مقاله تربیت بدنی و روانشناسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تربیت بدنی و روانشناسی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تربیت بدنی و روانشناسی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۴
۱-۱ ورزش چیست ۵
۲-۱ ورزش و حوزه های وابسته به آن ۵
۳-۱ اهداف جسمانی تربیت بدنی ۶
۴-۱ اهداف روانی تربیت بدنی ۷
۵-۱ اهداف اجتماعی تربیت بدنی ۸
۱-۲ انسان یک ارگانیزم پیچیده ۱۰
۲-۲ فرایند وابسته به تعلیم و تربیت ۱۱
۳-۲ هدفها و مقصودها ۱۲
۴-۲ نقش استثنای مربیان ورزشی ۱۳
۵-۲ افق های نامحدود ۱۵
۱-۳ ماهیت انگیزش ۱۶
۲-۳ سائقه ها، نیازها و خویشتن ۱۶
۳-۳ انگیزش برای فعالیت جسمانی ۱۸
۴-۳ انگیزش برای سلامتی و تندرستی ۱۹
۵-۳ انگیزش برای رسیدن به نقطۀ اوج اجرای مهارتها ۲۱
۱-۵-۳ غرور شخصی ۲۲
۲-۵-۳ تصور از خود، تحقیر، انتقام، جبران ۲۲
۳-۵-۳ سطح آرمان ۲۳
۴-۵-۳ اعتماد و خودشناسی ۲۵
۱-۴ تدریس ورزش ۲۷
۲-۴ نکاتی در مورد مربی گری ۲۹
۳-۴ استفاده از روانشناسی ۳۱
منابع ۳۳

 

 

منابع

الف) روانشناسی ورزش. دیوید. ب. فراست ترجمه عیدی علیجانی، مهوش نوربخش

ب) تربیت بدنی عمومی۱، دکتر ابوالفضل فراهانی

ج) تربیت بدنی عمومی۲، دکتر ابوالفضل فراهانی

د) نشریه ماهانۀ آموزشی و تربیتی اردیبهشت ۱۳۸۱، پیوند شمارۀ ۲۷۱

ه) اطلاعات علمی ماهنامۀ تیر ۱۳۸۶ شمارۀ ۹

مقدمه

تحقیقات مختلف بر روی این نکته تاکید میکنند که افراد جامعه چه زن و یا چه مرد، در همۀ سنین می توانند کیفیت زندگی خود را با فعالیتهای جسمانی بهبود بخشند.

فعالیتهای منظم ورزشی بطور وسیع، خطر مرگ ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی را که امروزه از شایعترین شیوع علل مرگ و میر می باشد را کاهش دهد.

فعالیت های بدنی به سلامت روانی، پرورش عضلات، استخوانها و مفاصل کمک کرده و باعث عدم وابستگی به دیگران در دوران سالمندی می شود.

فعالیت جسمانی و یا به عبارتی دیگر ورزش روزانه و مستمر باعث سوختن مواد غذایی و جلوگیری از چاقی می شود و همچنین موجب باز شدن ریه ها، اکسیژن گیری کافی، سرعت گردش خون و خون رسانی کافی به اعضای مختلف بدن را موجب می گردد.

و بالاخره سبب رفع خستگی شده و در نهایت خواب راحت و آرامش اعصاب و روان را برای بشر به ارمغان می آورد.

انسان چه شاهکار عجیبی است! چقدر در عقل

ومنطق بالاست! چقدر در توایایی فکری نامحدود

است! در شکل و حرکت چقدر سریع و قابل تحسین

است! در عمل چقدر شبیه یک فرشته است! در

ادراک چقدر به خدا نزدیک است.

« شکسپیر »

فصل اول: اصول، فلسفه و اهداف تربیت بدنی (ورزش)

۱-۱ ورزش[۱] چیست:

فرایندی است آموزشی، تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق فعالیت های جسمانی. به عبارتی دیگر ورزش بخشی از تعلیم و تربیت، وسیلۀ سالم سازی انسانها و در نهایت جامعه تعریف شده است.

۲-۱ ورزش و حوزه های وابسته به آن

تندرستی، تفریحات سالم و حرکات موزون به عنوان حوزه های وابسته به تربیت بدنی و ورزش شناخته شده اند. هدف این حوزه ها پرورش تمام ابعاد وجودی انسان و بهبود سطح کیفی زندگی اوست. ارتقای سطح تندرستی، دنبال کردن فعالیتهای مفید تفریحی، تجاربی هستند که همراه فعالیت های حرکتی در قلمرو تربیت بدنی و وورزش، استعداد بهبود زندگی را در تمام افراد بوجود می آورد.

۱-۲-۱ تندرستی[۲]: نیل به تندرستی نیازمند کوشش همگانی هست تا سلامت و بهداشت مناسب برای عموم افراد جامعه را بوجود آورد. در این راستا تربیت بدنی و انجام حرکات جسمانی نقش حائز اهمیتی دارد. با معرفی دانش ورزش به جامعه بشری، آگاهی از خواص سلامت بخش فعالیت های جسمانی روبه افزایش است. پیشگیری از بیماریهای قلبی، فشار خون، دیابت، پوکی استخوان، چاقی و مشکلات روحی و روانی از جمله مزیت های فعالیت های جسمی مداوم است. یافته های علمی مؤید نقش بارز و معنی دار فعالیت های بدنی در حفظ تندرستی است.

۲-۲-۱ تفریحات سالم: تفریحات سالم از دیگر حوزه های وابسته به تربیت بدنی و ورزش است. فعالیت های اختیاری که بوسیلۀ آنها فرد از نظر روحی و جسمی بازپروری می شود با تفریحات سالم افراد استفادۀ مفید و سازنده از اوقات فراغت را یاد می گیرد.

۳-۲-۱ حرکات موزون: حرکات موزون سومین حوزۀ وابسته به تربیت بدنی و ورزش هست. این حرکات فعالیتهایی آمیخته از و هنر هستند. حرکات موزون هنری هستند که رابطه ایده ها و احساسات را نشان می دهند و مانند سایر رشته های هنری مکمل تجارب تربیتی بوده و در نبرد سطح کیفی زندگی مؤثر است. ارتقای سطح تندرستی، دنبال کردن فعالیت های مفید تفریحی و اظهارات خلاق از طریق حرکات موزون تجاربی هستند که زمینۀ بهبود زندگی را در افراد بوجود می آوردند. بخصوص اجرای این حرکات، در کودکان، فرصت ابتکار و تلاش فردی را به آنها می بخشد.

۳-۱ اهداف جسمانی تربیت بدنی

این هدف به ساختن توان بدنی از طریق برنامه های تمرینی که موجب توسعه و تکامل دستگاه های مختلف بدن می شود، مربوط است. رشد بدنی، باعث توانایی در حفظ سازگاری، قابلیت برگشت به حالت اولیه و مقاومت در مقابل خستگی می شود این حقیقت که « شخص هر چه فعالتر باشد اجرای بهتری خواهد داشت و سیستمهای ارگانیکی بدن هر چه کاملتر و کارآتر باشد، سلامت و  تندرستی پایدارتر است» اساس  این هدف است. اصطلاح ارگانیک شامل گردش خون، دستگاه گوارش ، تنظیم درجۀ بدن، تنفس و سایر سیستمهای بدن می باشد. فعالیت بدنی در کارایی این سیستمها مفید و موثر است. همچنین فعالیت شدید عضلانی نتایج سودمند متعددی را به دنبال دارد، قلب فردی که از آمادگی خوبی برخوردار است، کل بدن را بهتر خون رسانی می کند و با ضربانی کمتر نسبت به افراد غیر ورزشکار تغذیه سلولی و دفع ضایعات را بطور مؤثرتری انجام می دهد.

از طلوع تا غروب آفتاب انسان به نیروی زیستی، استقامت و بنیۀ کافی را برای وظایف روزمره، آمادگی در مقابل وقایع اضطراری و هدایت مؤثر زندگی نیاز دائمی دارد. بنابراین ورزش فرد تمرین کرده را در روند تکاملی زندگی کمک کرده بطوریکه او به عنوان یک فرد سالم و بشاش قابلیت بهتری برای انجام وظایف روزمرۀ زندگی کسب خواهد کرد.

۴-۱ اهداف روانی تربیت بدنی  

ورزش به عنوان یکی از روشهای درمان فشار روانی در سه دهۀ گذشته به شکل قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است. ورزش در کاهش اضطراب نقش بسزایی دارد. همچنین فعالیتهای عمومی جسمانی نقش مثبتی در کاهش انقباضهای مداوم و غیرطبیعی عضلانی ناشی از ترس، هیجانات و مسائل عصبی- روانی دارد. در نتیجه اجرای این تمرینات تنش اضاف عضلات از بین می رود، رگها در حالت استراحت بیشتری قرار می گیرد. و جریان خون در رگها براحتی و سهولت انجام می پذیرد. همان یکی از محققین برجستۀ علوم و ورزشی توصیه می کند: برای اینکه تجربه ای در پیشبرد رشد روانی موثر باشد باید انسان لذت موفقیت را تجربه کند و این تجربه در بازی محقق می شود. با تجارب موفق از بازیها شخص اعتماد به خود را افزایش می دهد یعنی اعتماد به نفس پیدا کرده و لذت موفقیت و توانایی را می چشد.

بطور کلی ورزشی به چند طریق به عنوان راهبرد مقابله ای (مقابله با فشارهای روانی) مورد استفاده قرار می گیرد.

تنظیم هیجانات (آرام سازی عضلات) راهبردی برای موفقیت استرس زا را فراهم می کرد می تواند کارکرد مبتنی بر مساله (برای مثال فکر کردن در تمام مدت دویدن) را تسهیل کند و یا با فراهم کردن تجاربی که فرد اجازه می دهند تا به سلامت فیزیکی (جسمانی) اعتماد به نفس فرد را افزایش دهد.

۵-۱ اهداف اجتماعی تربیت بدنی

هر فردی نیازهای اجتماعی پایداری دارد که باید برآورده شوند مانند احساس تعلق، مورد تقدیر و و تصدیق قرار گرفتن و خودباوری و عشق.

کودکان و بزرگسالان از طریق فعالیت های اجتماعی- ورزشی به شیوۀ زندگی فعال و پرتحرک می رسند. اگر این نیازها برآورده شود فرد آسانتر به سازگاری اجتماعی می رسد و در غیر این صورت، زمینه های بروز شخصیت ضد اجتماعی روی می آورد.

یکی از اهداف مهم اجتماعی تربیت بدنی، حفظ سلامت اجتماعی بواسطۀ سلامت فردی است بطوریکه از مجموع اعضای سالم و تندرست، جامعه ای سالم به وجود می آید که جامعه، بواسطۀ این سلامتی عمومی از زمینه مساعدی برای ایجاد شرایط زندگی بهتر، کاهش میزان انحرافات اجتماعی و کسب نشاط و شادابی عمومی اعضای خود را مهیا می سازد لذا نحوه ای که بر اساس آن اعضای جامعه اوقات فراغت خود را سپری می کنند دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. یعنی کیفیت برنامه ریزی، طراحی برنامه های مربوط به تفریحات سالم اجتماعی جهت پر کردن اوقات فراغت اعضای جامعه، ابزاری ارزشمند در راستای تحقق اهداف اجتماعی تربیت بدنی محسوب می گردد و برعکس عدم توجه کافی در جدی نگرفتن اوقات فراغت اعضای جامعه، بویژه در میان جوانان، زمینۀ مستعدی را برای بروز رفتارهای نابهنجار مانندی بی بندوباری، اعتیاد و سایر فعالیت هایی که به نوعی مغایر با فرهنگ و معیارهای اجتماعی حاکم بر جامعه می باشند را فراهم می آورد.


۱- Sport

2- Good Health

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.