مقاله تحلیل تجربی تنش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تحلیل تجربی تنش مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش و فاقد منابع می باشد و دارای 46  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تحلیل تجربی تنش نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   1
فصل اول   3
مقدمه‌اي بر روابط تنش   3
تانسور تنش :   4
تبديل تنش صفحه‌اي :   5
تنش‌هاي اصلي با تنش برشي ماكزيمم در حالت دو محوري :   6
حالت كرنش صفحه‌اي :   8
دايره كرنش مور:   9
4-2 روابط تنش – كرنش :   10
قانون كلي هوك :   10
فصل دوم   12
معرفي ” Strain Gauge ” و انواع آن   12
3 – 1 معرفي استرين گيج :   13
انواع استرين گيج :   14
استرين گيج‌هاي مشبك (تركيبي) (rosettes) :   14
Stress Gauge :   15
Crack propagation gauge :   15
فصل سوم   17
روابط حاكم بر Strain Gauge   17
4 – 1 اصل معادلات حاكم بر استرين گيج :   18
معادلات حاكم بر استرين گيج :   19
پيش‌بيني خطاها :   22
تأثيرات دمايي:   24
تأثيرات مطلوب :   25
فصل چهارم   26
نحوه‌ي چسباندن Strain Gauge   26
نحوه چسباندن :   27
انواع اتصال دهنده‌ها :   28
چسب‌هاي اپوكسي :   28
چسب‌هاي سراميكي :   29
فصل پنجم   31
نحوه‌ي انجام آزمايش   31
حل تئوری مساله:   34
نحوه ی کار با پل مقاومت الکتریکی (واتستون) :   41
حساسیت پل واتستون کامل :   42
تغییرات ولتاژ الکتریکی بالانس شده :   42

مقدمه :

وقتي خداوند باريتعالي انسان را خلق كرد او را مجهز به پنج عضو حسي نمود تا به كمك آنها دنياي مادي اطراف خود را حس كرده و اطلاعات لازم را جهت زندگي و رهايي از خطر، جمع‌آوري نمايد و به كمك هوش خود اين اطلاعات را بدست آورد. در واقع بشر به كمك پنج عضو حسي خود كه بينايي – شنوايي – بويايي – چشايي و لامسه مي‌باشد بعضي از پديده‌هاي محيط زندگي خود را به طور مستقيم درك كرده و آنها را به صورت سوابق ذهني در حافظه خود ثبت مي‌نمايد. بدون وجود چنين اعضاي حسي ارتباط انسان با محيط خود كاملاً قطع مي‌باشد و تبادل و يا جمع‌آوري اطلاعات عملاً هيچ است.

با جمع آوري اطلاعات و ايجاد سابقه‌ي ذهني بشر قدرت استنتاج پيدا كرده و به كمك آن مي‌تواند مسائل و حقايق متعددي را به طور غير مستقيم درك نمايد و شايد همين نوع درك است كه در بعضي مواقع به صورت حس ششم بيان شده و يا به عنوان چشم بصيرت مطرح گرديده است.

افزايش دانش و اطلاعات بشري سير صعودي شتابداري داشته، هر چه قدر كشفيات و ساخت ابزار بيشتر شده، اطلاعات بيشتري را براي بشر كشف كرده است. اغلب اين ابزارها و وسايلي كه توانسته پديده‌هاي مختلفي را براي انسان قابل درك و سنجش نمايد ابزارها و دستگاههاي اندازه‌گيري است. اين دستگاه‌ها اصولاً پديده‌ها را مستقيماً حس كرده و يا از طريق تبديل آنها به پديده‌هاي ديگر آنها را براي انسان قابل لمس و اندازه‌گيري كرده است.

يكي از اين وسايل اندازه‌گيري كه در حوزه‌هاي مختلف صنعتي به خصوص در سازه‌هايي كه تحت نيروهاي متناوب قرار دارند و تغييرات ابعاد اين سازه‌ها مهم مي‌باشد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد Strain Gauge نام دارد، كه براي اندازه‌گيري تغيير طول نسبي ايجاد شده در اثر خمش، نيز به فشار و حرارت به كار برده مي‌شود.

هدف از انجام اين آزمايش بدست آوردن كرنش محوري ايجاد شده در قطعه ، توسط Strain Gauge و مقايسه آن با نتايج تئوري مي‌باشد.

 

تانسور تنش :

براي تعيين تنش در هر نقطه از يك ماتريس 3×3 استفاده مي‌كنيم كه به نام تانسور تنش معروف است، براي يك المان مكعبي از يك جسم. تانسور تنش به صورت زير تعريف مي‌شود:

شدت نيروي عمود بر مقطع، تنش قائم آن نقطه ناميده مي‌شود. اگر تنش قائم باعث كشش در مقطع شود، به آن تنش كششي مي‌گويند. در مقابل، تنش‌هاي قائمي كه بر مقطع فشار مي‌آورند، به تنش فشاري موسومند. مؤلفه‌هاي ديگر شدت نيرو كه به موازات سطح عمل مي‌كنند، تنش‌هاي برشي ناميده مي‌شوند.

در تانسور تنش سه مؤلفه تنش   تنش‌هاي قائم و شش مؤلفه تنش برشي  مي‌باشند. كه در جمع 9 مؤلفه تنش داريم.

 

تبديل تنش صفحه‌اي :

براي تعيين تنش قائم و برشي مؤثر بر يك صفحه دلخواه، مي‌توان دو رابطه‌ي جبري بر حسب تنش‌هاي معلوم اوليه و زاويه تمايل صفحه مورد نظر نوشت. در اينجا

 تبديل تنش‌ها از سيستم مختصات xy به سيستم مختصات x’y’ انجام مي‌شود. با توجه به شكل اگر صفحه A در جهت پاد ساعتگر به اندازه  بچرخد، تنش‌هاي وارده بر اين صفحه در جهت‌هاي x’ وy’ طبق روابط زير محاسبه مي‌شود: ( اثبات اين روابط در كتب مقاومت مصالح آمده است).

تنش‌هاي اصلي با تنش برشي ماكزيمم در حالت دو محوري :

معادله‌ي (1) و (3) معادله‌هاي پارامتري دايره هستند. يعني اگر مجموعه اي از محورهاي متعامد انتخاب كنيم و به ازاي هر مقدار معين پارامتر ، نقطه M را طوري رسم كنيم كه طول آن برابر   و عرض آن برابر  باشد، كليه نقاطي كه بدين ترتيب بدست مي‌آيند، بر روي يك دايره واقع مي‌شوند. با ساده سازي معادله‌هاي (1) و (3) خواهيم داشت:

توجه: اثبات اين روابط در كتب مقاومت مصالح موجود مي‌باشد.

با استفاده از دايره مور نيز مي‌توان با داشتن تنشهاي  و همچنين زاويه چرخش صفحه يعني تنشهاي  را بدست آورد.

 با توجه به شكل اگر مختصات دو نقطه M و N‌ را كه در واقع تنش‌هاي وارده بر المان صفحه‌اي تنش‌هاي مربوط را در راستاهاي x’ و y’  بدست آورده. توجه اينكه اگر المان‌ صفحه‌اي به اندازه‌ي  در جهت پادساعتگر بچرخد، خط MN در جهت پاد ساعتگر به اندازه‌ي  مي‌چرخد.

توجه :  زاويه‌اي است كه خط MN با محور طولي يعني محور  مي‌سازد. و  زاويه‌اي است كه خط MN با محور عمودي يعني محور  مي‌سازد.

حالت كرنش صفحه‌اي :

وقتي مؤلفه‌هاي كرنش در يك نقطه داده شده باشند، مي توان كرنش‌ها روي هر صفحه‌اي را كه از آن نقطه مي‌گذرد بدست آورد. تبديلات كرنش طبق معادلات زير صورت مي‌گيرد. اثبات اين روابط در كتب مقاومت مصالح موجود مي‌باشد.

همانند حالت تنش صفحه اي با داشتن كرنش‌ها بر روي محور x و y وقتي كه صفحه به اندازه‌ي  بچرخد مؤلفه‌هاي كرنش بر روي محورهاي x’ و y’ كه نسبت به محورهاي x و y به اندازه‌ي  چرخيده‌اند به صورت زير خواهند بود:

دايره كرنش مور:

45,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت Wind stress تنش
 • مقاله ارزيابي رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمايش خودكنترل
 • مقاله بررسی تنش های زیستی و محیطی بر گیاهان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی