مقاله تخت جمشید


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تخت جمشید مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تخت جمشید نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

تخت جمشید      ۱
پلکان بزرگ        ۲
سردر بزرگ یا مدخل      ۲
درگاه غربی مدخل      ۲
درگاه شرقی        ۳
آپادانه (آپادانا) یا بارگاه      ۳
ستونهای بارگاه آپادانا        ۴
ترجمه لوحها       ۵
پلکان نو پیدایش        ۵
بارگاه صد ستون       ۶
ساختمان تالار صد ستون       ۷
درگاههای شمالی صد ستون    ۷
درگاههای شرقی   ۸
درگاههای جنوبی       ۸
درگاههای غربی    ۹
ایوان کاخ صد ستون     ۹
مدخل دوم      ۹
کاخ سه دروازه   ۱۰
پلکان دو طرفی کاخ سه دروازه     ۱۰
ایوان شمالی سه دروازه       ۱۰
تالار مرکزی کاخ سه دروازه     ۱۱
ایوان جنوبی کاخ سه دروازه   ۱۱
عمارت آئینه یا کاخ تچرا       ۱۲
پلکان غربی کاخ تچرا      ۱۳
تالار شمالی کاخ تجرا      ۱۳
تالار مرکزی تچرا    ۱۳
ایوان جنوبی      ۱۳
تپه مرکزی        ۱۴
تزئینات کاخ های هخامنشی     ۱۹
هنر در خدمت ایدئولوژی پادشاهی    ۲۲
کاخ کوچک خشایار شاه   ۲۴
ایوان شمالی هدیش     ۲۵
تالار مرکزی کاخ کوچک خشایارشا    ۲۵
بنای اردشیر سوم       ۲۵
عمارت جنوبی شرقی یا حرمسرا خشایارشا       ۲۶
تالار بزرگ حرمسرا      ۲۷
نویافته ها       ۲۷
تالار صد ستون نویافته   ۲۸
تالار ۹۹      ۲۹
آب انبار سنگی    ۲۹
دخمه ها    ۲۹
برج و بارو        ۳۰
مدت آبادی تخت جمشید       ۳۰
داریوش سوم از دیدگاه ایران شناسان     ۳۳
منابع       ۳۵

تخت جمشید :

 تخت جمشید آثار باقیمانده ارگ و کاخ داریوش اول هخامنشی است،که پس از گذشتن ۱۸۹ سال از اغاز بنای آن،اسکندر مقدونی ساختمانهای آنرا،در سال ۳۳۱ پیش از میلاد سوزانده است. تخت جمشید در ۵۶ کیلومتری شمال شرقی شیراز و ۶ کیلومتری استخر ،در جلگه مرودشت واقع است تخت جمشید طبق دو کتیبه ای که در بالای دیوار جنوبی آن کنده شده از بناهایی است که بفرمان داریوش هخامنشی ،در حدود سال ۵۲۰ پیش از میلاد ساخته شده است.

پلکان بزرگ

راهی که به بالای تخت یا صفه راهنمایی می نماید . دو پلکانی است که در دو طرف،روبروی هم ساخته شده و شماره هر یک از پلکانها ،از پائین تا بالای تخت ۱۱۰ و درازای هر یک ۹۰/۶ متر و پهنایش ۳۸ سانتی متر و بلندیش ۱۰ سانتی متر میباشد.

سردر بزرگ یا مدخل

برای وارد شدن به درون ارگ تخت جمشید پس از پلکانهای شرح داده شده،تنها راه،سردر بزرگ بوده و آن ساختمانی است چهار گوشه که در بالای پلکانهای نامبرده،واقع گردیده است . این مدخل دارای ،۴ ستون و سردر غربی و شرقی و جنوبی بوده است که ۴ جرز دو درگاه ان ، با دو تا از ستونهایش ،هنوز بر جا و باقی میباشد.

درگاه غربی مدخل

 در ورودی بزرگ نامبرده ، که در خارجی بوده ، رو به مغرب و متوجه پلکان بزرگ می باشد. در طرفین درونی جرزهای درگاه غربی،تقریباً در بلندی دو متر از کف،دو پیکر حیوان بزرگ که بدن و دستهای آنها شبیه باعضای گاو و سرشان مانند سر شیر میباشد،حجاری شده است.

درگاه شرقی

درگاه دومی که درونی بوده به طرف شرق واقع است. جرز های این درگاه دارای دو گاو بالدار با سر انسان است و تاجی هم بر سر دارند، این نقوش بالدار تقلیدی است از مجسمه های دروازه پایتختی که (سارگن) ،پادشاه آشور در حدود ۷۱۲ پیش از میلاد پس از ترک نینوا پایتخت قدیم اشور در ۱۵ میلی شرقی شهر موصل ساخته است.

آپادانه (آپادانا) یا بارگاه

در جنوب سر در بزرگ ،بفاصله ۵۰ متر،ساختمان ستون داری آشکار و نمایان است که موسوم به کاخ آپادانه یعنی کاخ بار عام میباشد .تمام ساختمان بار عام نامبرده،اکنون دارای ۱۳ ستون میباشد،و بوسیله دو پلکان دو طرفی شمالی و شرقی،بآن وارد می شوند . دو پلکان نامبرده ،یکی پلکان کهنه است که به سمت شمال متوجه می باشد ،دیگری پلکان نو پیدایش است که در سوی خاوری (شرقی )ساختمان واقع است و شرح آن زیر عنوان (( پلکان نو پیدایش)) بیاید. دیوار پیش بست پلکان کهنه ،به نقوش چندین تن از نمایندگان ملل مختلف،مزین و آراسته میباشد . ساختمان آپادانا عبارت بوده از یک تالار چهار گوشه مرکزی،و چهار ایوان به شکل راست گوشه که هر یک از ایوانها ۱۲ ستون و خود تالار مرکزی ۳۶ ستون ،در ۶ ردیف داشته است.

ستونهای بارگاه آپادانه (آپادانا)

بلندی های ستونهای  آپادانا نزدیک به ۱۸ متر و قطر پای آنها دو متر است. قسمت بالای ستونها مرکب از سه جزء است اول سر ستون اصلی دوم قسمت مارپیچ  دوگانه سیم تنه دو گاوی که پشت به پشت داه اند .در بالای تمام ستونهای تالار مرکزی،همین نوع مجسمه گاو بوده است ولی روی ستون های ایوان شرقی مجسمه دو شیر و در بالای ستون های ایوان غربی، مجسمه دو گاو بدون قسمت مارپیچ دوگانه و سر ستون اصلی بوده است. در ماه شهریور ۱۳۱۲ شمسی، چهار لوح زرین و سیمین از گوشه های شمال شرقی و جنوب شرقی تالار مرکزی اپادانه بدست آمده است که روی همه آنها عبارتی به یک مضمون ، بسه خط میخی پارسی و عیلامی و بابلی نقر گردیده و ترجمه آنها بدینقرار است.

 ترجمه لوحها

داریوش . شاه بزرگ  شاه شاهان شاه کشور ها پسر وشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید : این است کشوری که من دارم . از سکستان آنطرف سغد ، از آنجا تا کوشا (حبشه)، از هندوستان تا سارد(لیدی) ،که اهورامزدا،بزرگترین خدایان بمن داده است. اهورامزدا مرا و خاندان مرا نگهداری کند.

پلکان نو پیدایش

در جانب شرقی ایوان شرقی کاخ آپادانا،باز دو پلکان دو طرفی نمودار و مشهور به پلکان نو می باشد که در آبان ماه ۱۳۱۱ شمسی کشف گردیده است دور پلکان در ردیف صورت ۸ تن سرباز نیزه دار پارسی نقش گردیده و پشت سر آنها ،در هر دو سوی صورت شیری که گاوی را میدرد با یک ردیف درخت سرو دیده میشود. در سمت راست پیش پلکان ردیف دوم چندین تن از سران سپاه و بزرگان لشگر و سربازان ویژه شاهی،و کماندار و نیزه دار نمایان است در قسمت چپ دیوار پیش بست پلکان نو پیدایش ،در ۲۳ مجلس پیکر و تصویر نمایندگان کلتهای تابعه خشایارشا نقش گردیده است. این نقوش صورت ملل باجگذاری هستند که در عید نوروز،باج و پیشکشهای خود را آورده میخواهند به پیشگاه اعلیحضرت خشایارشا،شاه توانای آن زمان که سرور ۳۱ کشور باجگذار بوده تقدیم می نمایند. پلکان نو پیدایش ،قرینه آن که در سمت شمال بارگاه آپادان واقع است،طبق کتیبه ای که در دیوار پیش بسمت آن نقر گردیده از بناهای خشایارشا میباشد. تا پیش از پیدایش لوحهای زرین و سیمین نامبرده در بالا،بارگاه آپادان بکاخ خشایارشا مشهور بود ولی سپس ثابت گردید که فقط پلکانهای دو سمت بارگاه بفرمان خشایارشا،ساخته شده و خود کاخ از بناهای داریوش بزرگ بوده است رجوع به کاخ اپادانا شود.

بارگاه صد ستون

در مشرق کاخ آپادانا ساختمانی موجود است به نام صد ستون که دومین کاخ بار، و عبارت است از یک تالار و یک ایو.ان در شمال آن،در این ساختمان هیچ کتیبه ای دیده نمی شود،ولی بنای آن از خشایارشا بوده است و طبق کتیبه خط بابلی ،اتمام و بپایان رسیده آن توسط اردشیر اول هخامنشی پسر خشایارشا بوده است.

 ساختمان تالار صد ستون

این تالار به شکل چهار گوشه و دارای یکصد ستون تمام سنگی در ده ردیف بوده و اکنون پاستون هایش بجای مانده .در چهار دیوار تالار صد ستون هشت در و ۳۶ پنجره و طاقچه سنگی دارد، و بین آنها دیوارهای آجری بوده که فعلاً خراب شده است.

درگاههای شمالی صد ستون

در چهار جرز دو درگاه شمالی آن،چهار بار مجلس بار شاهی را نشان میدهد،در بخش بالا شاهنشاه روی کرسی شاهانه نشسته و در جلو او دو عود سوز گذارده شده،پس از آن یکی از بزرگان کشور ایستاده گزارش میدهد : زیر کرسی شاه پنجاه تن از نگهبانان پارسی و مدی هم ایستاده اند.

 درگاههای شرقی

در درون دو جرز یکی از دو درگاه شرقی،شاه با گاو کوهی ،و در درگاه دیگر با شیر بالداری که پنجه عقاب و دم عقرب و یک شاخ نیز دارد،در جدال می باشد این جانور را می توان به خدای بدی یعنی اهریمن تعبیر نمود که شاه از طرف اهورامزدا با او میجنگد.

درگاههای جنوبی

 

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر
 • مقاله نگاهی تطبیقی به عنصر ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر
 • مقاله شیراز
 • مقاله نقش برجسته های تخت جمشید
 • مقاله معماری هخامنشی
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.