت جنسی را به صورت دیگری در نظر می گیرد. کودکان در سال های پیش دبستانی ابتدا از دائمی بودن جنسیت خود، درک شناختی کسب میکنند. به عبارت دیگر، آنها ثبات جنسیت را پرورش میدهند، بدین معنی که می فهمند حتی اگر لباس، آرایش مو و فعالیت های بازی تغییر کنند، جنسیت ثابت می ماند. بعد این دیدگاه را برای هدایت کردن رفتارشان بکار میبرند و ترجیح دادن فعالیت های مرتبط با جنسیت به دنبال آن پدیدار میشود. (کلبوگ،۱۹۹۶ به نقل از برک اورا ای ،۲۰۰۱)

پژوهش حاکی است که ثبات جنسیت تا پایان سال های پیش دبستانی، در اغلب کودکان وجود ندارد، همان زمانی که کودکان میتوانند تکالیف نگهداری پیاژه ای را انجام دهند.(دیسی و کالاگر،۱۹۹۱،منبع فوق) وقتی که آرایش مو و لباس عروسکی را در مقابل چشمان یک کودک زیر ۶ سال تغییر میدهند او اصرار می ورزد که جنسیت عروسک هم تغییر یافته است (مک کوناکی،۱۹۹۶،همان منبع)و زمانی که از دختر بچه ها پرسیدند: وقتی بزرگ شدید میتوانید پدر باشید؟ یا اگر بخواهید می توانید پسر شوید؟ جواب دادند. بله.(اسلابی و فری ، ۱۹۷۵٫ همان منبع)

با این حال، تا رسیدگی شناخت تنها علت عملکرد ضعیف کودکان پیش دبستانی در تکالیف ثبات جنسیت نیست. این عملکرد ضعیف حاصل تجربه اجتماعی محدود نیز هست. مخصوصاً نداشتن فرصت آموختن درباره تفاوت اندام های تناسلی مرد و زن. در خیلی از خانواده های کشورهای غربی کودکان پیش دبستانی اعضای خانواده جنس مخالف را به صورت برهنه نمی بینند. بنابراین آنها فقط با توجه به اطلاعات محدودی که دارند، مانند نحوه لباس پوشیدن و رفتار کردن هر جنس، مردان و زنان را از یکدیگر تشخیص می دهند. کودکان ۳ ساله ای که از تفاوت های تناسلی آگاه هستند، معمولاً به سوال های ثبات جنسیت، پاسخ درست میدهند. (بم، ۱۹۸۹، به نقل از برک لورا ای ، ۲۰۰۱)

در حال حاضر، پژوهشگران درباره اینکه چگونه ثبات جنسیت به شکل گیری نقش جنسی کمک میکند اتفاق نظر ندارند. اما آنها میدانند که وقتی کودکان فکر کردن درباره نقش های جنسی را آغاز میکنند طبقاتی را در مورد جنسیت تشکیل میدهند که خود انگاره و رفتار نقش جنسی را تقویت میکنند.

 نظریه طرحواره جنسی:

نظریه طرحوارهجنسی یک نوع رویکرد پردازش اطلاعات به نقش یا بی جنسی است که ویژگی های یادگیری اجتماعی و شناختی- رشدی را ترکیب میکند. این رویکرد، تاکید دارد که فشارهای محیطی و شناخت های کودکان با هم به شکل گیری نقش جنسی کمک میکنند.(مارش،۱۹۹۳؛مارتین و هالورسو، ۱۹۸۷ به نقل از منبع فوق) کودکان از همان سنین اولیه. به توصیه های دیگران پاسخ میدهند و ترجیحات و رفتارهای کلیشه ای جنسیت را از آنها می آموزند. آنها در عین حال، تجربیات خود را در طرحوارهجنسی یا طبقات مردانه و زنانه، سازمان میدهند و از آنها برای تعبیر کردن دنیای خود استفاده میکنند. کودکی که می گوید «فقط پسر ها میتوانند دکتر باشند» یا «آشپزی کار دخترهاست» طرحواره های جنسی شکل یافته ای دارد. به محض اینکه کودکان پیش دبستانی بتوانند جنسیت خود را بنامند، طرحوارههای جنسی متناسب با آن را انتخاب میکنند و آنها را در مورد خودشان بکار می برند. در نتیجه ادراک خویشتن آنها نقش جنسیت را جذب میکند و طرحواره جدیدی میشود که آن را برای پردازش اطلاعات و هدایت رفتارشان بکار میبرند.

با توجه به مثال شکل ببینیم چگونه این شبکه طرحوارههای جنسی، ترجیحات و رفتارهای کلیشه ای جنسیت را تقویت میکند. ماندی، دختر بچه ۳ ساله یاد گرفته است که عروسک ها مال دختر ها و کامیون ها مال پسر هاست. او ضمناً میداند که دختر است. ماندی برای اینکه تصمیم بگیرد چگونه رفتار کند، این اطلاعات را بکار می گیرد. چون طرحوارههای او باعث میشوند نتیجه بگیرد که «عروسک ها مال من هستند» وقتی عروسکی را به او میدهند، به آن نزدیک میشود. آن را کاوش میکند و اطلاعات بیشتری را درباره آن می آموزد. در مقابل، او با دیدن کامیون، با استفاده از طرحوارههای جنسی خود نتیجه می گیرد که «کامیون ها مال من نیستند» پس ازاین اسباب بازی « نا متناسب با جنسیت» دوری می جوید. طرحواره های جنسی به قدری قدرتمند هستند که وقتی کودکان می بینند دیگران به صورت نا هماهنگ با جنسیت رفتار میکنند، اغلب نمیتوانند این اطلاعات را به یاد آورند یا آن را طوری تعریف می کنند تا متناسب با جنسیت شود. (لی بن وزیکنورلا، ۱۹۹۳؛زیکنورلا ولی ین، ۱۹۸۴، به نقل از برک لورا ای ،۲۰۰۱)

 نقش یابی جنسی در اوایل کودکی

فرایند پرورش یافتن نقش های جنسی یا ترجیحات و رفتارهای مربوط به جنسیت که جامعه پسند هستند نقش یابی جنسی نامیده میشود. از همان سال های اولیه پیش دبستانی، نقش یابی جنسی در حال شکل گیری است. در کلاس ها، کودکان گرایش داشتند با همسالان هم جنس خود بازی و روابط دوستانه برقرار کنند. دخترها بیشتر وقت خود را به بازی خانه داری و نقاشی می گذراندند در حالی که پسر ها بیشتر به ساختمان سازی با مکعب های چوبی، نجاری و بازی فعال می پرداختند.

طبق نظریه روان کاوی، عقاید و رفتارهای قالبی درباره جنسیت، مانند سایر معیارهای اجتماعی و اختیار میشوند از طریق همانند سازی با والد هم جنس. اما نظریه فروید همان گونه که در زمینه ی اصول اخلاقی مشکل داشت، در توجیه نقش یابی جنسی هم مشکل دارد. پژوهش نشان میدهد که والد هم جنس فقط یکی از عوامل موثر در شکل گیری نقش جنسی است. والد جنس مخالف، همسالان، معلمان، و محیط اجتماعی در کل نیز با اهمیت هستند. نظریه یادگیری اجتماعی با تاکیدی که بر شکل گیری و تقویت دارد و نظریه شناختی- رشدی که بر کودکان به عنوان متفکران دنیای اجتماعی شان تاکید میکند، رویکرد های اصلی به شناخت نقش یابی جنسی هستند ولی هیچ کدام از این دو نظریه به تنهایی رضایت بخش نیستند. در نتیجه، دیدگاه سومی که عناصر هر دو گرایش فوق را ترکیب میکند و نظریه طرحوارهنامیده میشود، محبوبیت کسب کرده است. (برک لورا ای،۲۰۰۱)

تاثیرات ژنتیکی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی

النور مکوبی (۱۹۹۰)معتقد است که تفاوت های هورمونی بین مردان و زنان، برای نقش یابی جنسی، پیامد های مهمی دارد. در آغاز هورمون ها بر سبک های بازی تاثیر می گذارند و موجب حرکات خشن و پر سر و صدا در بین پسر ها و اعمال آرام و لطیف در میان دختر ها میشوند. جداً زمانی که کودکان تعامل با همسالان را آغاز میکنند، هم بازی های هم جنسی را ترجیح میدهند که تمایلات و رفتارهای آنها همانند خودشان باشند. دختر ها در سال های پیش دبستانی به طور روز افزونی دخترهای دیگری را جستجو میکنند و دوست دارند دو نفری بازی کنند زیرا که هر دو فعالیت های آرام را ترجیح میدهند و پسر ها گروه بازی بزرگتر با پسر ها را ترجیح میدهند که دوست دارند مانند آنها بدوند، بالا بروند، کشتی بگیرند و مشت زنی کنند.

کودکان در ۴ سالگی، سه برابر بیشتر از هم بازی های جنس مخالف، با هم بازی های جنس موافق به سر می برند. در ۶ سالگی، این نسبت ۱۱ به ۱ میشود.(بنن سون، آپوستولریس، وپارناس؛ مکوبی و ژاکلین، ۱۹۸۷ به نقل از برک لورا ای ۲۰۰۱) با این حال باید مراقب باشیم که بیش از حد روی نقش وراثت در نقش یابی جنسی تاکید نکنیم.

تاثیرات محیطی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی

شواهد قابل توجهی نشان میدهند که تاثیرات خانوادگی، ترغیب معلمان و همسالان و الگو های موجود در محیط اجتماعی گسترده تر، با هم ترکیب میشوند تا نقش یابی جنسی را در اوایل کودکی ایجاد کنند. (برک لورا ای،۲۰۰۱)

۱-خانواده:

در همان آغاز تولد، والدین برداشت های متفاوتی در مورد فرزندان دختر و پسر خود دارند. خیلی از والدین می گویند که دوست دارند فرزندان شان با اسباب بازی های «متناسب با جنسیت» بازی کنند و معتقدند که پسر ها و دخترها را باید به صورت متفاوتی بار آورد. والدین تمایل دارند که پیشرفت، رقابت و کنترل هیجان را برای پسر ها مهم بدانند و رفتار صمیمانه و «خانم مآبانه» و نظارت بر رفتار را برای دخترها با اهمیت بدانند. (بروکس – گان ،۱۹۸۶؛ترنروگراوی،۱۹۹۵ به نقل از منبع فوق)

این اعتقاد در عمل به شیوه های فرزند پروری منتقل میشوند. پدر ها و مادر ها گرایش دارند برای پسر ها تفنگ، ماشین و توپ فوتبال بخرند و برای دختر ها عروسک، سرویس چای خوری و طناب بازی تهیه کنند و این اسباب بازی ها شیوه های بازی متفاوتی را ترغیب میکنند. از این گذشته، والدین خیلی از رفتارهای جنسیتی را به طور فعال تقویت میکنند. برای مثال، زمانی که پسر آنها ماشین بازی میکند یا سعی میکند اسباب بازی های بچه های دیگر را بگیرد، واکنش مثبت نشان میدهند. در مقابل، معمولاً فعالیت های بازی دختران خود را هدایت میکنند، به آنها یاری میدهند و مشارکت در کارهای خانه را ترغیب میکنند.(لیتون ورومنی، ۱۹۹۱ به نقل از برک لورا ای ۲۰۰۱) علاوه بر این والدین با پسر ها و دخترهای پیش دبستانی به صورت متفاوتی گفتگو میکنند. مادر ها، هنگام صحبت کردن با دخترها غالباً هیجان ها را می نامند و از این رو به آنها می آموزند که از احساس های دیگران مطلع باشند. در مقابل آنها معمولاً هیجان ها را برای پسر ها توضیح میدهند و به علت ها و پیامد های هیجان ها اشاره میکنند و به این طریق تاکید میکنند که کنترل کردن ابراز هیجان اهمیت دارد. (سروانستس و کالانان، ۱۹۹۸ به نقل از منبع فوق)این عوامل بر یادگیری نقش جنسی کودکان تاثیر مهمی دارند، زیرا والدینی که آگاهانه از رفتار کردن به این شیوه ها خودداری میکنند، دارای فرزندانی هستند که نقش یابی جنسی را به خوبی پرورش نداده اند سایر اعضای خانواده نیز در نقش یابی جنسی دخالت دارند. برای مثال کودکان پیش دبستانی ای که خواهر و برادر های جنسی مخالف دارند، از فرصت های بیشتری برای مشارکت در بازی با «جنس مخالف» برخوردار هستند. در هر دو صورت، از بین دو جنس، نقش یابی جنسی در پسر ها، آشکار تر است. یک دلیل آن، این است که والدین- مخصوصاً پدرها – بازی با جنس مخالف را در پسر های خود کمتر از دختران شان تحمل میکنند. اگر پسر آنها مثل سوسول رفتار کند بیشتر نگران میشوند تا دخترشان مانند یک پسر آتش پاره. (گروای ،ترنروهایند،۱۹۹۵؛لیتون ورامنی،۱۹۹۱ به نقل از برک لورا ای ۲۰۰۱)

۲- معلمان:

علاوه بر والدین، معلمان نیز نقش یابی جنسی را در کودکان ترغیب میکنند. دختر ها مانند زمانی که در خانه هستند، در کودکستان نیز بیشتر ترغیب میشوند در فعالیت هایی مشارکت کنند که بزرگتر ها آنها را تسلیم کرده اند. غالباً میتوان آنها را دید که دور معلم جمع شده اند و از رهنمود های او برای مشارکت در یک فعالیت پیروی میکنند. رد مقابل پسر ها غالباً مناطقی از کلاس را انتخاب میکنند که معلمان کمتر در آنجا حضور و دخالت داشته باشند.(کارینتر،۱۹۸۳ به نقل از همان منبع) در نتیجه پسر ها و دختر ها، رفتارهای اجتماعی بسیار متفاوتی را تجربه میکنند. اطاعت و درخواست کمک در موقعیت هایی که بزرگتر ها آنها را تنظیم کرده اند، بیشتر دیده میشود. در حالی که جسارت، رهبری و استفاده خلاق از مواد، در موقعیت های سازمان نیافته بیشتر مشاهده میشود.

۳- همسالان:

 اعضای گروه هم جنس کودکان، عقاید و رفتارهای کلیشه ای جنسیتی را تقویت میکنند. در ۳ سالگی کودکان هم جنس با تحسین کردن کودک هم سنی که رفتار متناسب با جنسیت دارد و تقلید کردن از او یا پیوستن به او، یکدیگر را برای بازی مخصوص جنسیت شان، به صورت مثبت، تقویت میکنند. در مقابل، وقتی که کودکان پیش دبستانی به فعالیت های « نا متناسب با جنسیت» می پردازند مثل زمانی که پسر ها با عروسک بازی میکنند یا دختر ها با ابزار نجاری، از جانب همسالان مورد انتقاد قرار می گیرند. پسر ها مخصوصاً نمی توانند بازی با جنس مخالف را در بین همسالان خود تحمل کنند. (فالگوت، ۱۹۸۴ به نقل از همان منبع)ند، حتی زمانی که به فعالیت های مردانه مشغول باشد، توسط سایر پسر ها طرد میشود. کودکان در گروه های هم سالی که از نظر جنسیت جا سازی شده اند، شیوه های نفوذ اجتماعی متفاوتی را پرورش میدهند. پسر ها برای برخورد با همسالان، اغلب به امر و نهی، تهدید، فشار بدنی متوسل میشوند. در حالیکه دختر ها، به درخواست مودبانه، قانع سازی، رضایت تاکید می ورزند. این راهبرد ها در مورد سایر دخترها موثر واقع میشوند نه در مورد پسر ها که به راهبرد های ملایم و با وقار دختران چندان توجهی نمی کنند. (لی پر، ۱۹۹۴، لی پر ، تنن بام،شیفر۱۹۹۹ به نقل از همان منبع).در نتیجه یکی از دلایلی که دخترها از تعامل با پسرها خودداری میکنند این است که ارتباط داشتن با یک شریک اجتماعی بی اعتنا را خیلی تقویت کننده نمی دانند.

۴- تلویزیون:

 تلویزیون منبع قدرتمند دیگری برای کلیشه های جنسیتی است. زنان در برنامه های تلویزیونی کمتر از مردان ظاهر میشوند و فقط یک چهارم تا یک سوم نقش ها را برعهده دارند. این روز ها زنان را بیشتر به صورتی نشان میدهند که در مشاغل گوناگون درگیر هستند،(آلان و کولتران، ۱۹۹۶ به نقل از همان منبع) اما در مجموع، باز هم آنها را به صورت جوان، جذاب، عاطفی و قربانی شده و در موقعیت های رومانتیک و خانوادگی به تصویر می کشند. در مقابل مردان را به صورت مسلط و قدرتمند نمایش میدهند. کلیشه سازی جنسیت، مخصوصاً در برنامه های تفریحی برای کودکان، چشمگیر است. برای مثال، شخصیت های زن، دنباله روهای خوشگل و معصوم اند.(هوستون و همکاران، ۱۹۹۲ به نقل از همان منبع) به طوری که تلویزیون نشان میدهد محیط های روز مره کودکان موارد متعددی از رفتارهای کلیشه شده جنسیت را شامل میشود.

هویت و رفتار جنسی در اواسط کودکی

هویت های نقش جنسی پسر ها و دخترها، در اواسط کودکی مسیر های متفاوتی را دنبال میکنند. پسر ها از کلاس سوم تا ششم، همانند سازی خود را با صفات شخصیت مردانه تقویت میکنند، در حالی که همانند سازی دخترها با صفات زنانه کاهش می یابد. گر چه دخترها هنوز هم به سمت زنانگی گرایش دارند خود را به صورت افرادی که برخی از ویژگی های «جنس مخالف» را داراست، توصیف میکنند (سربین، پولیشا و گولکو ۱۹۹۳ به نقل از برک لورا ای ۲۰۰۱). این تفاوت در فعالیت های کودکان نیز مشاهده میشود. گر چه پسر ها معمولاً فعالیت های مردانه را دنبال میکنند و دخترها احساس میکنند آزاد هستند که انتخاب های بیشتری را تجربه کنند. آنها علاوه بر آشپزی، خیاطی و بچه داری به تیم های ورزشی سازمان یافته ملحق میشوند، پروژه های عملی می گیرند و در حیاط خلوت دژ می سازند.

والدین برای تبعیت پسر ها از نقش جنسی اهمیت زیادی قائل اند. گروه های همسال نیز به پسر ها فشارمی آورند که از نقش جنسی مردانه تبعیت کنند. دختری که رفتار پسرانه دارد میتواند بدون از دست دادن مرتبه خود در بین همسالان دختر، خود را قاطی فعالیت های پسرها کند، اما پسری که با دختر ها قاطی میشود، مورد تمسخر و طرد قرار می گیرد. سرانجام اینکه شاید دختر های دبستانی پی می برند که جامعه امتیازات بیشتری برای ویژگی های مردانه قایل است. در نتیجه آنها می خواهند برخی از فعالیت ها و رفتار هایی را که با نقش جنسی با ارزشتر ارتباط دارند امتحان کنند. (برک لورا ای ،۲۰۰۱)

 تاثیرات فرهنگی بر نقش یابی جنسی در اواسط کودکی

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.